Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Ohlášky pro dobu velikonoční

Ohlášky pro dobu velikonočníDatum konání:
2.4.2023
Datum ukončení:
6.5.2023

Svatý týden

 • Neděle 2. 4. je Květnou nedělí, ranní mše svatá v Sokolově bude zahájena na náměstí u Mariánského sloupu požehnáním ratolestí a následným průvodem do kostela. Květnou tzv. pašijovou nedělí, začíná svatý týden.
 • V pondělí 3. 4. od 15:00 do 17:00 se bude konat ve farním kostele postní bohoslužba pokání s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu. (Každý katolík by se měl alespoň jednou do roka vyzpovídat, nejlépe v období Velikonoc).

Velikonoční triduum

 • Zelený čtvrtek 6. 4. DEN POSLEDNÍ VEČEŘE

           Mše sv. ve Svatavě nebude. Mše na památku večeře Páně se uskuteční v 18:00 ve farním kostele v Sokolově.  Při přinášení obětních darů bude završena sbírka „Postní almužna“ na podporu služeb pro potřebné.

           Po mši svaté budeme adorovat v „Getsemanské zahradě“. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 9. 4. při všech bohoslužbách nebo předat kdykoliv osobně faráři.

 • Velký pátek (7. 4.) DEN KRISTOVA UTRPENÍ

           Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. V 8:30 se uskuteční ve farním kostele křížová cesta. V 15:00 proběhnou ve farním kostele Velkopáteční obřady s uctíváním kříže. (po mši svaté bude sbírka na křesťany ve Svaté zemi).

 • Adorace u Božího hrobu.

           Po obřadech Velkého pátku až do sobotní Vigilie Vzkříšení Páně bude ve farním kostele adorace. Zapište se prosím na arch, který je vyložený v kostele.

 • Bílá sobota (8. 4.) DEN ZTIŠENÍ A NADĚJE

           Liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“ se bude konat od 8:30 ve farním kostele.

 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (8. 4.) VELKÁ NOC

           Vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně, se slavností světla, bohoslužbou slova, křestní bohoslužbou a slavením eucharistie, bude v sobotu od 21:00 do 23:00 (odvoz pro zájemce zajistíme).

 • Zmrtvýchvstání Páně (9. 4.) BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

           Slavení eucharistie se žehnáním pokrmů se uskuteční v neděli od 8:30 ve farním kostele, od 10:30 v Krajkové (celebruje P Josef Žák), a od 17:00 ve farním kostele (bez žehnání pokrmů).

Slavení velikonočního oktávu

 • Pondělí velikonoční (10. 4.)

           Slavení eucharistie bude v 8:30 ve farním kostele v Sokolově a v 10:00 ve Svatavě.

 • Ve středu čtvrtek a pátek velikonočního oktávu nebudou společné bohoslužby. Farář bude od úterý 11. do soboty 15. 4. na dovolené u tatínka na Vysočině. V nutných případech, tj. doprovázení nemocných, umírajících, či služba při pohřbech, faráře zastupuje P. Bystrík Feranec, tel: 720 512 641.

Slavení doby velikonoční

 • Neděle 16. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství.
 • V neděli 16. 4 se uskuteční od 15:00 mše svatá v kostele v Královském Poříčí.
 • Ve čtvrtek 20. 4. nebude mše svatá ve Svatavě (farář se účastní kněžského výletu)
 • Pátek 21. 4. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby. Spojovat v modlitbě nás bude opět úmysl, aby se lidé otevřeli dialogu mezi sebou, zemí a Bohem.
 • Ve čtvrtek 27. 4. se uskuteční na faře od 17:30 večer chval.
 • Od pátku 28. 4. do pondělí 1. 5. farář nebude ve farnosti, protože se bude účastnit kurzu kontemplace v Holostřevech. Páteční večerní mše 28. 4. nebude, na nedělních bohoslužbách 30. 4. zastoupí faráře P. Josef Žák, v pondělí 1. 5. mše svatá nebude.
 • V neděli 30. 4. se budeme modlit za povolání k duchovnímu stavu.
 • Pátek 5. 5. je prvním pátkem v měsíci květnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s příležitostí ke svátosti smíření, od 16:30 májová pobožnost a od 17:00 mše svatá s modlitbami za nemocné a pomazáním nemocných.
 • Na státní svátek v pondělí 8. 5. se uskuteční na Chlumu sv. Maří vikariátní pouť. Ta bude zahájena v 9:00. Program poutě bude zveřejněn v příští NS.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy