Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
29.1.2022
Datum ukončení:
23.2.2022

    Nedělní stránka

   únor 2022

                                                                                  (příští nedělní stránka vyjde 27. 2. 2022)

logo.jpg

 

 

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2022-01-30.pdf

Bohoslužby a farní setkání v únoru:hromnice.jpg

 • Pravidelné bohoslužby se konají:

Neděle: Sokolov 8:30, 17:00, Krajková 10:30. Pondělí středa: Sokolov 7:40. Čtvrtek Svatava 16:00, Pátek Sokolov 17:00.

 Pravidelná setkání:

 • Setkání synodní skupinky se konají obvykle ve středu od 18:00 na faře po telefonické domluvě.
 • Modlitební setkání se konají ve čtvrtek od 17:30 na faře.

 

Pozvání

 • Ekonomická rada V pondělí 31. 1. se na faře sejde od 18:00 ekonomická rada.
 • Svátek uvedení Páně do chrámu Ve středu 2. 2. budeme slavit ve farním kostele od 18:00 Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnice) průvodem se svícemi a mší svatou od 18:00. (Ranní mše v tento den nebude). Na začátku bohoslužby budou požehnány hromniční svíce.
 • Únorový první pátek  Pátek 4. 2. je prvním pátkem v měsíci únoru. Obvyklý prvopáteční pořad ve farním kostele je od 16:00 adorace s možností svátosti smíření, od 17:00 mše svatá s pomazáním nemocných.
 • Večer chval Ve čtvrtek 10. 2. prožijeme ve farním kostele od 17:30 Večer chval.
 • Světový den nemocných Pátek 11. 2. je Světovým dnem nemocných. Poselství papeže k tomuto dni je dostupné na webových stránkách farnosti.
 • Pátek 18. 2. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby. První část dne věnujeme osobnímu postu, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté bude následovat osobní adorace. Modlitba nás spojí především v úmyslech za vítězství nad zlem na Ukrajině. Prosíme také za ty, kteří jsou společností vyloučeni do života v bídě.
 • Mše v Královském Poříčí V neděli 20. 2. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Zrušení bohoslužeb Ve čtvrtek 24. 2. nebude mše svatá ve Svatavě. V pátek 25. 2. nebude mše svatá v Sokolově. Farář bude v těchto dnech na kurzu kontemplace.
 • Setkání pastorační rady k synodní cestě. V pondělí 28. 2. se uskuteční na faře 2. setkání pastorační rady věnované synodnímu procesu.
 • Popeleční středa – začátek doby postní Středou 2. 3. začínáme postní dobu. Tento den prožíváme jako den pokání postu a modlitby, večer se můžeme sejít také ke mši svaté, která bude ve farním kostele od 18:00. Od 17:00 bude ve farním kostele možnost přijmout popelec spolu s modlitbou žehnání. K tomuto udělení popelce můžeme pozvat i lidi nepokřtěné, nepraktikující. Udělení popelce i pro tyto lidi může být symbolem naděje, vyjádřením ochoty změnit svůj život, zároveň je příležitostí se za tyto lidi modlit.
 • Březnový první pátek Pátek 4. 3. je prvním pátkem v měsíci březnu. Obvyklý prvopáteční pořad ve farním kostele je od 16:00 adorace s možností svátosti smíření, od 16:30 křížová cesta, od 17:00 mše svatá s pomazáním nemocných.

Celosvětová síť modlitby s papežem - únor: Řeholnice a zasvěcené ženy

Úmysl papeže: Za řeholnice a zasvěcené ženy Modleme se za řeholnice a zasvěcené ženy; plni vděčnosti za jejich poslání a odvahu jim vyprošujme, aby i nadále nacházely nové odpovědi na výzvy naší doby.

Národní úmysl: Za zimní olympijské hry. Modleme se, aby konání zimních olympijských her přispělo ke skutečnému rozvoji lidských práv v Číně.

 

Pomoc potřebným

 •    Tříkrálová koleda k podpoře dětí z nejchudších rodinDSC_1193.JPG

V Sokolově žije řada jednotlivců i rodin z důvodu předražených nájmů ve velmi těžkých životních podmínkách. Po zaplacení nákladů na bydlení těmto lidem zbývá i méně než 2000Kč na osobu a měsíc. V dnešních cenové situaci žít s 66 Kč na den, znamená žít život v bídě.

V sobotu 8. 1. se v našem farním kostele uskutečnila Tříkrálová koleda, na kterou jsme pozvali symbolicky alespoň část dětí z nejchudších rodin v Sokolově. Farnost spolu s farní charitou i jednou soukromou dárkyní věnovala 20 000Kč na nákup nejpotřebnějších věcí pro tyto děti.

 

 •   Tříkrálová sbírka 2022

Skončeno, sečteno. Milí dárci, požehnaní koledníci, obětaví vedoucí skupinek. Opět žasnu nad obrovskou milostí a laskavostí Pána tk.jpgBoha. Fakt nemám co dodat. Pouze posílám veliké díky. Ale teď se vraťme k číslům. Celkem jsme v našem okrese Sokolov vykoledovali od štědrých dárců 205 003,-Kč. A takto se dařilo koledě v městech a obcích: Habartov 12 565,-Kč, Svatava 11 577,-Kč, Březová 6 331,-Kč, Lomnice 8 544,-Kč, Josefov 10 724,-Kč, Dolní Rychnov 12 657,-Kč, Krajková 14 141,-Kč, Jindřichovice 20 458,-Kč, Stříbrná 11 794,-Kč, Kraslice 21 091,-Kč, Chlum sv. Máří 7 604,-Kč, Dasnice 7 063,-Kč, Bukovany 19 654,-Kč, Sokolov 40 782,-Kč. Tímto samozřejmě nekončí. V únoru se společně vydáme do kina, jak je již naším zvykem, abychom takto vyjádřili díky koledníkům.

A budeme se těšit na leden 2023, kdy se vše opět rozjede.                                                         J.  Sebján,  ředitel FCH Sokolov

 

 • Koncert k uctění památky obětí holocaustu  27. leden je vyhlášen jako den Památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti. A v tento den se v našem kostele uskutečnil koncert paní Evy Mokré, která zde zahrála několik skladeb na violu. Koncert byl důstojnou připomínkou tohoto významného dne. Děkuji za účast a paní Evě Mokré za vystoupení.   J. Sebján - pořadatel

 

 • Podpořili jsme

Vážení a milí diecézané, před koncem loňského roku jsem dostal radostnou zprávu, že se při 95. misijní neděli vybralo v naší diecézi 371 698 Kč. Rád bych Vám touto cestou moc poděkoval.    Romuald Štěpán Rob, Papežská misijní díla v plzeňské diecézi

 

Poděkování

 • Moc děkuji milým ženám, které proměnily náš šatník v krásné a příjemné místo. Děkuji i panu faráři za pomoc při tvorbě věšáků a drobných úpravách v šatníku.                                                     Sebján – děkující
 • Za podporu Tříkrálové koledy pro chudé děti.
 • Za povánoční úklid kostelů.

 NTM.png

Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě zaslouží. Je bláhové si myslet, že se nám podaří vymýtit všechny rozvody. Ale přinejmenším to naše manželství může být bezpečným místem, kde platí slib lásky v dobrém i zlém. Dobré manželství není samozřejmost.

V rámci týdne manželství je možné se zúčastnit Poutě nejen pro manžele 19. 2. 2022. Více informací na stolečku v kostele, nebo na www.bip.cz/ntm22

 

 Únoroví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v únoru svoje narozeniny:

 

                        Pavla Koliášová, Marie Korbelová - Jůnová, Jiří Vopat.

 

  

Z pastorační rady

Setkání pastorační rady, které proběhlo 17. ledna, bylo primárně věnováno synodní cestě naší farnosti.

Synodní proces směruje církev k objevení či prohloubení vnímání církve jako lidu, který putuje společně. Toto společné putování je také principem života naší farnosti a je ostatně vyjádřeno i naším logem – „Cestou společně“.

Nynější papežova iniciativa, směřující do celé církve tak jednak potvrzuje směr naší cesty, a zároveň nám dává podporu a inspirace, jak tuto cestu dál prohloubit.

Pro naše již fungující skupinky či společenství může být velkým přínosem učit se dialogu podle metodiky přinášené pro praktické použití v synodních skupinkách. Proto radním byly v předstihu rozeslány dva materiály: „Metodika setkání synodní skupinky“ a „Infobalíček“ obsahující další podněty pro práci skupinek (především biblické inspirace) a který se bude hodit všem, kdo chtějí dál synodální cestu prohlubovat.

Po úvodní modlitbě jsme otevřeli základní otázku synody a vedli k ní dialog podle 3 kroků metodiky:spolecenstvi.jpeg

Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“: • Jak toto „společné putování“ prožíváme v naší místní církvi? • K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, abychom v tomto společném putování nadále rostli?

V prvním kole sdílení jsme se ptali sami sebe a sdíleli s druhými.

V druhém kole sdílení jsme naslouchali druhým a jejich zkušenostem: Mluvili jsme o tom, co nás ve sdělení druhých zasáhlo, a co jsme si při naslouchání druhým uvědomili jako nový vhled do diskutované otázky.

Ve třetím kole sdílení jsme se společně ptali, k čemu konkrétnímu nás Duch svatý vede, co to prakticky znamená pro naši další společnou cestu.

 

Ze sdílených zkušeností zazněly jako nejpalčivější tyto:

- touha, aby farnost evangelizačně přesahovala do veřejného prostoru, do společnosti.

- abychom rostli v „nadhledu“, viděli život více z perspektivy Boží a jeho moci.

- abychom sdíleli bolesti druhých a modlili se za ně.

Povzbuzením od Pána se nám dostává:

-  ve vřelosti vzájemných vztahů.

- ve vyslyšených modlitbách za naše nemocné.

Na toto setkání pastorační rady byli pozvání také koordinátoři synodálních skupinek, kteří nejsou členy PR, a to proto, abychom společně hledali cesty, jak synodní inspirace přenést do farnosti.

Z porady vzešly tyto závěry:

 - Pastorační rada se sejde v období do závěru synodního procesu ve farnostech ještě minimálně jednou (konec února), aby se prakticky učila metodice synodní skupinky.

- Středeční skupinka se v příštím období bude též inspirovat synodními podněty. Termíny schůzek se budou určovat vždy po domluvě stávajících členů. Skupinka je ale také stále otevřena pro kohokoliv, kdo o synodní cestu projeví zájem.

- Čtvrteční modlitební setkání se také na čas mohou stát setkáními, kde se povede dialog inspirovaný synodou, záleží ale na vůli pravidelných účastníků, zda o to projeví zájem.

- „Modlitby matek“ mají pevně dané podmínky svých setkání, synodní inspirace se tam tedy zkoušet nebudou.

V závěru pastorační rady farář otevřel otázku dalšího směřování farnosti vzhledem k aktuálním podmínkám v Sokolově. Ve městě se stále prohlubuje vydírání sociálně slabých a to především v oblasti bydlení. Problém je to tak široký, že potřebuje systémové řešení, ke kterému se současní politici nemají. Farář proto chce iniciovat občanskou aktivitu, která by zahájila společenskou diskuzi na toto téma. Pastorační radní vnímají, závažnost tohoto problému a faráře v této iniciativě podporují.

Na samý závěr farář připomněl již dříve přijatou dlouhodobou hospodářskou a finanční vizi farnosti. Momentální finanční situace a výhled na letošní rok budou projednány na lednovém setkání ekonomické rady. Výroční finanční zpráva spolu s účetní uzávěrku se zveřejňuje pro celou farnost a je přílohou této Nedělní stránky.                                           Farář Petr

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy