Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Ohlášky březen 2024

Ohlášky březen 2024Datum konání:
3.3.2024
Datum ukončení:
6.4.2024
 • Ve středu 6. 3. nebude ranní mše svatá v Sokolově.
 • V sobotu 9. 3. bude brigáda na nakládání palivového dřeva na Smrkovci. Info u faráře.
 • Zveme všechny maminky a ženy na křížovou cestu Modliteb Matek v úterý 12. 3. v 16:30 v sokolovském kostele.
 • Ve středu 13. 3. se uskuteční ve farním sále v Sokolově od 17:30 divadlo jednoho herce s názvem „Rybáři“ (více viz níže).
 • Pátek 15. 3. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby. První část dne věnujeme osobnímu postu, poté společné modlitbě růžence a mši svaté, po které bude následovat adorace. Tématem našeho pokání je rozvazování pout, která nám brání žít svobodně.
 • V sobotu 16. 3. se uskuteční na faře v Chebu od 9:00 do 12:00 postní duchovní obnova.
 • Na 5. neděli postní 17. 3. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Každé třetí pondělí v měsíci (tentokrát 18. 3.) běží pravidelné živé vysílání pořadu „LIVE s biskupem“ Již během předchozího týdne můžete na live@bip.cz(a v průběhu přenosu také přes chat na YouTube) biskupovi Tomášovi položit otázky. Odkaz ke sledování najdete na: www cz/livesbiskupem.
 • V úterý 19. 3. na Slavnost svatého Josefa bude mše svatá v sokolovském kostele v 18:00. V Chodově bude slavnostní mše následující středu 20. 3. od 16:00.
 • Ve středu 20. 3. v 17:30 se uskuteční v rámci projektu otevřená fara přednáška a debata na téma kontemplace. (více viz níže)
 • V pátek 22. 4. proběhne kanonická vizitace chodovské farnosti.
 • V sobotu 23. 3. proběhne setkání synodních delegátů v Plzni.
 • V sobotu 23. 3. proběhne od 8:30 velikonoční úklid sokolovského farního kostela.

Svatý týden

 • Neděle 24. 3. je Květnou nedělí, ranní mše svaté v Sokolově i Chodově budou zahájeny venku (v Sokolově u Mariánského sloupu) požehnáním ratolestí a následným průvodem do kostela. Květnou tzv. pašijovou nedělí, začíná svatý týden.
 • V pondělí 25. 3. od 15:00 do 17:00 se bude konat ve farním kostele v Sokolově postní bohoslužba pokání s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu.
 • Ve středu 27. 3. proběhne postní bohoslužba pokání v Chodově na faře od 16:45 do 18:00. Zpovídat budou oba kněží. (Každý katolík by se měl alespoň jednou do roka vyzpovídat, nejlépe v období Velikonoc).

 

Velikonoční triduum

 • Zelený čtvrtek 28. 4. DEN POSLEDNÍ VEČEŘE  Mše sv. ve Svatavě nebude. Mše na památku večeře Páně se uskuteční v 18:00 v obou farních kostelích v Sokolově i v Chodově.  Při přinášení obětních darů bude završena sbírka „Postní almužna“ na podporu služeb pro potřebné. Po mši svaté budeme adorovat v „Getsemanské zahradě“. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 31. 3. při všech bohoslužbách, nebo předat kdykoliv osobně faráři.
 • Velký pátek 29. 3. DEN KRISTOVA UTRPENÍ  Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. Křížové cesty se uskuteční v 8:30 v kostele v Sokolově a v 9:00 v kostele v Chodově. V 15:00 proběhnou v obou kostelích Velkopáteční obřady s uctíváním kříže. (po obřadech Velkého pátku bude sbírka na křesťany ve Svaté zemi).
 • Adorace u Božího hrobu.  Po obřadech Velkého pátku až do sobotní Vigilie Vzkříšení Páně bude ve farním kostele v Sokolově adorace. Zapište se prosím na arch, který je vyložený v kostele.
 • Bílá sobota 30. 3. DEN ZTIŠENÍ A NADĚJE  Liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“ se bude konat od 8:30 ve farním kostele v Sokolově.
 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 30. 3. VELKÁ NOC Vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně, se slavností světla, bohoslužbou slova, křestní bohoslužbou a slavením eucharistie, bude v sobotu v Sokolově i Chodově od 20:00 do 22:00 (je možné se domluvit na odvozu).
 • Zmrtvýchvstání Páně 31. 3. BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ   Slavení eucharistie se žehnáním pokrmů se uskuteční v neděli od 8:30 v Sokolově, v 9:00 v Chodově, od 10:30 v Krajkové, od 11:00 v Novém Sedle a od 17:00 v kostele v Sokolově (bez žehnání pokrmů).

Slavení velikonočního oktávu

 • Pondělí velikonoční 1. 4. Slavení eucharistie bude v 8:30 v Sokolově a v 10:00 v Chodově.
 • Ve středu 3. 3. nebude ranní mše v Sokolově, pouze mše sv. v 16:00 v Chodově.
 • Ve čtvrtek 4. 3. bude mše svatá ve Svatavě.
 • Pátek 5. 4. je prvním pátkem v dubnu s obvyklým společným slavením v Sokolově i Chodově: Adorace a mše svatá s pomazáním nemocných.
 • Neděle 7. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství. V tuto neděli bude zakončena kanonická vizitace v chodovské farnosti mší svatou s biskupem Tomášem.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
Jarní koncert
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5