Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Velikonoční list

Velikonoční listDatum konání:
4.4.2020
Datum ukončení:
12.4.2020

Velikonoční list

Milí bratři a sestry,

K napsání několika řádků pro vás mě povzbuzuje touha sdělit vám, co nyní prožívám sám, či s našimi spolupracovníky na faře, a také vás povzbudit k prožití následujících dní Svatého týdne a Velikonoc.

Radost mám z vědomí, že každý na svém místě žijete svou víru, a hledáte Ježíšovu přítomnost v modlitbě i službě druhým a to ať již v první či jakékoli další linii. Děkuji, že někteří pokračujete v semináři 7 pramenů svatosti, což nás duchovně spojuje. Děkuji i za telefonáty, které nám pomáhají být i na dálku spolu. Neváhejte mi zavolat, abychom si popovídali o tom, čím žijete, případně můžete telefonát prožít i jako duchovní rozhovor, když je nyní ztížen přístup ke svátostem.

Mše svaté teď v kostele slavím sám s jedním či dvěma spolupracovníky. Neváhejte mi poslat či zavolat úmysly, za které se budeme při mších modlit. Radost mám i z toho, že můžeme i nadále pečovat o chudé a bezdomovce, každé pondělí rozdáváme potraviny a každý pátek děláme pro chudé oběd. Podařilo se nám také, ještě před karanténou, ubytovat dvě bezdomovkyně do ubytovny v Královském Poříčí a nyní jim pomáháme k větší životní samostatnosti a zodpovědnosti. Mnohé farnice se také zapojily do šití roušek, které jsme mohli distribuovat tam, kde bylo třeba.

Já, jak víte, také rád pracuji rukama a nyní se mi z větší části podařilo dokončit úpravy okolí svatavského kostela. Začínají také přípravné práce na úpravách okolí sokolovské fary.

Těším se také, že navštívím svého tatínka, věřím, že budeme oba zdrávi a setkáme se na Vysočině v týdnu po Velikonocích.

Zítra začíná Svatý týden a s ním vyvrcholení postní doby, která směřuje k tomu nejkrásnějšímu, co může život dát – prohloubení a obnovení lásky s naším Pánem a lidmi kolem nás. Významnou součástí prožívání Velikonoc jsou společné bohoslužby, které letos bohužel nebudeme moci prožít společně. O to více vás tedy, bratři a sestry, povzbuzuji k osobní modlitbě a společným bohoslužbám, které uspořádáte ve svých rodinách. Nezůstaňme jen konzumenty online bohoslužeb, ale prožijme požehnání Boží přítomnosti v domácí církvi, kde se náš společný život může prohloubit právě společným slavením a modlitbami.

K tomuto domácímu slavení vám nabízím příručku, kterou používají naši bratři a sestry v Chebu. Je doplněná o odkazy k účasti na online bohoslužbách, které v Chebu probíhají a které my v Sokolově nemáme. Tato příručka je velmi dobrou pomůckou a je dobré si ji opařit i v tištěné podobě. Pokud nemáte doma možnost tisku, můžete si ji opatřit na faře nebo v kostele, kde budou v tištěné podobě. Protože řada našich bratří a sester nemá možnost dostat tento dopis a zmíněnou pomůcku elektronicky, zeptejte se svých blízkých, lidí kolem sebe, zda by nechtěli, abyste jim ji opatřili. Na konec dopisu jsem připojil jmenný seznam farníků, kteří nemají přístup na internet a kteří budou rádi, pokud jim tento dopis i příručku poskytnete.

Mnohým z vás se letos nepodařilo prožít předvelikonoční svátost smíření. Do této situace stanovují biskupové tuto praxi: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným předsevzetím jít co nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných (srov. KKC, č. 1452).“ Svátost smíření tak lze odložit na dobu, až skončí restriktivní opatření. Papež František se k této věci také vyjádřil zde

Já osobně budu v kostele v pondělí svatého týdne, kdy měla být společná svátost smíření od 15:00 do 17:00. Dále pak od Zeleného čtvrtka až do neděle Vzkříšení budu v kostele k dispozici, a to i k možné svátosti smíření. Zavolejte mi, abychom si na sebe vyhradili čas.

Od čtvrtečního odpoledne do sobotní noci bude farní kostel otevřen takto:

Zelený čtvrtek: 14:00  - 17:00

Velký pátek: 10:00 – 12:00 a od 16:00 po celou noc.

Bílá sobota: celý den až do 19:00

Protože jsou Velikonoce vrcholem celého liturgického roku a srdcem křesťanského slavení Kristovy lásky uprostřed nás, je velmi vhodné, abychom tento vrchol liturgie církve mohli – samozřejmě dle vlastních možností a možností své rodiny – strávit jako jakousi třídenní rekolekci, jako tři dny nadechnutí se, spočinutí a slavení uprostřed rodinného shonu či uprostřed své osamělosti, kdy se necháme uvádět do velikonoční liturgie slavené v celé farnosti v domácnostech a podporované, propojované a inspirované obřady přenášenými online.

Velký pátek, den postu, bychom chtěli společně prožít v modlitbách za celé lidstvo, aby využilo současného stavu nouze a našlo odvahu ke změně života, k obrácení se k Pravdě a Lásce. Tak jako i v předchozích letech bude po celou velkopáteční noc osobní adorace u Božího hrobu. Na tuto adoraci je třeba se telefonicky přihlásit u farní asistentky paní Kodedové, tel.: 731 626 162.

Na bílou sobotu bude též možnost celodenní osobní  adorace u božího hrobu od 8:00 do 19:00.

Obřady velké noci Vzkříšení pak budu slavit soukromě, stejně jako neděli Vzkříšení.

Od nedělního odpoledne do příští neděle bych chtěl navštívit tatínka.

A na závěr se s vámi chci podělit o moji jarní radost. Na farní zahradě v Krajkové se nám letos narodila 4 jehňátka a všechna se mají spolu s maminkami k světu.

                                                                                                                      Váš Petr

Farníci, o kterých vím, že nemají přístup na internet:

 

Marcela Bahníková

Jolana Bariová

Gerta Beerová

Jarmila Bláhová

Marta Brůnová

Christiana Dědičová

Kateřina Dietlová

Alžběta Furinová

Ondřej Hafenrichter

Marie Horychová

Miroslava Hříbalová

Marie Chuderáková

Libuše Jůnová

Jaroslav Králič

Jiřina Lorencová

Marie Lovašová

Erika Mejstříková

Pavlína Pudilová

Dagmar Puffrová

Anna Reinecková

Antonín Siegel

Růžena Štiáková

Libuše Zahrádková

Hebert Zuber

 

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb