Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Život sokolovské farnosti v karanténě

Život sokolovské farnosti v karanténěDatum konání:
16.3.2020
Datum ukončení:
31.3.2020

 

8.jpg

Život sokolovské farnosti v karanténě

 

Milí bratři a sestry

Zdá se, že koronavir může lidi sjednotit, protože se stává společným nepřítelem všech. A tak je asi dobré se zamyslet nad tím, v čem se i naše farnost může sjednotit a současnou situaci prožít jako požehnanou.

  • Velkým požehnáním je, že se můžeme zastavit a vnímat nově sebe, svoji křehkost, ale i křehkost našeho Pána, který pro naši záchranu od zla, nemoci, smrti, neváhá sám vstoupit do lidské bolesti, omezenosti, strachu i smrti. Pán stojí na naší straně v boji proto zlu a touží své děti zachránit. Zachránit buď od nemoci a smrti, a nebo nás doprovodit do příbytků, které pro nás připravil. Obojí pro nás bude velkým darem.
  • Dalším požehnáním pro nás může být cosi jako přesun prožívání našeho vztahu k Pánu z kostelů a far do našich domácností a rodin. Každý z nás může rozvinout své osobní kněžství a tak se také osvobodit ve své víře od závislosti na kněžích a svátostech.
  • Máme-li svou naději v Pánu, můžeme zároveň být oporou pro lidi, kteří si nově uvědomí křehkost a pomíjivost života. I drobné gesto může být znamením toho, že jsme před Bohem jednou rodinou, že jsme údy jednoho těla a nemůžeme jeden bez druhého žít.

 

Praktická opatření v době karantény:

  • Od pondělí 16. 3. až do odvolání nebudou ve farnosti žádné bohoslužby ani jiná setkání. Farář bude mše svaté slavit soukromě.
  • V odůvodněných případech může farář lidi navštívit se svátostmi v domácnosti či zařízení, kde se nacházejí.
  • Abychom mohli pružně reagovat na nastálé změny, sledujte aktuality na našem farním webu.
  • Nebojme se spolu více komunikovat telefonem či elektronicky.
  • Farář bude přítomen ve farním kostele k osobnímu setkání, či svátostem (ale jen v odůvodněných případech a pro jednotlivce) každou neděli od 9:00 do 10:30. pokud vám tento čas navyhovuje, zavolejte faráři (608 656 556) k domluvení osobní schůzky mimo tyto hodiny.
  • Ti, kteří se účastní semináře „7 pramenů svatosti“, ať pokračují v jeho prožívání podle obdržených pokynů samostatně.
  • Níže najdete odkazy, kde lze sledovat bohoslužby na dálku.

 

ZÁKLADNÍ POSTOJE: Ve všem jednejte zodpovědně, s respektem vůči centrálně zaváděným opatřením (omezit vycházení na nezbytné minimum), s pozorností vůči svým bližním (nosit roušky), zvláště vůči starším a jakkoli oslabeným, a zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází, zůstane nám věrný za každých okolností a dává nám k dispozici vše, abychom i tuto krizi, která je zároveň šancí, společně zvládli. K prohloubení těchto základních postojů vám mohou posloužit např. každoměsíční biblické podněty k osobní modlitbě navazující na lednový pastýřský list biskupa Tomáše, prakticky zaměřený článek P. Aleše Opatrného, moc hezké povzbuzení od Psychosociálního intervenčního týmu, případně i pokračování v našem farním 7 pramenů svatosti.

BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ: Po dobu nouzového stavu (zatím od 12. 3. do 11. 4. 2020) se ve farnosti, stejně jako na území celé plzeňské diecéze, nekonají žádné veřejné bohoslužby ani jakákoli jiná veřejná duchovní, vzdělávací či společenská setkání (s výjimkou pohřbů). První křesťané se ale také nescházeli v chrámech, ale po domech, a tak můžeme navázat na tuto starobylou tradici slavení bohoslužeb v malých skupinách a domácnostech (viz nově vytvořené pomůcky na Pastorace.cz / Liturgie.cz / Cirkev.cz, případně také videa Duchovní přijímání a Liturgie v rodině z cyklu Liturgie v čase bez liturgie). 

SLAVENÍ DNE PÁNĚ: Den Páně, neděli, je vhodné slavit v kruhu rodiny: četbou Božího slova a rozhovorem nad ním (viz výše zmíněné pomůcky, dále pak např. liturgické texty na vira.cz či podněty pro děti na deti.vira.cz nebo www.kanan.cz), společnou modlitbou a výpravou do přírody. Může také pomoci poslech přímých přenosů nedělních bohoslužeb (z Radia Proglas či TV Noe, případně záznamů bohoslužeb na stanici Vltava, či z různých farností po internetu, včetně sousední chebské farnosti, kde bude slavena neveřejná bohoslužba každou neděli v 10:00, ze které budou k dispozici záznamy kázání (k dispozici na kazani.farnostcheb.czSoundCloud.  Z této bohoslužby je přenášen online videopřenos a uchováván záznam (obojí na YouTube kanálu Řk farnost Cheb).

STARŠÍ A NEMOCNÍ: Protože starší lidé či lidé jinak oslabení jsou vůči nákaze nejcitlivější, mají zůstávat doma a varovat se fyzického kontaktu či setkávání v podstatě s kýmkoli. V případě vážnějších chřipkových příznaků (teplota 38°a více) kontaktujte ihned svého praktického lékaře. Pokud byste potřebovali cokoli, co vám nemůže zajistit nejbližší rodina, např. zajít nakoupit, sehnat léky, urgentně přijmout svátost nemocných či viatikum (svaté přijímání umírajících) nebo probrat Vaši situaci, zavolejte či napište faráři Petru Bauchnerovi (608 656 556).

DOMOVY, LÉČEBNY, NEMOCNICE: Na základě Bezpečnostní rady státu a Krajské hygienické stanice byl ve všech zařízeních zdravotní a sociální péče vyhlášen zákaz návštěv. Pokud v těchto zařízeních máte někoho blízkého, případně víte, že je tam někdo z farnosti, zůstaťte s nimi alespoň v častějším telefonickém kontaktu, případně nám dejte vědět, abychom se pokusili u nich v urgentních situacích zařídit návštěvu faráře či nemocničního kaplana. 

RODINY A DĚTI: V případě, že v některých rodinách se školními dětmi nastane problém s jejich hlídáním či s programem pro ně, obraťte se též na faráře, třeba se podaří zajisti na hlídání nějaký student. Není vhodné, aby vnoučata hlídali starší prarodiče apod., protože děti mohou být nositeli nákazy i bez jakýchkoli příznaků a mohly by tak ohrozit ty, kteří jsou vůči nákaze a jejím důsledkům nejcitlivější. 

KONTAKTY: V případě chřipkových příznaků a teploty 38°a více kontaktujte ihned telefonicky svého praktického lékaře, v případech neistoty volejte speciální infolinku MZ ČR 1212. Tísňové linky (112 či 155) volejte jen při závažném ohrožení. Můžete se samozřejmě také s čímkoli ozvat i faráři (608 656 556) či farní charitě (725 057 787), pokusíme se vám poradit, zprostředkovat pomoc ci sami pomoci.

 

A co lze dělat jinak? Například:

omezit kontakty s druhými lidmi mimo váš domov, které nejsou zapotřebí k běžnému fungování vás samotných či rodiny (viz omezení daná vládou (navíc vláda již doporučuje všem lidem nad 70 let věku nevycházet vůbec);

 když už je třeba být mimo váš domov mezi lidmi, udržovat si fyzický odstup (doporučuje se alespoň cca 1,5 až 2 m) a mít nasazenou (třeba i doma šitou či improvizovanou) látkovou roušku;

častěji a pečlivěji než kdy jindy si mýt ruce, nejlépe tekutým mýdlem pod tekoucí vodou, případně doplnit (v nouzi nahradit) desinfekčními prostředky (návod např. ZDE, či v .PDF); s neumytýma rukama si nesahat na oči, nos ani ústa;

častěji se procházet na čerstvém vzduchu (ale ne ve větším počtu lidí), jíst ovoce a vůbec dbát na zdravý styl života;

dbát na běžnou hygienu, nedotýkat se holýma rukama klik, pravidelně dezinfikovat povrchy (např. kuchyňské linky a pracovní desky);

kašlat či kýchat do papírového kapesníku, který pak vyhodíte, v nouzi do rukávu (ne do ruky); pak si i tak co nejdříve umyjte ruce;

být informováni z důvěryhodných zdrojů (např. O koronaviru, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Česká televize, Český rozhlas, Deník N, DVTV);

nepodlehnout strachu, připustit si jej a mluvit o všem se svými blízkými (k tomu doporučujeme např. text Psychosociálního intervenčního týmu, článek o strachu psycholožky Jany Ciglerové či biblické podněty k pastýřskému listu na každý měsíc);

projevovat zájem o své bližní a lidi v nouzi a být jim nablízku, ale pokud možno na čas omezit třeba i návštěvy příbuzných a tuto potřebnou blízkost si vyjadřovat telefonáty či kontakty přes další komunikační prostředky.

Protože "i když neradi vzpomínáme na nešťastné události, mohli by aspoň někteří vzpomenout na velké povodně tohoto století. Najednou bylo nabouráno skoro všechno, a lidé to zvládli. A hlavně – v mnohých se probudila do té doby nepoznaná dobrota, solidarita a obětavost" (Aleš Opatrný).

A právě za toto vám chceme poděkovat i my, vždyť už teď se s takovýmito postoji u mnohých z vás setkáváme a věříme, že budou i nadále přítomné. A budeme tak společně, slovy biskupa Tomáše, opravdu "lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí pro druhé". 

S důvěrou nás všechny svěřujeme Kristu,
který se k nám za každé situace přimlouvá svým každodenním:

Nebojte se, já jsem s vámi!

 

 

Jednoduchá a přehledná pravidla, jak co nejvíce ochránit své zdraví v souvislosti s koronavirovou nákazou:

Vyhýbejte se místům s větším počtem lidí.

Z domu vycházejte jen kvůli nezbytně důležitým věcem.

Kam nemusíte – nechoďte.

Nákupy soustřeďte do jednoho dne, upřednostňujte nákupy balených potravin.

Nechoďte k lékařům na kontroly, které nejsou nezbytně nutné a pokud nemáte akutní problémy.

Pokud máte akutní problémy s příznaky koronaviru (zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, bolest svalů, únava), nechoďte k lékaři vůbec, volejte mu telefonem.

Mějte po ruce telefonní kontakt na svého ošetřujícího lékaře.

Pokud jdete ven, používejte rukavice, abyste se zbytečně nedotýkali holýma rukama předmětů.

Po návratu domů si řádně (až 40 sec) umývejte ruce mýdlem, nejlépe antibakteriálním.

Nesahejte si zbytečně na obličej.

Jezte dostatek vitaminů, zvyšte množství přijímaných tekutin.

Zkuste omezit i návštěvy rodin mezi sebou, svým rodičům a prarodičům více telefonujte, než je osobně navštěvujte.

Nabídněte především seniorům možnost nákupu, popřípadě vyřízení jiných, důležitých věcí.

Uklidňujte své blízké, všichni věříme, že tato mimořádná situace do pár týdnů skončí a extrémní obavy nikomu nepomohou.

PS: I přes všechny výzvy, abyste nechodili, kam nemusíte, vycházky do přírody a tam, kde se nenachází mnoho lidí, jsou pro všechny věkové skupiny, zvláště ty dříve narozené, naopak velmi vhodné.

Zpracovali: MUDr. Vít Kaňkovský a Šárka Jelínková

A my k textu navíc dodáváme:
KDYKOLI JSTE V KONTATKTU S LIDMI, NOSTE ROUŠKU! (viz Deník N, viz Slovensko)

 

Klíčové texty a zdroje: 

Závěr Slova biskupa Tomáše k nouzovému stavu: Znovu chci zopakovat, že slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět“ jsou právě v těchto dnech velmi aktuální. Buďme lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí i pro druhé. Prosme Matku Boží, aby jako Uzdravení nemocných a Pomocnice křesťanů stála při nás v těchto chvílích, a modleme se za sebe navzájem. Využijme tuto mimořádnou situaci pro podporu a oživení domácí církve. Scházejme se k rodinnému slavení neděle, společně se modleme a společně naslouchejme Božímu slovu. Vytvořme malé modlitební společenství pro vzájemnou podporu ve víře a naději.

Slovo českých biskupů ke krizovému opatření Vlády ČR (16. 3.)

 

ROZHODNUTÍ VLÁDY O ZÁKAZU VOLNÉO POBYTU OSOB (16. 3.)

Slovo biskupů ke krizovému opatření Vlády ČR z 15. března 2020 (Jan Graubner)

 

Rozhovor s Markem Váchou v Deníku N (17. 3.)

Komplexní solidně podložené informace: okoronaviru.cz (FCB)

Základní info z Ministerstva zdravotnictví ČR: koronavirus.mzcr.cz

Přehled situace v ČR: COVID-19 (Onemocnění aktuálně, MZ ČR)

Základní info z chebské farnosti: koronavirus.farnostcheb.cz

Slovo plzeňského biskupa Tomáše Holuba k nouzovému stavu (bip.cz, 13, 2. 2020)

Aleš Opatrný: Koronavirus, epidemie a ... křesťan (vira.cz, 10. 3. 2020)

Základní návod: jak chránit sebe a své blízké před nákazou koronavirem

Covid-19 v ČŘ: Musíme se rozhodnout (Psychosociální interveční tým, 4. 3. 2020)

Nový koronavirus - aktuální stream České televize

O důležitosti nošení roušky (VIDEO) (viz Deník N, viz Slovensko, viz O koronaviru)

Další související texty:

Prohlášení českých a moravských biskupů k opatření vlády (cirkev.cz, 12. 3. 2020)

Slovo biskupa Tomáše Holuba k nouzovému stavu (12. 3.)

Kolik nás na koronavirus onemocní? Kolik zemře? A kdy to skončí? (Deník N, 13. 2.)

Proč je karanténa prospěšná (iRozhlas.cz)

O strachu z koronaviru mluvte, já se trochu bojím (Jana Ciglerová, Deník N)

Koronavirus: Proč musíme okamžitě jednat (socialniteorie.cz)

Barbora Vojtová: Pozitiva koronaviru (koronavirus jako pozvání ke zpomalení)

Trik proti koronaviru, který má smysl: Myjte si ruce dokonale jako profík

Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public (WHO)

Možnosti sledování bohoslužeb v médiích a podpora domácích setkání:

AUDIO a VIDEO bohoslužby a kázání chebské farnosti: online.farnostcheb.cz

Bohoslužby na Radiu Proglas

Bohoslužby na TV Noe

Přehled internetových přenosů bohoslužeb: mseonline.cz

Katolické i nekatolické bohoslužby na stanici Vltava

Manuály pro domácí bohoslužbu: Pastorace.cz / Liturgie.cz / Cirkev.cz (Video)

Duchovní přijímání a Liturgie v rodině z cyklu Liturgie v čase bez liturgie

ZÁZNAMY KÁZÁNÍ A KATECHEZÍ (kazani.farnostcheb.cz)

Aktuální kázání ke stažení ve formátu .mp3

Jednotlivé soubory jsou ukládány do různých kategorií, přičemž na odkazu máte tu aktuální

Do starších kategorií můžete přejít pomocí kliknutí na horní liště těsně nad soubory

Soubor si můžete poslechnout online, případně si jej stáhnout do vlastního zařízení

ZÁZNAMY NEDĚLNÍCH KÁZÁNÍ A KATECHEZÍ: PODCASTY

SoundCloud (aktuální nahrávky a možnost listovat v katogoriích nahrávek "Albums")

Spotify (aktuální nahrávky řazené dle doby nahrání)

Apple Podcasts (aktuální nahrávky řazené dle doby nahrání)

Jiné katolické farnosti a projekty

Přehled většiny farností streamujících online přímé přenosy svých bohoslužeb najdete na mseonline.cz.

Některé příklady audiopřenosů bohoslužeb najdete zde:

V karanténě spolu (inspirativní projekt oblátů z Plas - denní i nedělní impulzy) 

U ambonu (P. Glogar, P. Pola, L. Heryán,  P. Vacík, T. Roule, J. Prokeš)

Akademická farnost Praha (audionahrávky úvodů, čtení, kázání a závěrečného slova)

Akademická farnost Praha (video kanál YouTube s předtočenými kázáními na neděli)

Poutní místo Lomec - Josef Prokeš (záznamy z nedělních kázání a katechezí)

Don Pietro - Petr Soukal (audionahrávky nedělních kázání a katechezí)

Kostel u sv. Tomáše v Brně (stránka s nabídkou videopřenosů a záznamů bohoslužeb)

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Plzni (stálá videokamera a přímé přenosy bohoslužeb)

Audiokostel (audiovizuální projekt farnosti Rožnov pod Radhoštěm)

Dolní Počernice (YouTube kanál s videopřenosy nedělních mší)

Farnost Praha Vršovice (bohoslužby online)

Farnost Praha Bubeneč (bohoslužby online)

Televize a rádia

Radio Proglas (přímé přenosy ze studia Radia Proglas)

Radio Proglas YouTube (YouTube kanál Radia Proglas s videopřenosem a záznamy bohoslužeb)

TV Noe (o programových změnách v souvislosti se stavem nouze ZDE)

ČRo Vltava (každou neděli v 9:00 bohoslužba střídavě z katolické a nekatolické církve)

Příprava a inspirace

Následující zdroje vám mohou pomoci připravit se na poslech nedělní mše, případně mohou posloužit jako inspirace k přípravě modlitebního setkání v domácnosti:

vezmiacti.cz (biblický program brněnské diecéze s komentáři k nedělním evangeliím)

E-neděle (podněty k nedělním evangeliím od Paulínky.cz)

vira.cz/nedelni-liturgie (Bible na neděli a na každý den s komentáři k nedělním čtením)

deti.vira.cz (stránky pro děti o víře s podněty k nedělním textům) 

pomůcky pro rodinné bohoslužby na Pastorace.cz / Liturgie.cz / Cirkev.cz

videa Duchovní přijímání a Liturgie v rodině z cyklu Liturgie v čase bez liturgie

Ostatní, co se výše nevešlo:

Křesťanská společenství Plzeň (nahrávky kázání)

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb