Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
7.5.2022
Datum ukončení:
3.6.2022

logo.jpgNedělní stránka

doba svatodušní 2022

      (příští nedělní stránka vyjde 5. 6. 2022)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2022-05-08.pdf

 

Svatodušní vigilie - farní kostel Sokolov 4. 6. 2022Bez názvu.png

 • 18:00 – 18:45 modlitba chval
 • 18:45 – 19:15 bohoslužba slova
 • 19:15 – 20:00 slavení eucharistie

 

Společná setkání v době svatodušní

 Májové pobožnosti se konají během měsíce května ve farním kostele každý pátek od 16:30.

 

 • Na 4. neděli velikonoční 8. 5. se budeme modlit za povolání k duchovnímu stavu. Je to zároveň Den matek. Liturgické sbírky budou věnovány na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Ve čtvrtek 12. 5. se bude ve farním kostele konat od 17:30 večer chval.
 • Neděle 15. 5. je 5. nedělí velikonoční. Od 15:00 budeme slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • V pondělí 16. 5. nebude ranní mše svatá ve farním kostele.
 • Pátek 21. 5. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby, ve kterém budeme v utrpení zla a hříchu našeho světa hledat útočiště v Bohu. (od 16:30 bude pravidelná májová pobožnost.
 • Slavnost Nanebevstoupení Páně prožijeme ve čtvrtek 26. 5. při mši svaté od 18:00 v Sokolově. Mše svatá ve Svatavě nebude. Tento den zahajujeme Novénu k Duchu svatému.
 • V pátek 27. 5. se uskuteční od 18:00 výjezdní zasedání Pastorační rady.
 • Pátek 3. 6. je prvním pátkem v červnu. Od 16:00 bude ve FK příležitost ke svátostí smíření, od 17:00 mše svatá s modlitbami za nemocné a se svátostí pomazání nemocných.
 • V sobotu 4. 6. se sejdeme ke slavení svatodušní vigilie ve farním kostele v 18:00. Součástí vigilie budou modlitby chval, naslouchání Božímu slovu a mše svatá.
 • Neděle 5. 6. je Slavností seslání Ducha svatého - vyvrcholení velikonoční doby. Při bohoslužbách proběhne sbírka na Plzeňskou diecézi.

Prosba o pomoc s dotazníkem o bydlení v Sokolově

ISNH.pngInciativa Střecha nad hlavou, jejímž posláním je věnovat se problematice bydlení v Sokolově a jejímiž členy jsou farář i farní charita, bude od 19. 5. provádět dotazníkové šetření o otázkách bydlení na celém území města Sokolova. K tomu potřebuje řadu dobrovolníků, kteří budou obcházet jednotlivé ulice města s dotazníkem, k vyplnění. Akce by měla mimo jiné pomoci s politickým řešením obchodu s chudobou – předraženým nájemním bydlením - v Sokolově. Bylo by velmi žádoucí, kdyby se i někteří farníci mohli stát dobrovolníky, kteří pomohou občanům s vyplňováním dotazníku. Zájemci, hlaste se prosím co nejdříve u faráře.

Úmysly apoštolátu modlitby – květen

Úmysl papeže: Za víru mladých

Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy, víry a odhodlání ke službě.

Národní úmysl: Za dobrovolníky ve farnostech

Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.

 

Služba potřebným

 Zprávy z farních charit

 • Dovoluji si Vás informovat o našem charitním životě. Jak v Sokolově, tak i v Kraslicích. 26. 4. 2022 proběhlo jarní kolo Potravinové sbírky. Tým dobrovolníků Farní charity Sokolov radostně a nadšeně operoval v prostorách sokolovského Lídlu. Zde jsme od štědrých dárců obdrželi půl tuny potravin a drogerie, což je asi o třetinu méně než na podzim r. 2021.

   Do našeho šatníku přichází stále více lidí, kteří se ocitli v materiální nouzi a nezbývají jim peníze na nákup potravin. Proto moc děkuji za vaše dary, které anonymně vhazujete do naší charitní kasičky v kostele. Minulý měsíc jsme mohli díky darům nakoupit několik balení plen a sunarů. Minulý týden navštívili náš šatník i novináři ze Sokolovského deníku a z Respektu, kteří zde dělali reportáž o lidech, kteří se dostali do tíživé situace v důsledku zdražování.   

   V Kraslicích začal od půlky dubna fungovat šatník Farní charity. Tento se nachází v pronajatých prostorech paneláku na sídlišti Sever. Kromě ošacení zde mohou zájemci dostat i použité nádobí, nebo elektrospotřebiče. Je zde také možnost potravinové pomoci. 

   Na faře ve Stříbrné jsme ubytovali 2 rodiny z Ukrajiny z Donbasu. Po několika dnech si ženy našly práci v obci Stříbrná a děti začali docházet do školy v Kraslicích. Ve spolupráci s přáteli z evangelického sboru v Kraslicích se podařilo ubytovat na evangelické faře další dvě rodiny.  

   Farní charity Sokolov a Kraslice ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským a obcí Jindřichovice pořádají v Jindřichovicích 1. ročník Dobrosmrťáckého festivalu, který je zaměřen na podporu mobilní hospicové péče v Karlovarském kraji. Zahájení festu proběhne 20.5.2022 od 19:00 projekcí filmu "Jednotka intenzivního života" a následnou debatou o doprovázení umírajících s pracovníky hospice sv. Jiří Cheb.
   21. 5. 2022 od 14:00 proběhne v Jindřichovické rokli benefiční závod v hodu kriketovým míčkem a oštěpem. Výtěžek ze startovného bude věnován na provoz hospice sv. Jiří Cheb.
Od 16.00 hod. začne před OÚ Jindřichovice hudební program na kterém vystoupí tyto kapely:
16:00 Bubeníci Kraslice
17:00 Birch TownPlakat_smrt (2).jpg
18:00 Shum Davar
19:30 Gott revival
21:00 Krylobeat
Po celou dobu akce zajištěno občerstvení. Občerstvení zajišťuje bistro Oáza ze Sokolova a Bezobalový obchod sv. Františka z Assisi - nasyp. Vstupné dobrovolné.

 • Divadelní představení v kostele.
  V pátek 25. 4. 2022 proběhlo ve farním kostele divadelní představení Půlnoc v pohraničí, které zajímavou formou ztvárnilo komunistickou akci na likvidaci mužských klášterů v 50. letech. Na tuto hru si našlo cestu 10 diváků, kteří se díky hercům a ztvárnění hry stali tichými účastníky a pozorovateli. Škoda jen, že nedorazilo více lidí, jelikož přípravy scény trvaly 5 hodin, 10 herců dorazilo nejen z Prahy ze scény  Národního divadla, ale i z divadla v Brně a Varnsdorfu.
                                 Zpracoval Sebiš 
 • Peníze z letošní postní sbírky pomohou lidem, kteří se z důvodu zdražování dostávají do extrémní chudoby.

 

Pozvánky

 • CK Chroštík zve na výlet „Křimovské zapadlosti“ 14. května 2022.
 • Dovolujeme si vás upozornit na letošní kurzy kontemplace Hory v tichu:                                                                                                                                       - Jarní Šumava v tichu I., 14. - 18. května, 5 100,-

                            - Jarní Šumava v tichu II., 18. - 22. května, 5 100,-Kurzy Jarní Šumavy na sebe navazují. Lze je spojit v jeden delší kurz                                 a přijet na celý týden.

 • Pouť do Staré Boleslavi v sobotu 28. května 2022: 7:30 odjezd z Chebu, 12:00 oběd v restauraci Adria, 14:00 mše sv. v kostele sv. Václava, 16:15, odjezd do Chebu. Jízdné pro členy Spolku ML 300,- Kč, ostatní 400,- Kč.
 • Farní dovolená chebské farnosti. Letos vyrážíme do Jizerských hor, a to v termínu 6. 8. až 13. 8. 2022. ubytování bude: ABCD SportHotel (www.abcdsporthotel.cz), nachází se na https://mapy.cz/s/refevapeje. Cena za ubytování včetně polopenze za dospělé 500 Kč / noc a za děti do 10 let 400 Kč / noc (+ místní poplatky 20 Kč / noc za dospělého). Cestu na místo si hradí a zařizuje každý sám.

 

Slovo biskupů k Neděli Dobrého pastýře

Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé, v neděli 8. 5. církev slaví Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla.

Po dvou „covidových“ letech jsme letos opět mohli slavit největší svátky normálním způsobem a bylo krásné vidět, jak se naše kostely zaplnily těmi, kteří toužili prožít
a oslavit Kristovu oběť i zmrtvýchvstání. Kristova láska se dotýká lidských srdcí
i ve 21. století a věříme, že i dnes oslovuje muže i ženy a zve je k celoživotnímu následování a službě.povolani22.jpg

V tomto období se mnozí připravují k maturitě a my, vaši pastýři, také vás vyzýváme, abyste neodporovali možná jen velmi jemnému volání, kterým vás náš Pán k sobě přitahuje. Vězte, že vás chce ve své službě učinit šťastnými a užitečnými pro druhé! A i když termín pro odevzdání přihlášek do semináře je u konce, vězte, že žádný biskup ani v těchto dnech a týdnech vás neodmítne a rád se s vámi setká. Církev vás potřebuje!

Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se v našich farnostech, v rodinách i sami osobně na tento úmysl intenzivně modlili. 2. 5. začne Týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí Nedělí Dobrého pastýře. Zveme vás tedy k modlitbě a moc o ni prosíme! Sám Pán přece říká: „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37). Zvláště doporučujeme adoraci eucharistického Pána, Denní modlitbu církve nebo modlitbu růžence. Spolubratry kněze vyzýváme, aby na tento úmysl slavili mše svaté a tuto prosbu pravidelně zařazovali mezi přímluvy.

Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebudou chybět ti, kteří hlásají Boží slovo, vysluhují svátosti a vedou lid do Božího království.

   Všem vám žehnáme, Vaši čeští a moravští biskupové

Světové setkání rodin

Kromě Říma se Světové setkání rodin má konat ve stejné datum také v diecézích po celém světě. Záměrem této změny je zdůraznit význam místních komunit a umožnit účast na setkání i těm rodinám, které si nemohou dovolit cestu do zahraničí.

V naší diecézi proběhne setkání rodin v sobotu 25. června v Plzni-Lobzích v kostele sv. Martina a Prokopa u salesiánů a v přilehlém parku. Na programu je slavení

eucharistie, katecheze biskupa Tomáše, přednáška, divadlo, dílny pro děti, program pro náctileté… Součástí bude i hudební festival PilsAlive.

 

Statistika sokolovské farnosti – duben 2022

Křty: Joana Alo, Ivan Alo, Rafael Kotlar, Vanesa Rakášová, Pavlína Rakášová, Diego Rakáš, Amélie Viola Rakášová, Antonín Vaněk, Zdeněk Červeňák  

Sbírky

3.4.

10.4.

14.4.

15.4.

17.4.

18.4.

24.4.

celkem

Svatava

 

4 100

 

 

 

6 000

 

10 100

Krajková

470

360

 

 

1 170

 

540

2 540

Sokolov

2 852

3042

1  447

2 546

6 606

1 019

2 633

20 145

Kasička Sokolov

 

1 373

 

 

 

 

 

1 373

Postní sbírka

 

 

7 391

 

 

 

 

7 391

celkem

3 322

8 875

8 838

2 546

7 776

7 019

3 173

41 549

 

Květnoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v květnu svoje narozeniny:

 

Furinová Alžběta

Jůnová Libuše

Králič Jaroslav

Krobová Markéta

Musilová Taťana

Tauerová Věra

Tauer Miroslav

Vaněk Antonín

    Tomčík Alexandr st.

     Vlachý Pavel

     Miškovská Tereza

     Walterová Jaroslava

   

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb