Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
26.4.2020
Datum ukončení:
29.5.2020

 

Nedělní stránka - doba velikonoční 2020

Temaa11_art_feat.jpg

 

 

 

 

Elektronicky si Nedělní stránku přečte asi jen 1/3 farníků. Ostatní nemají internet.

 

Mysleme na ně, a NS jim doručme. Může totiž pro ně být  vítaným kontaktem s farností

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2020-04-26.pdf

 

Milí bratři a sestry,

Včera, když jsme po dlouhé době aspoň v malém počtu opět slavili mši svatou, jsem měl velkou radost, že některé z vás mohu znovu vidět. Hlavou se mi honily různé nápady, jak trošku rozbít tu koronavirovou izolaci i s ostatními z vás. Je fakt, že si můžeme kdykoliv zavolat, ale já nějak zatoužil svěřit to, co nosím na srdci také papíru a vydat po dlouhé době opět Nedělní stránku.

Myslím si, že by nám nyní, v nové situaci, mohla Nedělní stránka sloužit už ne jen jako informační servis, ale také jako prostor, kde bychom mohli sdílet společně, co prožíváme tam, kde žijeme.

Když jsem tento nápad včera na bohoslužbách zmínil, několik z vás hned pozitivně zareagovalo a poslali mi své příspěvky, které níže zveřejňuji a ke kterým, jak doufám, se přidají i další z farníků. Myslím, že podobně jako učedníci zIMG_20200409_190427.jpg Ježíšova okruhu potřebovali s druhými sdílet, jak prožili setkání s Pánem o Velikonocích, tak že bychom se o totéž mohli pokusit i my.

První příspěvek přišel od rodiny Miškovských, kteří o Velikonocích slavili malou rodinnou sederovou (židovskou velikonoční) večeři a ze svého slavení nám poslali fotografii.

Moc hezkou zkušenost udělala i paní Jana Pravdová:

Chtěla bych se s vámi podělit, jak jsem s KORONAVIREM trávila letošní Velikonoce.

Po třech týdnech "nuceného" /v úvozovkách/ pobytu u svého syna v Praze, který se mě ujal ze strachu o mne, jsem se konečně mohla vrátit domů. Byla jsem dostatečně vycvičena a poučena co smím a nesmím, abych statečně odolávala náporu nebezpečného viru, vzhledem ke svému stáří.

Mám dvě jokšírky, které jsou osvobozeny nosit roušky a mně bylo povoleno s nimi dle potřeby chodit ven.
Moje jedna z prvních cest vedla do našeho kostela a hned jsem pocítila velkou radost - čekaly tam na mě posvěcené kočičky a  skvělý průvodce - jak bych mohla slavit  Svatý týden doma v obýváku. Mám štěstí, že mám internet, tak jsem nebyla odkázána jen na přenosy církevních obřadů v televizi, ale dle potřeby jsem mohla sledovat  bohoslužby farnosti Cheb.

Když jsem odjížděla domů, bylo mi smutno - žádné návštěvy dětí a vnoučat, ale zjistila jsem, že jsem na této situaci docela vydělala - žádné velké vaření a pečené a k tomu hory nádobí! Mohla jsem se plně věnovat prožívání Svatého týdne. Pan farář mi umožnil vykonat Svátost smíření a přijímání. Splnilo se mi tak moje velké přání! Poprvé jsem mohla bdít u hrobu Ježíše Krista, měla jsem čas! Takže díky této situaci jsem mohla prožívat intenzivně tento Svatý týden.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří mně pomohli prožívat krásné, ale jiné Velikonoce.

Moc děkuji našemu panu faráři Petru Bauchnerovi a sestrám a bratřím, s kterými jsem se potkávala při návštěvách našeho kostela.
                                                                                           S pozdravem Jana Pravdová

A jak strávila Velikonoce naše farní charita?     

Jenom si dovolím malou informační zprávu. Naše Farní charita během  "coronavirusových prázdnin" nezahálela a snažila se nenápadně pomáhat. Především jsme 2 x týdně měnili roušky hlavně lidem bez domova. Díky firmě Cantina-Nostress Karlovy Vary, která nám dodávala zdarma jídlo, jsme v prostorách šatníku organizovali pondělní a páteční obědy pro lidi v nouzi a bez domova. Samozřejmě fungoval i šatník. Pravidelně nás navštěvovalo 15 až 20 lidí. Taktéž jsme dále připravovali i potravinové balíčky potřebným lidem. Služba v šatníku se tedy nezastavila. Bohužel jsme museli z důvodu nařízení vlády uzavřít naši Tříkrálovou kavárničku a obchůdek. V současné době již týden prodáváme z okénka kávu a jiné nápoje s sebou. Už se těšíme, až budeme moci naše provozovny otevřít a nabízet naše služby lidem.

                                                                                            Jan Sebján FCH Sokolov

A ještě osobní svědectví našeho Sebiše:

Jak jsem to prožil.

Náramně, Božsky, lidsky, sám, ve společenství, v tichosti, v radosti. Tohle byly mé Velikonoce. Jinak, ale s Bohem. Na zelený čtvrtek proběhla u nás doma  taková malá "sederová večeře". Ale v Jindřichovické režii. Po čtení z písma, jsme se pustili do svátečních domácích hamburgerů s výborným salátem. Místo vína sokolovské pivo Permon. Na závěr hostiny malé evangelizační promítání snímku Most. Přítomen Já, moje žena, banda dcer a možná i třeba potencionální ženich. V pátek jsem mohl prožít čas rozjímání u hrobu Krista, který jsme si připravili v našem kostele sv. Martina v Jindřichovicích. Několik málo žijících křesťanů se zde střídalo a prožívalo čas hledání, poznání a ??  Tak to je jen malá ukázka z mých netradičních Božských velikonoc. Bohu díky za ten čas.                                                                                       J. Sebján, hledač Kristův

Na závěr chci připojit pár řádek, jak jsem prožíval Velikonoce já sám.

Protože jsem nemusel pro soukromé slavení bohoslužeb dělat rozsáhlejší přípravy, mohl jsem řadu hodin strávit v kostele v klidu a modlitbě. Někteří z farníků toho také využili a bylo moc hezké, že jsme mohli společně slavit svátost smíření, nebo se jen vidět a povzbudit. Velkou radost jsem také měl z velkopátečního a bílosobotního bdění u Božího hrobu, kdy se nás řada vystřídala v bdění u Pánových nohou. Radost jsem měl také z toho, že někteří z vás přinesli k Božímu hrobu svou postní kasičku. Velikonoční obřady jsme strávili v malém kroužku s myšlenkami na všechny, kdo se nemohli zúčastnit. Krásné překvapení mě čekalo po návratu z kostela, když jsem u fary na okně našel domácí mazanec a malého beránka. Neznámému dárci, tímto chci poděkovat a děkuji také za dárky k narozeninám.

Na Velikonoční neděli jsem po bohoslužbě odjel na Vysočinu, kde jsme se setkali na naší chaloupce s tatínkem. Vyřídil jsem mu vaše pozdravy, a on je opětoval zase vám. Tatínek se mi jevil zdravotně dobře, bolí ho jen ty záda a nohy, a tIMG_7703.JPGak musí často odpočívat. Brambory jsme ale zasázeli, zeleninu a květiny zaseli či přesadili a na závěr našeho pobytu nám také krásně zapršelo, za což jsme Bohu s velkou vděčností vdávali chválu. Myslím, že poprvé v životě jsme také měli mše svaté jen tak sami ve dvou.

Po návratu z Vysočiny mě pak už čekal rozjezd dlouho plánované a připravované akce úpravy okolí sokolovské fary. Zatím to kolem fary vypadá opravdu „strašně“ (viz foto), ale po dokončení prací by mělo okolí fary být mnohem funkčnější i hezčí než doposud bylo.                                                        Váš farář Petr

 

Pozvání k adoracím

Chtěl bych vás, bratři a sestry, pozvat, abychom se během měsíce května dvakrát zapojili do modlitebního řetězce individuální noční adorace. K tomuto pozvání mě přivádí několik důvodů:

Jednak už delší dobu vnímám, že křesťané mají být kvasem ve společnosti a mají se jako první oddat změně smýšlení a chování. Jeden kardinál, řekl, že události spojené s koronavirem, jsou jen jakousi výstrahou a upozorněním, že mnohem horší věci mohou lidstvo potkat, nezmění-li svůj postoj k lidským vztahům, ekonomice, přírodě, klimatické změně atd. Hodně s tímto názorem souzním.

Pak je tu situace, kdy mnozí z vás, se nemohou zúčastnit společných a početně omezených bohoslužeb, ale zkušenost sounáležitosti s ostatními farníky potřebují. Já mám vždy silnou zkušenost společného modlitebního boje po každé velkopáteční noční adoraci. A tak si říkám, proč tuto zkušenost nerozšířit i do dnešní situace izolace způsobené virem a nekonat adoraci častěji?

V měsíci květnu, měly proběhnout dvě společné akce, které se z důvodu ochranných opatření neuskuteční: Měla to být vikariátní pouť na Chlum 8. 5.  a společná svatodušní vigilie 30. května.

Tyto dva termíny by nám mohly dát příležitost k noční adoraci v kostele. Obě adorace by začaly mší svatou v 17:00 s povoleným počtem osob a pak by pokračovaly po hodinách osobním bděním, jak už jsme zvyklí. Rozpis adorací by připravila paní Kodedová tel.: 731 626 162, které se, prosím telefonicky nahlašte.

Společný úmysl adorací bude: „Za změnu smýšlení v politice i ekonomii.

                                                                                                             Farář Petr

Ohlášky

Počínaje nedělí 26. 4. 2020 budou v sokolovské farnosti obnoveny veřejné bohoslužby. V neděle se mše svaté konají v Sokolově v 8:30 a v 17:00, v Krajkové pak v 10:30. Ve všední dny v Sokolově v po a st v 7:40, v pátek v 17:00 a ve Svatavě ve čt. v 16:00.

Až do odvolání je nutné, aby si účastníci nedělních bohoslužeb zarezervovali účast v předstihu na tel.č.: 731 626 162. Ve všední dny se registrovat předem nemusejí.

Individuální modlitba či duchovní podpora:

Farář bývá každý den přítomen několik hodin v kostele. Tento čas je možné využít pro tichou adoraci či jinou duchovní podporu. Aktuální časy farářovy přítomnosti v kostele je s ním nutné domluvit telefonicky na tel. č.: 608 656 556.

Hygienické předpisy pro účast na bohoslužbách:

 • Účastníci si ve vstupu do kostela povinně vydezinfikují ruce.
 • Všichni účastníci bohoslužeb, mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku-ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.
 • V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti). Z toho důvodu zaujmou účastníci pouze označená místa.

Rozhodnutí diecézního biskupa o praktických pravidlech platných pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb v plzeňské diecézi

 • Nadále platí dispens diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line. Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.
 • Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje každá bohoslužba v týdnu nedělní povinnost účasti na mši svaté.
 • Diecézní biskup stanovuje, že Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku. Jen ve výjimečných případech spojených s nepřekonatelnou výhradou svědomí přijímajícího může duchovní správce podat Eucharistii věřícímu na jeho výslovnou žádost do úst, a to po skončení bohoslužby.
 • Je vhodné obnovit možnosti přijetí svátosti smíření pro věřící při důsledném dodržení hygienických pravidel stanovených vládou. Z tohoto důvodu diecézní biskup uděluje dovolení slavit svátost smíření i na jiných než obvyklých místech pro zajištění požadovaných hygienických pravidel.
 • Pro menší a rodinná společenství věřících může duchovní správce dohodnout jejich účast na bohoslužbě bez rezervace, a to na základě osobní komunikace

Ohlášky týdne 26. dubna – 2. května:

 • Neděle 26. 4. je 3. nedělí velikonoční.
 • Ve středu 29. 4. se ve 13:00 rozloučíme a paní Annou Matuštíkovou ve svatavském kostele.
 • V pátek 1. 5. bude pravidelná mše svatá ve farním kostele v 17:00.

Ohlášky týdne 3. – 9. května:

 • Neděle 3. 5. je 4. nedělí velikonoční a zároveň Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.
 • V pátek 8. 5. se uskuteční po večerní mši svaté noční adorace. (Více viz výše)

Ohlášky týdne 10. - 16. května:

 • Neděle 10. 5. je 5. nedělí velikonoční – Den matek.

Ohlášky týdne 17. - 23. května:

 • Neděle 17. 5. je 6. nedělí velikonoční – Den modliteb za pronásledované křesťany se sbírkou na tento účel.
 • Ve čtvrtek 21. 5. oslavíme mší svatou v 16:00 ve Svatavě Nanebevstoupení Páně.

Ohlášky týdne 24. - 30. května:

 • Neděle 24. 5. je 7. nedělí velikonoční – Den modliteb za sdělovací prostředky se sbírkou na Televizi NOE a Radio Proglas.
 • V sobotu 30. 5. se uskuteční po večerní mši svaté v 17:00 ve farním kostele noční vigilie před Slavností Seslání Ducha svatého.

Ohlášky týdne 31. května – 6. června:

 • Neděle 31. 5. je Slavností seslání Ducha svatého - vyvrcholení velikonoční doby. Při bohoslužbách proběhne sbírka na plzeňskou diecézi.

 

Pozvánky na společné červnové akce

 • Koncert pro Lidice

Po kulturním a jiném půstu začínáme opět fungovat.  I když v omezeních, ale už se pomalu rozjíždíme. První kulturně-duchovní akcí bude 'Koncert pro Lidice', který proběhne dne 10. června od 19:00 ve farním kostele.  Na tomto koncertě vystoupí paní Eva Mokrá, která na svou violu zahraje skladby starých mistrů klasické hudby a přidá i nějaké novinky.

 • Noc kostelů 2020

Akce Noc kostelů se přesunula na 12. 6. 2020. Rozhodli jsme se, že se akce jako farnost zúčastníme. Přesný program se ještě tvoří, ale s určitostí mohu říci, že proběhne Mše svatá, bude i koncert a samozřejmě koncert ve věži.  Vše se uskuteční v kostele sv. Jakuba v Sokolově. Další informace se budou zveřejňovat postupně.                                                 Jan Sebján pořadatelPostní sbírka – mešní sbírky

 • Peníze z letošní postní sbírky a také další dary, kterými jste přispěli na pomoc lidem zasaženým koronavirem, jsme zaslali a průběžně zasíláme na sbírkové konto Chartity ČR Na vlně pomoci proti bezmoci

 Sbírka je „určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.“
Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800                             VS: 90619

DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90              na číslo 87 777

DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90      na číslo 87 777

Je možné také přispět platební kartou pomocí portálu DARUJME https://www.darujme.cz/projekt/1202849

 • Příjmy farnosti se nyní snížily z důvodu chybějících mešních sbírek během zákazu konání bohoslužeb. Proto, pokud můžete, přispějte na farnost! Nejlepší způsob je přímý převod na farní účet. č.ú. 861 558 399/0800. Vhodné je uvést své jméno, případně rodné číslo, abychom Váš dar mohli identifikovat. Dar je možné samozřejmě realizovat také v hotovosti ať již v kostele, nebo na faře.

 

Úmysly apoštolátu modlitby – květen

Evangelizační: Jáhni – Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova
a chudým, byli pro celou církev živým znamením.

Národní: Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu
sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.

Květnoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v květnu svoje narozeniny:

 

Furinová Alžběta

Jůnová Libuše

Králič Jaroslav

Krobová Markéta

Musilová Taťana

Nosková Libuše

Tauerová Věra

Tauer Miroslav

    Tomčík Alexandr st.

     Vlachý Pavel

     Miškovská Tereza

     Walterová Jaroslava

 

Statistika sokolovské farnosti – březen 2020

Pohřby:  Irena Junáčková

Sbírky

1.3.

8.3.

15.3.

22.3.

29.3.

celkem

Svatava

1 400,-

1 300,-

1 400,-

1 300,-

 

5 400,-

Krajková

920,-

590,-

250,-

 

 

1 760,-

Sokolov

2 444,-

2 767,-

544,-

 

 

5 755,-

celkem

4 764,-

4 657,-

2 194,-

1 300,-

 

12 915,-

 

Inspirace na prázdniny pro děti a mládež

 

 • Letní tábor Royal Rangers

Mám naději, že náš tábor proběhne. Budeme opět na známém místě. Jsou to naše milé Příchovice u Přeštic. Tábor proběhne od 16. 8. 2020 do 22. 8. Kapacita tábora je omezena počtem dětí. Cena tábora je 3100 Kč. Téma tábora je pro tuto dobu příznačné. "Lék pro zemi Zlozemi". Tábor je určen pro děti ve věku od 7 do 15 let. Samozřejmostí jsou biblická vyučování, modlitby, chvály, sport, výtvarné činnosti a další zajímavé životodárné akce. Jedno malé upozornění. Na táboře se budou konzumovat a připravovat pouze bezmasá jídla. Více info u Sebiše, nebo na fb stránkách Royal Rangers Kraslice.                                                                                  Sebiš hlavní vedoucí

 • 6.– 11. 7. Refresh – exercicie
 • 19.– 25. 7. Quest – Tábor. Místo: fara v Nečtiny. Věkové rozpětí: 12–15 let

Program: Společenství, sdílení, hry, diskuse, modlitba, tvoření...Bydlí se ve vlastních stanech, v případě špatného počasí barokní fara a kostel. Tématem tábora je společenství a výzva „být křesťanem v dnešním světě“ (quest = výzva). Náplní programu jsou krátké přednášky, společné modlitby a chvály, tvůrčí workshopy (lukostřelba, barefoot, psychohry ad.), týmové hry, bojovky a sdílení v teamech. Přihlášky: do 30. června na stránkách dcm.krestan.org

 • 26. 7. – 1. 8. Rozlet – Setkání pro mladé (19–33 let). Cena: 1 400 Kč Program: Tři dny budeme část dne putovat a dva dny přebývat. A každý z těch dnů spolu hledat, kam nás život zavedl a jakým směrem se vydat dál. To vše ve světle Božího slova a v síle společenství. Přihlášky: www.bip.cz/nnn20
 • 2. 8. – 8. 8. – ÚLeT – Setkání pro mladé (14–18 let). Místo: Nečtiny

Program: Společně strávený čas, dobrodružství, výlet, povídání, gangy, promítání, koupání, sdílení, volejbal, ringo, divadlo, oheň, hry. Cena: 1 500,- Kč. Přihlášky: www.bip.cz/nnn20

 • 14.– 16. 8. – Creative – tvůrčí minifestival. Druhý ročník tvůrčího minifestivalu „Creative“ pro mladé. Je nezbytné se s ohledem k workshopům – přihlásit dopředu. Přihlašování bude spuštěno naminifestivalových stránkách od dubna. Jedinou výjimku tvoří sobotní koncertní večer, který bude otevřený i širší veřejnosti. Více informací na www.creativefest.cz.
 • 16.– 22. 8. – Workship
 • 22. – 29. 8. – Minitab – tábor ministrantů a ministrantek. Místo: Horní Blatná. Věkové rozpětí: 9–15 let. Program: Letošní téma bude o královně Ester, se kterou chceme prožívat nejen její chvíle radosti a bolesti, ale i její vztah s Bohem. Dále nás čekají sportovní zážitky, řešit rébusy a kvízy, poznávat krásu přírody, společně nacvičovat liturgii mše svaté apod. Cena: 1500 Kč. Přihlášky: ministranti@bip.cz Organizuje Juniper Josef Oravec OFM.

Materiály k exhortaci Christus Vivit - e-kniha Christus vivit ke stáhnutí zdarma od Karmelitánského nakladatelství: https://knihazdarma.ikarmel.cz/

Materiály k exhortaci od Sekce pro mládež ČBK (metodické úvody, vypracované

kapitoly, zamyšlení, aktivity, konverzační karty…): https://admont.cirkev.cz/s/SkR3BCR5jDezFBD

 

Společné farní putování

 Na poslední pastorační radě jsme se shodli, že bychom chtěli ve farnosti uspořádat buď nějaký společný výlet, či pouť, pro mladší pěšky, a pro starší autobusem. Po nucených karanténách si možná budeme také vzácnější a rádi se nějaké společné akce zúčastníme. K již tradiční diecézní pouti se letos objevují dvě nové inspirace:

 • Během karantény jsem měl volná nedělní odpoledne a jedno z těchto odpolední jsem vyrazil do našich farních lesů, tentokrát k přehradě Horka. Oslovila mě nesmírně čistota a krása zdejší přírody, narazil jsem na mnoho lesní zvěře, mimo jiné i na stádečko muflonů. Myslím, že by bylo hezké v podzimních měsících (nebo i dříve?) uspořádat „Výlet do farních lesů II“ (navazuji na hezký výlet do farních lesů před několika lety). Jednalo by se o pěší putování částečně po lesních cestách, částečně i mimo ně, to znamená, že výlet by předpokládal určitou fyzickou zdatnost. Délka by byla do 10km, putovalo by se v okolí přehrady Horka, která se nachází blízko Krajkové. Farář Petr
 • Druhou inspirací je již tradiční pouť, kterou požádají Chebané spolu s věřícími z Bavorska a jedná se o pouť do Marienweiher. Tato pouť má variantu pěší i autobusovou.

Letošní pěší putování bude zahájeno v pátek 4. 9. 2020 v 9:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty na Kostelním nám. V Chebu a zakončeno v neděli 6. 9. 2020 závěrečnou mší od 16:00 v bazilice Navštívení Panny Marie v Marienweiher.

Bus na závěrečnou mši odjíždí v neděli 6. 9. 2020 v 13:30 z Kasárního náměstí v Chebu (s organizátory bychom domluvili autobus již ze Sokolova).

Doprovázení: Alespoň část cesty poutníky doprovází český nebo německý duchovní, někdy oba. Modlitby a promluvy na jednotlivých zastaveních jsou pronášeny česky i německy. Závěrečnou mši v Marienweiher bude letos celebrovat a při ní česko-německy kázat plzeňský emeritní biskup František Radkovský.

Poutníci: Pěšky se na 75 km dlouhou třídenní pouť z Chebu do Marienweiher vydává každoročně okolo 30 poutníků, většina z nich je z Německa. Česky umí jen pozdravy a poděkování, ale téměř všichni umí anglicky a někteří i rusky. Vždy někdo z českých poutníků umí dobře německy, a proto je sice znalost jazyků plusem, ne však musem. Je ovšem třeba zvládnout pěší trasu v délce kolem 25 km denně.

Informace: Další informace o pouti naleznete na  webových stránkách pouti (www.marienweiher.farnostcheb.cz) nebo jako facebookovou událost či stránku (Chebská pouť do Marienweiher, německy Egerer Wallfahrt nach Marienweiher).                                                               Zájemci – hlaste se u faráře.

 

Příští NS ráda uveřejní příspěvky farníků o tom, jak prožili velikonoční dobu či čas karantény. Napište, foťte, sdílejte!

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy