Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Synoda sokolovské farnosti

Synoda sokolovské farnostiDatum konání:
9.4.2022
Datum ukončení:
23.4.2022

Na závěr diecézní fáze synody o synodalitě se v sobotu 2. 4. v Plzni Liticích konalo synodální diecézní shromáždění farních koordinátorů a dalších zapojených účastníků s biskupem Tomášem. Za sokolovskou farnost se setkání zúčastnili 2 muži – Tomáš Martinec a Petr Sacher.

Před zaplněným sálem diecézní koordinátoři Jana Černíková a Jindřich Fencl prezentovali výsledky diecézní etapy: zapojilo se 66 farností, které dohromady zaslaly více než 250 zápisů. Tyto zápisy koordinátoři třídí do skupin podle jednotlivých témat („odstínů synodality“) a v rámci toho podrobněji podle určitých nejčastěji se opakujících témat. Z přibližně 200 stran textu, který obdrželi a musejí teď zpracovat, pak vytvoří 8 stran, do kterých se pokusí shr-nout vše podstatné za naši diecézi.

Na závěr setkání biskup Tomáš poděkoval všem, kteří se do synody v diecézi ak-tivně zapojili jako koordinátoři, účastníci skupinek či se za synodu modlili, že všichni dohromady pomáhali vytvářet prostor hledání směru naší další společné cesty, aby byla prodchnuta Duchem svatým.

V Sokolovské farnosti se scházely 2 synodní skupinky: Středeční skupinka a Pastorační rada.

Středeční skupinka se zabývala těmito tématy:Společníci cesty – souhrn ze setkání

- Sami hledáme naše místo v církvi.

- Ve farnosti máme prostor pro společná setkávání a lidé z farnosti i mimo ni jsou zváni. Fungují 3 skupinky Modliteb matek, pravidelná modlitební setkávání, nyní nově otevřená pravidelná týdenní setkávání synodální skupinky na faře, pro veřejnost otevřené kulturní akce jako je hudební festival Farní zahrada, Noc kostelů, koncerty v kostele, …

- Hledáme způsoby komunikace s ostatními věřícími ve farnostmi i lidmi z našeho okolí – Ti co zůstávají stranou jsou Ti, kteří hned po mši „utíkají“ z kostela a Ti u kterých cítíme, že jsou „jiní“.

- Důležité je naučit se vzdát se jistot a bezpečí, která nás svazují. Odevzdat se. Shodli jsme se, že se bojíme závazků vůči lidem, kteří jsou odlišní od těch, se kterými bychom se chtěli přátelit a setkávat se.

- Naší společnou cestou by měla být cesta milosrdenství a služba lásky, ne oběť.

 Sdílet odpovědnost - souhrn ze setkání:

- Mít odpovědnost a účastnit se, případně zorganizovat akce, do kterých se mi moc nechce – otázkou je, jestli se mám překonávat, když to nedělám s radostí. Sám Pán možná brání v aktivitách, které by třeba dopadly špatně. To, co nezvládáme je možná i darem.

- Aktivita věřících není v tom, abychom někoho přesvědčovali, ale abychom svědčili svým životem.

- K aktivní spolupráci na poslání církve nám brání naše slabosti, nedostatky a nedostatečné sebevědomí. Každý má ve farnosti a církvi nezastupitelnou roli. I přesto, že se trápíme tím, že nejsme dokonalí, ostatní nás tak nemusí vnímat.

- Všichni bez výjimky jsou povoláni ke spolupráci na poslání církve.

- Máme dar vše zvládnout s Boží pomocí.

- V našich životech bychom měli nést ovoce Ducha svatého – lásku, trpělivost, laskavost, sebeovládání, radost, dobrotu, tichost a svědčit svými životy.

Synodální formace - souhrn ze setkání:

- Současná církev je vnímaná jako strnulá a nadřazená. Musíme se víc přiblížit i ostatním lidem.

- Nejde stát stranou, ale je důležité „jít se zraněnými lidmi kus cesty a třeba se i umazat“. Církev má fungovat jako „polní nemocnice“ a má být připravena a ochotna pomoct lidem, kteří to potřebují. Církev jsme MY všichni.

- Důležitý je také všeobecný přehled o aktuálním dění. Neuzavírat se, umět a chtít hovořit s ostatními.

- Vnímáme jako důležité využívat média, TV, Netflix, fb, … ke zviditelnění církve. - Společně i každý sám doporučit a dělat reklamu církevním akcím pořádaných ve farnosti, filmům s tématem víry.  Zvát se vzájemně na tyto akce a pozvat i lidi ze svého okolí.

Skupinka Pastorační rada se setkala 28. 2. 2022 na téma V. – Sdílet zodpovědnsot za misijní poslání:

- Proměna autoritativního způsobu myšlení, vedení, jednání v dialogické. Již v rodině od dětství se utváří charakter člověka a způsob jakým přistupuje k druhým. Vědomí své vlastní důstojnosti a svého jedinečného obdarování pak člověka uschopňuje k tomu, aby si byl vědom své vlastní autority a učil se vést dialog s ostatními autoritami. Nenaučí-li se člověk vést svobodně dialog s druhými, má pak problém s autoritami kolem sebe i s přijetím své vlastní. Před (církevní) autoritou se chová pasivně, servilně, nesvobodně. Vidíme jako důležité, aby si farníci uvědomovali, že autorita faráře, má uschopňovat ostatní k dialogu a nemá být ve farnosti tou jedinou autoritou.

- Vyjít ven a uvidět bídu kolem sebe. To není nutné skrze zapojení se do konkrétní sociální služby, která je často velmi náročná. Je ale velmi vhodné najít svobodu se k nějaké méně náročné službě pro člověka (lidi) v okolí rozhodnout. Tato služba může být uskutečněna v rámci nějakého projektu, plánu, či zcela spontánně.

Dobrou zkušeností, jak vyjít ven a vidět bídu, byla letošní „Tříkrálová koleda“ pro nejchudší děti v Sokolově.

- Ujímat se autority ve službě, kterou vykonávám. Pod autoritou faráře jsou často ostatní autority přidušené, není jim dán prostor, nebo ho z vlastní pohodlnosti ani nehledají a neusilují o něj. Proto je důležité, aby se farářská autorita nevyvyšovala a chovala se lidsky, dialogicky. Pak si jí i ostatní váží. Je také důležité dávat prostor k tomu, aby se lidé svých vlastních autorit mohli ve farnosti ujímat a rozvíjet je. Každý farník má růst ve vědomí, že jeho autorita je nezastupitelná, a má mít prostor ji svobodně rozvinout


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Vánoční bohoslužby v Sokolově a okolí
27
Vánoční bohoslužby v Sokolově a okolí
28
Vánoční bohoslužby v Sokolově a okolí
29
Vánoční bohoslužby v Sokolově a okolí
30
Vánoční bohoslužby v Sokolově a okolí
31
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Vánoční bohoslužby v Sokolově a okolí
1
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Vánoční bohoslužby v Sokolově a okolí
2
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Vánoční bohoslužby v Sokolově a okolí
3
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Vánoční bohoslužby v Sokolově a okolí
4
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Vánoční bohoslužby v Sokolově a okolí
5
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Vánoční bohoslužby v Sokolově a okolí
6
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Vánoční bohoslužby v Sokolově a okolí
7
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Vánoční bohoslužby v Sokolově a okolí
8
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Vánoční bohoslužby v Sokolově a okolí
9
Poselství papeže ke Světovému dni míru
10
Poselství papeže ke Světovému dni míru
11
Poselství papeže ke Světovému dni míru
12
Poselství papeže ke Světovému dni míru
13
Poselství papeže ke Světovému dni míru
14
Kytarový koncert Duo Mareli
Poselství papeže ke Světovému dni míru
15
Poselství papeže ke Světovému dni míru
16
Poselství papeže ke Světovému dni míru
17
Poselství papeže ke Světovému dni míru
18
Poselství papeže ke Světovému dni míru
19
Poselství papeže ke Světovému dni míru
20
Poselství papeže ke Světovému dni míru
21 22
Ekumenická bohoslužba
23 24 25 26 27 28
Bratr v Kristu není šmejd, ale může se tak chovat
29
30 31 1 2 3 4 5