Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
30.11.2019
Datum ukončení:
20.12.2019

Nedělní stránka

Advent 2019

1.12. – 24. 12. 2019

(příští nedělní stránka vyjde 22. 12.)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2019-12-01.pdf

Ohlášky týdne 1. – 7. prosince:

 • Neděle 1. 12. je první nedělí adventní. Při dopoledních bohoslužbách budou požehnány adventní věnce. Upozornění: Nedělní večerní mše svaté budou po dobu adventní z důvodu hluku z trhů na náměstí přesunuty do kaple kostela (druhý vchod z levého boku kostela).
 • Na první neděli adventní odpoledne se uskuteční od 12:00 požehnání křížové cesty na hřbitově v Citicích a u kapličky v Kamenici tradiční adventní setkání.
 • Ve středu 4. 12. budou ve farním kostele od 6:00 roráty.
 • Ve čtvrtek 5. 12. nebude mše svatá ve Svatavě.
 • Ve čtvrtek 5. 12. se uskuteční na faře od 17:30 společná modlitba s adventním duchovním zamyšlením.
 • Ve čtvrtek 5. 12. se uskuteční ve farním kostele od 18:30 setkání dětí s Mikulášem.
 • Pátek 6. 12. je prvním pátkem v měsíci prosinci. Po adoraci od 16:00 s možností svátosti smíření bude mše svatá s pomazáním nemocných od 17:00.

Ohlášky týdne 8. – 14. prosince:

 • Neděle 8. 12. je druhou nedělí adventní. Od 12:30 budou slavit Eucharistii ve farním kostele řeckokatolíci.
 • V neděli 8. 12. bude v 11:45 pokřtěn ve farním kostele Ludvík Balog.
 • V neděli 8. 12. oslavíme mší svatou od 15:00 pouť svatavského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie. Odpoledne se uskuteční adventní zpívání v evangelickém kostele.
 • Ve středu 11. 12. bude ve farním kostele od 6:00 rorátní mše svatá.
 • Ve čtvrtek 12. 12. bude na faře od 17:30 adventní duchovní setkání.
 • V sobotu 14. 12. se bude konat adventní koncert v Krajkové. Více informací je níže.
 • V sobotu 14. 12. se uskuteční Adventní duchovní obnova v Chodově s biskupem Františkem.

Ohlášky týdne 15. – 21. prosince:

 • Neděle 15. 12. je třetí nedělí adventní. (večerní mše svatá je v 17:00 v kapli kostela) Ve 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři a od 15:00 budeme slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Ve středu 18. 12. budeme ve farním kostele slavit od 6:00 rorátní mši svatou.
 • Ve středu 18. 12. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve čtvrtek 19. 12. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 19. 12. proběhne na faře od 17:30 adventní modlitební setkání s duchovním slovem.
 • Pátek 20. 12. prožijeme jako farní den pokání postu a modlitby zakončený mší svatou v 17:00 a eucharistickou adorací.
 • V sobotu 21. 12. bude ve farním kostele brigáda na stavění vánočních stromečků, betléma a předvánoční úklid farního kostela. Chlapi, kteří chtějí pomoci s pokácením a dovozem stromečků, se sejdou na Kostelní Bříze u kostela v 8:00. Brigáda v kostele začne v 9:30.
 • V sobotu 21. 12. v 15:04 bude přivezeno do Sokolova rychlíkem Krušnohor Betlémské světlo. Poté bude k dispozici ve farním kostele.

Ohlášky týdne 22. - 24. prosince:

 • Neděle 22. 12. je 4. nedělí adventní. (večerní mše svatá je v 17:00 v kapli kostela) Ve 12:30 budou slavit ve farním kostele liturgii řeckokatolíci.
 • V neděli 22. 12. bude na faře od 14:00 setkání lidí bez domova s předáním vánočních balíčků.
 • V pondělí 23. 12. navštívíme společně s dětmi od 9:30 nemocné v LDN ve Svatavě. Nemocným zazpíváme, popřejeme požehnané svátky a předáme malé dárečky.
 • V pondělí 13. 12. se naskytne ve farním kostele příležitost k předvánoční svátosti smíření. Zpovídat budou kněží sokolovského vikariátu od 15:00 do 17:00 hodin.
 • Předvánoční příležitost ke svátosti smíření bude v Krajkové v pondělí 23. 12. od 18:00.
 • Slavnost Kristova narození oslavíme při farní mši svaté v úterý 24. 12. od 16:00 ve farním kostele.
 • Půlnoční bohoslužby slova 24. 12. budou čtyři: Ve 21:00 v Lomnici, ve 22:45 v Krajkové, ve 24:00 v Sokolově a současně i ve Svatavě. Ve 22:00 bude mít farář vánoční slovo v kostele v Citicích.
 • Na Hod Boží vánoční ve středu 25. 12. budou bohoslužby v nedělním pořadu

Celosvětová síť modlitby s papežem prosinec

Všeobecný úmysl - Budoucnost těch nejmladších – aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Národní úmysl – ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.

Farní setkání v Adventu

 • Roráty v době adventní. Rorátní mše svaté se budou v době adventní konat ve farním kostele každou středu od 6:00.
 • Požehnání nové křížové cesty na hřbitově v Citicích proběhne v neděli 1. 12. od 12:00.
 • Adventní setkání v modlitbě a s duchovním slovem. Každý čtvrtek během doby adventní se budeme scházet na faře od 17:30, abychom se společně modlili a povzbudili se myšlenkami apoštolské exhortace o povolání ke svatosti papeže Františka Gaudete et exsultate.
 • Setkání dětí s Mikulášem se uskuteční ve farním kostele ve čtvrtek 5. 12. od 18:30.
 • Adventní zpívání - neděle 8. 12. 15:30 – 16:30 v evangelickém kostele v Sokolově. Chceme společně zpívat adventní a vánoční písně. Přijďte! Těšíme se na vás. Vstup volný.
 • Pouť ve Svatavě. V neděli 8. 12. oslavíme ve Svatavě mší svatou v 15:00 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie – pouť svatavského kostela.
 • Adventní duchovní obnova v Chodově s biskupem Františkem. Sobota 14. 12. 2019 od 9:00, fara Chodov. Příležitost ke svátosti smíření.
 • Adventní benefiční koncert v Krajkové se bude konat v sobotu 14. 12. 2018 od 17:00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla v Krajkové. Více informací níže.
 • Večer chval se zpěvy z Taizé se uskuteční ve farním kostele ve středu 18.12. od 18:00
 • Farní den postu a modlitby prožijeme v pátek 20. 12.  První část dne věnujeme osobnímu postu, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté budeme uvedeni do společné adorace za konverzi církve z klerikalismu a sexuálního zneužívání..
 • Svátost smíření před Vánocemi
  • Farní kostel – pondělí 23. 12. 15:00 – 17:00
  • Krajková – pondělí 23. 12. 18:00 – 18:30

Adventní benefiční koncert v Krajkové

  Farní společenství Krajková a Farní charita Sokolov vás srdečně zvou na Adventní benefiční koncert, který bude 14. 12. 2019 od 17:00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla v Krajkové. Po krátkém pásmu dětí z MŠ a ZŠ v Krajkové vystoupí folk-jazzová skupina Seven of nine.
   Na koncertě budete mít možnost nakoupit si v našem dobročinném obchůdku drobné dárky a vánoční dekorace pro sebe a své blízké, a finančně přispět vozíčkáři Jiřímu Hosovi z Kynšperka nad Ohří na vybavení bezbarierového bytu.

   Pan Jiří Hos  (49 let) přišel při úrazu elektrickým proudem o sluch, obě ruce a nohu. Nákupem potěšíte nejen sebe, ale i druhé.
   Vstupné: Dospělí 80 Kč, děti do 12-ti let 30 Kč.
   Přeji vám klidné adventní dny, požehnané Vánoce a do roku 2020 hodně zdraví a radosti. S teplými dekami vezměte s sebou na koncert i otevřená srdce.                                                        Alexandra Pokorná, Krajková
   Benefice:
   Přispět můžete během prosince i koupí vánočních rukodělných výrobků v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Chcete-li přispět svými výrobky či domácími produkty (perníčky, medem, džemem, pečeným čajem apod.) Ozvěte se prosím na tč. 728 739 362 (po 15.hod.)
   Děkujeme, že pomáháte!

 

Pomoc potřebným

 • Balíčky pro lidi bez domova.

Jak už bývá v Sokolově zvykem, o Vánocích dává naše farní charita balíčky lidem bez domova. Na obsahu balíčků se mohou aktivně podílet farníci tím, že na faru nebo do kostela přinesou trvanlivé potraviny, drogerii či balíček cigaret. Uvedené dary budeme shromažďovat do středy 18. 12. Potřebným lidem budou balíčky předány v neděli 22. 12. od 14:00 při společném obědě na faře. Přítomnost farníků na této akci je vítaná.

 • Návštěva nemocných v LDN v Královském Poříčí.

Děti i dospělé zveme, aby přišly v pondělí 23. 12. v 9:30 k léčebně dlouhodobě nemocných ve Svatavě. Nemocným zazpíváme a předáme malé dárečky. Info u faráře nebo Jana Sebjána.

Potravinová sbírka 2019

DSC_0416.JPG
Jsme lovci a sběrači. Ve Farní charitě Sokolov jsme především sběrači. Sbíráme, sbíráme a sbíráme. Tentokrát jsme sbírali v rámci celonárodní potravinové sbírky potravina v Lídlu v Sokolově.Povedlo se nám od dobropřejích lidí nasbírat 808 kilogramu potravin a drogerie. Celkem se v Karlovarském kraji podařilo obdržet od dárců 10 t. potravin a drogerie. Radost mi dělají nejen člověci - dárci, ale především dobrovolníci - sběrači. A že mi máme spoustu skvělých, mladých a nadšených dobrovolníků. Je to obrovský dar, mít tyto lidi. Díky Bože!!!                                           Jan Sebján - sběrač

 

Oslava sametu a narozenin


DSC_0200.JPG       15.11. 2019 bylo na faře pěkně sametově a narozeninově. Slavili jsme 30 výročí "Sametové revoluce" a také mých 48 narozenin. Bylo to takové milé setkání lidí dobré vůle a mysli. Normálně se nás sešlo 40 člověků. Kromě výborného jídla, kterého bylo dostatek, piva Permon, kterého také bylo dostatek a vína, kterého bylo také dostatek, zde proběhl kulturní program, který byl takovým koktejlem kultury.

Nejprve jsme zhlédli  dokument Největší přání, poté následovala malá chvilka filmové hudby v podání Evy Mokré a její violy. Na závěr vystoupila kapela Půljablkoň. A vládla pohoda. Do doby, než jsem začal zpívat. Tím jsem vlastně ukončil oslavu, jelikož lidé začali ve velkých skupinách opouštět faru. Ale i tak to stálo za to a mělo to smysl. Klíče měly smysl!
                                                                                                                                                                                                             Jan Sebján - zpěvák, pořadatel

Bohoslužba za bezpečí


     Již po druhé se v našem kostele konala "Policejní Bohoslužba". Opět jsme ji pořádali společně s Křesťanskou policejní asociací. Součástí byla Mše za zemřelé policisty a občanské zaměstnance z Karlovarského kraje. Kromě několika málo policistů se bohoslužby zúčastnili i pozůstalí po zemřelých policistech. Za vedení Policie ČR Karlovarského kraje se zúčastnil plk. Mgr. Jiří Matouš.


Tříkrálová kavárnička - ŽIJE!


     Dobrá zpráva. Lidé stále vyhledávají naší kavárničku. To mne velice těší. Na tento rok jsme připravili "Věrnostní karty". Každá 10 káva je zdarma. Také v kavárničce proběhl jeden "Dobrokoncert". Vystoupila zde po delší odmlce kapela Naden. Bylo vyprodáno. Výtěžek 1000 Kč jsme věnovali Mobilnímu hospici sv. Jiří Cheb. 29. 11. od 17:00 proběhlo v kavárničce Autorské čtení. Své básně zde četl nadějný mladík Bohumil Kuzebauch z Kraslic. Jako hudební doprovod měl po boku Evu Mokrou. Trocha poezie nikoho nezabije.                                                                                                                                 Jan Sebján – kavárník

 

Nová pastorační inspirace

Bratři a sestry,

Jak víte, začátkem listopadu jsem podnikl cestu do Izraele a jednu z nedělí mé nepřítomnosti mě zastupoval na bohoslužbách generální vikář Jakub Holík. Při domluvě pastoračního programu se mě ptal, ke kterému z farníků jsem tu neděli pozván na oběd. Tak jsem mu odpověděl, že to tady v Sokolově není příliš zvykem faráře zvát do domácností a že já sám si v neděli v době oběda radši odpočinu, než se ještě někde trmácet. 

Když mi to ale pak nedalo a o své negativní odpovědi jsem přemýšlel, uvědomil jsem si, že projevem života je vyjíždět za zaježděných kolejí a že bychom i my tady v Sokolově mohli vyzkoušet praxi z třebíčské farnosti, kde farníci faráře zvou k sobě a u příležitosti oběda tak mají čas si popovídat a blíže se poznat.

Tak co říkáte bratři a sestry, zkusíme to? Já vyložím do kostelů arch s daty nedělí v roce a vy budete mít možnost se na nějakou neděli napsat a tím mě pozvat. Pokud na vás nemám ještě telefon, prosím o jeho připsání, abychom se mohli operativně domluvit. Pokud by se vám z nějakého důvodu nehodila neděle, můžeme pozvání přenést na nějaký večer v týdnu.                

                                                                                                                                                                                       Farář Petr

 

Opravy a peníze

 • Ke konci liturgického roku se podařilo zprovoznit vstupní prostor farního kostela. Zavlhlé omítky byly do výšky 1,5m osekány a nahrazeny novými, zbytek starých omítek byl očištěn od nánosů špíny  a přemaleb a celý prostor byl nově vybílen. Kamenná dlažba byla očištěna a nově vyspárována. Ze sousoší Kalvárie byl na místo vrácen pouze Ukřižovaný. Celé sousoší by mělo totiž projít nákladným restaurováním (asi 600 000Kč). A protože sochy Panny Marie a sv. Jana jsou nejvíce poškozeny nevhodnou přemalbou, měly by právě ony projít jako první restaurováním. V poslední fázi by pak byl restaurován i kříž. Pokud se v příštím roce podaří sehnat na restaurování dotaci, mohla by se první restaurovaná socha během roku vrátit na své místo. Na protilehlé straně Kalvárie bude v nejbližší době umístěna velká nástěnka prezentující život naší farnosti. Cena provedených prací v roce 2019 je asi 80 000Kč.
 • Všechny plánované velké opravy pro rok 2019 se do konce roku podaří uskutečnit. Z různých důvodů je lepší ve stavebních akcích pokračovat, přestože se příjem farnosti v roce 2019 sníží asi o 200 000Kč oproti rozpočtu. Snížení příjmů je způsobeno nepříznivým vývojem cen dřeva během roku, které zapříčinilo to, že těžba by nepřinesla praktický žádný zisk. Obracím se tedy na potenciální dárce farnosti s prosbou, aby se svým plánovaným darem neváhali, ale pokud možno jej uskutečnili do Vánoc.                                Petr Bauchner

Další oznámení:

 • Brožura průvodce adventem Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí brožuru k prožití adventní doby. K doplnění biblických rozjímání byly použity myšlenky těchto autorů: papež František, Daniel Ange, Józef Augustyn a další. Brožura je k dostání na stolečku v kostele za cenu 12,- Kč. Průvodce adventem je dostupný uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android, aplikaci bude možné zdarma stáhnout na GooglePlay.
 • Betlémské světlo bude ve farním kostele hořet volně přístupné od soboty 21. 12. od 15:30.
 • Vánoční stromečky. Kdo by měl zájem o smrček z farního lesa, přihlaste se u faráře.
 • Farní ples 2020 (7. 2. 2020) tu bude co nevidět a tak prosím, jako každoročně, o nějaké hmotné příspěvky do tomboly…od zavařenin, ručních prací, cukrářských výrobků…atd…atd… Můžete je nosit na faru i do kostela, díky všem dárcům!                                           Hana Kodedová

 

Prosincoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v prosinci svoje narozeniny:

Bláhová Jarmila

Kowalská Barbora

        Straková Ivana

Šulc Miroslav

     Westmayerová

Wagner Miroslav

 

Statistika sokolovské farnosti – listopad 2019

Sbírky

3.11.

10.11.

17.11.

24.11.

celkem

Svatava

1 000,-

 

900,-

1 000,-

2 900,-

Krajková

1 072,-

875,-

630,-

560,-

3 137,-

Sokolov

2 361,-

2 070,-

2 315,-

2 589,-

9 335,-

Kasičky Krajková

 

 

343,-

 

343,-

Sbírky Den Bible

 

 

3 845,-

 

 

celkem

4 433,-

2 945,-

4 188,-

4 149,-

15 715,-

 Bez názvu.jpg

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
Jarní koncert
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5