Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Pastýřský list

Pastýřský listDatum konání:
2.12.2023
Datum ukončení:
31.12.2023

Pastýřský list biskupa Tomáše ke svolání diecézní synody

První neděle adventní 3. prosince 2023Synoda.png

Milé sestry, milí bratři,

pěkně vás zdravím v novém církevním roce. Dnešním dnem vstupujeme do adventní doby, do doby plné naděje a těšení se.

Není to však laciná naděje ani laciné těšení. Je spojeno s čekáním na našeho Pána, který přichází do našich osobních životů, aby nás zachránil jako jediný skutečný Spasitel. I v evangeliu dnešního dne jsme proto byli naléhavě vyzváni, abychom bděli, a tak jeho příchod nepropásli.

V naší plzeňské diecézi nabývá tato výzva k bdělosti v čase, který se před námi otvírá, jeden zcela konkrétní a důležitý rozměr – budeme společně slavit diecézní synodu.

Myšlenka diecézní synody vyrostla z modlitby na mých letošních duchovních cvičeních na Svatém Hostýně, kde jsem byl společně s ostatními biskupy v postní době. Jsem hluboce přesvědčen, že mi byla vnuknuta samotným Hospodinem.

Synoda bude slavností společného hledání, kudy v naší diecézi jít dál, slavností, na které si dáme záležet – bude probíhat od začátku roku 2024 až do jara 2026. Během této doby stihneme nejen tři společná víkendová setkání všech více než sta zvolených zástupců, ale také vzájemné naslouchání, modlitby a diskuze. Jejich dějištěm se stanou, jak věřím, vaše farní společenství, vaše rodiny i všechna další místa, kde se snažíme v plzeňské diecézi žít svoji víru v bdělosti, ale i místa, kterých jsme si doposud příliš nevšímali.

Synodu jsem po poradě se zástupci vašich pastoračních rad nazval: Společně s nadějí: Život v Kristu uprostřed dnešní reality

V duchu tohoto názvu se budeme v úzké návaznosti na podněty z vašich synodních skupin i z celosvětové synody o synodalitě ptát, kam nás – katolické křesťanky a křesťany plzeňské diecéze – chce Boží Duch vést v průběhu dalších deseti let.

Vzájemné naslouchání, modlitba, diskuze i hlasování při celodiecézních setkáních budou dobrodružstvím, na které každé farní společenství může vyslat svého zástupce, aby společně s ostatními nejen hledal, ale především i hlasováním spolurozhodoval. Nebude to tedy o vás bez vás, naopak, vaše farnost bude spolu se zástupci z řad kněží, škol, Charity a dalších společenství, přímo v centru celého synodálního dění.

A aby nezůstalo jen u planých řečí, tři otázky, na které budeme hledat odpověď, jsou zcela konkrétní.

V té první se budeme ptát, co nám pomáhá, abychom mohli našemu okolí svědčit o bezpodmínečná Boží lásce ke každému člověku. Jaké způsoby hlásání evangelia se nám osvědčily? Na co klást důraz, co změnit nebo úplně vynechat?

Druhá otázka se zabývá rozmístěním kněží, jáhnů a pastoračních spolupracovníků a spolupracovnic tak, aby se v dalších deseti letech nám všem, celému církevnímu společenství v naší diecézi, kněžím, jáhnům i ostatním věřícím společně dobře žilo a abychom tak mohli být společně znamením Boží blízkosti pro všechny. A to i s počtem aktivních kněží, který bude v budoucnu jistě zásadně menší, než je ten současný.

Třetí otázka je také velmi praktická a týká se financování všeho toho, pro co se rozhodneme v odpovědích na předchozí dvě otázky.

Sestry a bratři, obracím se na každého z vás s naléhavou prosbou: prosím, pojďte do toho se mnou a s námi! Zapojte se skrze modlitbu za zdar synody, skrze zájem o její průběh, o kterém budete informováni cestou diecézních internetových stránek i dalšími způsoby. A pomozte, prosím, i při hledání vhodných kandidátů pro celodiecézní synodní setkání, kteří budou zvoleni vašimi pastoračními a ekonomickými radami doplněnými pro tento účel o členy synodních skupinek.

Prosím, přijměte výzvu k bdělosti, po které v dnešním evangeliu volá sám náš Pán. K té nás na začátku letošní adventní doby inspiruje v druhém čtení nádherným příslibem, který neplatí jen Korinťanům ale každému z nás, i apoštol Pavel, když říká: „Věrný je Bůh a on vás povolal tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem.“

S apoštolem Pavlem děkuji za každého z vás, kteří v naší plzeňské diecézi věrného Boha hledáte a v Něho důvěřujete. Jeho blízkost budeme společně objevovat při slavení naší diecézní synody a na jeho požehnání spoléháme. Věřím, že Jeho řešení pro nás v intenzivní a pokorné modlitbě i ve vzájemném naslouchání také nalezneme.

Sestry a bratři, zvu každého z vás ke slavení synody! Mám velikou radost, že ji 7. ledna společně s námi zahájí zástupce Svatého Otce apoštolský nuncius Judas Okolo při liturgii v naší katedrále. Připojte se, prosím, v modlitbě chval i proseb ve všech farnostech naší diecéze. Osobně se na celý synodní čas moc těším a jsem upřímně zvědavý, co pro nás dobrý Bůh připravil.

Do celého synodního dobrodružství vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.                                                                                 Váš biskup Tomáš

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Informace o diecézní synodě
Pastýřský list biskupa Tomáše
Poselství papeže
30
Informace o diecézní synodě
Pastýřský list biskupa Tomáše
Poselství papeže
31
Informace o diecézní synodě
Pastýřský list biskupa Tomáše
Poselství papeže
1 2 3
Poselství papeže
4
Poselství papeže
5
Poselství papeže
6
Poselství papeže
Pastýřský list
7
Poselství papeže
Pastýřský list
8
Poselství papeže
Pastýřský list
9
Poselství papeže
Pastýřský list
10
Poselství papeže
Pastýřský list
11
Poselství papeže
Pastýřský list
12
Poselství papeže
Pastýřský list
13
Poselství papeže
Pastýřský list
14
Poselství papeže
Budu všude kolem tebe
Pastýřský list
15
Poselství papeže
16
Poselství papeže
17
Poselství papeže
18
Poselství papeže
19
Poselství papeže
20
Poselství papeže
21
Poselství papeže
Tancuj Matyldo
22
Poselství papeže
23
Poselství papeže
24
Poselství papeže
Koncert pro Ukrajinu
25
Poselství papeže
26 27 28 29 1 2 3