Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Ohlášky březen 2024

Ohlášky březen 2024Datum konání:
3.3.2024
Datum ukončení:
6.4.2024
 • Ve středu 6. 3. nebude ranní mše svatá v Sokolově.
 • V sobotu 9. 3. bude brigáda na nakládání palivového dřeva na Smrkovci. Info u faráře.
 • Zveme všechny maminky a ženy na křížovou cestu Modliteb Matek v úterý 12. 3. v 16:30 v sokolovském kostele.
 • Ve středu 13. 3. se uskuteční ve farním sále v Sokolově od 17:30 divadlo jednoho herce s názvem „Rybáři“ (více viz níže).
 • Pátek 15. 3. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby. První část dne věnujeme osobnímu postu, poté společné modlitbě růžence a mši svaté, po které bude následovat adorace. Tématem našeho pokání je rozvazování pout, která nám brání žít svobodně.
 • V sobotu 16. 3. se uskuteční na faře v Chebu od 9:00 do 12:00 postní duchovní obnova.
 • Na 5. neděli postní 17. 3. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Každé třetí pondělí v měsíci (tentokrát 18. 3.) běží pravidelné živé vysílání pořadu „LIVE s biskupem“ Již během předchozího týdne můžete na live@bip.cz(a v průběhu přenosu také přes chat na YouTube) biskupovi Tomášovi položit otázky. Odkaz ke sledování najdete na: www cz/livesbiskupem.
 • V úterý 19. 3. na Slavnost svatého Josefa bude mše svatá v sokolovském kostele v 18:00. V Chodově bude slavnostní mše následující středu 20. 3. od 16:00.
 • Ve středu 20. 3. v 17:30 se uskuteční v rámci projektu otevřená fara přednáška a debata na téma kontemplace. (více viz níže)
 • V pátek 22. 4. proběhne kanonická vizitace chodovské farnosti.
 • V sobotu 23. 3. proběhne setkání synodních delegátů v Plzni.
 • V sobotu 23. 3. proběhne od 8:30 velikonoční úklid sokolovského farního kostela.

Svatý týden

 • Neděle 24. 3. je Květnou nedělí, ranní mše svaté v Sokolově i Chodově budou zahájeny venku (v Sokolově u Mariánského sloupu) požehnáním ratolestí a následným průvodem do kostela. Květnou tzv. pašijovou nedělí, začíná svatý týden.
 • V pondělí 25. 3. od 15:00 do 17:00 se bude konat ve farním kostele v Sokolově postní bohoslužba pokání s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu.
 • Ve středu 27. 3. proběhne postní bohoslužba pokání v Chodově na faře od 16:45 do 18:00. Zpovídat budou oba kněží. (Každý katolík by se měl alespoň jednou do roka vyzpovídat, nejlépe v období Velikonoc).

 

Velikonoční triduum

 • Zelený čtvrtek 28. 4. DEN POSLEDNÍ VEČEŘE  Mše sv. ve Svatavě nebude. Mše na památku večeře Páně se uskuteční v 18:00 v obou farních kostelích v Sokolově i v Chodově.  Při přinášení obětních darů bude završena sbírka „Postní almužna“ na podporu služeb pro potřebné. Po mši svaté budeme adorovat v „Getsemanské zahradě“. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 31. 3. při všech bohoslužbách, nebo předat kdykoliv osobně faráři.
 • Velký pátek 29. 3. DEN KRISTOVA UTRPENÍ  Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. Křížové cesty se uskuteční v 8:30 v kostele v Sokolově a v 9:00 v kostele v Chodově. V 15:00 proběhnou v obou kostelích Velkopáteční obřady s uctíváním kříže. (po obřadech Velkého pátku bude sbírka na křesťany ve Svaté zemi).
 • Adorace u Božího hrobu.  Po obřadech Velkého pátku až do sobotní Vigilie Vzkříšení Páně bude ve farním kostele v Sokolově adorace. Zapište se prosím na arch, který je vyložený v kostele.
 • Bílá sobota 30. 3. DEN ZTIŠENÍ A NADĚJE  Liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“ se bude konat od 8:30 ve farním kostele v Sokolově.
 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 30. 3. VELKÁ NOC Vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně, se slavností světla, bohoslužbou slova, křestní bohoslužbou a slavením eucharistie, bude v sobotu v Sokolově i Chodově od 20:00 do 22:00 (je možné se domluvit na odvozu).
 • Zmrtvýchvstání Páně 31. 3. BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ   Slavení eucharistie se žehnáním pokrmů se uskuteční v neděli od 8:30 v Sokolově, v 9:00 v Chodově, od 10:30 v Krajkové, od 11:00 v Novém Sedle a od 17:00 v kostele v Sokolově (bez žehnání pokrmů).

Slavení velikonočního oktávu

 • Pondělí velikonoční 1. 4. Slavení eucharistie bude v 8:30 v Sokolově a v 10:00 v Chodově.
 • Ve středu 3. 3. nebude ranní mše v Sokolově, pouze mše sv. v 16:00 v Chodově.
 • Ve čtvrtek 4. 3. bude mše svatá ve Svatavě.
 • Pátek 5. 4. je prvním pátkem v dubnu s obvyklým společným slavením v Sokolově i Chodově: Adorace a mše svatá s pomazáním nemocných.
 • Neděle 7. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství. V tuto neděli bude zakončena kanonická vizitace v chodovské farnosti mší svatou s biskupem Tomášem.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb