Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Ohlášky 10. 4. - 7. 5. 2022

Ohlášky 10. 4. - 7. 5. 2022Datum konání:
10.4.2022
Datum ukončení:
7.5.2022

Velikonoční triduum

 • Zelený čtvrtek 14. 4. DEN POSLEDNÍ VEČEŘE

           Mše sv. ve Svatavě nebude. Mše na památku večeře Páně se uskuteční v 18:00 ve farním kostele v Sokolově.  Při přinášení obětních darů bude završena sbírka „Postní almužna“ na podporu služeb pro potřebné.

           Po mši svaté budeme adorovat v „Getsemanské zahradě“. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 17. 4. při všech bohoslužbách nebo předat kdykoliv osobně faráři.

 • Velký pátek (15. 4.) DEN KRISTOVA UTRPENÍ

           Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. V 8:30 se uskuteční ve farním kostele křížová cesta. V 15:00 proběhnou ve farním kostele Velkopáteční obřady s uctíváním kříže. (po mši svaté bude sbírka na křesťany ve Svaté zemi).

 • Adorace u Božího hrobu.

           Po obřadech Velkého pátku až do sobotní Vigilie Vzkříšení Páně bude ve farním kostele adorace. Zapište se prosím na arch, který je vyložený v kostele.

 • Bílá sobota (16. 4.) DEN ZTIŠENÍ A NADĚJE

           Liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“ se bude konat od 8:30 ve farním kostele.

 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (16. 4.) VELKÁ NOC

           Vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně, se slavností světla, křestní bohoslužbou, křtem jednoho katechumena a slavením eucharistie bude v sobotu od 21:0 do 23:00 (odvoz pro zájemce zajistíme).

 • Zmrtvýchvstání Páně (17. 4.) BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

           Slavení eucharistie se žehnáním pokrmů se uskuteční v neděli od 8:30 ve farním kostele, od 10:30 v Krajkové, a od 17:00 ve farním kostele (bez žehnání pokrmů). Bude dokončena sbírka Postní almužna. Od 11:45 budou ve farním kostele křty dětí.

Slavení velikonočního oktávu

 • Pondělí velikonoční (18. 4.)

           Slavení eucharistie bude v 8:30 ve farním kostele v Sokolově a v 10:00 ve Svatavě.

 • Ve středu čtvrtek a pátek velikonočního oktávu nebudou společné bohoslužby. Farář bude od úterý 19. do soboty 23. 4. na dovolené u tatínka na Vysočině. V nutných případech, tj. doprovázení nemocných, umírajících, či služba při pohřbech, faráře zastupuje P. Bystrík Feranec, tel: 720 512 641.
 • V pátek 22. 4. se ve farním kostele uskuteční od 18:00 divadelní inscenace o Akci K – záboru mužských klášterů v Československu roku 1950 - Půlnoc v pohraničí.

Slavení doby velikonoční

 • Neděle 24. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství. V 11:45 se ve farním kostele uskuteční křty dětí.
 • V neděli 24. 4 se uskuteční od 15:00 mše svatá v kostele v Královském Poříčí.
 • Od čtvrtka 28. 4. budou na faře obnoveny katecheze dětí – náboženství – každý čtvrtek od 13:30.
 • Na 3. neděli velikonoční 1. 5. bude mít bohoslužby ve farnosti P. Josef Žák.
 • Ve čtvrtek 28. 4. nebude mše svatá ve Svatavě ani společná modlitba na faře.
 • Na 3. neděli velikonoční 18. 4. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Pátek 6. 5. je prvním pátkem v měsíci květnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s příležitostí ke svátosti smíření, od 16:30 májová pobožnost a od 17:00 mše svatá s modlitbami za nemocné a pomazáním nemocných.
 • V sobotu 7. 5. se uskuteční na Chlumu sv. Maří vikariátní pouť. Ta bude zahájena v 9:00, v 9:30 bude mše svatá a po ní průvod ke studánce s modlitbou růžence.
 • Na 4. neděli velikonoční 8. 5. se budeme modlit za povolání k duchovnímu stavu. Je to zároveň Den matek. Liturgické sbírky budou věnovány na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
2
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
3
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
4
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
5
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
6
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
7
Noc kostelů 2024
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
8
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
9
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
10
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
11
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
12
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
13
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
14
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
15
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
16
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
17
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
18
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
19
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
20
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
21
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
22
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
23
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
24
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
25
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
26
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
27
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
28
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
29
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
30
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí