Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
29.2.2020
Datum ukončení:
3.4.2020

Nedělní stránka

Screenshot_2020-02-27 Zpravodaj chebské farnosti - file.png

 

Doba postní

1. 3.– 4. 4. 2020

(příští nedělní stránka vyjde 5. 4. 2020)

 

 

 

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb) NS_2020-03-01.pdf

 

Ohlášky týdne 1. – 7. března:

 • Neděle 1. 3. je první nedělí postní.
 • V úterý 3. 3. ve 14:00 uložíme do rodinného hrobu v Sokolově tělesné ostatky našeho farníka pana Jana Kuchaře. Následně za jeho život poděkujeme při mši svaté ve farním kostele od 15:00.
 • Ve středu 4. 3. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve středu 4. 3. se na faře od 18:00 uskuteční první setkání semináře Sedm pramenů svatosti.
 • Ve čtvrtek 5. 3. se bude na faře konat od 17:30 společná modlitba.
 • Pátek 6. 3. je prvním pátkem v měsíci březnu. Obvyklý prvopáteční pořad 16:00 - adorace s možností svátosti smíření, 17:00 - mše svatá s pomazáním nemocných, bude rozšířen o křížovou cestu od 16:30 (Vše proběhne v kostele).

Ohlášky týdne 8. – 14. března:

 • Neděle 8. 3. je druhou nedělí postní. Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci.
 • Ve středu 11. 3. se na faře od 18:00 uskuteční druhé setkání semináře Sedm pramenů svatosti.
 • Ve čtvrtek 12. 3. budeme od 9:30 slavit mši svatou v LDN v Pochlovicích.
 • V pátek 13. 3. se budeme ve farním kostele od 16:30 modlit křížovou cestu a od 17:00 slavit mši svatou.

Ohlášky týdne 15. – 21. března:

 • Neděle 15. 3. je 3. nedělí postní. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři.
 • V pondělí a ve středu 16. a 18. 3. nebudou ve farnosti bohoslužby, farář bude na cestách.
 • Ve čtvrtek 19. 3. budeme slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 19. 3. oslavíme slavnost sv. Josefa mší svatou od 16:00 ve Svatavě.
 • Ve čtvrtek 19. 3. nebude na faře večerní společná modlitba, ale na 18:00 zde bude přeloženo středeční třetí setkání semináře Sedm pramenů svatosti.
 • Pátek 20. 3. prožijeme jako den pokání postu a modlitby za všechny obyvatele naší farnosti, aby našli či prohloubili svůj vztah ke Kristu.
 • V pátek 20. 3. se budeme ve farním kostele od 16:30 modlit křížovou cestu a od 17:00 slavit mši svatou.

Ohlášky týdne 22. – 28. března

 • Neděle 22. 3. je 4. nedělí postní. Od 12:30 budou mít ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • V neděli 22. 3. budeme od 15:00 slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Ve středu 25. 3. oslavíme ranní mší svatou na faře v 7:40 Slavnost Zvěstování Páně.
 • Ve středu 25. 3. se uskuteční v kapli farního kostela od 18:00 večer chval se zpěvy z Taizé, který bude zároveň čtvrtým setkáním semináře Sedm pramenů svatosti.
 • Ve čtvrtek 26. 3. se bude konat na faře od 17:30 společná modlitba.
 • V pátek 27. 3. se budeme ve farním kostele od 16:30 modlit křížovou cestu a od 17:00 slavit mši svatou.
 • V sobotu 28. 3. se uskuteční v Chodově od 9:00 vikariátní postní rekolekce.

