Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka Vánoce 2017

Nedělní stránka Vánoce 2017Datum konání:
17.12.2017
Datum ukončení:
30.12.2017

Nedělní stránka

sokolovské farnosti

Vánoce 2017

(příští nedělní stránka vyjde 31. 12.)

Pořad bohoslužeb

Sokolov kostel Ne 8:30, 17:00; Po 7:40; St 6:00/7:40; Pá 17:00

Svatava Čt 16:00

Krajková Ne 10:30

Adorace NSO ve FK Ne 16:00 – 17:00


Ohlášky týdne 17. – 23. prosince:

 • Neděle 17. 12. je 3. nedělí adventní. Tuto neděli se sejdou od 14:00 františkánští terciáři.
 • V neděli 17. 12. v 15:03 bude přivezeno do Sokolova rychlíkem Karlex Betlémské světlo. Poté bude k dispozici ve farním kostele.
 • V pondělí 18. 12. se naskytne ve farním kostele příležitost k předvánoční svátosti smíření. Zpovídat budou všichni kněží sokolovského vikariátu od 15:00 do 17:00 hodin.
 • Ve středu 20. 12. budeme ve farním kostele slavit od 6:00 rorátní mši svatou.
 • Ve středu 20. 12. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve středu 20. 12. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Předvánoční příležitost ke svátosti smíření bude v Krajkové ve středu 20. 12. od 18:00.
 • Ve čtvrtek 21. 12. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 21. 12. se uskuteční na sokolovském hřbitově od 12:00 poslední rozloučení s paní Helenou Ferencovou.
 • Ve čtvrtek 21. 12. bude na faře od 18:00 večer chval.
 • V pátek 22. 12. se mohou děti naší farnosti zúčastnit od 15:00 společně s dětmi z Jindřichovic vánoční návštěvy nemocných v LDN v Královském Poříčí. Nemocným zazpíváme, popřejeme požehnané svátky a předáme malé dárečky.
 • V sobotu 23. 12. bude ve farním kostele brigáda na stavění vánočních stromečků, betléma a předvánoční úklid farního kostela. Chlapi, kteří chtějí pomoci s pokácením a dovozem stromečků, se sejdou na Kostelní Bříze u kostela v 8:00. Brigáda v kostele začne v 9:30.

Ohlášky týdne 25. - 31. prosince:

 • V neděli 24. 12. oslavíme při dopoledních nedělních bohoslužbách v 8:30 (Sokolov) a v 10:30 (Krajková) 4. neděli adventní. Poté odpoledne již budeme slavit Boží narození a to od 16:00 farní mší svatou v kostele sv. Jakuba. Půlnoční bohoslužby slova budou čtyři. Ve 21:00 v Lomnici, ve 22:30 v Krajkové, ve 24:00 v Sokolově a současně i ve Svatavě.
 • Na Hod Boží vánoční v pondělí 25. 12. oslavíme Boží narození bohoslužbami v nedělním pořadu – Sokolov 8:30, 17:00; Krajková 10:30. V 11:45 bude ve farním kostele pokřtěn Martin Polhoš.
 • Na svátek svatého Štěpána v úterý 26. 12. bude v 8:30 mše sv. v Sokolově, v 10:00 ve Svatavě a v15:00 v Královském Poříčí. Při mších svatých bude sbírka na Plzeňskou diecézi. Od 16:00 se ve farním kostele uskuteční vánoční koncert.
 • Ve středu 27. 12. a ve čtvrtek 28. 12. bude mít farář volno a bohoslužby nebudou.
 • V pátek 29. 12. budeme ve farním kostele slavit od 17:00 mši svatou z oktávu Narození Páně.

Ohlášky týdne 31. prosince – 6. ledna:

