Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka leden 2022

Nedělní stránka leden 2022Datum konání:
1.1.2022
Datum ukončení:
28.1.2022

                               Nedělní stránka

                      leden 2022                 logo.jpg

            (příští nedělní stránka vyjde 30. 1. 2022)


 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2022-01-01.pdf

 

Bohoslužby a farní setkání v lednu:

 • Pravidelní bohoslužby se konají:mtto.png

Neděle: Sokolov 8:30, 17:00, Krajková 10:30. Pondělí středa: Sokolov 7:40. Čtvrtek Svatava 16:00, Pátek Sokolov 17:00.

 • Pravidelná setkání:

Středa, Sokolov fara 18:00 Synodní skupinka

Čtvrtek, Sokolov fara od 17:30 Modlitební setkání.

 

Pozvání

 • Slavnost Zjevení Páně na hradě Hartenberku Ve čtvrtek 6. 1. se bude konat od 18:00 poutní mše svatá v hradní kapli svatých Tří králů na Hartenberku. Mše svatá ve Svatavě v tento den nebude.
 • Pátek 7. 1. oslavíme jako první pátek v měsíci lednu. Farář bude navštěvovat nemocné, od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 mše svatá s pomazáním nemocných.
 • Někteří sokolovští farníci prožijí společný víkend na faře v Horni Blatné Jedná se o víkend 7. – 9. ledna. Případní zájemci, ozvěte se Káti Tomčíkové.
 • V sobotu 8. 1. proběhne ve farním kostele od 17:00 Tříkrálová koleda pro pozvané děti z chudých sokolovských rodin.
 • Na neděli 9. 1. přeložíme Slavnost Zjevení Páně. Při bohoslužbách požehnáme tříkrálovou vodu, kadidlo a křídu. Touto slavností také zakončíme vánoční dobu.
 • Ve čtvrtek 13. 1. se uskuteční ve Farním kostele od 17:30 Večer chval.
 • V soboru 15. 1. se od 9:00 sejdeme ve farním kostele k úklidu vánoční výzdoby.
 • V neděli 16. 1. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • V pondělí 17. 1. se na faře sejde od 18:00 pastorační rada.
 • Pátek 21. 1. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby. První část dne věnujeme osobnímu postu, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté bude následovat osobní adorace na úmysly papeže Františka za skutečné lidské bratrství a za všechny, kdo jsou z tohoto bratrství jakýmkoliv způsobem vylučováni.
 • Neděli 23. 1. prožijeme jako Neděli Božího slova. Papežův list k tomuto dni bude zveřejněn na farním webu, Sbírka pří všech Neděle Božího slova.pngbohoslužbách bude na podporu biblického apoštolátu.
 • Týden od 18. do 25. 1. prožijeme jako Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenická modlitba za jednotu proběhne letos ve farním kostele v neděli 23. 1. od 15:00.
 • V pondělí 31. 1. se na faře sejde od 18:00 ekonomická rada.
 • Ve středu 2. 2. budeme slavit ve farním kostele od 18:00 Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnice) průvodem se svícemi a mší svatou od 18:00. (Ranní mše v tento den nebude).

 

Celosvětová síť modlitby s papežem - leden

Úmysl papeže: Za skutečné lidské bratrství Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.

Národní úmysl: Za lidi sevřené strachem Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.

 

Poděkování za uplynulý rok 2021

Po dlouhém období úzkostí z budoucnosti světa a lidstva, ve kterých jsem se dost utápěl, mi uplynulý rok přinesl nové, prohloubené poznání opěrných bodů, které mi dávaly sílu, jednak putovat dál tímto světem, jednak dál sloužit v Sokolově.

   Tím nejsilnějším a nejpevnějším poznáním pro mě je to, že všichni lidé, ať již věřící či nevěřící, ať křesťané, muslimové či budhisté, mají jeden společný a hluboký základ, který všechny spojuje. A tím je přítomnost Božího ducha v každém člověku. Toto mé vnitřní tušení se mi stalo jistotou také zásluhou četby Františkovy encykliky Fratelli tutti, vyhlášením synodálního principu v církvi jako toho nejzákladnějšího pro její život, i četbou Richarda Rohra Univerzálního Krista a Anthony de Mella Bdělosti. I skrze tyto knihy, a pak hlavně díky kontemplaci v samotě, jsem byl opakovaně uváděn do hloubky a krásy života, který ve mně a v lidech kolem mě působí.

