Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Co papež František řekl o stejnopohlavních civilních svazcích?

Co papež František řekl o stejnopohlavních civilních svazcích?Datum konání:
23.10.2020
Datum ukončení:
15.11.2020

Co papež František řekl o stejnopohlavních civilních svazcích?

Nově uveřejněnému dokumentárnímu filmu „Francesco“, pojednávajícím o životě a úřadu papeže Františka, se celosvětově dostalo mediální pozornosti, protože obsahuje scénu, ve které papež vyjadřuje souhlas s uzákoněním civilního svazku osob stejného pohlaví. Někteří aktivisté a zprávy v médiích se domnívají, že papež František touto poznámkou změnil katolickou nauku. Mezi mnohými katolíky vyvolal komentář Svatého otce otázky ohledně toho, co papež skutečně řekl, co to znamená a co církev o civilních svazcích a manželství učí. CNA (Catholic News Agency) se na tyto otázky zaměřila.

Co papež František řekl o civilních svazcích osob stejného pohlaví?

Během úseku dokumentu „Francesco“, který rozebíral Františkovu pastorační péči o katolíky ztotožňujícími se s komunitou LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender), učinil papež dva odlišné komentáře.

Nejprve řekl: „Homosexuálové mají právo na to být součástí rodiny. Jsou děti Boží a mají právo na rodinu. Nikdo by neměl být vyčleňován nebo kvůli tomu být nešťastným.“

I když papež přímo ve videu důkladně nerozpracoval význam těchto svých poznámek, již dříve vystoupil s povzbuzením pro rodiče a příbuzné, aby neostrakizovali nebo se nestranili dětí, které se identifikují jako LGBT. A to se zdá být oním smyslem, který papež měl na mysli ve zmínce o právu lidí být součástí rodiny.

Někteří se domnívají, že když papež František hovořil o „právu na rodinu“, mlčky tím vyjadřoval souhlas pro adopci dětí homosexuálními páry. Svatý otec ale již dříve proti takovým adopcím vystoupil s tím, že skrze ně jsou děti „zbaveny svého lidského rozvoje, který je dán otcem a matkou a který je vůlí Boží,“ a že „každý člověk potřebuje muže otce a ženu matku, kteří mu mohou pomoci utvářet jeho identitu.“

O civilních svazcích stejnopohlavních párů papež pronesl: „Co musíme vytvořit, je zákon o civilních svazcích. Tímto způsobem jsou zákonně krytí.“

„Normy tohoto typu jsem hájil,“ dodal papež František, zjevně v odkazu na svůj návrh bratřím biskupům během debaty v Argentině v roce 2010 ohledně manželství homosexuálů, že přijetí formy civilního svazku by mohlo být způsobem jak zabránit v dané zemi uzákonění manželství homosexuálů.

Co papež František řekl o manželství homosexuálů?

Nic. Téma manželství mezi osobami stejného pohlaví v dokumentu nebylo probíráno. Během svého úřadu Svatý otec již častokrát potvrdil doktrinální učení katolické církve, že manželství je celoživotní svazek mezi jedním mužem a jednou ženou.

Zatímco papež mnohokrát vybízel k laskavému postoji ke katolíkům, kteří se identifikují jako LGBT, pronesl však také, že „manželství je mezi mužem a ženou“ a že „rodina je ohrožována rostoucími snahami některých redefinovat samotnou instituci manželství,“ a že těmito snahami o redefinici „hrozí, že by došlo k deformaci Božího plánu stvoření.“

Proč jsou papežovy komentáře ohledně registrovaného partnerství takový problém?

I když Svatý otec se již dříve vyjadřoval k civilním svazkům osob stejného pohlaví, nikdy v minulosti veřejně s touto myšlenkou nepronesl souhlas. Zatímco kontext jeho výroku v dokumentu není zcela zjevný, a je možné, že papež připojil k tvrzení výhrady, které kamera nezachytila, schvalování civilních svazků pro osob stejného pohlaví je velmi odlišným přístupem pro papeže, přístupem, který představuje odklon od pozice, kterou zastávali dva jeho přímí předchůdci.

V roce 2003 v dokumentu schváleném papežem Janem Pavlem II. a napsaném kardinálem Josephem Ratzingerem, který se později stal papežem Benediktem XVI., Kongregace pro nauku víry hlásá, že „respekt k osobám s homosexuální orientací nemůže vést v žádném případě ke schvalování homosexuálního chování nebo zákonnému uznání homosexuálních svazků.“

I když civilní svazek může být uzavřen osobami jinými než stejnopohlavními páry, jako sourozenci nebo oddanými přáteli, Kongregace pro nauku víry uvádí, že homosexuální vztahy by byly „právem předpokládány a schvalovány“ a že civilní svazky „by zatemnily jisté základní morální hodnoty a způsobily znehodnocení instituce manželství.“

„Uzákonění homosexuálních svazků nebo jejich postavení naroveň manželství by znamenalo nejen schvalovat deviantní chování, s důsledkem, že by se stalo vzorem v dnešní společnosti, ale také by zatemnilo základní hodnoty, které náleží k společnému dědictví lidstva,“ uvádí dokument.

Tento dokument Kongregace pro nauku víry obsahuje doktrinální pravdu a postoje Jana Pavla II. A Benedikta XVI. k tomu, jak nejlépe aplikovat církevní doktrinální nauku na otázky politiky týkající se regulace a občanského dohledu nad manželstvím. Zatímco však tyto pozice jsou konsistentní s dlouhotrvající praxí církve v této problematice, samy o sobě nejsou považovány za články víry.

Někteří lidé jsou názoru, že co papež učí, je hereze. Je tomu tak?

Nikoli. Papežovy poznámky nepopřely ani nezpochybnily žádnou doktrinální pravdu, kterou katolíci musejí zastávat nebo v ni věřit. Ve skutečnosti papež častokrát potvrdil církevní doktrinální učení týkající se manželství.

Papežova zdánlivá výzva k uzákonění stejnopohlavních civilních svazků, která se zdá být odlišná od postoje vyjádřeného Kongregací pro nauku víru v roce 2003, je viděna jako odklon od dlouhodobého morálního názoru, že to, co církevní představitelé učili, podporuje a zachovává pravdu. Dokument Kongregace říká, že uzákonění civilních svazků osob stejného pohlaví dává nevyslovený souhlas k homosexuálnímu chování; a i když papež vyjádřil podporu takovým civilním svazkům, rovněž se během svého působení vyslovil k nemorálnosti homosexuálního chování.

Je také potřeba zmínit, že rozhovor v dokumentárním filmu není fórum oficiálního papežského učení. Papežovy poznámky nebyly předneseny v jejich plném znění a nebyl ani předložen žádný přepis, takže dokud Vatikán nenabídne dodatečné vyjasnění, je potřeba je vnímat ve světle omezených informací, které jsou o nich dostupné.

Co církev učí o homosexualitě?

Katechismus katolické církve učí, že ti, kteří se identifikují jako LGBT „mají být přijímání s úctou, soucitem a jemnocitem. Vůči nim je třeba se vyhnout jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace. Takové osoby jsou povolány naplnit Boží vůli ve svém životě, a jsou-li křesťany, spojit těžkosti, s nimiž se mohou setkat v důsledku svého stavu, s obětí Pána na kříži.“

Katechismus dále uvádí, že homosexuální sklony se „se objektivně vymykají řádu“, homosexuální chování „odporuje přirozenému zákonu“ a že ti, kteří se identifikují jako gayové nebo lesby, jsou, stejně jako všichni lidé, povoláni ke ctnosti čistoty.

Jsou katolíci povinni souhlasit s papežem ohledně civilních svazků pro homosexuály?

Výroky papeže Františka v dokumentárním filmu „Francesco“ netvoří oficiální papežské učení. I když papežovo potvrzení důstojnosti všech lidí a výzva k respektování všech je zakotvena v katolické nauce, katolíci nejsou povinni podporovat legislativní nebo politický postoj kvůli komentáři učiněném Svatým otcem v dokumentu.

Někteří biskupové se vyjádřili, že očekávají další vyjasnění papežových slov z Vatikánu, a jeden z nich uvedl: „I když učení katolické církve ohledně manželství je jasné a nereformovatelné, konverzace o tom, jak nejlépe ctít důstojnost těch, kdo žijí v stejnopohlavních vztazích, musí pokračovat, aby se nestali objektem jakékoli nespravedlivé diskriminace.“

Zdroj: Catholic News Agency


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy