Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Chvilky pro demokracii

Chvilky pro demokraciiDatum konání:
1.12.2019
Datum ukončení:
15.1.2020

Chvilky pro demokracii

V demokratickém státě je moc v rukou nás všech. A i když se nám vysoká politika může zdát vzdálená, řadu věcí dokážeme ovlivnit víc, než si myslíme. Nejde o to hned kandidovat na prezidenta. Jde o zdánlivé drobnosti, chvilky našeho času. Chvilky, které když se sečtou, mají sílu měnit atmosféru v naší zemi k lepšímu. A proměna této atmosféry se při volbách projeví i ve vysoké politice. Začít můžeme hned a každý po svém. Seznam 30 chvilek slouží jako inspirace pro nás pro všechny.

Zajímám se o veřejné dění

Život každého z nás se odvíjí v širším společenském celku. Za stav společnosti proto neseme všichni svůj díl odpovědnosti.

 1. Pravidelně sleduji důvěryhodná média.
  2. Předplácím sobě či někomu jinému důvěryhodné médium a tím mu pomáhám udržet si nezávislost.
  3. Ověřuji si informace i z jiných nezávislých a spolehlivých zdrojů, srovnávám různé pohledy na stejná témata.
  4. Chodím na veřejné přednášky nebo debaty a vzdělávám se (knihy, filmy apod.).

Nebojím se projevit svůj názor

Do veřejné debaty se můžeme zapojit všichni. A skrze tuto debatu pak můžeme ovlivnit směřování celé naší společnosti.

 1. Na sociálních sítích sdílím ověřené informace nebo názory z důvěryhodných zdrojů a přidám vlastní komentář.
  6. Podepíšu nebo založím petici pro dobrou věc.
  7. Půjdu na demonstraci nebo ji uspořádám.
  8. Aktivně se zapojuji do diskuze ve veřejných debatách, na sociálních sítích nebo v médiích.

Vedu dialog s ostatními lidmi

Základem demokratického společenství je různorodost, ve které díky debatě nacházíme styčné body a společné hodnoty.

 1. Bavím se o politickém dění se svými blízkými, a to i v případě, když mají odlišné názory.
  10. Při rozhovorech s lidmi, s kterými nesouhlasím, se učím hledat to, co máme společné.
  11. Zkouším porozumět ostatním a zjišťovat, proč jim jejich názory dávají smysl a jak k nim dospěli.

Vytvářím přátelské společenství

Dobré vztahy s lidmi kolem nás působí jako nejlepší prevence lhostejnosti. Díky nim poznáváme, že k péči o společný prostor může přispět každý.

 1. Poznávám své sousedy, respektuji je, chci s nimi udržovat přátelské vztahy a dokážu se s nimi bavit o společenském dění.
  13. Podílím se na pořádání akcí, které spojují občany v místě, kde žiji (sousedské setkání, místní slavnosti, sportovní nebo kulturní akce).
  14. Zajímám se o akce místních spolků a informuji se o tom, co dělají.
  15. Pomáhám s pořádáním veřejných debat nebo shromáždění.

Zapojuji se do politického dění

Politika, to není jenom parlament a debaty v televizi, ale každá aktivita, která může napomáhat rozkvětu obce nebo státu, ve kterém žijeme.

 1. Volím zodpovědně, před volbami si přečtu programy stran a zjistím si co nejvíc informací o jednotlivých kandidátech.
  17. Respektuji politiky, kteří svou práci dělají zodpovědně a pro veřejné blaho.
  18. Zajímám se o problémy obce, kde žiji.
  19. Orientuji se v tom, jak fungují úřady, jaké jsou jejich kompetence, a sleduji, aby byla dodržována pravidla.
  20. Oslovuji své zastupitele na místní i vyšší úrovni, kladu jim otázky, sdílím s nimi své zkušenosti a dávám jim konstruktivní zpětnou vazbu.
  21. Stanu se příznivcem politické strany nebo do ní vstoupím.
  22. Budu kandidovat v místních, krajských nebo celostátních volbách.

Podporuji veřejně prospěšné aktivity a organizace

Pečovat o věci veřejné znamená směřovat svůj zájem i do oblastí, kam státní správa nedosáhne.

 1. Dávám veřejně prospěšným organizacím konstruktivní zpětnou vazbu a dávám najevo, že si cením jejich práce.
  24. Pravidelně finančně podporuji neziskovou organizaci, s jejíž činností souzním.
  25. Zapojuji se do veřejně prospěšné činnosti, dávám k dispozici svůj čas, své schopnosti a dovednosti.
  26. Dobrovolně se podílím na zlepšování veřejného prostoru a péči o něj (park, náves, veřejné budovy).
  27. Finančně podporuji kulturní akce, veřejně prospěšnou instituci nebo stavbu.
  28. Zajímám se o problémy slabších (lidí s postižením, seniorů, sociálně slabých) a usiluji o jejich začlenění a podporu.
  29. Při svém podnikání zohledňuji okolí a pomáhám posilovat místní společenství.
  30. Podnikám s respektem k přírodě a pomáhám kultivovat místní krajinu.

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Vánoční bohoslužby
29
Vánoční bohoslužby
30
Vánoční bohoslužby
31
Domácí bohoslužba přelom roku s Marií, matkou Boží
Silvestrovská rodinná bohoslužba
Vánoční bohoslužby
1
Domácí bohoslužba přelom roku s Marií, matkou Boží
Materiály ke slavení rodinné bohoslužby 3. ledna 2021
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Vánoční bohoslužby
2
Materiály ke slavení rodinné bohoslužby 3. ledna 2021
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
3
Materiály ke slavení rodinné bohoslužby 3. ledna 2021
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
4
Materiály ke slavení rodinné bohoslužby 3. ledna 2021
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
5
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
6
Hartenberská pouť
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
7
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
8
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
9
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
10
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
11
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
12
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
13
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
14
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
15
Pastýřský list biskupa Tomáše na rok 2021
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
16
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
17
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
18
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
19
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
20
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
21
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
22
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
23
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
24
Poselství papeže ke Světovému dni míru
Tříkrálová sbírka 2021
25
Poselství papeže ke Světovému dni míru
26
Poselství papeže ke Světovému dni míru
27
Poselství papeže ke Světovému dni míru
28
Poselství papeže ke Světovému dni míru
29
Poselství papeže ke Světovému dni míru
30
Poselství papeže ke Světovému dni míru
31