Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Ohlášky 10. 4. - 7. 5. 2022

Ohlášky 10. 4. - 7. 5. 2022Datum konání:
10.4.2022
Datum ukončení:
7.5.2022

Velikonoční triduum

 • Zelený čtvrtek 14. 4. DEN POSLEDNÍ VEČEŘE

           Mše sv. ve Svatavě nebude. Mše na památku večeře Páně se uskuteční v 18:00 ve farním kostele v Sokolově.  Při přinášení obětních darů bude završena sbírka „Postní almužna“ na podporu služeb pro potřebné.

           Po mši svaté budeme adorovat v „Getsemanské zahradě“. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 17. 4. při všech bohoslužbách nebo předat kdykoliv osobně faráři.

 • Velký pátek (15. 4.) DEN KRISTOVA UTRPENÍ

           Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. V 8:30 se uskuteční ve farním kostele křížová cesta. V 15:00 proběhnou ve farním kostele Velkopáteční obřady s uctíváním kříže. (po mši svaté bude sbírka na křesťany ve Svaté zemi).

 • Adorace u Božího hrobu.

           Po obřadech Velkého pátku až do sobotní Vigilie Vzkříšení Páně bude ve farním kostele adorace. Zapište se prosím na arch, který je vyložený v kostele.

 • Bílá sobota (16. 4.) DEN ZTIŠENÍ A NADĚJE

           Liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“ se bude konat od 8:30 ve farním kostele.

 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (16. 4.) VELKÁ NOC

           Vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně, se slavností světla, křestní bohoslužbou, křtem jednoho katechumena a slavením eucharistie bude v sobotu od 21:0 do 23:00 (odvoz pro zájemce zajistíme).

 • Zmrtvýchvstání Páně (17. 4.) BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

           Slavení eucharistie se žehnáním pokrmů se uskuteční v neděli od 8:30 ve farním kostele, od 10:30 v Krajkové, a od 17:00 ve farním kostele (bez žehnání pokrmů). Bude dokončena sbírka Postní almužna. Od 11:45 budou ve farním kostele křty dětí.

Slavení velikonočního oktávu

 • Pondělí velikonoční (18. 4.)

           Slavení eucharistie bude v 8:30 ve farním kostele v Sokolově a v 10:00 ve Svatavě.

 • Ve středu čtvrtek a pátek velikonočního oktávu nebudou společné bohoslužby. Farář bude od úterý 19. do soboty 23. 4. na dovolené u tatínka na Vysočině. V nutných případech, tj. doprovázení nemocných, umírajících, či služba při pohřbech, faráře zastupuje P. Bystrík Feranec, tel: 720 512 641.
 • V pátek 22. 4. se ve farním kostele uskuteční od 18:00 divadelní inscenace o Akci K – záboru mužských klášterů v Československu roku 1950 - Půlnoc v pohraničí.

Slavení doby velikonoční

 • Neděle 24. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství. V 11:45 se ve farním kostele uskuteční křty dětí.
 • V neděli 24. 4 se uskuteční od 15:00 mše svatá v kostele v Královském Poříčí.
 • Od čtvrtka 28. 4. budou na faře obnoveny katecheze dětí – náboženství – každý čtvrtek od 13:30.
 • Na 3. neděli velikonoční 1. 5. bude mít bohoslužby ve farnosti P. Josef Žák.
 • Ve čtvrtek 28. 4. nebude mše svatá ve Svatavě ani společná modlitba na faře.
 • Na 3. neděli velikonoční 18. 4. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Pátek 6. 5. je prvním pátkem v měsíci květnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s příležitostí ke svátosti smíření, od 16:30 májová pobožnost a od 17:00 mše svatá s modlitbami za nemocné a pomazáním nemocných.
 • V sobotu 7. 5. se uskuteční na Chlumu sv. Maří vikariátní pouť. Ta bude zahájena v 9:00, v 9:30 bude mše svatá a po ní průvod ke studánce s modlitbou růžence.
 • Na 4. neděli velikonoční 8. 5. se budeme modlit za povolání k duchovnímu stavu. Je to zároveň Den matek. Liturgické sbírky budou věnovány na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
29
Modlitební síť přímluvců
30
Modlitební síť přímluvců
31
Modlitební síť přímluvců