Ohlášky týdne 29. března – 4. dubna:

 • Neděle 29. 3. je 5. nedělí postní.
 • V úterý 31. 3. se ve farním kostele uskuteční od 17:00 křížová cesta hnutí Modliteb matek.
 • Ve středu 1. 4. se na faře od 18:00 uskuteční páté setkání semináře Sedm pramenů svatosti.
 • Ve čtvrtek 2. 4. se bude konat na faře od 17:30 společná modlitba.
 • Pátek 3. 4. je prvním pátkem v dubnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s možností svátosti smíření, od 16:30 křížová cesta a od 17:00 mše svatá s pomazáním nemocných.
 • V sobotu 4. 4. proběhne od 8:30 velikonoční úklid farního kostela.
 • Neděle 5. dubna je Květnou nedělí, ranní mše svatá v Sokolově bude zahájena na náměstí u Mariánského sloupu požehnáním ratolestí a následným průvodem do kostela. Květnou tzv. pašijovou nedělí, začíná svatý týden.
 • Na Květnou neděli se uskuteční v evangelickém kostele od 15:00 velikonoční prozpěvování.

 

SEDM PRAMENŮ SVATOSTI

POVOLÁNÍ KE SVATOSTI V SOUČASNÉM SVĚTĚ

každou středu od 4. 3. do 15. 4. 2020 v 18:00 na faře v Sokolově.Gaudete.jpg

Postní seminář pro všechny, kteří se ve světle exhortace papeže Františka Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) chtějí novým způsobem vypravit na společnou cestu ke svatosti, která obstojí a inspiruje i dnes. Text encykliky budou mít účastníci k dispozici v tištěné podobě (Paulínky), je možné si jej také zdarma stáhnout jako e-knihu (Kosmas).

Setkání každou středu od 18:00 do 19:30 na faře v Sokolově. Setkání na sebe navazují a velmi se doporučuje účast na všech. Pokud to ale pro někoho není možné, lze se účastnit i pouze některých z nich. Je třeba ale v tom případě pracovat během zameškaných týdnů s předepsanou četbou z exhortace Gaudete et exsultate a s texty k denním tichým chvílím (bude k dispozici v tištěné i elektronické podobě). 

 

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ:

 1. 4. 3. První pramen: Povolání a věrnost v Kristu (GE 6 – 18; 112 – 121)
  Denní tiché chvíle: Úvod a první blahoslavenství (GE 65 – 70)
 2. 11. 3. Druhý pramen: Radost a smysl pro humor (GE 122 – 128)
  Denní tiché chvíle: Druhé a třetí blahoslavenství (GE 71 – 76)
 3. Pozor, přesunuto načtvrtek 19. 3. Třetí pramen: Odvaha k vyjití na periférie (129 – 139)
  Denní tiché chvíle: Čtvrté a páté blahoslavenství (GE 77 – 82)
 4. 25. 3. Večer chval, Čtvrtý pramen: Osobní modlitba a vztah s Bohem (GS 147 – 157), Denní tiché chvíle: Šesté a sedmé blahoslavenství (GE 83 – 89)
 5. 1. 4. Pátý pramen: Vztahy a život s druhými (GE 140 – 146)
  Denní tiché chvíle: Osmé blahoslavenství (GE 90 – 94)
 6. 8. 4. Šestý pramen: Duchovní bdělost a rozlišování (GS 159 – 173)
  Denní tiché chvíle: Skutky milosrdenství (GE 95 – 99)
 7. 15. 4. Závěrečná bohoslužba. Sedmý pramen: Životní poslání a vydanost (GS 19 – 34; 174 – 177)
  Denní tiché chvíle: Spiritualita všedního života (GE 100 – 106)

                                                          Na setkání a společnou cestu se těší     farář Petr

 

Celosvětová síť modlitby s papežem březen

Evangelizační úmysl: Katolíci v Číně – Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.

Národní úmysl: Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Voj­těcha dobrým zázemím pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné.

 

Doba postní

Jedním z krásných vyjádření židovské víry ve Smlouvu s Hospodinem je touha být Bohu nablízku. Jasná, blízká Boží tvář člověka osvobozuje svým milosrdenstvím a dává mu prožít životodárný vztah lásky.

V realitě života ale zůstávají tato vyjádření jen jakýmisi vzdálenými sny a člověk se s Bohem míjí – zůstává bohužel sám. A bližní je pro něj zajímavý jen tím, pokud ho může nějak využít pro sebe.

Postní doba může tento začarovaný kruh rozetnout. Nabízí dvojí propojený proces: Jednak oprošťovat se od zátěží rolí, hodností, ctižádosti, lpění, prostě odkládat různé formy nesvobody, kterými je obaleno moje já. Jednak je to objev křehkosti své i bližního jako dotek Boží blízkosti. Boha nepoznám jinak, než skrze Ježíše, a s Ježíšem se setkám osobně až tehdy, poznám-li jej vydaného, křehkého, nahého. Ježíš ví, že vztah se neupevňuje skvělými zážitky, hojností citů a prožitků, ale věrností v neúspěchu, chudobě, křehkosti. Proto jsou evangelia těhotná výrazy o setkání s Ježíšem skrze chudé, žíznivé a nahé.

Vztah se stane věrným, životodárným, skutečným ve chvíli, kdy je nahý.

Milostí postní doby je tedy to, že vše sází na vztah, a že věří, že Bůh má dost síly, aby naše srdce pro vtah osvobodil.

Jaké konkrétní příležitosti nám půst k tomu přináší? Velmi intenzivní způsob jak se otevřít vztahům k Bohu, sobě  a bližnímu přináší seminář „Sedm pramenů svatosti“ který je inzerován výše.

Jiná příležitost může být denní modlitba nad Božím slovem s pomocí nějaké příručky – např. průvodcem Postní dobou. Vlastnímu obrácení chceme také věnovat Den pokání, postu a modlitby v pátek 20. 3. nebo postní rekolekci v Chodově 28. 3. Jedním ze způsobů almužny je také postní sbírka, která probíhá individuální formou například skrze skládací papírovou kasičku (dostupnou v kostele), a jež bude zakončena slavnostním přinášením obětních darů na Zelený čtvrtek.                                                                                                                                                                                        Petr Bauchner

 

Večer chval

Březnový večer chval se zpěvy z Taizé bychom rádi společně prožili ve středu 25. 3. od 18:00 v kapli farního kostela. Tento večer chval proběhne v rámci semináře Sedm pramenů svatosti.

 

Den pokání modlitby a postu – pátek 20. 3. 2020půst.jpg

Pátek 20. 3. bude společným farním dnem pokání, modlitby a postu.

První část dne prožijeme osobním postem, od 16:30 se sejdeme ke křížové cestě a od 17:00 budeme slavit mši svatou. Po mši svaté budeme uvedeni do společné adorace za  všechny obyvatele naší farnosti, aby našli či prohloubili svůj vztah ke Kristu.

 

Návštěvy nemocných a osamělých

Konkrétním projevem naší postní obnovy se může stát větší všímavost vůči osamělým a nemocným lidem v našem okolí. Starší lidé se často cítí být svému okolí na obtíž a tudíž sami si o pomoc či návštěvu neřeknou. Pokusme se jim dát pocítit, že stáří může být dobou nejen bolestnou, ale také velmi plodnou. Pokud poznáte lidi, kteří by rádi přijali i návštěvu faráře, postní doba je k tomu velmi vhodný čas. Farář rád přijme vaše podněty a tyto bratry a sestry navštíví.

 

Vikariátní postní rekolekce

V sobotu 28. 3. se uskuteční v Chodově od 9:00 vikariátní postní rekolekce.

 

Křížová cesta Modliteb matek

 

Modlitby matek zvou na společnou křížovou cestu do farního kostela v úterý 31.3. od 17.00 hod. Jsou vítáni všichni, kteří myslí na své děti, vnuky…a chtějí je odevzdat do utrpení našeho Pána.

 

Pozvánky

 • Cyklus přednášek o vztazích pod názvem Já a Ty - březen

                       Pořádá Městská knihovna Sokolov ve spolupráci se sborem Církve Adventistů s.d.. Místo: Sokolovský zámek, vstup zdarma.

                       5.3. 2020, 18:18, Krása rozdílů mezi lidmi: Josef Hrdinka PhD. (psycholog a duchovní)

                      17.3. 2020, 18:18, Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě: Doc. Jiří Beneš ThD. (teolog)

 • Rekolekce pro pastorační asistenty a další pomocníky ve farnostech se koná 14. března od 9.30 do 15.00 hodin, v sále plzeňského biskupství (nám. Republiky 35). Rekolekci povede P. Richard Polák z Kralovic. Přihlášky na: pastoracni@bip.cz.
 • 21. 3. Výlet CK Chroštík - Benešov nad Ploučnicí.
 • 20. – 22. 3. Postní rekolekce s biskupem Tomášem na téma Blahoslavenství. Přihlášky a info bip.cz/reko20
 • 20. – 22. 3. Postní Tammím. V pražském semináři proběhne již tradičně duchovní víkend pro mladé muže, tentokrát na téma „Učit se od Mistra“. Více informací na www.seminar-praha.cz
 • 27. – 29. 3. Víkend pro chlapy s tématem „Cesta mého manželství“, prostor pro setkání a sdílení, zastavení se na cestě i odpočinek. Pořádají Chlapi na cestě. Více informací u faráře.
 • 31. 3. Křížová cesta Modliteb matek. Farní kostel od 18:00
 • 3. – 4. 4. Log in! Diecézní setkání mládeže

Místo: Karlovy Vary – Stará Role v kostele Nanebevstoupení Páně (Kostelní 341/1) Sejdeme se v pátek v budově SOŠ, registrace bude probíhat v čase 17.00–18.00. V 18.00 začneme večeří a pak společným programem. Spát a jíst budeme v budově SOŠ (Závodu míru 339/144). V rámci programu nás čeká katecheze otce biskupa, mše sv., diskusní skupinky, workshopy, kavárna, kultura, modlitba, oběd atd. Přihlášky: dcm.krestan.org (ideálně do pátku 27. března).

 • 6. 4. Postní bohoslužba pokání

      s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu bude slavena v pondělí 6. dubna od 15. do 17. hod ve farním kostele.

 

Akce Stop totalitám


DSC_1142.JPG V pátek 21. 2. 2020 proběhla v Music club Alfa v Sokolově akce, která připomněla neslavné únorové dny r. 1948. V 17:00 proběhla diskuze s odborníky na soudobé dějiny. Šlo o p. Vladimíra Bružeňáka a Vladimíra Rozhone. Oba jsou učitelé na Gymnáziu v Sokolově. Diskuze se také účastnil náš kamarád farář husitské církve v Sokolově Lukáš Bujna. I přes malou účast měla přednáška s následnou diskuzí   dobrý ohlas mezi posluchači.  Téma r. 1948 bylo zpracované do 3 okruhů. První přednášející mluvil o tom, co předcházelo únorovým událostem a následnému převzetí moci komunisty. Druhý přednášející mluvil přímo o únorových dnech a následnému nástupu komunistů k moci. Farář Lukáš Bujna poté mluvil o vývoji československé církve husitské před únorem 1948 a také o následném přizpůsobení se vládnoucí moci. Od 20:00 následoval koncert kapel Safenat Paneach a Povodí Ohře.  Zde se nás sešlo necelých 50 posluchačů.  Celou akci pořádala naše farnost a byl to další příspěvek do kulturně politického dění v našem městě.
                                                         Jan Sebján - pořadatel


Děkovný koncert


V pátek 14. 2. 2020 jsme měli opět na naší faře malou slavnost. Uskutečnil se zde Děkovný koncert pro dobrovolníky, vedoucí a všechny, kteří podporují a pomáhají při Tříkrálové sbírce. Kromě výborné muziky, kterou obstarala Stáňa Tothová se svým otcem, jsme mohli také dobře pojíst výrobky od zaměstnanců OAZA ze Sokolova. Večer nádherně plynul a najednou koukáme a byl hodně pozdní večer. Vše bylo skoro snědené, mnoho bylo vypovězeno a tak jsme se v dobré náladě vydali do svých domovů.
Budu se těšit na další takovéto setkání, to mě docela baví.
                                                                          Jan Sebján - pořadatel

Poděkování

Díky ochotě a službě mnohých farníků a farnic se nám i letos podařilo prožít velmi hezký farní ples. Všem kdo se o něj zasloužili děkují šťastné bytosti!

 

Oznámení

Od března letošního roku posílí ekonomickou radu farnosti pan Pavel Josef. Nahradí tak paní Jitku Odehnalovou, která se členství zřekla. Požehnání ke službě pan Josef přijme na první neděli psotní dne 1.3.

 

Vyúčtování 10. farního plesu

 

Příjmy

Výdaje

Vstupenky

43 000,-

Nájem sálu

20 086,-                 

Tombola

14 200,-

Kapela

13 500,-

 

 

Provize za prodej vstupenek

670,-

 

 

OSA dle r.2019         

4 628,-

 

 

Mažoretky

2 000,-

 

 

„Edit Piaf“

1 500,-

 

 

Pohoštění kapela

146,-

 

 

Kostýmy, papírnictví

1 931,-

Celkem

57 200,-

 

44 461,-

 

+ 12 739,-

 

 

 

Březnoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v březnu svoje narozeniny:

 

Beerová Gertruda

Dietlová Kateřina

Holá Anna

Bauchner Petr

Nagyová Jiřina

Hunyorová Helga

Koliáš Vladimír

Korbel Petr

Kozák Václav

 

Postlová Martina

Reinecke Herbert

Vlachá Barbora

Zuber Herbert

 

 

Statistika sokolovské farnosti – únor 2020

 

Pohřby:  Marie Guzaničová

 

Sbírky

2.2.

9.2.

16.2.

23.2.

celkem

Svatava

900,-

1 200,-

1 200,-

 

3 300,-

Krajková

870,-

740,-

854,-

981,-

3 445,-

Sokolov

2 430,-

2 511,-

3 316,-

5 305,-

13 562,-

Svatopetr.haléř

 

 

 

6 286,-

 

Kasičky Sokolov

1 923,-

 

 

 

1 923,-

celkem

6 123,-

4 451,-

5 370,-

6 286,-

22 230,-

 

…Velikonoční tajemství jako střed našeho života znamená soucítit s Kristovými ranami, které jsou přítomné v nevinných obětech válek, v mocichtivém zneužívání života od početí až po stáří, v nejrůznějších formách násilí a přírodních katastrofách, v nespravedlivém rozdělení přírodního a nerostného bohatství, v jakékoli formě obchodu s lidmi, v honbě za ziskem, která se stává formou modloslužby.

I dnes je důležité zvát všechny lidi dobré vůle, aby se dělili o svůj majetek s těmi, kdo almužnu nejvíce potřebují, a měli tak osobní účast na budování spravedlivějšího světa. Sdílení v rámci křesťanské lásky činí člověka více člověkem; hromadění přináší riziko, že se uzavřeme do svého egoismu a staneme se bezcitnými. Můžeme a máme vyjít ze svého egoismu i v rámci ekonomické struktury. Na datum 26. až 28. března postní doby 2020 jsem proto svolal do Assisi mladé ekonomy, podnikatele a change-makers, aby přispěli k vytvoření spravedlivější a inkluzivnější ekonomie ve srovnání se současnou. Jak často opakuje magisterium, politika je významnou podobou lásky.3 Stejně tak bude důležité věnovat se ekonomice v duchu evangelia, který je duchem blahoslavenství.

 Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Nejsvětější Pannu Marii, abychom přijali výzvu nechat se smířit s Bohem, abychom zaměřili pohled svého srdce na velikonoční tajemství a obrátili se k otevřenému a upřímnému dialogu s Bohem. Budeme se tak moci stát tím, co Kristus říká svým učedníkům: solí země a světlem světa (srov. Mt 5,13–14).

                              Závěr poselství papeže Františka k postní době 2020

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
Jarní koncert
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5