 • Neděle 31. 12. je svátkem Svaté rodiny. Při dopoledních bohoslužbách v nedělním pořadu budeme žehnat rodinám. V 11:45 budou ve farním kostele pokřtěni Martin a Pavlína Adyovi.
 • Večerní bohoslužba v neděli 31. 12. se uskuteční od 16:00 a poděkujeme při ní za uplynulý rok 2017. Součástí poděkování bude i statistika některých aspektů farního života. Finanční uzávěrka za rok 2017 bude zveřejněna koncem ledna 2017.
 • Nový rok - pondělí 1. 1. 2018 je posledním dnem oktávu Narození Páně, zároveň zasvěceným mateřství Panny Marie. V tento den se celý svět modlí za mír. Bohoslužby budou v nedělním pořadu: 8:30 farní kostel, 10:30 Krajková, 17:00 farní kostel.
 • V úterý 2. 1. bude v 17:00 ve farním kostele zahájena, za přítomnosti emeritního biskupa Františka, Tříkrálová sbírka.
 • Od středy 3. 1. bude ve farnosti již obvyklý pořad bohoslužeb přizpůsobený zimnímu období: farní kostel - pouze nedělní bohoslužby, fara – pondělí a středa 7:40, pátek 17:00. Svatava – čtvrtek 16:00.
 • Ve středu 3. 1. bude v 10:00 mše svatá v ritu CČSH v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve středu 3. 1. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 4. 1. bude od 10:00 mše svatá v ritu CČSH v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 4. 1. bude mše svatá od 16:00 ve Svatavě, od 18:00 společná modlitba na faře.
 • Pátek 5. 1. je vigilií Slavnosti Zjevení Páně. Při mši svaté v 17:00 ve farním kostele budou požehnány tříkrálová voda, kadidlo a křída. Protože pátek 5. 1. je zároveň prvním pátkem v měsíci lednu, bude od 16:00 příležitost ke svátosti smíření a eucharistické adoraci.
 • V sobotu 6. 1. budou mít od 11:00 ve farním kostele svatbu Ivan Lacko a Romana Gebertová.
 • V sobotu 6. 1. budeme slavit od 18:00 mši svatou v hradní kapli sv. Tří králů na hradě Hartenbergu.
 • Neděle 7. 1. je svátkem Křtu Páně, kterým zároveň končí doba vánoční.

Jaké budou moje Vánoce?

Veselé, dojemné, sentimentální, dárečkové, návštěvové, vyčerpávající, odpočinkové, vzpomínkové…? Jaké je chci mít?

A nebo, jaké Vánoce si vlastně naplánoval a přál mít Ježíš?

Rozhodl se nemilovat pouze slovem, či elektronicky, na dálku, ale zblízka a natěsno, Až příliš natěsno. Narodil se do každého člověka, který jeho lásku, jeho blízkost, touhu sdílet se, nijak neopětoval. Narodil se do každého člověka, který se uzavřel, protože už neměl dál odvahu otevírat své srdce, které prožilo od druhých tolik zranění. Narodil se do každého člověka, jehož srdce nevěří v lásku, která je první a jediný zdroj života. Narodil se, aby se mi milosrdně a láskyplně díval do očí, přesto, že já pohledem uhýbám. Narodil se, aby celý život trpěl tím, že jeho lásku neopětuji.

Proč se o Vánocích rozhodl pro tolik bolesti?

Věří snad, že ho láskou naplnil sám Bůh? Věří snad, že jenom láska, která miluje jako první a nic nečeká nazpět, je hodna označení láska? Věří snad, že milovat má smysl i tehdy, kdy nejsem přijat, kdy jsem odmítnut? Věří snad, že láska nakonec bude mít poslední slovo, že vše vydrží, vytrvá a zvítězí?

Zdá se, že Ježíš tomu skutečně věřil. Jaký smysl by pak měl jeho výlet na zem? Zdá se, že Ježíš touto láskou nakazil i své okolí. Jak by bylo jinak možné, aby lidé tvrdého srdce, my všichni, kdo jsme jeho lásku neopětovali, dostávali sílu milovat jako on? Milovat, a nic za to nechtít, milovat, i když to bolí, milovat a doufat, že láska nakonec jediná, až všechno ostatní pomine, že ona jediná zůstane?

Možná, že moje touha milovat a být milován, je někde v hloubi mé bytosti zraněna. Možná je zraněna tak, že jedinou odpovědí mého srdce je uzavřenost a nedůvěra v to, že láska je jediný vše pronikající zdroj života. Možná, že prožívám, že už pro lásku nemám sílu trpět, věřit v ni, mít odvahu dát kvůli ní vše v sázku. Možná už jsem rezignoval na to žít čistě, milovat z celého srdce, vše ostatní opustit.

Jaké Vánoce chci mít? Dárečkové, návštěvové, sentimentální…?

Reálnou alternativou je nechat se uchvátit zvěstí, že Bůh mě tak miloval, že přišel, aby mi svou lásku projevil velmi „natěsno“.