   Velkým povzbuzením na mé cestě mi také bylo to, že po celý rok dost pršelo a na podzim ve volbách neuspěli populisté a extrémisti.

   Nejdříve bych chtěl poděkovat těm, kteří mi byli na mé cestě nejblíže, a to zejména přátelům a farníkům. Děkuji za podporu, kterou jsme se svou přítomností a blízkostí mohli obdarovat. Děkuji za chvíle společné modlitby i kontemplace  v tichu, o samotě, zvláště v přírodě Slavkovského lesa.

   Vděčný jsem, že v tomto ovzduší naděje, víry a lásky jsme mohli spolu prožívat vlastní osvobození z pout zla, obrácení srdce, nové inspirace k hledání toho, co je živé a krásné a takto pomáhat proměňovat úzkosti v naděje i ostatních lidí na této zemi.

   Jsem vděčný za to, bratři a sestry, že jsme mohli při společných akcích, bohoslužbách, modlitbách, domácích skupinkách, v době kdy to šlo, ale i ve společných dnech pokání, postu a modlitby v dobách, kdy nám zůstal jen tento společný opěrný bod,  nově zakoušet víru a naději v Toho, který si nás zamiloval.

   Jsem vděčný za víru nově pokřtěných, za Irenku a Tomáše.    

   Děkuji také za páteční mše svaté za nemocné, službu pomazání nemocných a službu psychicky nemocným.

   Jako i v minulých letech zůstávám vděčný za stále trvající vnímavost sokolovských farníků k lidem nacházejících se různým způsobem v těžkých životních podmínkách. Vděčný jsem za vaši otevřenost ke službě všude tam, kde můžeme pomoci a v potřebných vidět našeho Pána, ať už ta služba probíhala v rámci našich běžných vztahů, nebo formálně skrze naši farní charitu (např. Tříkrálovou sbírku). Vděčný jsem také za finanční dary, které jsme mohli opět v nemalé míře odeslat na potřebné doma i v zahraničí.

   Vděčný jsem za služby spojené s našimi kostely a liturgií: Za kostelníky, varhaníky, scholu, květinářky, skupinky na úklid, lektory, za službu farní hospodyně. Děláme společné brigády,  dobře funguje pastorační a ekonomická rada, ve kterých se snažíme poznávat znamení času a reagovat na ně.

    Vděčný jsem za sokolovskou Ekumenu.

    Vděčný jsem za naši otevřenost pro lidi, kteří s námi „zatím“ nesdílejí farní společenství a se kterými jsme se mimo jiné mohli sejít na akcích, jako jsou ples, koncerty, setkání k politickým výročím, Noc kostelů, či za lidi kolem hradu Hartenberk.

    Vděčný jsem za péči, kterou jsme mohli věnovat Božímu stvoření i tomu krásnému, co generace před námi vytvořily: Ve farním kostele bylo dokončeno restaurování Kalvárie, osazeny nové dveře do zádveří a vymalován prostor pod kůrem, který by měl sloužit jako kaple pro meditaci, celodenně otevřenou. Ve Svatavě připravujeme rekonstrukci oken, V sokolově pokračovala rekonstrukce celého okolí fary, v Krajkové byla dokončena rekonstrukce střechy, proběhla další etapa rekonstrukce bočních oltářů a bylo zhotoveno nové ledkové osvětlení.

    Vděčný jsem za finanční dary vás farníků, dotace státu a za to, že i letos na opravy v Krajkové a Svatavě přispěli němečtí rodáci, což  nám umožnilo žít naše poslání a také pečovat o křesťanské kulturní dědictví.

    Na závěr bych chtěl připojit vděčnost za farníky,  kteří v roce 2021 odešli do náruče Otcovy a z nichž nám někteří budou obzvláště chybět: Marcela Bahníková, Marta Vodrážková, Herbert Reinecke, Marie Tomčíková, Olga Hejhalová a Barbora Kowalská.

     Těším se na nový rok, neboť věřím, že tak jako v tom předchozím, budeme moci hledat společnou cestu a opět se více přiblížit té radosti, kterou nám nebude moci nikdo a nic vzít. Radost srdce, které ví, že je vzácné, jedinečné a v radosti z obojího nesmrtelné.

                                                                                                                Petr Bauchner

 

Statistika některých pastoračních aktivit sokolovské farnosti

Rok

Křty (z toho nad 14 let)

Biřmování

První svaté

přijímání

Svatby

Pohřby

Pomazání

Nemocných

Svatá přijímání

2011

38 (12)

14

12

4

19

40

3000

2012

27 (3)

3

11

3

15

35

2900

2013

18 (0)

0

0

3

31

42

5500

2014

21(2)

2

2

0

24

59

7000*

2015

31(9)

7

7

2

16

52

4600

2016

12 (0)

0

0

1

12

44

4800

2017

16 (4)

1

1

1

23

45

4500

2018

19 (0)

1

0

4

18

150

neevid.

2019

17(0)

0

3

1

14

150

neevid.

2020

14(1)

0

0

1

12

150

neevid.

2021

16(2)

2

3

0

24

150

Neevid.

 

Stalo se

 • Něco málo o koncertech.
  To málo je toto: V našem kostele proběhly tři koncerty. Adventní koncert se uskutečnil druhou adventní neděli a vystoupil zde komorní sbor Jiřího Štrunce z Karlových Varů. Byla to radost poslouchat a užívat si Adventní čas. Druhý koncert proběhl v rámci vzpomínky 10 výročí úmrtí Václava Havla. V našem kostele vystoupil Běloruský akordeonista Aliaksandr Yasinski, který je opravdovým "panem muzikantem". Poslední koncert se uskutečnil 4 adventní neděli a vánoční písně a muzikálové písně zazpíval Petr Hodek se svými přáteli a byl tak krásnou tečkou za sérií koncertů. Sebiš, organizátor

Pomoc potřebným

 • Tříkrálová sbírka 2022
  Díky Bohu, že můžeme tento rok vyrazit opět do ulic na Tříkrálovou sbírku. Tentokrát to bude bez slavnostního zahájení, které vždy zahrnovalo průvod králů s koňským spřežením a požehnání. Sbírka v našem okrese bude probíhat od 3. 1. do 9. 1. 2022. Opět se zúčastní osvědčení králové a vedoucí skupinek, které snad nic nemůže překvapit. Budeme koledovat v Sokolově, Krajkové, Habartově, Chlumu sv. Máří, Josefově, Svatavě, Lomnici, Březové, Bukovanech, Dasnicích, Jindřichovicích, Kraslicích, Stříbrné. Zde všude bude možné potkat Tři krále a dostat od nich kromě darů i požehnání. Tento rok budeme vybrané peníze posílat opět na projekty FCH Sokolov (Tříkrálový obchůdek, Farní šatník) službu Mobilního hospice sv. Jiří Cheb a činnost skautského oddílu Dýmky Habartov. Farní charita Kraslice využije výtěžek sbírky na činnost nově zbudovaného šatníku.  Pokud budete chtít přispět, můžete využít kasičku v našem kostele, která je označena logem Charity. Dále bude zapečetěná kasička v Tříkrálové kavárničce a bezobalovém obchodě sv. Františka z Assisi nasyp. Tímto předem děkuji dárcům, koledníkům i vedoucím skupinek.
                                                                                                                                                                            Jan SebjánDSC_1080.JPG
 • Tříkrálová koleda k podpoře dětí z nejchudších rodin V sobotu 8. 1, se v našem farním kostele uskuteční od 17:00 Tříkrálová koleda, na kterou jsme pozvali děti z nejchudších rodin v Sokolově. Farnost spolu s farní charitou i jednou soukromou dárkyní chce věnovat asi 20 000Kč na nákup nejpotřebnějších věcí pro tyto děti. Bude se jednat zejména o školní pomůcky, na které v chudých rodinách často nezbývají peníze. Přitom vzdělání je jedním z nejdůležitějších předpokladů proto, aby se děti mohly později z chudoby vymanit.

 

 • Dny bible 2022…Dokážete si představit, že byste mohli číst Bibli pouze v jazyce, kterému příliš nerozumíte? I když je Bible nejrozšířenější knihou na světě a v současné době je celá přeložena již do 700 jazyků pro více než 5,7 miliardy lidí, stále je na světě okolo čtvrt miliardy lidí, do jejichž mateřského jazyka nebyla přeložena ani část Písma. Mnozí křesťané jsou tak nuceni číst Boží slovo v jazycích, kterým rozumí jen zčásti, obtížně a zpravidla se neobejdou bez prostředníka či překladatele…Spojené biblické společnosti se zaměřují na zpřístupňování Písma všem lidem v jejich mateřských jazycích, a to v tištěné, digitální nebo zvukové podobě…

                                                                                                                              (z dopisu ke dnům bible)

Česká biblická společnost pravidelně vyhlašuje na podporu těchto projektů Dny Bible již od roku 1993. V našem kostele bude sbírka na biblický apoštolát u nás i ve světě v neděli 23. 1. 2022.

Pozvánky

 • Farní ples 2022 se uskuteční v pátek 25. 2. od 20:00 v Hornickém domě v Sokolově. Vstupenky je možné pořídit u Hany Kodedové, tel.: 731 626 162

 

 • Víkendové setkání chlapů „Kolem ohně 2022“ se uskuteční od pátku 14. 1. do neděle 16. 1. 2022 na Horním hradě Hauenštejn. Hlavním řečníkem bude Ken Wilson (Fellowship Bible Church, Conway, US). Podrobnosti k chystané akci najdete na webu: https://www.kolemohne.cz

 

 • Sedmé celostátní setkání mládeže. Již 3. ledna spouští přihlašování na tuto výjimečnou akci. I zahájení přihlašování bude výjimečné, kdy se budete moct připojit k on-line modlitbě chval vedenou skupinou Brno Worship. Chvály začnou stejně jako přihlašování v 19:00 a stream bude probíhat na YouTube kanále Sekce pro mládež ČBK. A kdo se může přihlašovat? Celostátní setkání mládeže je pro věřící kluky a holky ve věku 14 až 26 let. Probíhat bude od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Přihlašování neodkládejte, protože pokud se přihlásíte do konce května, budete mít setkání levnější. A to se vyplatí. Pro přihlášené včas bude účastnický poplatek 1600 korun, pro ty, kdo se přihlásí později, ale do 15. 7., vyjde setkání na 1800 korun, poté bude cena již tři tisíce.

 

 

Poděkování

 • Balíčky pro lidi bez domova. Díky, všem, kteří udělali o Vánocích svým darem radost lidem, kteří jsou sociálně vyloučení.
 • Poděkování za brigádu na vánoční výzdobu kostelů v Krajkové a Sokolově a předvánoční úklid obou kostelů.
 • Farář děkuje všem, kdo ho finančně nebo materiálně podpořili nejen skrze „Ježíška“.

 

Statistika sokolovské farnosti – listopad 2021

 Pohřby: Barbora Kowalská

Sbírky

7.11.

14.11.

21.11.

28.11.

celkem

Svatava

3 300,-

3 700,-

3 300,-

3 300,-

13 600,-

Krajková

650,-

320,-

340,-

440,-

1 750,-

Sokolov

2 147,-

2 329,-

2 982,-

2 345,-

    9 803,-

Kasičky

 

 

 

2 288,-

2 288,-

celkem

6 097,-

6 349,-

6 622,-

8 373,-

27 441,-

 

 Statistika sokolovské farnosti – prosinec 2021

Pohřby: Josef Sivák, Pavlína Pačajová, Ladislav Kupka

 

Sbírky

5.12.

12.12.

19.12.

24.12.

25.12.

celkem

Svatava

3 300,-

3 600,-

3 300,-

3 500,-

 

13 700,-

Krajková

315,-

340,-

490,-

 

3 010,-

4 155,-

Sokolov

3 425,-

2 749,-

2 925,-

5 949,-

2 805,-

17 853,-

Kasička farní

 

 

 

 

5 458,-

5  458,-

Kasička charitní

 

 

 

 

4 194,-

4 194,-

celkem

7 040,-

6 689,-

6 715,-

9 449,-

15 467,

45 360,-

 Lednoví jubilanti

V modlitbách pamatujme na naše bratry a sestry slavící v lednu své narozeniny:

Františka Hafenrichterová, Hana Kodedová, Kristina Macková, Erika Mejstříková.

 

Václav Havel

Život je něco jako cesta. Tuto cestu za nás neodšlapou jiní, ale společně se na této cestě podpíráme a podporujeme. Musíme každý převzít zodpovědnost za hledání smyslu a cíle této cesty, jak pro svou vlastní osobu, tak také za všechny lidi, které podpíráme, nebo oni nás.

Společná cesta je tak symbolem, jak pro hluboké propojení, jež existuje mezi všemi lidmi, tak také pro osobnostní růst jednotlivce.

Václava Havla  mám spojeného s oběma těmito aspekty jednoho kráčení. Byl jednak sám sebou – osobností, která se vyznačovala potřebou svobodně se rozvíjet, tak také člověkem, kterému bytostně záleželo na celku, na životě společnosti.

A toto své osobní hledání cesty a růst i podstatné propojení s druhými lidmi, nazýval slovem dialog.

Václavova zjevná potřeba dialogu vlastně odrážela jeho skrytou víru. Víru v to, že lidé mohou jít cestou skutečně naplněného života jen tehdy, jdou-li společně. Václav zřejmě tušil, že dialog je třeba vést úplně  s každým, i s tím, s nímž se mu třeba nepodaří domluvit na formě společné cesty. Jedině tak lze asi pochopit jeho neustálou připravenost vést, v době hroutící se totality, dialog s představiteli režimu, který ho pronásledoval a týral. Václav musel vědět, že domluvit s nimi společnou cestu nepůjde. Věděl ale také, že se nelze tvářit, jakoby tito lidé neexistovali a vymazat je tak ze společnosti. Tím, že s nimi opakovaně vstupoval do dialogu, dával najevo, že přesto, že s nimi nemůže souhlasit, může je stále vnímat jako společníky na cestě. Jako lidi, kteří přesto, že v mnohém se dali do služeb lži, stále v hloubi zůstávají někým, kdo je hoden toho, aby mu byl prokazován respekt, neboť zůstávají  jedinečné lidské bytosti.

Víru v sílu dialogu Václav projevil i tím, že neváhal do Prahy pozvat jak papeže, tak Dalajlámu a tak vlastně naznačit, že i v tak silných pozicích, jako je náboženská víra, lidi něco v hloubce silně spojuje, co pokud je odhaleno a přijato, dává sílu respektovat i odlišné kulturní projevy toho kterého náboženství.

Pro mě osobně je zkušenost dialogu vlastně jen jiným názvem pro to, co jako křesťan nazývám svátostí, neboli Božím přebýváním v lidech a s lidmi, čili spásou. Snaží-li se totiž lidé vnímat jeden druhého ve svých originálních odlišnostech, a tak v každém člověku nacházet někoho, kým jsou obdarováni, jsou účastni přemožení původu všeho zla, které rozdělilo lidi od Boha a člověka postavilo proti člověku. Dialog je tak otevřením se síle Boží, která člověku dává radost z toho, že je vítězem nad rozdělením a tvůrcem toho co je živé a krásné.

Pravdu tak člověk poznává, když pochopí své propojení s druhými lidmi. Láska se děje, když toto propojení aktivně prožívá. Kdo toto zažil, ví, že pravda a láska jsou skutečně silnější než jejich stinný opak – lež a nenávist.

Bible: 1Kor 13,1-13

(slovo láska lze nahradit slovem dialog či jakýmkoliv jiným slovem, které má pro nás v životě tu největší hodnotu)

V tekuté společnosti je třeba se postavit na pevné body. Havlovo pojetí dialogu tím pevným bodem bezesporu je. Modlitba za nás i společnost, abychom šli dobře dál, opírajíc se o pevné body – dialog.

 

(Slovo k zamyšlení při vzpomínkovém setkání k 10. výročí úmrtí Václava Havla 18.12.2021ve farním kostele v Sokolově. Přednesl Petr Bauchner)

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb