Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Koronavirus - opatření ve farnosti

Koronavirus - opatření ve farnostiDatum konání:
7.3.2020
Datum ukončení:
15.3.2020

Od čtvrtka 12. 3. 20jaz_200306.jpg20 14.00 byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav. Zároveň byly od pátku 13. 2. 2020 6:00 zakázány všechny akce s účastí nad 30 osob. Toto opatření se týká také náboženských a kulturních aktivit.

Čeští a moravští biskupové vydali 12. 3. 2020 odpoledne prohlášení, jehož hlavním obsahem je dispenzování VŠECH věřících od povinnosti fyzické účasti na nedělní mši svaté, povzbuzení slavit den Páně v rodinném kruhu a pozvání ke každodenním modlitbám za ukončení epidemie.

Biskup plzeňský Tomáš Holub večer 12. 3. 2020 ve svém vlastním prohlášení upřesnil některé praktické kroky pro plzeňskou diecézi.

Konkrétní opatření zaváděná v naší sokolovské farnosti jsou uvedena dále v článku pod slovem biskupa.

 

Prohlášení plzeňského biskupa Tomáše Holuba

Milé sestry a milí bratři,

v návaznosti na vládní vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se šířením koronaviru a také na prohlášení českých a moravských biskupů ze dne 12. 3. 2020 bych rád upřesnil některé praktické kroky pro naši plzeňskou diecézi.

Po dobu nouzového stavu jsou zrušeny všechny veřejné bohoslužby a další duchovní akce na území naší diecéze.

Pro všechny věřící uděluji dispens od účasti na bohoslužbách po celou dobu nouzového stavu.

Bohoslužby je možné sledovat přes sdělovací prostředky (rozhlas, televize, internetové vysílání).

Kněží budou sloužit mše svaté bez účasti lidu.

Podle možností jednotlivých farností ať je v určitou dobu otevřen kostel pro osobní modlitbu, zvláště v neděli. Prosím o ochotnou spolupráci laiků na zabezpečení kostela.

Udílení svátostí, zvláště svátosti smíření a přijímání eucharistie, ať je nabídnuto jednotlivě a po domluvě. Do této služby ať se zapojí akolyté i mimořádní služebníci pro přinášení eucharistie.

Pro malé skupinky věřících je možné sloužit mši svatou v kostele, na faře či v rodině, ale vždy po domluvě a neveřejně. Výjimkou jsou pohřební obřady, kde je dovolený veřejný obřad za účasti více než 30 osob.

Informace k prožívání Svatého týdne, který také časové spadá do těchto opatření, vám sdělím později.

Znovu chci zopakovat, že slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět“ jsou právě v těchto dnech velmi aktuální. Buďme lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí i pro druhé.

Prosme Matku Boží, aby jako Uzdravení nemocných a Pomocnice křesťanů stála při nás v těchto chvílích, a modleme se za sebe navzájem.

Využijme tuto mimořádnou situaci pro podporu a oživení domácí církve. Scházejme se k rodinnému slavení neděle, společně se modleme a společně naslouchejme Božímu slovu. Vytvořme malé modlitební společenství pro vzájemnou podporu ve víře a naději.

    Sestry a bratři, modlím se za Vás a žehnám Vám!

                                                                                                 biskup Tomáš

 

Informace pro sokolovské farníky

ZÁKLADNÍ POSTOJE: Ve všem jednejte zodpovědně, s respektem vůči centrálně zaváděným opatřením, s pozorností vůči svým bližním, zvláště vůči starším a jakkoli oslabeným, a zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází, zůstane nám věrný za každých okolností

BOHOSLUŽBY: Po dobu nouzového stavu se ruší všechny veřejné bohoslužby v našich kostelích.

Veřejné bohoslužby budou nahrazeny bohoslužbami soukromými do max. počtu 30 osob. Z důvodu omezené kapacity je nutné se na tyto bohoslužby osobně či telefonicky přihlásit. Na telefonním čísle 731 626 162 se dozvíte místo a čas konání soukromých bohoslužeb. Farní kostel bude otevřen pro soukromou modlitbu či přijetí svátostí každou neděli od 15:30 do 17:00.

SETKÁNÍ: Ostatní setkání a akce budou probíhat podle ohlášek uveřejněných v postní Nedělní stránce. Zrušeny budou pouze dvě akce konané mimo farnost: Vikariátní postní rekolekce 28. 3. v Chodově a Setkání mládeže Log in 3. – 4. 4.

SLAVENÍ DNE PÁNĚ: Den Páně, neděli, je vhodné slavit v kruhu rodiny: četbou Božího slova a rozhovorem nad ním (viz např. liturgické texty na vira.cz či pro děti na deti.vira.cz nebo www.kanan.cz), společnou modlitbou a výpravou do přírody. Může také pomoci poslech přímých přenosů nedělních bohoslužeb (z Radia Proglas či TV Noe, či z různých farností po internetu), případně záznamů bohoslužeb na stanici Vltava, kde jsou i bohoslužby nekatolické. 

STARŠÍ A NEMOCNÍ: Pokud jste nemocní, máte chřipkové příznaky, či se necítíte se dobře, zůstaňte samozřejmě doma a kontaktujte svého praktického lékaře. Bližšímu kontaktu s dalšími lidmi by se měli vyhnout i starší či chronicky nemocní, kteří jsou vůči nákaze koronavirem citlivější. Pokud byste potřebovali cokoli, co vám nemůže zajistit nejbližší rodina (např. zajít nakoupit, sehnat léky, navštívit se svatým přijímáním, slavit svátost smíření, přijmout pomazání nemocných, společně se modlit nebo prohovořit Vaši situaci), oslovte faráře.

DOMOVY, LÉČEBNY, NEMOCNICE: Na základě Bezpečnostní rady státu a Krajské hygienické stanice byl ve všech zařízeních zdravotní a sociální péče vyhlášen zákaz návštěv. Pokud v těchto zařízeních máte někoho blízkého, případně víte, že je tam někdo z farnosti, zůstaťte s nimi alespoň v častějším telefonickém kontaktu, případně dejte vědět faráři, který je může navštívit se svátostmi.

A co lze dělat jinak? 

  • projevovat zájem o své bližní a lidi v nouzi, být jim nablízku, ale zároveň respektovat potřebu zvýšené hygienické ochrany, která je důležitá zvláště vůči starším lidem (kteří jsou dle statistik koronavirem ohroženi více, než mladší) a lidem jakkoli oslabeným (návštěvu prarodičů možno např. nahradit delším telefonátem apod.);
  • častěji a pečlivěji než kdy jindy si mýt ruce, nejlépe tekutým mýdlem pod tekoucí vodou, případně doplnit desinfekčními prostředky (návod např. ZDE, či v .PDF);
  • častěji se procházet na čerstvém vzduchu (ale ne ve větším počtu lidí), jíst ovoce a vůbec dbát na zdravý styl života;
  • dbát na běžnou hygienu, nedotýkat se holýma rukama klik, udržovat si fyzický odstup (doporučuje se alespoň cca 1,5 až 2 m) apod.;
  • pokud to na vás přijde, kašlat či kýchat do papírového kapesníku, který pak vyhodíte, v nouzi do rukávu (ne do ruky);
  • být informováni z důvěryhodných zdrojů (např. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Česká televize, Český rozhlas);
  • nepodlehnout strachu, připustit si jej a mluvit o všem se svými blízkými.

 

 

Prohlášení Psychosociálního intervenčního týmu

 

Covid-19 v České republice: Můžeme se rozhodnout

 

           Závisíme na sobě. Jako lidé i jako státy. Závisíme též na silách, které nemůžeme ovládnout. Šíření viru a podobné děje závislost zdůrazní.

Něco ale ovládat můžeme. Například způsoby, jakými zvládáme vědomí hrozeb a rizika.

Hrozby jsou v prostředí kolem nás přítomné stále. Obvykle o nich nepřemýšlíme, abychom si neotrávili život strachem. Někdy se připravujeme, až udeří. Koronavirus se probudil a udeřil.
            Můžeme se rozhodnout, jak chránit sebe a druhé: například nepřecházet nemoci a zůstat 14 dní doma po návratu z míst vysokého výskytu koronaviru.
            Můžeme se rozhodnout, že nepodlehneme strachu.
            Chceme poděkovat všem, kdo se rozhodli postarat se o sebe a druhé a nepodlehnout strachu. Usnadňují tak život sobě i dalším lidem kolem. Myslíme na lidi v karanténě, na jejich blízké, na zdravotníky s novou zátěží ochranných oděvů; na lidi na úřadech, ve školách, v hromadné dopravě a ve službách, kteří dál chodí do práce a starají se o běžné fungování země nebo o to, aby se druhým dobře žilo; na lidi, kteří nadále pečují o svoje děti či sousedy nebo o náhodné kolemjdoucí. Děkujeme věcně informujících novinářům; lidem, kteří při nakupování trvanlivých potravin myslí též na druhé; děkujeme autorům vtipů na internetu; dětem a dospělým schopným prožívat okamžik i lidem, kteří myslí na připravenost (viz například informace na http://www.mzcr.cz).
            Lze odhadovat, že i Covid-19 se bude chovat podobně jako virové hrozby před ním a po něm. Bude se šířit, šíření vyvrcholí a poté zeslábne. Mezitím budou někteří z nás dále žít a někteří z nás umřou: na důsledky kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, úrazů a násilných činů, nepohyblivosti ve vysokém věku. Někteří též na důsledky chřipkových a jim podobných onemocnění.
             Můžeme se rozhodnout. Například, že nechci zemřít vyděšením. A také, že závislost na druhých je v pořádku. Například proto, že pomáhání pomáhá - především pomáhajícím.

            
                                                        Psychosociální intervenční tým ČR, 4. 3. 2020

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
Jarní koncert
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5