Petr Bauchner


Svátost smíření před Vánocemi

Farní kostel – pondělí 18. 12. 15:00 – 17:00

Krajková – středa 20. 12. 18:00 – 18:30

Vánoční koncert

Vánoční koncert sboru La Dolce Vita Sokolov se uskuteční ve farním kostele na Starém náměstí v Sokolově dne 26. prosince 2017 od 16:00 hod.  Program koncertu bude složen z vánočních a duchovních skladeb, cca 45 min.

Úmysly papeže Františka pro rok 2018 svěřené celosvětové síti modlitby s papežem (apoštolátu modlitby) - leden

Evangelizační úmysl - Náboženské menšiny v Asii

– aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.

Národní úmysl

– za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.

Pomoc potřebným

 • Balíčky pro lidi bez domova. Jak už bývá v Sokolově zvykem, o vánocích dává naše farní charita balíčky lidem bez domova. Na obsahu balíčků se mohou aktivně podílet farníci tím, že na faru nebo do kostela přinesou trvanlivé potraviny, drogerii či balíček cigaret. Uvedené dary budeme shromažďovat do středy 20. 12. Potřebným lidem budou balíčky předány v sobotu 23. 12. od 14:00 na faře.
 • Návštěva nemocných v LDN v Královském Poříčí. Především děti zveme, aby přišly v pátek 22. 12. v 15:00 k léčebně dlouhodobě nemocných v Královském Poříčí. Nemocným zazpíváme a předáme malé dárečky. Info u faráře nebo Jana Sebjána.
 • Tříkrálová sbírka 2018 Prosím, nezapomeňte, že 2. 1. 2018 od 17:00 hod. proběhne v kostele sv. Jakuba v Sokolově slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky. Účast přislíbil i Plzeňský emeritní biskup Mons. Radkovský. Koledníci se sejdou již v 16:30 na faře, odkud v převlečení opět vyjdou na malý okruh společně s koňským spřežením. Koledovat budeme od 3. do 9. 1. v městech a obcích okresu Sokolov. Tímto tedy všechny zvu na zahájení a mám takovou malou naději, že se nás sejde třeba i trochu více. Moc nám to pomůže, když nás podpoříte svou přítomností v kostele. Díky Sebiš

Rekapitulační mini-zprávy z Charity

Farní charitaTo se před koncem roku tak dělá, že se rekapituluje. A tak tedy dovolte malé ohlédnutí za naší charitní jízdou rokem 2017. Důležité a pozitivní je, že stále ještě fungujeme. A to ve složení. Jan Sebján (Sebiš) ředitel FCH Sokolov placen na půl úvazek z DCH Plzeň, Lenka Slepičková - vedoucí domu pro lidi bez vlastního bydlení Oloví placena z dotací ÚP, Irena Simonicsová a Petra Keslová - zaměstnankyně v Tříkrálové kavárničce placené z dotací ÚP, Růžena Leknerová spirituálka s koordinátorka v domě pro lidi bez vlastního bydlení  v Oloví zaměstnaná na DPP, Ing. Vratislav Rýzler - správce domu pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, zaměstnaný na DPP. Tak a pak k naší partě patří dobrovolníci jako je paní Jitka Odehnalová, pan Ladislav Filip a samozřejmě i naše skvělá účetní Marie Krömlingová.

Z některých názvů, které jsem uvedl v dovětcích za jmény, můžete asi tušit, co vše naše Farní charita podniká. Tak opět ve zkratce, co všechno spadá pod naší službu:

Již druhým rokem provozujeme "Dům pro lidi bez vlastního bydlení" v Oloví. Tento rok jsme mohli nabídnout střechu nad hlavou a duchovní pomoc 52 lidem.

Farní charitaV únoru 2017 jsme otevřeli pro veřejnost tříkrálovou Kavárničku. Tato se nachází v Sokolově na nábřeží P. Bezruče. V malých prostorech jsme dokázali vytvořit příjemné prostředí, kam lidé našli cestu a tráví zde své chvíle u kávy, čaje, nebo jiné pochutiny, které kavárna nabízí. Vytvořili jsme i 2 pracovní místa pro lidi s tělesným a zdravotním postižením. Myslím, že máme výborné kavárnice.

Pravidelně v pondělí a ve středu máme otevřený šatník. Tento se nachází na faře v Sokolově. Zde nabízíme lidem v tíživé materiální situaci oblečení, nebo jiné věci do domácnosti. Také zde nepravidelně zajišťujeme potravinovou pomoc. Hlavně se zaměřujeme na lidi bez domova. V šatníku pravidelně slouží Růžena Leknerová a Jitka Odehnalová, kterým ze srdce děkuji za jejich nasazení.

Již několik let jsme zapojeni do projektu "Adopce na dálku. v současné době se staráme o 3 děti. 1 dítě z Indie a 2 děti z Bolívie. Zasíláme pravidelně na každé dítě finanční částku 6000 Kč na školní rok. Tento rok jsme jednu pomoc ukončili z důvodu úspěšného ukončení školní docházky, což je moc potěšující.  Většinu peněz máme z vlastních zdrojů. Část platů jde z dotací z projektů úřadu práce. Zbytek dostáváme od skvělých dárců a samozřejmě i z Tříkrálové sbírky. Tento rok byla opět rekordní a dokázali jsme během týdne od lidí přijmout 132 000 Kč. Jaký bude tento rok? To uvidíme. Také jsme dostali i finanční grant ve výši 5000 Kč od města Kraslice, za což také děkujeme a jsme vděčni. A proto, že jsme v úvodu napsal, že jde o mini zprávy, budu končit. Naše Farní charita Sokolov, není moc velká, ale i tak jí Pán Bůh má rád, což dokazuje svým požehnáním a velikou trpělivostí, především s vedením farní charity Sokolov.

Jan Sebján


Nové rámy pro křížovou cestu ve farním kostele

Na druhou neděli adventní se farníkům poprvé představily zastavení křížové cesty ve farním kostele s novými rámy. Ty původní, zřejmě neorenesanční, o které reliéfy křížové cesty přišly v letech sedmdesátých, se již bohužel nedochovaly, proto byly vyrobeny nové, esteticky příbuzné novému inventáři kostela. Soubor reliéfů křížové cesty byl do kostela přenesen zřejmě z nějakého zrušeného kostela na území farnosti někdy v 50. letech a nahradil tak, nevhodnou údržbou poškozenou, obrazovou křížovou cestu, která je v depozitáři farnosti. Obecně dávají rámy obrazům ohraničení, aby se mohly stát pevnou součástí prostoru, ve kterém se nacházejí. Záměr výroby nových rámů došel souhlasného stanoviska pastorační i ekonomické rady farnosti a poděkování patří i farníkům, kteří na křížovou cestu adresně přispěli: 1. zastavení – ministranti, 2. zastavení Julius a Olga Tomčíkovi, 3. zastavení – Hana Kodedová a Magda Krämlingová, 4. a 5. zastavení – Herbert a Anna Reineckovi, 6. zastavení – Miroslav a Viera Tauerovi, 7. zastavení – Jiří a Libuše Vopatovi, 8. a 9. zastavení Rudolf a Edita Tlustí, 10. zastavení Petr Bauchner, 11. zastavení – Libuše Nosková, která toto zastavení věnovala památce svého otce JUDr Ladislava Andrase (28. 6. 1895 – 12. 11. 1972), 12. zastavení  - Zdeno a Diana Virčíkovi, 13. zastavení – Gertruda Beerová, 14. zastavení - Jan Sebján.


Prosba:

V neděli 24., v pondělí 25. a v úterý 26. prosince by bylo vhodné, tak jako v minulých letech, zpřístupnit farní kostel s jesličkami široké veřejnosti. Kostel by mohl být otevřen od 14:00 do večerní bohoslužby, (v úterý 26. 12. do odpoledního koncertu). Najde se dost ochotných farníků, kteří by kostel v uvedené hodiny pohlídali? Napište se prosím do rozpisu na stolečku.

Další oznámení

 • Betlémské světlo bude ve farním kostele hořet volně přístupné od neděle 17. 12. od 15:30.
 • Ztráty a nálezy. Po farní oslavě v pátek 8. 12. zůstalo na faře sako. Zatím se o něj nikdo nepřihlásil.
 • Vánoční stromečky. Kdo by měl zájem o smrček z farního lesa, přihlaste se u faráře.

Nedělní stránka, věstník Římskokatolické farnosti Sokolov. Příspěvky vítány.
Adresa fary: J. K. Tyla 531/4, 356 01 Sokolov, tel.: 352 604 070
Farář: Petr Bauchner, mobilní tel.: 608 656 556
Farní asistentka: Hana Kodedová, mobilní tel.: 731 626 162
Číslo účtu Římskokatolické farnosti Sokolov: 861558399/0800
email: farnostsokolov@seznam.czhttp://farnost-sokolov.webnode.cz/

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel. cca 700 kB): NS_2017-12-17.pdf


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb