Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
2.5.2020
Datum ukončení:
26.6.2020

Nedělní stránka

      červen 2020

příští nedělní stránka vyjde 5. 7.2020

obr.jpg

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2020-05-31.pdf

 

 

Náš vesmír je chrámem Božím, místem Boží přítomnosti. (Laudato si, 220)

Veškerenstvo se rozvíjí v Bohu, který jej celý naplňuje. Existuje proto tajemství, které je třeba nazírat v listí, stezce, potoku, tváři chudého. Ideálem není pouze přecházet od vnějšího k vnitřnímu za objevem Božího působení v duši, nýbrž také setkávat se s Bohem ve všech věcech, jak učil svatý Bonaventura: "Kontemplace je tím vznešenější, čím více v sobě člověk zakouší božskou milost anebo umí více rozpoznat Boha v ostatním stvoření." (Laudato si, 233)

Křesťanská spiritualita nabízí alternativní pojímání kvality života a povzbuzuje k prorockému a kontemplativnímu životnímu stylu, schopnému hluboce se radovat a nebýt posedlí konzumem.

Zpřítomnit se v chrámě Božím má transformační potenciál a může nás proměňovat a vést k hlubší spiritualitě.

Jak na to...

Aby pobývání v přírodě mělo transformační potenciál, aby nás to proměňovalo a umožňovalo hlubší spiritualitu, znamená to určitou bezcílnost, bezvýkonnost. 

Jít si zaběhat je dobré, ale pro tenhle účel to není ono.pe02 Modlitba Laudato Sii 2020 CZ.png

Není cílem ani ujít nějakou vzdálenost.

Není to ani procházka s někým, tento pobyt vyžaduje samotu; samota v přírodě očišťuje a rozpouští také strach.

Telefon a foťák je důležité nechat doma, ne ho mít sebou jen vypnutý.

V přírodě jen buďme, nechtějme tam něco dokázat.

Je potřeba to opakovat, třeba i 2x týdně.

Výzva:

Příroda je místem Boží přítomnosti, pojďme se v ní zpřítomnit i my. 

Zajděme si do přírody jen tak, bez speciálního úmyslu, nefoťme, neběhejme, netelefonujme, nemluvme. Jen buďme! 

Sáhněme si na kůru, opláchněme ruku v potůčku, pohlaďme mech, přičichněme ke květům, ale nic netvořme, jen vychutnávejme to místo Boží přítomnosti.                                  Převzato z Rad na cestu od jezuity P. Petra Vacíka.

Papež František vyzval katolická společenství po celém světě, aby od 16. do 24. května slavila týden věnovaný chvále a ochraně stvořeni u příležitosti pátého výročí vydání encykliky Laudato si´. Učinil tak video poselstvím, ve kterém říká: „Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dorůstajícím dětem? Tato otázka mne podnítila k tomu, abych vás vyzval k účasti na týdnu Laudato si´od 16. do 24. května t.r.

Půjde o globální kampaň u příležitosti pátého výročí encykliky Laudato si věnované péči o společný domov. Opětovně naléhám, aby se reagovalo na ekologickou krizi, voláni země a nářek chudých, kteří již nemohou déle čekat. Pečujme o stvoření, které je darem našeho dobrého Boha, Stvořitele. Slavme společně týden Laudato si´. Kéž vám Bůh žehná a nezapomínejte se za mne modlit. Děkuji.“

Bližší informace a podněty k týdnu Laudato si´ najdete www.zitlaudatosi.cz.

Přímluva:

Dobry Bože, děkujeme Ti za společnou sedmadvacetiletou cestu všech věřících naši diecéze. Prosíme o Tvé požehnáni pro všechny, aby byli solí a světlem tam, kde žiji a pracuji. A prosíme také za všechny, s kterými na naší cestě spolupracujeme, posiluj je a žehnej jim.                                          Biskup Tomáš

 

Ohlášky týdne 31. května – 6. června:

 • Neděle 31. 5. je Slavností Seslání Ducha svatého se sbírkou na Plzeňskou diecézi.
 • Ve čtvrtek 4. 6. je Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Po mši svaté v 16:00 ve Svatavě bude od 17:30 ve farním kostele společná modlitba.
 • Pátek 5. 6. je prvním pátkem v červnu. Farář bude během dne navštěvovat nemocné. Od 16:00 bude ve farním kostele eucharistická adorace s možností svátosti smíření. Při mši svaté od 17:00 se budeme modlit za nemocné. Bude možnost též přijmout svátost nemocných.

Ohlášky týdne 7.– 13. června:

 • Neděle 7. 6. je Slavností Nejsvětější Trojice. Při dopolední mši svaté ve farním kostele bude pokřtěna Adéla Durdová.
 • Ve středu 10. 6. se uskuteční ve farním kostele od 19:00 Koncert pro Lidice. Více informací níže.
 • Ve čtvrtek 11. 6. oslavíme při mši svaté ve Svatavě Slavnost Těla Krve Páně. V Sokolově bude tato slavnost přesunuta na neděli.
 • Ve čtvrtek 11. 6. se bude konat ve farním kostele od 17:30 Večer chval.
 • V pátek 12. 6. se uskuteční Noc kostelů. Více informací níže.

Ohlášky týdne 14.– 20. června:

 • Neděli 14. 6. prožijeme jako slavnost Těla a Krve Páně. Po ranní mši svaté ve farním kostele bude eucharistický průvod a požehnání na náměstí.
 • V neděli 14. 6. budeme slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí od 15:00. Ve 12:30 budou ve farním kostele slavit Eucharistii řeckokatolíci.
 • Ve čtvrtek 18. 6. se bude konat ve farním kostele od 17:30 pravidelná čtvrteční společná modlitba.
 • Pátek 19. 6. je Slavností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Den modliteb za posvěcení kněží. Od 17:00 budeme slavit mši svatou s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Ohlášky týdne 21. – 27. června:

 • Neděle 21. 6. je 12. nedělí v mezidobí. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři.
 • Ve středu 24. 6. je Slavnost Narození Jana Křtitele. Mše svatá nebude ráno, ale večer v 17:00 ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 25. 6. bude na faře od 17:30 zahradní farní slavnost s grilováním. Více viz níže.
 • Pátek 26. 6. prožijeme jak den pokání, postu a modlitby za odvahu ke změně životního stylu. Po mši svaté v 17:00 ve farním kostele bude následovat celonoční adorace.

Ohlášky týdne 28. června – 4. července:

 • Neděle 28. 6. je 13. nedělí v mezidobí. V Krajkové oslavíme v 10:30 pouť svatých Petra a Pavla.
 • V pondělí 29. 6. na Slavnost svatých Petra a Pavla nebude mše svatá ráno ale v 16:00 ve farním kostele a poděkujeme při ní za 35 let kněžství P. Josefa Žáka. Pozvánka je níže.
 • Pátek 3. 7. je prvním pátkem v měsíci červenci. Od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné a svátostí pomazáním nemocných.
 • V pátek 3. 7. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Neděle 5. 7. je Slavností sv. Cyrila a Metoděje.

 

Pozvánky na společné červnové akce

 

 • Koncert pro Lidicelidice_koncert_2020.png

Po kulturním a jiném půstu začínáme opět fungovat.  I když v omezeních, ale už se pomalu rozjíždíme. První kulturně-duchovní akcí bude 'Koncert pro Lidice', který proběhne dne 10. června od 19:00 ve farním kostele.  Na tomto koncertě vystoupí paní Eva Mokrá, která na svou violu zahraje skladby starých mistrů klasické hudby a přidá i nějaké novinky.

 • Večer chval

se uskuteční ve farním kostele v Sokolově ve čtvrtek 11. 6. od 17:30

 • Noc kostelů 2020

Přes občasné těžkosti se i v tomto roce uskuteční Noc kostelů. Bude sice poznamenaná různými opatřením, které již teď musíme dodržovat, ale nás to neodradí. Vše proběhne v pátek 12. 6. 2020. Budeme zahajovat od 17:00 mší svatou ve farním kostele. V 18:00 bude připraven ženský pěvecký sbor Collegium Vocale Jiřího Štrunce, který nabídne ve svém repertoáru duchovní hudbu. Od 20:00 vystoupí nám známá Stanislava Tothová ze Svatavy, která zazpívá hlavně francouzké šansony. Ve 21.30 bude probíhat modlitba Taizé. To je asi vše. Budu se na Vás těšit v kostele.                            Jan Sebján – pořadatel

 • Farní zahradní slavnost s grilováním

se uskuteční ve čtvrtek 25. 6. od 17:30 na farní zahradě v Sokolově. Vítaní jsou mladí i staří, ti co se těší na prázdniny i ti kdo prázdniny nemají, ale jsou rádi, že mohou patřit k sokolovské farnosti a radovat se u dobrého jídla a pití s ostatními. Veškeré pohoštění (jídlo i pití) zařizuje farář, někteří osvědčení výrobci sladkostí mohou samozřejmě svoje obdarování využít pro radost ostatních.

 • Den pokání, postu a modlitby

Červnový den pokání postu a modlitby v pátek 26. 6. věnujeme modlitbám za odvahu ke změně životního stylu. Abychom se poučili z krizí dnešní doby a nevraceli se k „normálnímu“ způsobu života, ve kterém kvůli pohodlí drancujeme a vykořisťujeme přírodu i lidi. Po večerní mši svaté v 17:00 bude následovat celonoční adorace v kostele s hodinovými turnusy. Na ty se hlaste u paní Kodedové, tel.: 731 626 162

 

 • Mše svatá na poděkování

Mše sv.  na poděkování za 35 let kněžství P. Josefa Žáka bude v pondělí 29. 6. v Sokolově a to v 16:00. Mši bude celebrovat biskup Tomáš, kázat biskup František.

Po mši svaté jsou všichni zváni na pohoštění do Lomnice.               Vděčný Josef

Josef Žák byl svěcen 29. 6. 1985 v Praze, primici měl 13. 7. 1985 v Sokolově.

 

Společně to zvládneme?

Je jistě velmi dobré, když nějaké ohrožení lidi spojí, když je vědomí vlastní slabosti či soucit s druhými vede k solidaritě, k pomoci, k hledání toho co spojuje. Od epidemiologů zabývajících se koronavirem mimo jiné zaznělo, že mají strach z věty „společně to zvládneme“, podobně jako z koronaviru. Co to naznačuje? Že z reality často vidíme jen to, co chceme, a naše vlastní zaslepenost nebo nedovzdělanost či naivita nám zatemňuje mysl tak, že si neuvědomujeme reálné nebezpečí.

Kdybychom si připustili, v jakém lidsky nezvládnutelném stavu žijeme, nehledali bychom cesty, jak se vracet k zažitému „normálu“, jak to „společně zvládat“ ale donutilo by nás to hledat tu sílu, která má nad zlem skutečně moc - Boha. Přerod z naivky v realistu se pak v člověku uskuteční tím, že společně s Bohem začne hledat jak to zvládnout.

Podněty, jako je globální změna klimatu nebo koronavirus, přicházejí, a nikdo neví jak jim čelit. Zatím to prostě „společně nezvládáme“. Přitom se zdá, že si tyto věci lidstvo nějak přivozuje samo tím, jak špatně žije. Změnit styl života asi v silách člověka není, proč by to jinak již dávno neudělal? Zbývá tedy pasivně čekat, jak to všechno dopadne? Třeba má příroda nějaký sebezáchovný mechanismus, který to nakonec vše v dobré obrátí? A co když už je příroda natolik vyčerpaná, že ani ona už to nedá?

Nejen papež František, ale řada dalších realistů říkají, že je třeba změny smýšlení. A změnit mysl, srdce, ve své podstatě není možné bez té, která má nad srdcem vládu, bez lásky.

Ježíš řekl učedníkům jasně, ať se nebojí poodstoupit od svých plánů a činností a setrvávat v modlitbě v přítomnosti Boží lásky, Ducha svatého. Toto rozhodnutí – modlit se či nemodlit v silách člověka je. Mnohým Ježíšovým učedníkům se staly věci lidsky nepochopitelné. Byli Duchem svatým změněni, změnily se jejich hodnoty, začali hledat cesty Boží, prožívali a prožívají změnu, která není v lidských silách.

Věřím, že i my, bratři a sestry, můžeme do této proměny vstoupit, žít z Boha a ne ze sebe.

Pojďme společně, čekat, žíznit, bojovat, spočívat, vydat se Božímu duchu.

Každý měsíc k tomu budeme mít mimo jiné příležitost skrze Den pokání, postu a modlitby, který zakončíme celonoční adorací.                               Farář Petr       

                                                                                          

Inspirace na prázdniny pro děti a mládež

 • Letní tábor Royal Rangers

Mám naději, že náš tábor proběhne. Budeme opět na známém místě. Jsou to naše milé Příchovice u Přeštic. Tábor proběhne od 16. 8. 2020 do 22. 8. Kapacita tábora je omezena počtem dětí. Cena tábora je 3100 Kč. Téma tábora je pro tuto dobu příznačné. "Lék pro zemi Zlozemi". Tábor je určen pro děti ve věku od 7 do 15 let. Samozřejmostí jsou biblická vyučování, modlitby, chvály, sport, výtvarné činnosti a další zajímavé životodárné akce. Jedno malé upozornění. Na táboře se budou konzumovat a připravovat pouze bezmasá jídla. Více info u Sebiše, nebo na fb stránkách Royal Rangers Kraslice.                                                                                  Sebiš hlavní vedoucí

 • 6. – 11. 7. Refresh – exercicie
 • 19.– 25. 7. Quest – Tábor. Místo: fara v Nečtiny. Věkové rozpětí: 12–15 let Program: Společenství, sdílení, hry, diskuse, modlitba, tvoření...Bydlí se ve vlastních stanech, v případě špatného počasí barokní fara a kostel. Tématem tábora je společenství a výzva „být křesťanem v dnešním světě“ (quest = výzva). Náplní programu jsou krátké přednášky, společné modlitby a chvály, tvůrčí workshopy (lukostřelba, barefoot, psychohry ad.), týmové hry, bojovky a sdílení v teamech. Přihlášky: do 30. června na stránkách dcm.krestan.org
 • 26. 7. – 1. 8. Rozlet – Setkání pro mladé (19–33 let). Cena: 1 400 Kč Program: Tři dny budeme část dne putovat a dva dny přebývat. A každý z těch dnů spolu hledat, kam nás život zavedl a jakým směrem se vydat dál. To vše ve světle Božího slova a v síle společenství. Přihlášky: www.bip.cz/nnn20
 • 2. 8. – 8. 8. – ÚLeT – Setkání pro mladé (14–18 let). Místo: Nečtiny Program: Společně strávený čas, dobrodružství, výlet, povídání, gangy, promítání, koupání, sdílení, volejbal, ringo, divadlo, oheň, hry. Cena: 1 500,- Kč. Přihlášky: www.bip.cz/nnn20
 • 14.– 16. 8. – Creative – tvůrčí minifestival. Druhý ročník tvůrčího minifestivalu „Creative“ pro mladé. Je nezbytné se s ohledem k workshopům – přihlásit dopředu. Přihlašování bude spuštěno naminifestivalových stránkách od dubna. Jedinou výjimku tvoří sobotní koncertní večer, který bude otevřený i širší veřejnosti. Více informací na www.creativefest.cz.
 • 16. – 22. 8. – Workship
 • 22.– 29. 8. – Minitab – tábor ministrantů a ministrantek. Místo: Horní Blatná. Věkové rozpětí: 9–15 let. Program: Letošní téma bude o královně Ester, se kterou chceme prožívat nejen její chvíle radosti a bolesti, ale i její vztah s Bohem. Dále nás čekají sportovní zážitky, řešit rébusy a kvízy, poznávat krásu přírody, společně nacvičovat liturgii mše svaté apod. Cena: 1500 Kč. Přihlášky: ministranti@bip.cz Organizuje Juniper Josef Oravec OFM.

 

Červnoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v červnu svoje narozeniny:

Bariová Jolana

Brunová Marta

Gáliková Marie

Jirsenská Milena

           Lovašová Marie

Nedělová Věra

Petričák Miroslav

Pudilová Pavlína

Siegl Antonín

Tomčíková Marie

VodrážkováMarta

 

Úmysly apoštolátu modlitby – červen

Evangelizační:  Cesta srdce – Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní výcho­disko.

Národní: Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.

Statistika sokolovské farnosti – duben 2020  

Pohřby:  Petra Gregorová, Anna Matuštíková

Sbírky

5.4.

12.4.

13.4.

19.4.

26.4.

celkem

Svatava

1 400,-

2 900,-

 

 

2 200,-

6 500,-

Krajková

 

 

 

 

510,-

510,-

Sokolov

 

 

 

 

2 990,-

2 990,-

Charitní(nakoronavir)

 

 

5 293,-

 

2 429,-

7 722,-

Postní(na koronavir)

 

 

2 881,-

 

 

2 881,-

Kasička Krajková

 

 

 

 

536,-

536,-

Kasičky Sokolov

 

 

520,-

241,-

 

761,-

Celkem

1 400,-

2 900,-

8 694,-

241,-

8 665,-

21 900,-

 

Společné farní putování

V květnové Nedělní stránce jsem zveřejnil dva impulsy, které by mohly obohatit naše farní společenství. Aby nezapadly, zkráceně je otiskuji znova:

 • Během karantény jsem měl volná nedělní odpoledne a jedno z těchto odpolední jsem vyrazil do našich farních lesů, tentokrát k přehradě Horka. Oslovila mě nesmírně čistota a krása zdejší přírody, narazil jsem na mnoho lesní zvěře, mimo jiné i na stádečko muflonů. Myslím, že by bylo hezké v podzimních měsících (nebo i dříve?) uspořádat „Výlet do farních lesů II“ (navazuji na hezký výlet do farních lesů před několika lety). Jednalo by se o pěší putování částečně po lesních cestách, částečně i mimo ně, to znamená, že výlet by předpokládal určitou fyzickou zdatnost. Délka by byla do 10km, putovalo by se v okolí přehrady Horka, která se nachází blízko Krajkové.
 • Druhou inspirací je již tradiční pouť, kterou požádají Chebané spolu s věřícími z Bavorska a jedná se o pouť do Marienweiher. Tato pouť má variantu pěší i autobusovou. Farář Petr

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy