Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Ohlášky pro dobu velikonoční

Ohlášky pro dobu velikonočníDatum konání:
2.4.2023
Datum ukončení:
6.5.2023

Svatý týden

 • Neděle 2. 4. je Květnou nedělí, ranní mše svatá v Sokolově bude zahájena na náměstí u Mariánského sloupu požehnáním ratolestí a následným průvodem do kostela. Květnou tzv. pašijovou nedělí, začíná svatý týden.
 • V pondělí 3. 4. od 15:00 do 17:00 se bude konat ve farním kostele postní bohoslužba pokání s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu. (Každý katolík by se měl alespoň jednou do roka vyzpovídat, nejlépe v období Velikonoc).

Velikonoční triduum

 • Zelený čtvrtek 6. 4. DEN POSLEDNÍ VEČEŘE

           Mše sv. ve Svatavě nebude. Mše na památku večeře Páně se uskuteční v 18:00 ve farním kostele v Sokolově.  Při přinášení obětních darů bude završena sbírka „Postní almužna“ na podporu služeb pro potřebné.

           Po mši svaté budeme adorovat v „Getsemanské zahradě“. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 9. 4. při všech bohoslužbách nebo předat kdykoliv osobně faráři.

 • Velký pátek (7. 4.) DEN KRISTOVA UTRPENÍ

           Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. V 8:30 se uskuteční ve farním kostele křížová cesta. V 15:00 proběhnou ve farním kostele Velkopáteční obřady s uctíváním kříže. (po mši svaté bude sbírka na křesťany ve Svaté zemi).

 • Adorace u Božího hrobu.

           Po obřadech Velkého pátku až do sobotní Vigilie Vzkříšení Páně bude ve farním kostele adorace. Zapište se prosím na arch, který je vyložený v kostele.

 • Bílá sobota (8. 4.) DEN ZTIŠENÍ A NADĚJE

           Liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“ se bude konat od 8:30 ve farním kostele.

 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (8. 4.) VELKÁ NOC

           Vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně, se slavností světla, bohoslužbou slova, křestní bohoslužbou a slavením eucharistie, bude v sobotu od 21:00 do 23:00 (odvoz pro zájemce zajistíme).

 • Zmrtvýchvstání Páně (9. 4.) BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

           Slavení eucharistie se žehnáním pokrmů se uskuteční v neděli od 8:30 ve farním kostele, od 10:30 v Krajkové (celebruje P Josef Žák), a od 17:00 ve farním kostele (bez žehnání pokrmů).

Slavení velikonočního oktávu

 • Pondělí velikonoční (10. 4.)

           Slavení eucharistie bude v 8:30 ve farním kostele v Sokolově a v 10:00 ve Svatavě.

 • Ve středu čtvrtek a pátek velikonočního oktávu nebudou společné bohoslužby. Farář bude od úterý 11. do soboty 15. 4. na dovolené u tatínka na Vysočině. V nutných případech, tj. doprovázení nemocných, umírajících, či služba při pohřbech, faráře zastupuje P. Bystrík Feranec, tel: 720 512 641.

Slavení doby velikonoční

 • Neděle 16. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství.
 • V neděli 16. 4 se uskuteční od 15:00 mše svatá v kostele v Královském Poříčí.
 • Ve čtvrtek 20. 4. nebude mše svatá ve Svatavě (farář se účastní kněžského výletu)
 • Pátek 21. 4. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby. Spojovat v modlitbě nás bude opět úmysl, aby se lidé otevřeli dialogu mezi sebou, zemí a Bohem.
 • Ve čtvrtek 27. 4. se uskuteční na faře od 17:30 večer chval.
 • Od pátku 28. 4. do pondělí 1. 5. farář nebude ve farnosti, protože se bude účastnit kurzu kontemplace v Holostřevech. Páteční večerní mše 28. 4. nebude, na nedělních bohoslužbách 30. 4. zastoupí faráře P. Josef Žák, v pondělí 1. 5. mše svatá nebude.
 • V neděli 30. 4. se budeme modlit za povolání k duchovnímu stavu.
 • Pátek 5. 5. je prvním pátkem v měsíci květnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s příležitostí ke svátosti smíření, od 16:30 májová pobožnost a od 17:00 mše svatá s modlitbami za nemocné a pomazáním nemocných.
 • Na státní svátek v pondělí 8. 5. se uskuteční na Chlumu sv. Maří vikariátní pouť. Ta bude zahájena v 9:00. Program poutě bude zveřejněn v příští NS.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3
Ekonomická zpráva
Koločava
4
Ekonomická zpráva
Koločava
5
Ekonomická zpráva
Koločava
6
Ekonomická zpráva
Koločava
7
Ekonomická zpráva
Koločava
8
Ekonomická zpráva
Koločava
9
Ekonomická zpráva
Koločava
10
Ekonomická zpráva
Koločava
11
Ekonomická zpráva
Koločava
12
Ekonomická zpráva
Koločava
13
Ekonomická zpráva
Koločava
14
Ekonomická zpráva
Koločava
15
Ekonomická zpráva
Koločava
16
Ekonomická zpráva
Koločava
17
Ekonomická zpráva
Koločava
18
Ekonomická zpráva
Koločava
19
Ekonomická zpráva
Koločava
20
Ekonomická zpráva
Koločava
21
Ekonomická zpráva
Koločava
22
Ekonomická zpráva
Koločava
23
Ekonomická zpráva
Koločava
24
Ekonomická zpráva
Koločava
25
Ekonomická zpráva
Koločava
26
Ekonomická zpráva
Koločava
27
Ekonomická zpráva
Koločava
28
Ekonomická zpráva
Koločava
29
Ekonomická zpráva
Koločava
30
Ekonomická zpráva
Koločava
1
Ekonomická zpráva
Koločava
2