Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
2.6.2019
Datum ukončení:
29.6.2019

Nedělní stránka sokolovské farnosti

7.neděle velikonoční-13.neděle  v mezidobí

2.6. -29 .6. 2019

(příští nedělní stránka vyjde 30. 6. 2019)

Pořad bohoslužeb

Sokolov kostel  Ne 8:30, 17:00; Po 7:40; St 17:00;                                    

                         Pá 17:00

Svatava   Čt 16:00; Krajková Ne 10:30

 

Ohlášky týdne  2.– 8. června:

 • Neděle 2. 6. je 7. nedělí velikonoční – Den modliteb za sdělovací prostředky. Proběhne sbírka na televizi Noe a rádio Proglas.
 • V pondělí 3. 6. mše sv. v 7:40 hod
 • Ve středu 5. 6. mše sv. v 17:00 hod
 • Ve čtvrtek 6. 6. bude v 9:30 hod slavena v LDN v Pochlovicích mše svatá
 • Ve čtvrtek 6. 6. mše sv. v 16:00 hod ve Svatavě a potom na faře od 17:30 pravidelná čtvrteční společná modlitba.
 • Pátek 7. 6. je první pátek v měsíci. Od 16:00 hod.tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření před mší sv. V 17:00 hod mše sv.

Ohlášky týdne 9. – 15. června:

 • Neděle 9. 6. je Slavnost Seslání Ducha Svatého – Boží hod svatodušní.
 • Poprvé půjdou ke svatému přijímání David Virčík, Petr Čarný a Jana Anna Čarná. Proběhne sbírka na diecézi. Od 12:30 mají ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • V pondělí 10. 6. mše sv. v 7:40 hod.
 • Ve středu 12. 6. mše sv. není
 • Ve čtvrtek 13. 6. mše sv. v 16:00 hod.ve Svatavě, na faře od 17:30 hod pravidelná čtvrteční modlitba.
 • V pátek 14. 6. mše sv. v 17:00 hod.

Ohlášky týdne 16.– 22. června:

 • Neděle 16.6.je Slavnost Nejsvětější Trojice. Přivítání ostatků sv. Bartoloměje.
 • V neděli 16. 6. bude v 15:00 hod. mše sv. v Královském Poříčí
 • Tímto dnem (do 22 6.) také začíná Diecézní modlitební štafeta za sokolovskou farnost-Dej, Pane, aby se lidé v sokolovské farnosti obrátili k Tobě, Bohu milujícímu a živému.
 • V pondělí 17. 6. mše sv. v 7:40 hod. V tento den si páter Pavel připomíná 29 let svého kněžského svěcení - Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let služby!
 • Ve středu 19. 6. mše sv. v 17:00 hod.
 • Ve středu 19. 6. mše sv. v 10:00 hod.v Toreal v Královském Poříčí a ve 13:00 hod. ve Svatavě Dům klidného stáří
 • Ve středu 19. 6. mše sv. v 17:00 hod.
 • Na čtvrtek 20. 6. připadá Slavnost Těla a krve Páně (Boží tělo) – tuto slavnost budeme slavit v neděli 23.6. Ve čtvrtek mše sv. v 16:00 hod.ve Svatavě, od 17:30 hod. na faře pravidelná čtvrteční modlitba
 • Ve čtvrtek 20. 6. mše sv. v 10:00 hod. v DOP HC Dolní Rychnov
 • Pátek 21. 6. je dnem pokání, postu a modlitby s úmyslem: Proměna společnosti z kultury smrti v kulturu života. Mši sv. v 17:00 hod. slouží Mons. Majkov z Lokte.

 

Ohlášky týdne 23. – 29. června:

 • Neděle 23. 6. je 12. neděle v mezidobí. V naší farnosti slavíme Boží tělo, mše svatá ve farním kostele v 8:30 hod. V Krajkové v10:30 hod. Od 12:30 budou slavit ve farním kostele litrurgii řeckokatolíci a od 14:00 se faře sejdou františkánští terciáři.
 • V pondělí 24. 6. mše sv. v 7:40 hod. – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 • Ve středu 26. 6. mše sv. v 17:00 hod.
 • Ve čtvrtek 27. 6. mše sv. v 16:00 hod. ve Svatavě a potom se na farní zahradě sejdeme od 17:00 k zahradní farní slavnosti s grilováním - rozlučka se školním rokem a vítání prázdnin
 • V pátek 28. 6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova, mše sv. v 17:00 hod., před mší sv. v 16:30 hod. adorace a litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
 • V sobotu 29. 6. Slavnost Petra a Pavla – slaví se v neděli 30. 6. v Sokolově nedělní mší sv. a v Krajkové poutní mší svatou v 10:30 hod.
 • Neděle 30. 6. je 13. neděle v mezidobí. Nedělní mší sv. se také rozloučíme s našimi bratry vincentýny,s páterem Pavlem a bratrem Josefem.

 

Oznámení: od   1.-5.7.má náš farář, Petr Bauchner, dovolenou a od 8.-12.7. je s Honzou Sebjánem na táboře

 

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se v následujících 2 letech každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

Úmysl diecézní modlitební štafety na červen:

2.–8. června Rokycany

Prosíme Tě, Bože, za rokycanskou farnost, ať Duch svatý ji naplňuje, oživuje, sjednocuje a vede cestou spásy.

9.–15. června Skalná

Na přímluvu Panny Marie, Matky Církve, prosíme o dary Ducha svatého pro farnost Skalná, za uzdravení vzájemných vztahů a za věrnost Evangeliu v každodenním životě.

16.–22. června Sokolov

Dej, Pane, aby se lidé v sokolovské farnosti obrátili k tobě, Bohu milujícímu a živému.

23.–29. června Spálené Poříčí

Prosíme o dary Ducha svatého ke správnému řešení farních a rodinných záležitostí, za svátost manželství pro mladé lidi a za celkové prohloubení a upevnění víry ve farnosti Spálené Poříčí.

 1. června – 6. července Staňkov

Prosíme za farnost Staňkov, ať Bůh na přímluvu Matky Boží a svatého Jakuba dá své požehnání všem farníkům a návštěvníkům farnosti a prosíme za dar nebe pro všechny zemřelé.

 

 Pozvánky:

 • 6. – Křesťanský hudební festival na nádvoří plzeňského biskupství (viz. plakát)- PILS ALIVE
 • 6. – KONCERT PRO CHARITU od 18:00 hod. v kostele sv. Jakuba v Sokolově–Martin Matuška(varhany)a Eva Mokrá(viola)
 • 6. – Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu J.C.Fischera v kostele v Krajkové v 19:00 hod.
 • 6. – slavnost Korunovace – Svatá Hora oslaví 287.výročí Korunovace, 120.výročí narození kardinála Františka Tomáška. – (Milostnou sošku Panny Marie Svatohorské korunoval papežskými korunkami na základě dekretu papeže Klementa XII.pražský světící biskup Jan Rudolf Špork 22.6.1732. V tomtéž dekretu papež Klement stanovil, že se korunovace bude slavit 3.neděli po slavnosti Seslání Ducha Svatého)
 • -14.7.-Katolická charismatická konference Brno (kontakt:email:konference.brno@email.cz, telefon:777 087 736)
 • -27.7. – ROZLET-prázdninové setkání pro mladé na faře v Nečtinech (viz. plakát)
 • -9.8. duchovní cvičení pro mladé muže a ministranty od 17 do 40 let v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci

 

 

Pamatujeme v modlitbách a vyprošujeme Boží požehnání našim spolufarníkům narozeným v červnu:

Bariová Jolana, Brunová Marta, Gáliková Marie, Jirsenská Milena, Koliáš Filip, Koliáš Josef, Lovašová  Marie, Nedělová Věra, Petričák Miroslav, Pippenbacher Tomáš, Pudilová Pavlína, Siegl Antonín, Tomčíková Marie, Vodrážková Marta

Poděkování

Velký dík patří Honzovi Sebjánovi za organizaci a zajištění programu Noci kostelů v sokolovském a svatavském kostele a samozřejmě i všem, kteří se též podíleli! Děkuji také Mírovi Wagnerovi za posekání farní zahrady.

Všem Pán Bůh zaplať!    Hana K.

 

 

 Statistika sokolovské farnosti – květen 2019

Křty:       0

Pohřby:  Andrea Kašíková

Svatby:   0

Sbírky

5.5.

12.5.

19.5.

26.5.

celkem

Svatava

 

700,-

650,-

650,-

2 000,-

Krajková

540,-

520,-

610,-

1 279,-

2 949,-

Sokolov

2 242,-

2 758,-

2 450,-

6 742,-

14 192,-

Král.Poříčí

 

 

200,-

 

200,-

Na křesťany

 

 

 

8 671,-

 

celkem

2 782,-

3 978,-

3 910,-

8 671,-

19 341,-

                            

Nedělní stránka, věstník Římskokatolické farnosti Sokolov. Příspěvky vítány.
Adresa fary: J. K. Tyla 531/4, 356 01 Sokolov, tel.: 352 604 070

Farář: Petr Bauchner, mobilní tel.: 608 656 556

Farní asistentka: Hana Kodedová, mobilní tel.: 731 626 162

Číslo účtu Římskokatolické farnosti Sokolov: 861558399/0800

email: farnostsokolov@seznam.cz   web: https://www.farnostsokolov


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30