Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
1.2.2020
Datum ukončení:
28.2.2020

       Nedělní stránka

LogoPNG-300x178.png                                 4. - 7. týden v mezidobí

                                      2. – 29. 2. 2020

                    (příští nedělní stránka vyjde 1. 3. 2020)

 

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2020-02-02.pdf

 

Ohlášky týdne 2. – 8. února:

 • Neděle 2. 2. je svátkem Uvedení Páně do chrámu – Hromnic. Zároveň je to Světový den zasvěceného života. Při dopoledních bohoslužbách budou požehnány hromniční svíce.
 • Ve středu 5. 2. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN Královské Poříčí.
 • Ve čtvrtek 6. 2. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN Dolní Rychnov.
 • Ve čtvrtek 6. 2. se bude konat na faře od 17:30 společná modlitba.
 • Pátek 7. 2. je prvním pátkem v měsíci únoru. Obvyklý prvopáteční pořad je od 16:00 adorace s možností svátosti smíření, od 17:00 mše svatá s pomazáním nemocných (Vše proběhne na faře).
 • V pátek 7. 2. bude od 9:30 bohoslužba slova v LDN Svatava.
 • V pátek 7. 2. se uskuteční od 20:00 v Hornickém domě v Sokolově farní ples.

Ohlášky týdne 9. – 15. února:

 • Neděle 9. 2. je 5. nedělí v mezidobí. Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci.
 • V pondělí 10. 2. se na faře sejde od 18:30 pastorační rada.
 • Ve středu 12. 2. se uskuteční ve farním kostele od 18:00 večer chval.
 • Ve čtvrtek 13. 2. budeme od 9:30 slavit mši svatou v LDN v Pochlovicích.
 • Ve čtvrtek 13. 2. se bude konat na faře od 17:30 pravidelná čtvrteční společná modlitba.
 • V pátek 14. 2. se na faře od 18:00 uskuteční koncert.

Ohlášky týdne 16. – 22. února:

 • Neděle 16. 2. je 6. nedělí v mezidobí.
 • Od čtvrtka 20. 2. do soboty 21. 2. bude farář na exerciciích a z toho důvodu nebudou bohoslužby ani ve čtvrtek ve Svatavě ani v pátek v Sokolově.
 • Ve čtvrtek 20. 2. se bude konat na faře od 17:30 pravidelná čtvrteční společná modlitba.
 • V pátek 21. 2. se uskuteční v Music clubu Alfa beseda a koncert v rámci akce Stop totalitám

Ohlášky týdne 23. – 29. února:

 • Neděle 23. 2. je 7. nedělí v mezidobí. Při všech bohoslužbách proběhne sbírka Haléř sv. Petra. Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci a od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři.
 • V neděli 23. 2. budeme od 15:00 slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Středa 26. 2. je popeleční středou, začátkem doby postní. Na popeleční středu bude ve farnosti jediná mše svatá, a to ve farním kostele v 18:00.
 • Ve čtvrtek 27. 2. se bude konat na faře od 17:30 pravidelná čtvrteční společná modlitba.
 • Pátek 28. 2. prožijeme jako Farní den postu a modlitby.
 • Od pátku 28. 2. budou páteční večerní bohoslužby v 17:00 ve farním kostele a bude jim předcházet od 16:30 pobožnost křížové cesty.
 • Neděle 1. 3. je První nedělí postní.

Celosvětová síť modlitby s papežem - únor

Všeobecný úmysl: Naslouchat volání uprchlíků – Modleme se, aby­chom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bez­ohledných převaděčů.

Národní úmysl: Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.

 

Úryvky z písma na únor

"Nebojte se! Já jsem přemohl svět." Takové je motto naší diecéze v roce 2020. Někteří biblisté tvrdí, že v Písmu se dají vyjádření "neboj se", "nebojte se" a jim podobná najít přesně 365krát. Každý měsíc v tomto roce vám několik takových veršů připomeneme.

 

 • Ale Hospodin mi řekl: „Neboj se ho, neboť jsem ti ho vydal do rukou, i všechen jeho lid a jeho zemi.“                                    Dt 3,2
 • Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak naložil Hospodin, tvůj Bůh, s faraónem a s celým Egyptem.                                              Dt 7,18                                             
 • Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.                                 Dt 31,8
 • Potom řekl Hospodin Jozuovi: „Neboj se a neděs.“      Joz 8,1  
 • I řekl Hospodin Jozuovi: „Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Žádný z nich před tebou neobstojí.“                        Joz10,8
 • Tu řekl Hospodin Jozuovi: „Neboj se jich, neboť já je zítra v tuto dobu vydám Izraeli."                                                            Joz 11,6  
 • Hospodin jej však uklidnil: „Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš“"
                                                                                                                                                                                                     Sd 6,23  
 • Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagógy: „Neboj se, jen věř!“                                                                 Mk 5,36  
 • Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“
                                                                                                                                                                                                     LK 5,10  
 • Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.
                                                                                                                                                                                                    Jan 12,15 

Národní týden manželství 10. – 16. 2. 2020

Téma pro rok 2020: Manželství v síti.

Motto Manželství v síti může mít mnoho významů, ale naším hlavním cílem bylo zaměřit se na to, jak manželství a vztahy ovlivňuje svět digitálních technologií a jaké výzvy přináší online svět do prožívání blízkosti s našimi nejbližšími. Nevnímáme svět internetu a digitálních technologií jako primárně negativní, ale spíše se chceme podívat na to, jak tato ohromná změna proměňuje naše vztahy, naši komunikaci, čas v rodině i manželství, naše seznamování se a mnoho dalších rozměrů manželství. Více informací o kampani a akcích je možné nalézt na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzelstvi.

 

V Sokolově bude během NTM zahájen cyklus přednášek o vztazích pod názvem  Já a Ty

Pořádá Městská knihovna Sokolov ve spolupráci se sborem Církve Adventistů s.d.. Místo: Sokolovský zámek, vstup zdarma

13.2. 2020, 18:18, Pilíře dobrého vztahu: PhDr. Jiří Bauer PhD. (klinický psycholog a psychoterapeut)

 5. 3. 2020, 18:18, Krása rozdílů mezi lidmi: Josef Hrdinka PhD. (psycholog a duchovní)

17.3. 2020, 18:18, Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě: Doc. Jiří Beneš ThD. (teolog)

2. 4. 2020 18:18, O vztazích na prstech jedné ruky: Mgr Milena Mikulová (vztahová a výchovná poradkyně)

 

Večer chval se zpěvy z Taizé

    se uskuteční v kapli farního kostela ve středu 12.2. od 18:00.pokání.jpg

 

Den pokání modlitby a postu

    Farní den postu a modlitby prožijeme v pátek 28. 2.

První část dne věnujeme osobnímu postu, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě ve farním kostele a po mši svaté budeme uvedeni do společné adorace za osobní i společenskou konverzi ze zla komunistické minulosti naší země.

 

Děkovný koncert


K naší Tříkrálové sbírce patří také odměny pro koledníky a vedoucí skupinek. Koledníci si již svou odměnu užili v kině Admira na Březové. Pro vedoucí skupinek a také pro všechny, kdo pomáhají s tříkrálovou sbírkou je připraven Děkovný koncert. Ten proběhne v pátek 14. 2. 2020 od 18.00 hod. na faře. Budeme mít možnost strávit požehnaný čas se skupinou NADEN, kterou mnozí znáte z našeho Festiválku farní zahrada. A možná bude i malé občerstvení. Budu se na Vás těšit, milí služebníci.  

              Jan Sebján

 

Stop totalitám

WEB-Stop komunismu.jpg

 

 

 

 K neslavnému výročí únorového komunistického převratu v r. 1948 jsme připravili pro veřejnost přednášku s besedou a koncert. Celá akce nese název STOP TOTALITÁM a uskuteční se v pátek 21. 2. 2020 od 17.00 hod. v Music club Alfa Sokolov. Přednášet a diskutovat k tématu budou historici a učitelé v jedné osobě -Vladimír Bružeňák a Vladimír Rozhoň. Pozvánku do debaty přijal i náš kamarád farář ČSCH Lukáš Bujna. Po skončení přednášek je ve 20:00 hod naplánovaný koncert kapel Safenat Paneach a Povodí Ohře.

Vstupné na koncert je 150 Kč. 110 Kč v předprodeji. Pokud tedy nemáte plán na pátek 21.2., tak zajděte.                               

           Jan Sebján – pořadatel

 

Pozvánky

 

 • Reset: Postní duchovni obnova pro mládež (ve věku 14-29 let). Termín: patek 28. února večer – neděle 1. března 2020 odpoledne.

  Rekolektor: P. Pavel Fořt. Místo: fara v Jáchymově.

  Náplň: silentium, promluvy, příležitost ke svatosti smířeni a duchovnímu rozhovoru, prostor pro osobni modlitbu, pobyt v přírodě, odpočinek.

  Cena: dobrovolný příspěvek, doporučena výše 500 Kč.

  Přihlášky zasílejte do pátku 21. února na dcm@bip.cz.

 

 • Nebojte se, radujte se!

duchovně relaxační pobyt pro rodiny
Prameny odvahy a radosti v realitě dnešní církve
Dům sv. Vintíře Dobrá Voda u Hartmanic 12. – 18. 7. 2020
Organizuje Dcr Bcb, doprovázejí Alenka & Pavel Poláčkovi a Petr Hruška; přednášky, rozhovory ve skupině i v manželské dvojici, sdílení zkušeností i odpolední čas pro celou rodinu, hlídání dětí v době programu pro rodiče
kontakt: dcr@bcb.cz, tel. 731 402 981
více informací na http://dcr.bcb.cz/udalosti/2020/07

 

Tříkrálová sbírka 2020 - Výsledky


     Určitě se rádi dovíte, kolik jsme kde vykoledovali. I když nás nebylo mnoho, celkem se v našem okrese vykoledovalo 234 937,- Kč. Moc díky koledníkům, vedoucím a dárcům. Přeji Boží milost a radost ze života.
                                                                      J. Sebján - FCH Sokolov
Výsledky obce:
Loket: 40 714,- Kč, Březová: 12 588,- Kč, Krajková: 11 026,- Kč, Habartov: 4 449,- Kč, Bukovany: 22 459,- Kč, Chlum Sv. Máří: 7 331,- Kč, Kraslice + Jindřichovice: 47 476.- Kč, Dolní Rychnov: 19 532,- Kč, Sokolov: 31 242,- Kč, Citice: 4 691,- Kč, Lomnice: 3 671,- Kč, Svatava: 17 688,- Kč, Josefov: 6 482,- Kč, Dasnice: 5 588,- Kč,

 

Únoroví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v únoru svoje narozeniny:

Pavla Koliášová, Marie Korbelová - Jůnová, Jan Kuchař, Kamila Nastincová, Jiří Vopat.

 

Z posledního setkání ekonomické rady

    V pondělí 27. 1.  se na faře sešla ekonomická rada sokolovské farnosti. Nejdříve jsme se věnovali rezignaci paní Jitky Odehnalové na členství v ERF. Důvodem jsou časté cesty mimo Sokolov  a ubývající síly. ERF se shodla na tom, že by bylo dobré radu posílit o nového člena a navrhla faráři dva kandidáty, které farář osloví.

Dalším bodem programu byl rozpočet farnosti na rok 2020.

    Členové ERF dostali na setkání návrh rozpočtu farnosti pro rok 2020. Rozpočet je členěn střediskově, pastorační část je vytvořena obdobně jako v loňském roce, část věnující se opravám byla v ERF konzultována zvlášť (viz další bod) a její naplňování bude ve většině položek závislé na získaných či nezískaných dotacích. Rozpočet je mírně deficitní, deficit bude uhrazen z našetřených prostředků z minulých let.

Velké opravy v roce 2020:

    Farní kostel sv. Jakuba:  

    Podobně jako v loňských letech, zatím ale neúspěšně, žádáme i letos, aby byl farní kostel zařazen do dotačního programu PZAD, v rámci kterého bychom chtěli zahájit jeho generální rekonstrukci.

    I letos chceme pokračovat na rekonstrukci vstupního prostoru kostela. Ze sbírky farníků bychom chtěli pořídit nové dveře oddělující prostor pod věží od chrámové lodě. A pokud vyjde dotace na restaurování soch Kalvárie, mohla by se první restaurovaná socha během roku vrátit na místo.

    Fara Sokolov:

   Na faře by se letos mohla uskutečnit první etapa úprav jejího okolí. Jak prostoru před farou, tak také farní zahrady.

    Fara Svatava:

    Ve Svatavě by měla být dokončena rekonstrukce zdi nad Lomnickým potokem spolu s úpravou zahrady.

   Kostel sv. Petra a Pavla Krajková:

   Nejnákladnější práce nás zřejmě čekají opět v Krajkové. 3. etapou by měla pokračovat rekonstrukce střešního pláště kostela. Rádi bychom také pokračovali opravou kazatelny doplněním alespoň první z chybějících soch.

Restaurátorské práce by se také měly dotknout prvního z bočních oltářů.

   Hřbitov na Smrkovci

   Bývalý farní hřbitov na Smrkovci by mohl být od letošního roku postupně revitalizován.

Účelové sbírky v roce 2020:

K pokrytí oprav plánujeme v roce 2020 tyto účelové sbírky:1) na dveře do vstupního prostoru farního kostela, 2) na rekonstrukci střechy kostela v Krajkové a na 3) úpravy okolí sokolovské fary.

Hospodaření ve farních lesích.

   Farář seznámil členy ERF se Závěry z kontrolní pochůzky ve farních lesích, kterou uskutečnil se zástupcem Biskupství plzeňského ing. Ondřejem Sudou 19. 11. 2019. Při obchůzce jsme se věnovali lesům v k.ú. Leopoldovy Hamry, k.ú. Krajková, k.ú. Týn u Lomnice, k.ú. Kostelní Bříza a k.ú. Smrkovec.

    Ze zprávy vyplývá, že některé práce, které je třeba v lesích udělat, nejsou akutní a je tedy možné s nimi počkat až do doby, kdy se snad zvedne výkupní cena za dřevo a v lesích bude možné opět těžit s ekonomickým efektem. V roce 2020 nepočítáme s žádnou těžbou ani pracemi v lesích. (vyjma kalamitních nebo nepředpokládaných stavů).

Účetní uzávěrka za rok 2019

    Členové ERF dostali na setkání rady podrobnou analýzu příjmů a výdajů za rok 2019. Členové ERF neměli k finanční uzávěrce za rok 2019 větší připomínky. S povděkem přijali skutečnost, že farnost byla schopna realizovat naplánované akce, přestože příjmy klesly o příjmy z hospodaření v lesích. Vytvořené vakuum bylo pokryto z finanční rezervy, kterou farnost měla z minulých let a štědrostí dárců.

   V prvním pololetí letošního roku farář zpracuje a zveřejní ekonomickou zprávu za uplynulý rok.                               

                                                                                                                                                                         Petr Bauchner

                                                                       

Statistika sokolovské farnosti – leden 2020

 

Křty: Ludvík Balog, David Szymanski,

Pohřby:  Margita Giňová, Martin Lakatoš, Josef Červeňák

 

sbírky

1.1.

5.1.

12.1.

19.1.

26.1.

celkem

Svatava

 

600,-

1 100,-

1 000,-

1 000,-

3 700,-

Krajková

430,-

840,-

474,-

504,-

545,-

2 793,-

Sokolov

2 220,-

3 281,-

1 940,-

3 114,-

2 476,-

13 031,-

Kasičky Svata

 

 

 

 

778,-

778,-

Kasičky Sokolov

 

 

1 383,-

 

 

1 383,-

celkem

2 650,-

4 721,-

4 897,-

4 618,-

4 799,-

21 685,-

 

Poděkování

 • Televize Noe nám zaslala poděkování za dar, který vzešel v loňské sbírky naší farnosti na křesťanská média a kterým jsme podpořili službu této televize.
 • Všem, těm, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky

 

Vánoční pozdrav ze Schwandorfu

Milý Petře,

s níže uvedenou vánoční fotografií Tě moc srdečně zdravím, i Tvoji farnost, k blížícím se svátkům. Můj pocit je, že je to originální a vystihující zároveň.

Křesťanská víra zdůvodňuje víru ve Zmrtvýchvstání Ježíše. Proto je vánoční stromek ozdoben vajíčky. Bez Zmrtvýchvstání Ježíše neslavili bychom ani jeho narození. Z vlastní zkušenosti v mé pastorační práci vím, že tato souvislost není už všem úplně jasná. Škoda. I když se Vánoce slaví celkem ve velkém, o to méně se přikládá Velikonocům patřičný význam.

Možná, že to je v tom, že Vánoce jsou „jednodušší“ svátky. Tak se to jeví. Je jednodušší věřit na narození dítěte, než věřit v to, že mrtvý se vrátil živ do života. Ale pozor! Vánoce jsou, jak uvádí  Petr Kane  v jeho meditaci k obrázku, jen zdánlivě „jednodušší“ slavení. Vždyť my slavíme ne zrození dítěte, nýbrž narození Boha v jednom  dítěti. A že Bůh se tak stal člověkem, není vždy lehce k pochopení. Ale naše víra v toto zrození je jistá. Ježíš je Bůh i člověk zároveň. Kdyby Ježíš byl jenom člověkem, byla by jeho smrt na kříži stále hrozná, ale to nepochopitelné je to, že v člověku Ježíši na kříži umírá zároveň Bůh. Z lásky byl Bůh člověkem. Z lásky umírá Bůh na kříži. Z lásky vítězí nad smrtí pro nový život. Vše z veliké lásky.

Vánoce a Velikonoce nelze oddělit. Jeho láska je tomu svorníkem.

Milost Boží se zjevila, aby všechny lidi zachránila.

Slavme proto s vírou v srdci tuto lásku ve Velikonočních Vánocích.

Tak přeji Tobě a celé farnosti pokojné a požehnané Vánoce, které mají už dopředu v zorném úhlu Velikonoce, požehnaný Nový rok 2020.

Srdečné pozdrav                                                               Tvůj Hanz Aman

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy