Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
24.2.2022
Datum ukončení:
8.4.2022

            Nedělní stránka

                  doba postní 2022

                                                                                           (příští nedělní stránka vyjde 10. 4. 2022)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2022-02-28.pdf

ukrajina.jpeg

 

Připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu. Papež povzbuzuje zejména věřící, aby se 2. března, na Popeleční středu, postili a modlili za mír na Ukrajině.

Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím,“ vyzval 23. února při pravidelné generální audienci papež František.

Modleme se, jak náš vyzvali již naši biskupové:

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.            

 

Bohoslužby a farní setkání v postní době:

 • Pravidelné bohoslužby se konají: Neděle: Sokolov 8:30, 17:00, Krajková 10:30. Pondělí, středa: Sokolov 7:40. Čtvrtek Svatava 16:00, Pátek Sokolov 17:00.
 • Pravidelná setkání:
 • Setkání synodní skupinky se konají obvykle ve středu od 18:00 na faře po telefonické domluvě.kriz2.jpeg
 • Modlitební setkání se konají ve čtvrtek od 17:30 na faře.
 • Příležitost k duchovnímu rozhovoru, svátosti smíření či žehnání je každou neděli od 16:00 do 17:00 ve farním kostele.
 • Křížová cesta v době postní je každý pátek od 16:30 ve farním kostele.

 

Pozvání

 • Setkání pastorační rady k synodní cestě. V pondělí 28. 2. se uskuteční na faře 2. setkání pastorační rady věnované synodnímu procesu.
 • Popeleční středa – začátek doby postní Středou 2. 3. začínáme postní dobu. Tento den prožíváme jako den pokání postu a modlitby, večer se můžeme sejít také ke mši svaté, která bude ve farním kostele od 18:00. Od 17:00 bude ve farním kostele možnost přijmout popelec spolu s modlitbou žehnání. K tomuto udělení popelce můžeme pozvat i lidi nepokřtěné, nepraktikující. Udělení popelce i pro tyto lidi může být symbolem naděje, vyjádřením ochoty změnit svůj život, zároveň je příležitostí se za tyto lidi modlit.
 • Březnový první pátek Pátek 4. 3. je prvním pátkem v měsíci březnu. Obvyklý prvopáteční pořad ve farním kostele je od 16:00 adorace s možností svátosti smíření, od 16:30 křížová cesta, od 17:00 mše svatá s pomazáním nemocných.
 • Slavení postních nedělí při bohoslužbách.
 • Pátek 11. 3. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby. První část dne věnujeme osobnímu postu, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté bude následovat osobní adorace. Modlitba nás spojí především v úmyslech za vítězství nad zlem na Ukrajině.
 • neděle postní – sbírka na celostátní setkání mládeže.
 • Večer chval se uskuteční ve čtvrtek 17. 3. od 17:30 ve farním kostele.
 • Slavnost sv. Josefa. Již v předvečer slavnosti v pátek 19. 3. oslavíme mší svatou od 17:00 ve farním kostele.
 • Na 3. neděli postní 20. 3. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Zrušení bohoslužeb. Ve dnech od 21. 3. do 25. 3. nebudou bohoslužby. Farář bude na praxi nemocničního kaplana v Praze.
 • Dubnový první pátek. Pátek 1. 4. je prvním pátkem v měsíci dubnu. Obvyklý prvopáteční pořad ve farním kostele je od 16:00 adorace s možností svátosti smíření, od 16:30 křížová cesta, od 17:00 mše svatá s pomazáním nemocných.
 • V sobotu 9. 4. proběhne od 8:30 velikonoční úklid farního kostela.
 • Neděle 10. 4. je Květnou nedělí, ranní mše svatá v Sokolově bude zahájena na náměstí u Mariánského sloupu požehnáním ratolestí a následným průvodem do kostela. Květnou tzv. pašijovou nedělí, začíná svatý týden.
 • V pondělí 11. 4. od 15:00 do 17:00 se bude konat ve farním kostele postní bohoslužba pokání s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu.
 • Program velikonočního tridua od Zelného čtvrtku po Zmrtvýchvstání Páně bude v příští Nedělní stránce

 

Celosvětová síť modlitby s papežem - březen:

Úmysl papeže: Za křesťanskou odpověď na bioetické výzvy.

Modleme se za nás křesťany, abychom tváří v tvář novým bioetickým výzvám vždy podporovali ochranu života prostřednictvím modlitby i konkrétního nasazení ve společnosti.

Národní úmysl: Za katechumeny

Modleme se za všechny, kdo se připravují na křest, aby pevně přilnuli ke Kristu a jeho církvi.

 

Podněty pro postní dobu

 • Postní sbírka je příležitostí ke každodennímu rozhodnutí v potřebných lidech vidět Krista. Peníze lze mimo jiné shromažďovat také do papírových postních kasiček.
 • Návštěvy nemocných a osamělých Konkrétním projevem naší postní obnovy se může stát větší všímavost vůči osamělým a nemocným lidem v našem okolí. Starší lidé se často cítí být svému okolí na obtíž, a tudíž sami si o pomoc či návštěvu neřeknou. Pokusme se jim dát pocítit, že stáří může být dobou nejen bolestnou, ale také velmi plodnou. Pokud poznáte lidi, kteří by rádi přijali i návštěvu faráře, postní doba je k tomu velmi vhodný čas. Farář rád přijme vaše podněty a tyto bratry a sestry navštíví.
 • Postní rekolekce s biskupem Tomášem: Blahoslavenství. 25. – 27. 3 Horní Blatná   03-rekolekcesbiskupem.jpeg

 

Pomoc potřebným

 • Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu V reakci na útok ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a současnou eskalaci ozbrojeného konfliktu vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu jsme zároveň uvolnili půl milionu korun na bezprostřední pomoc.
 • Veřejná sbírka Charita Česká republika proto vyhlašuje veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. Sbírkový účet má číslo 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104.

Sbírka v naší farnosti proběhne v neděli 27. 2. 2022 V těchto dnech naše farnost již podpořila Ukrajinu skrze nadaci Post Bellum částkou  3000,-Kč.

 • Iniciativa Střecha nad hlavou

V Sokolově v těchto dnech vznikla iniciativa „Střecha nad hlavou“

Iniciativa „Střecha nad hlavou“ chce vyvolat konstruktivní veřejnou debatu o oblasti bydlení a jeho dostupnosti v Sokolově. 

Cílem je pomoci prosadit systémová řešení v oblasti bydlení, která přispějí ke snížení odchodu mladých lidí a domácností střední třídy ze Sokolova a zabrání propadu lidí na ulici, či do sítě obchodníků s chudobou.

 • Iniciativa chce dát občanům naději, že pokud se lidé na něčem smysluplném domluví a usilují o to společně, dá se mnohé posouvat k lepšímu.
 • Upozorňovat na to, jaký společenský a finanční dopad neřešení situace na občany má.
 • Dávat podněty a zpětnou vazbu politikům a povzbudit je k odvaze problémy řešit.
 • Být politikům oporou a dávat jim důvěru, kdykoliv začnou usilovat o změnu.
 • Zveřejňovat dobré příklady odjinud, dát slovo zkušeným a odborníkům na daná témata.
 • Zapojit mladé lidi, kteří jsou budoucností Sokolova.

Případní zájemci o účast v iniciativě, hlaste se u faráře.

 

Pozvánky

 • CK Chroštík zve na výlet „Panské mokřadnosti“ 5. 3. 2022. více informací na nástěnce.
 • Kontemplativní exercicie v Holostřevech.Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný jak pro začátečníky, které doprovodí do kontemplativní praxe, tak pro zkušenější, kterým poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Koná se od čtvrtka do neděle 24.–27. března v Holostřevech. Doprovází Elva Frouz a Jarek Veselák.Základními kameny programu jsou společná kontemplativní sezení, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce, osobní rozhovory s doprovázejícím, bohoslužby a krátké promluvy pro zájemce. Během setkání se zachovává mlčení. Cena 3000,- Kč. DSC_0162.JPG
 • Letní tábory pro mládež.Začíná sice doba postní, ale již od konce února je možné se přihlašovat na naše tábory. První tábor je určen pro děti ve věku 7-13 let. Proběhne opět na statku v Příchovicích u Přeštic v době 13.-19. 8. 2022. Téma tábora je "Pevnost Boyard". Opět nás čeká akční týden v Boží režii. Akci pořádá 22. přední hlídka Royal Rangers Kraslice. Druhý tábor, jehož pořadatelem je naše farnost, je určen pro mládežníky ve věku 14-19 let. Jedná se o "Junior puťák“. Již podle názvu je zřejmé, že budeme chodit, ale zkusíme asi i přesun po řece na lodích. Akce proběhne v době 5.-11. 8. 2022 na území ČR. Pokud budete mít zájem o tyto akce, napište mi na: sebisov@volny.cz
 • beYOUtifull. Na první březnový víkend (4.–6. března) chystáme beYOUtifull – víkend pro holky. Je určen pro slečny od 12 do 20 let. Hlavním tématem bude přijetí sama sebe a vděčnost. Celý víkend se ponese v pohodovém duchu povídání, nebude chybět svědectví, modlitba, výroba šperků a společné vaření. Více informací na: www.dcmplzen.cz/akce.
 • Quest 2022. Letní camp pro všechny mladé křesťany a hledající, kteří chtějí zažít společenství a týden s přáteli, zábavou, chválami a Bohem. kdy: 24.–30. července 2022, kde: Jesenice, okres Rakovník, cena: 2 700 Kč (sourozenecká sleva, každý další sourozenec 2 200 Kč), věk: 12–15 let, přihlášky: https://forms.gle/LQggqvtDdWzgZJCj8 Více informací na www.dcmplzen.cz/akce, FB či Instagramu DCM.
 • Světové setkání rodinKromě Říma se Světové setkání rodin má konat ve stejné datum také v diecézích po celém světě. Záměrem této změny je zdůraznit význam místních komunit a umožnit účast na setkání i těm rodinám, které si nemohou dovolit cestu do zahraničí. V naší diecézi proběhne setkání rodin v sobotu 25. června v Plzni-Lobzích v kostele sv. Martina a Prokopa u salesiánů a v přilehlém parku. Na programu je slavení eucharistie, katecheze biskupa Tomáše, přednáška, divadlo, dílny pro děti, program pro náctileté… Součástí bude i hudební festival PilsAlive.

 

Statistika sokolovské farnosti – leden 2022

Křty:  Lilien Lacková  

Pohřby: František Sivák, Josef Bartsch, Anna Vilímková

Sbírky

1.1.

2.1.

9.1.

16.1.

23.1.

30.1.

celkem

Svatava

 

4 200,-

 

3 600,-

3 800,-

 

11 600,-

Krajková

 

498,-

290,-

260,-

600,-

340,-

1 388,-

Sokolov

2 590,-

2 041,-

2 259,-

2 354,-

3 315,-

2 075,-

11 319,-

Sbírka Den Bible

 

 

 

 

3 915,-

 

3 915,-

Kasička Sokolov

 

 

 

 

825,-

 

825,-

Kasička Sokolov

 

 

4 316,-

 

 

 

4 316,-

celkem

2 590,-

6 739,-

6 865,-

6 214,-

8 540,-

2 415,-

33 363,-

Březnoví jubilanti:

Děkujeme za tyto bratry a sestry, za to, že jsou pro nás darem:

Gertruda Beerová, Anna Holá, Petr Bauchner, Helga Hunyorová, Vladimír Koliáš, Petr Korbel, Václav Kozák, Barbora Vlachá, Herbert Zuber, Jiřina Nagyová, Kateřina Dietlová.

Z posledního setkáni ekonomické rady farnosti

 1. 1 se sešla naše farní ekonomická rada. Zabývala se těmito úkoly:

1) Nejdříve byl schválen rozpočet na rok 2022. pastorační a provozní část rozpočtu je navrhováno mírně navýšit ve výdajové stránce, neboť se do ní promítne zdražení energií.

2) Co se týče velkých oprav, po pokrytí stálých (pastoračních) výdajů zbyde na velké opravy asi mezi 800 – 1 000 000 Kč. Prioritně budou finance investovány do akcí, na které farnost získá dotace a na již započaté akce (Dveře do vstupního prostoru farního kostela (FK), zřízení meditační kaple FK, rekonstrukce farního sálu). Úpravy okolí fary proběhnou v míře, v jaké budou k dispozici zbylé prostředky.

3) Byl schválen záměr velkých oprav a byly vyhlášeny 3 účelové sbírky: 1) Na zřízení meditační kaple ve farním kostele, 2) na restaurování oltářů v Krajkové a na 3) rekonstrukci farního sálu. Farníkům se doporučuje v případě stálých či jednorázových darů, aby je na tyto účelové sbírky určili.

Ve farním kostele je stále ve hře získání dotace na generální rekonstrukci. Letos by mělo dojít k vytvoření meditační kaple se svatostánkem v zadní části kostela, Součástí kaple bude i restaurovaná socha Madony. Na faře v Sokolově by mělo dojít k rekonstrukci farního sálo a pokračovat v úpravách okolí fary. V kostele v Krajkové by mělo pokračovat restaurování oltářů. Na Smrkovci by se měl postupně revitalizovat zničený hřbitov a měla by zde být postavena nářaďovna pro potřeby farnosti.

4) Účetní uzávěrka za rok 2021. V příjmové stránce jsme konstatovali příznivý vývoj příjmů a to ve všech zdrojích: V darech i sbírkách jednotlivých dárců, v přijatých dotacích i v znovuobnoveném hospodaření v lesích. Ve výdajích nebyl zaznamenán větší rozdíl oproti rozpočtu.

5) Dohodou se žadateli došlo k zrušení záměru prodeje garáže ve Svatavě a pozemků na Kostelní Bříze, které jsou v majetku farnosti.

                                                                                                          IMG_7893.JPG

Následky vichřice na farním majetku:

Uražený kříž z vrcholu věže farního kostela bude v příštích dnech za pomoci jeřábu snesen a uložen v kostele. S jeho navrácením se počítá až během generální rekonstrukce kostela. Důvodem je to, že k jeho znovuvztyčení bude třeba postavit kolem celé věže lešení a opravit celou vrcholovou část věže. Jen náklady na postavení lešení kolem věže se odhadují na 2mil. Kč. Generální rekonstrukce kostela je závislá na dotaci, o kterou již 6 let, zatím marně, žádáme.

 

Slovo faráře

 

Ještě jsme ani nepřekonali pandemii, a svět zachvátila další hrůza, která zřejmě bude na zemi a její obyvatele klást ještě těžší podmínky, než pandemie koronaviru – agrese Ruska na Ukrajinu. Myslím, že je důležité si uvědomit, že nás čekají velmi náročné časy.

Myslím, že tváří tvář agresi zla, je nejdůležitějším lidským postojem vědomí či víra v to, že síla života je mocnější, než zlo, které se snaží život zničit. Křesťan má toto poznání hluboce zažité skrze své spojení s Kristem, který se zla nebál a v boji s ním zvítězil za cenu nejvyšší. Neváhal položit život v boji, protože si byl vítězstvím jistý. Nebál se bojovat sám o svou vlastní svobodu, ale také o svobodu všech, se kterými je spojen. Skutečnu sílu víry totiž odhalí až  její konfrontace se zlem. Tváří tvář zlu si teprve uvědomuji, za co moje víra stojí. Jestli je schopná mi dát odvahu a sílu k vítězství, a nebo mě vtáhne do tenat zla, které mě ujařmí. Toto ujařmení se stane tehdy, začnu-li mít z nepřítele strach, postavím se na jeho stranu a začnu používat jeho taktiky a nástroje.

Jsem přesvědčený o tom, že člověk, který je si vědom své důstojnosti a tedy síly života, která v něm je, se nebojí bojovat proti Goliáši, který neumí nic jiného než spoléhat na své metody ničení, ujařmování a vraždění, ale sílu života nepoznal. Myslím, že následující období bude pro nás všechny důležité v tom, že před nás postaví mnohem zásadnější volby, než na jaké jsme byli zvyklí. Nebudou to asi volby mezi tím, jestli žít pohodlně nebo ještě pohodlněji, ale jestli zvítězit, nebo se dát porazit. Volby mezi tím, jestli zbaběle prohrávat na straně jakoby silnějšího, a nebo sám být tím silnějším, tím, že objevím sám v sobě síly života. Jestli tedy život darovat, abych ho mohl získat ve větší kvalitě, nebo se snažit za každou cenu zachránit něco, co mi nakonec stejně bude vzato. Útrapy a vnější agrese lidi vždy vedly ke strachu. Ke strachu svazujícímu, k otroctví zlu, a nebo ke strachu, který se otevřel bolestnému hledání síly a odvahy, které osvobozují.                   Petr Bauchner                                                                                                                                        


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb