Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
28.1.2023
Datum ukončení:
24.2.2023

  logo.jpg  Nedělní stránka

únor 2023

                  (příští nedělní stránka vyjde 26. 2. 2023)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb):NS_2023-01-29.pdf

Motto diecéze.png

 

Bohoslužby a farní setkání v únoru:

 • Pravidelné bohoslužby se konají:

Neděle: Sokolov 8:30, 17:00, Krajková 10:30. Pondělí, středa: Sokolov 7:40. Čtvrtek Svatava 16:00, Pátek Sokolov 17:00.

 • Pravidelná setkání:

Modlitební setkání se konají ve čtvrtek od 17:30 na faře.

 

 

 

 

Pozvání

 • Ekonomická rada

V pondělí 30. 1. se na faře sejde od 18:00 ekonomická rada.

 • Svátek uvedení Páně do chrámu Ve čtvrtek 2. 2. budeme slavit ve farním kostele od 18:00 Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnice) průvodem se svícemi a mší svatou od 18:00. (Mše ve Svatavě v tento den nebude). Na začátku bohoslužby budou požehnány hromniční svíce.
 • Únorový první pátek

Pátek 3. 2. je prvním pátkem v měsíci únoru. Obvyklý prvopáteční pořad ve farním kostele je od 16:00 adorace s možností svátosti smíření, od 17:00 mše svatá s pomazáním nemocných.

 • Večer chval

Ve čtvrtek 9. 2. prožijeme ve farním sále od 17:30 Večer chval.

 • Světový den nemocných

Pátek 10. 2. je Světovým dnem nemocných. Poselství papeže k tomuto dni je dostupné na webových stránkách farnosti.

 • Farní ples

V pátek 10. 2. se bude v hornickém domě konat od 20:00 farní ples.

 • Divadelní představení František blázen

Ve čtvrtek 16. 2. se od 18:00 uskuteční ve farním sále divadelní představení František blázen. Je to příběh o svatém showmanovi. One man show o sv. Františku z Assisi, který chtěl být skromný, a šly za ním davy. Toto divadelní představení zahraje divadlo jednoho herce - Jan Horák. Vstupné dobrovolné.

 • Pátek 17. 2. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby. První část dne věnujeme osobnímu postu, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté bude následovat osobní adorace. Modlitba nás spojí především v úmyslu za vítězství nad agresí na Ukrajině.
 • Mše v Královském Poříčí

V neděli 19. 2. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.

 • Sbírka Haléř sv. Petra

V neděli 19. 2. proběhne při bohoslužbách sbírka Haléř sv. PetraSynoda.png

 • Popeleční středa – začátek doby postní

Středou 22. 2. začínáme postní dobu. Tento den prožíváme jako den pokání postu a modlitby, večer se můžeme sejít také ke mši svaté, která bude ve farním kostele od 18:00. Pokud by někdo chtěl přijmout požehnání popelcem již přede mší svatou, bude to možné od 17:00 ve farním kostele spolu s modlitbou žehnání. K tomuto udělení popelce můžeme pozvat i lidi nepokřtěné, nepraktikující. Udělení popelce i pro tyto lidi může být symbolem naděje, vyjádřením ochoty změnit svůj život, zároveň je příležitostí se za tyto lidi modlit. Při mši svaté bude samozřejmě popelec také udělován.

 • Křížové cesty v době postní.

Každý pátek od 16:30 ve farním kostele.

 • Postní obnova on-line

Od 19. února na: www.bip.cz/cestakesvobode

 • Mše za oběti války na Ukrajině

V pátek 24. 2. se při mši svaté ve farním kostele od 17:00 budeme modlit za oběti války na Ukrajině. Od 18:00 bude následovat Koncert proti válce v restauraci U Charlieho (bývalé autobusové nádraží). Vystoupí zde kapela Shum Davar, kterou znáte z posledního ročníku minifestivalu Farní zahrada. Akce je připomínkou nesmyslné války, kterou zahájilo Rusko 24. 2. 2022 tím, že napadlo Ukrajinu.
Cesta ke svobodě.png

Celosvětová síť modlitby s papežem - únor:

Úmysl papeže: Za farní společenství. Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl: Za kontinentální synodální setkání. Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

Pomoc potřebným

 • Tříkrálová koleda k podpoře dětí z nejchudších rodin

V pátek 13. 1. se v našem farním kostele uskutečnila Tříkrálová koleda, na kterou jsme pozvali symbolicky alespoň část dětí z nejchudších rodin v Sokolově. Děti byly obdarovány balíčky, kde nechybělo ovoce a školní pomůcky. Akce se mohla uskutečnit díky Lesii Tomčíkové, organizaci Člověk v tísni a finanční podpoře naší farnosti.326018573_724757432499094_9057932708216516205_n.jpg

 •  Tříkrálová sbírka 2023

Další ročník Tříkrálové sbírky je opět za námi. I přes úbytek koledníků z řad Royal Rangers Kraslice, se našlo spoustu nových a skvělých koledníků, kteří se najednou v potřebnou chvíli objevili.  A jak již bývá zvykem, budu opět děkovat. Veliké díky patří samozřejmě koledníkům a vedoucím kolednických skupin. Díky také dárcům a všem podporovatelům naší sbírky. A po děkování si pojďme říci, jak si vedli koledníci v různých místech našeho okresu. Dasnice: 8 832,-Kč, Bukovany: 24 797,-Kč, Chlum sv. Máří: 9 455,-Kč, Dolní Rychnov: 23 089,-Kč, Habartov: 12 309,-Kč, Josefov: 4 355,-Kč, Krajková: 18 741,-Kč, Sokolov: 37 892,-Kč, Lomnice: 16 961,- Kč, Stříbrná: 16 537,-Kč, Kraslice 18 207,-Kč, Jindřichovice: 18 113,-Kč. Celkem se v okrese Sokolov vybralo 209 268,-Kč. A ještě na závěr jedna informace pro koledníky a vedoucí skupin. V průběhu února, nebo března, vyrazíme po menší přestávce na nějaký dobrý film do kina. To je takové poděkování za vaši službu.                                  Sebiš, koledník


Další pozvání

 • LIVE s biskupem http://www.bip.cz/livesbiskupem

Pravidelný živý stream plzeňského biskupa Tomáše Holuba. I tímto způsobem chce být v kontaktu s lidmi, zvláště z plzeňské diecéze. Zváni jsou ale úplně všichni. Otázky můžete posílat na adresu live@bip.cz nebo se můžete ptát a reagovat přímo v živém chatu během vysílání na YouTube. Těšíme se na vaše otázky a reakce. Nejbližší: 20. února - LIVE s biskupem #6

 • Jindřichovický masopust

V sobotu 18. 2. 2023 od 15:00 proběhne v Jindřichovicích tradiční Jindřichovický masopust. Kdo by se chtěl poveselit, najíst, napít a projít se s maskami po Jindřichovicích, je srdečně zván. Sebiš – organizátor

 • Rekolekce s biskupem Tomášem

24.–26. března 2023 v Haus Johannisthal, Německo. Téma rekolekce „Věřím v Dobro a nejsem naivní“. Přihlášky na www.bip.cz/reko23.

 • Slavnostní bohoslužba s delegáty Evropského synodního setkání

Praha, 8. 2.  18:00, katedrála.

 Rekolekce.png

Narodit se z ženy

Zamyšlení nad ztvárněním Trojice v sokolovském farním kostele.

Umíme-li žasnout nad krásou, tajemstvím, svobodou, darem a bytím jako takovým, nacházíme asi cesty k poznání toho, co nazýváme život. Reflektuje-li člověk svůj život, poznává, že krása, tajemství, svoboda, dar, jsou skutečnosti, které nelze uzavřít jen do lidské, omezené sféry, ale že to je vlastně i prožití něčeho, co nás přesahuje, tedy boží blízkosti, lásky, Boha. A protože život si nejde vyrobit a je možné ho přijmout jen jako dar, otvírá se nám tak cesta k poznání toho, že i v Bohu se děje toto darování života mezi osobami Trojice. V náboženské tradici Izraele je darování života často spojováno, i v rovině poznávání Boha, s obrazy mateřství, se ženou. A protože člověk – žena je povolána k tomu, aby se podílela na stvoření Božím, už i pramáti Evu můžeme nazvat „bohorodičkou“ neboť nerodí lidi, kteří by v sobě neměli Božího Ducha, Boží život, ale rodí děti Boží – lidi, kteří jsou obdařeni životem plynoucím z Boha a jeho lásky k člověku.

Křesťanská tradice nazývá Dárce života Otcem, neboť tak svůj synovský vztah prožíval Ježíš. Křesťané proto začali mateřské rysy Božího bytí spojovat s Marií, matkou Ježíšovou, která se tak stala mateřskou tváří Boha – dárce života. Maria je také považována za Matku církve, neboť ta, církev, ztělesňuje Bohorodičku v ještě plnějším smyslu, než pramáti Eva. Eva rodila život, ten byl však stále zasažen, přestože je to dar Boží, jedem smrti. Maria – církev, vykoupena Kristem k věčnému životu, rodí skrze Ježíše své děti k životu, jež vítězí nad smrtí.

Symbol Trojice tak bude ve farním kostele ještě doplněn novou křtitelnicí, která toto rození z lůna Božího i lidského (církve) bude nejen symbolicky naznačovat, ale prakticky dosvědčovat každému, kdo se bude skrze křest rodit k životu.

Tento život Boží je člověku darován skrze dvě ženy – Evu a Marii - obě vyjadřující Boží dar života. Eva přináší radost ze života skrze naději, že její potomstvo zvítězí nad smrtí, Maria tento Evin dar života dává k přetvoření svému Synu, v život osvobozený od všech pout, a tedy i samotné smrti.              Petr Bauchner

 

Národní týden manželství

LogoPNG.pngJiž sedmnáctý ročník Národního týdne manželství, iniciativy na podporu manželství v ČR, který ponese motto „Manželské kontrasty“, proběhne tradičně v týdnu kolem svátku sv. Valentina, tj. 13.–19. února 2023.

 

 

 

Únoroví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v únoru svoje narozeniny:

                         Pavla Koliášová, Marie Korbelová - Jůnová, Jiří Vopat.

 

 Poděkování

 • Všem, těm, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky.
 • Těm, kdo pomáhají s přípravou plesu, zvlášť Majce Šulcové.
 • Za povánoční úklid kostelů.

 

Z pastorační rady

Poslední setkání pastorační rady proběhlo v pondělí 16. 1.

   V úvodu jsme se dívali na pastorační směřování naší farnosti a vnímali jako důležité děkovat za cestu, po které nás Duch Boží vede. Farnost vidíme jako prostor, kde se propojuje zdánlivě nepropojitelné, nebo jinými slovy  se překračují hranice ať už v sociální oblasti (charita, Iniciativa střecha nad hlavou), nebo třeba formou koncertů, farního plesu a politických shromáždění.

  Ve farnosti dochází od 1. 1. 2023 také k personálním změnám:

- Jan Sebján se dále přiblížil rozhodnutí stát se trvalým jáhnem.

-  Ve farnosti bylo zrušeno pracovní místo pastorační asistentky. Práce, kterou vykonávala paní Hana Kodedová byla rozdělena na dvě pozice: Farní kancelář povede pan Rudolf Tlustý na Dohodu o provedení práce v rozmezí asi 0,3 pracovního úvazku. Paní Kodedová bude nadále pracovat jako farní asistentka a bude se starat především o farní domácnost. Také s ní byla biskupstvím plzeňským sepsána dohoda o provedení práce v rozmezí asi 0,3 pracovního úvazku.

   Poté jsme otevřeli hospodářskou stránku farnosti. Co se týče dlouhodobých výhledů, farnost nyní nemá žádné podněty k tomu, aby svůj dlouhodobý hospodářský výhled nějak měnila. V krátkodobém výhledu chceme pokračovat v započatých úpravách interiéru farního kostela a v případě, že bychom dostali žádanou dotaci na generální rekonstrukci kostela, započalo by se s již dlouho plánovanou generální opravou střechy, krovu a stropu kostela. V kostele ve Svatavě je připravena rekonstrukce oken, Ale i zde se čeká na dotaci. V Krajkové bude pokračováno v restaurování oltářů. Na faře v Sokolově je naplánováno další pokračování úprav okolí fary včetně rekonstrukce garáží.

   V části našeho rozhovoru, který byl věnován synodnímu procesu v církvi a v naší farnosti, bylo konstatováno, že bychom rádi podpořili znovuoživení synodní skupinky, která by se scházela 1 měsíčně.

V poslední části farář informoval o záměru aktualizovat farní kartotéku a zhruba za rok také nově pojmout webové stránky farnosti.

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
Zákon o podpoře bydlení
2
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
Zákon o podpoře bydlení