Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Velikonoce 2021

Velikonoce 2021



Datum konání:
27.3.2021
Datum ukončení:
4.4.2021

VELIKONOCE 2021

znamení naděje pro všechny

 

Soubor PDF ke stažení Sokolovské Velikonoce 2021 Stručné.pdf

Na těchto čtyřech stránkách je vám k dispozici stručná verze podnětů ke slavení letošních Velikonoc v sokolovské farnosti. Pro použití tohoto stručného průvodce nemusíte mít nutně přístup k internetu, i když ten je výhodou, protože tak můžete být více propojeni s celou diecézí. Pro webovou verzi tohoto průvodce klikněte na stránky sokolovské farnosti, kde si můžete stáhnout i jeho rozšířenou verzi. Pro ty, kdo nemají internet, odkazujeme na nabídku TV Noe a ČT 2 či ČT 3. Abychom však Velikonoce jen nesledovali v televizi, ale slavili je ve vlastním životě, budeme každý den pozváni k osobnímu zapojení skrze symbolická gesta. Na ta je pak dobré se vždy včas připravit.

Svaté přijímání a svátost smíření nemocných: Pro ty, kteří jsou upoutáni na lůžko a nemohou vycházet, nabízíme možnost domluvit se na návštěvu faráře se svatým přijímáním, případně i se svátostí smíření, někdy během velikonočního Třídenní. Na čas návštěvy se včas domluvte s farářem (tel. 608 656 556).

Svatý týden a svátost smíření: Do Svatého týdne jsme vstoupili bohoslužbou Květné neděle. Možná jste se spojili s bohoslužbou vedenou apoštolským nunciem (ČT 2 od 9:30). V každém případě nás zbývající tři dny do Velikonočního třídenní zvou k vděčnému ohlédnutí se zpět za celou postní dobou a (pokud jste se k tomu po celý půst z nějakých důvodů nedostali) ke slavení svátosti smíření, na kterou se můžete zkusit domluvit např. s vaším farářem (tel. 608 656 556). Pokud už nebude mít ve svém diáři pro vás do Velikonoc místo, nechejte toto slavení s důvěrou až na dobu velikonoční, protože je lépe ji slavit v klidu než s frontou ostatních za zády. Když se na ní připravíte již nyní a domluvíte se na termín po Velikonocích, můžete Velikonoce slavit s vděčností, že vám bylo vše již odpuštěno a toto odpuštění pak bude při pozdějším slavení svátosti smíření svátostně stvrzeno.   

Zelený čtvrtek: Památka poslední večeře (1. dubna) 

Příprava před bohoslužbou: Vyzdobte si doma stůl (svíce, ubrus, ikona...), připravte si lavor na mytí nohou (či rukou), džbán s vodou a ručníky, misálek, případně Bibli s nalistovanými čteními pro večerní bohoslužbu Zeleného čtvrtku, chléb

Bohoslužba na památku Večeře Páně

Online podpora: Biskup Tomáš Plzeň 18:00 bip.cz/velikonoce21

TV podpora: Kostel sv. Filipa a Jakuba Zlín 18:00 TV Noe

Zapojení během bohoslužby: Před bohoslužbou zapálíme včas na prostřeném stole svíce. Při Sláva na výsostech Bohu můžeme děkovat za celý uplynulý rok a chválit Boha pro jeho věrnost uprostřed těžkého času. Během čtení můžeme příslušné lekce číst sami z misálku či z Bible. Po kázání si můžeme navzájem s těmi, kteří s námi slaví tuto domácí bohoslužbu, umýt nohy. Při přípravě darů se můžeme zamyslet, na jaký účel a jak velkou částku chceme letos věnovat do „Postní almužny“, ze které jsou pak ve farnosti podporováni lidé, kteří se ocitnou v nouzi (na způsobu předání částky se pak domluvíme telefonicky s farní kanceláři).

Lámání chleba: Po skončení bohoslužby může navázat symbolické lámání chleba, o který se takto podělíme s těmi, kteří s námi slaví, a myslíme na ty, kteří s námi být nemohou. V některých rodinách je zvykem tento večer mít slavnostní večeři ve stylu židovské sederové večeře.

Bdění v Getsemanech: Po lámání chleba či po večeři si pak můžeme přečíst úryvek o Ježíšově odchodu do Getseman (Mk 14,26-39) a zůstat nějaký čas v tiché meditaci (např. v nějakém květinami vyzdobeném koutku našeho bytu, případně i někde venku na zahradě apod.). Tuto „getsemanskou hodinu“ si také můžeme naplánovat na nějaký čas během celé noci a zapojit se tak do „Diecézního bdění v Getsemanech“ (možnost zapsání se do od čtvrtku 19:30 do pátku 8:00 najdete na bip.cz/velikonoce21).

Velký pátek: Památka umučení Páně (2. dubna)

Ranní chvály s hodinkou četby

Online podpora: Biskup Tomáš 8:00 bip.cz/velikonoce21

Pokud nemáme internet ani to neumíme s breviářem, můžeme se ve stejném čase modlit např. bolestný růženec

Den velkého postu: Na Velký pátek jsme zváni postit se od masa a najíst se jen střídmě (jen jednou během dne).

Křížová cesta a domácí kříž: Během dne se můžeme vypravit na osobní či rodinnou křížovou cestu. Za tím účelem je vhodné si připravit nějaký větší kříž (třeba si jej společně vyrobit, nebo jen sundat ze stěny obýváku a nějak vyzdobit), který bychom při této křížové cestě mohli nést a se kterým pak budeme odpoledne či večer slavit velkopáteční obřady. Během křížové cesty se můžeme nechat doprovázet např. „Eucharistickou křížovou cestou“ z Meditační zahrady (bip.cz/velikonoce21). Křížovou cestu se samozřejmě můžeme modlit i doma, nebo si jí projít ve farním kostele v Sokolově.

Smíření a svaté přijímání: V kostele sv. Jakuba, který bude na Velký pátek otevřen od 8:00 do 10:00 a od 14:00 – 16:00, vám bude k dispozici farář (mimo jeho liturgickou službu) ke slavení svátosti smíření a přijetí svatého přijímání. Během dne si můžeme udělat čas také na vzájemné smíření v rodině - skrze oslovení druhých, prosbu za odpuštění toho, co v minulém roce nebylo v pořádku a vzájemné objetí s požehnáním.

Příprava před bohoslužbou: Již dříve připravený kříž zahalíme nějakou tmavší (např. fialovou) rouškou a položíme na stůl bez ubrusu, k němu dvě svíce a misálek či Bibli. Někde v domácnosti, nebo, máme-li tu možnost, na zahradě, připravíme místo připomínající nám Ježíšův hrob.

Velkopáteční obřady

Online podpora: Biskup Tomáš Plzeň 15:00 bip.cz/velikonoce21

TV podpora: Cesta kříže 15:00 a Katedrála sv. Víta Praha 18:00 TV Noe

Zapojení během bohoslužby: Opět můžeme liturgická čtení číst z misálku, případně z Bible – především se můžeme vystřídat v četbě janovských pašijí (Jan 18,1 – 19,42). Při „velkých přímluvách“ po nově vložené 11. přímluvě (Za lidi stižené pandemií) můžeme vložit své vlastní, volně formulované přímluvy. Během odhalování kříže pak odhalíme i náš domácí kříž na stole a nějakým symbolickým způsobem na něj vložíme všechnu tíhu našeho života (můžeme před ním např. pokleknout, políbit jej, položit na něj svoji hlavu či ruce…).

Bdění u Božího hrobu: Po bohoslužbě velkopátečních obřadů můžeme přečíst úryvek o uložení Ježíše do hrobu (Mk 15,40-45) a zůstat nějaký čas v tiché meditaci (např. v nějakém tomu přizpůsobeném koutku našeho bytu, případně i někde venku na zahradě v místě připomínajícím Ježíšův hrob). Toto „bdění u hrobu“ si také můžeme naplánovat na nějaký čas během celé noci a zítřejšího dne a zapojit se tak do „Diecézní modlitby u Božího hrobu“ (možnost zapsání se na konkrétní hodinu od pátku 16:30 do soboty 18:30 najdete na bip.cz/velikonoce21).

Křížová cesta z Náměstí sv. Petra s papežem Františkem 21:00 TV Noe

Bílá sobota: Den ticha (3. dubna)

Ranní chvály s hodinkou četby

Online podpora: Biskup Tomáš 8:00 bip.cz/velikonoce21

Pokud nemáme internet ani to neumíme s breviářem, můžeme ve stejném čase modlitebně vstoupit do tajemství Bílé soboty tím, že zůstanete 30 minut zcela v tichosti – zpočátku můžete vnímat svůj dech, své srdce, své nitro, Kristovo tělo ukládané do hrobu… a posléze vše necháte prostě plynout, případně si potichu budete říkat např. „Vše přijímám – vše dávám…“

Ticho Bílé soboty: Pokud je to pro naši situaci zvládnutelné, můžeme zkusit celý den strávit v mlčení (rodina s dětmi to může pojmout i hravě jako „bobříka mlčení“, případně soutěžit, kdo vydrží mlčet déle ;-).

Bdění u Božího hrobu: K prohloubení osobního spočinutí si můžeme udělat malou osobní či rodinnou výpravu na nějaké místo v přírodě, které trochu připomíná hrob (můžeme jej s dětmi či sami i mírně dotvořit) a zde chvilku setrvat v tiché modlitbě. Můžeme se také zapojit do „Diecézní modlitby u Božího hrobu“ (možnost zapsání se najdete na bip.cz/velikonoce21)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (3. – 4. dubna)

Slavnost Zmrtvýchvstání začíná již v sobotu večer (v noci ze soboty na neděli). Proto se tradičně (většinou) večer slaví tzv. „velikonoční vigilie“ (= velikonoční bdění) složená ze slavnosti světla, bohoslužby slova, obnovy křtu a slavení eucharistie.

Příprava před bohoslužbou: Pro každého člena domácnosti v sobotu odpoledne připravíme jeden malý „paškálek“ (malou svíci do ruky; můžeme použít i křestní svíčky, pokud je od křtu máte uschované) a jednu větší svíci připomínající nám velký „paškál“ (velikonoční svíci, kterou kněz žehná na začátku). Dále nádobku s vodou, ubrus, svíce a květiny na stůl, může být i zvonek či něco, na co se dá zvonit. Pro každého účastníka připravíme také nějaké bílé plátno (třeba i prostěradlo) jako křestní roucho (může být i nějaká bílá část oblečení) – zatím se do něj neoblékáme, budeme jej potřebovat při obnově křtu. Pokud plánujeme po vigilii hostinu agapé, včas také připravíme vše potřebné.

Velikonoční vigilie – sobota večer

Online podpora: Biskup Tomáš Plzeň 20:30 bip.cz/velikonoce21

TV podpora: Bazilika Nanebevzetí P. M. Strahov 20:05 ČT 3

TV podpora: Dolní Lutyně, kostel sv. Jana Křtitele 21:00 TV Noe

Zapojení během bohoslužby: Na začátku bohoslužby při „slavnosti světla“ necháme doma zhasnuto a od velké svíce si postupně rozsvítí všichni přítomní své malé „paškálky“. Můžeme je nechat hořet až do konce chvalozpěvu velikonoční svíce (exsultet). Při chvalozpěvu Sláva na výsostech Bohu můžeme na cokoli zvonit či cinkat. Při bohoslužbě slova můžeme opět sledovat či dokonce nahlas číst jednotlivá čtení z misálku či Bible. Během obnovy křtu si opět rozsvítíme své paškálky a po obnově křtu si na znamení křestního oblečení se v Krista zahalíme do bílého roucha, případně na sebe oblečeme nějakou novou bílou část oblečení.

Agapé – hostina lásky: Na slavení vigilie je vhodné navázat nějakým slavnostním jídlem vyjadřujícím pospolitost křesťanů se vzkříšeným Kristem i v jejich všedním životě a běžných vztazích.

Příprava před bohoslužbou: Ráno před mší si připravíme ošatku s pokrmy k požehnání, slavnostně prostřete na stůl, svíce, ubrus, květiny…

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – nedělní mše

Online podpora: Biskup Tomáš Plzeň 10:00 bip.cz/velikonoce21

TV podpora: Chrám sv. Jakuba Brno 9:30 ČT 2

TV podpora: Dolní Lutyně, kostel sv. Jana Křtitele 10:00 TV Noe

Zapojení během bohoslužby: Po přijímání vstoupíme ve chvíli ticha to osobního díkůvzdání, při kterém si připomeneme, jak se nás vzkříšený Pán dotknul během těchto Velikonoc či během celého našeho života. Na závěr mše svaté se připojíme k žehnání připravených pokrmů, které pak částečně použijeme během slavnostního oběda, část z nich však můžeme darovat někomu, komu to udělá radost. 

Sváteční oběd a cesta do Emauz: Na bohoslužbu může navázat slavnostní oběd. Odpoledne se můžeme s rodinou či sami opět vypravit do přírody a tuto odpolední výpravu tematizovat vyprávěním o putování učedníků do Emauz (Lk 24,13-36). Část této výpravy pak můžeme strávit tichou chůzí ve dvojici s otevřeností pro přítomnost vzkříšeného Krista jako toho „třetího“.

Velikonoce pro děti: deti.vira.cz (horní menu „Kalendář“, sekce „Velikonoce“)

Aktuální texty k bohoslužbám: liturgie.cz (sekce „Aktuální texty ke mši“ nahoře)

Další velikonoční online nabídky: velikonoce.cz / Velikonoce v obýváku


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb