Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
11.1.2020
Datum ukončení:
31.1.2020

Nedělní stránka

 1. images.jpg1.  2. a 3. týden v mezidobí

12. 1. - 1. 2. 2020

(příští nedělní stránka vyjde 2. 2. 2020)

 

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2020-01-12.pdf

 

Pravidelné bohoslužby: Farní kostel Sokolov Ne 8:30, 17:00

                                          Fara Sokolov: Po 7:40, St 7:40, Pá 17:00

                                          Svatava Čt 16:00

Ohlášky týdne 12. – 18. ledna:

 • Neděle 12. 1. je svátkem Křtu Páně, kterým zároveň končí doba vánoční, v 11:45 bude ve farním kostele pokřtěn Ludvík Balog a ve 12:30 budou mít ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • V neděli 12. 1. budeme od 15:00 slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Ve středu 15. 1. se uskuteční v kapli farního kostela od 18:00 Večer chval se zpěvy z Taizé.
 • Ve čtvrtek 16. 1. se na faře od 17:30 sejdeme ke společné modlitbě.
 • V pátek 17. 1. přijďte do farního kostela v 8:30 na úklid vánoční výzdoby.

Ohlášky týdne 19. – 25. ledna:

 • Neděle 19. 1. je 2. nedělí v mezidobí. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři.
 • V neděli 19. 1. se sjedeme v 15:00 v modlitebně Bratrské jednoty baptistů, Brněnská 486, Sokolov, spolu s ostatními církvemi k modlitbám Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
 • Ve středu 22. 1. budeme od 10:00 slavit eucharistii v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve čtvrtek 23. 1. se na faře od 17:30 sejdeme ke společné modlitbě.
 • Pátek 24. 1. bude společným farním dnem pokání, modlitby a postu.

Ohlášky týdne 26. ledna – 1. února:

 • Neděle 26. 1. je 3. nedělí v mezidobí. V 11:45 bude ve farním kostele pokřtěn David Šimanský a od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci.
 • V pondělí 27. 1. se na faře sejde od 18:30 ekonomická rada.
 • Ve čtvrtek 30. 1. se na faře od 17:30 sejdeme ke společné modlitbě.

Ohlášky týdne 2. – 8. února:

 • Neděle 2. 2. je svátkem Uvedení Páně do chrámu – Hromnic. Zároveň je to Světový den zasvěceného života. Při dopoledních bohoslužbách budou požehnány hromniční svíce.
 • Ve čtvrtek 6. 2. budeme slavit od 10:00 mši svatou v DPS Dolní Rychnov.
 • Ve čtvrtek 6. 2. se bude konat na faře od 17:30 společná modlitba.
 • Pátek 7. 2. je prvním pátkem v měsíci únoru. Obvyklý prvopáteční pořad je od 16:00 adorace s možností svátosti smíření, od 17:00 mše svatá s pomazáním nemocných.
 • V pátek 7. 2. se uskuteční od 20:00 v Hornickém domě v Sokolově farní ples.

 

Modlitby za jednotu

    Podobně jako v minulých letech, projevíme i letos svou touhu po jednotě církve společnými modlitbami sokolovských křesťanů v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Setkání se uskuteční v neděli 19. 1. v 15:00 v modlitebně Bratrské jednoty baptistů, Brněnská 486, Sokolov. Letošní modlitby připravili křesťané z ostrova Malty a jejich mottem je svědectví apoštola Pavla po jeho ztroskotání na Maltě: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě (Sk 28, 2)

 

Večer chval se zpěvy z Taizép.jpg

    se uskuteční v kapli farního kostela ve středu 15.1. od 18:00.

Den pokání modlitby a postu

    Farní den postu a modlitby prožijeme v pátek 24. 1.První část dne věnujeme osobnímu postu, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté budeme uvedeni do společné adorace za konverzi katolické církve z přehlíživého, suverénního a necitlivého chování v minulosti i současnosti.

 

Farní ples 2020

    se uskuteční v pátek 7. 2. od 20:00 v Hornickém domě v Sokolově. Vstupenky je možné pořídit u Hany Kodedové, tel.: 731 626 162

 

Tříkrálové muzicírování - zpráva

DSC_1103.JPG
    Již druhý ročník vydařené akce Tříkrálové muzicírování se odehrál v Music club Alfa v Sokolově. Tato charitativní akce na podporu Tříkrálové sbírky přilákala cca 80 až 90 posluchačů. Většina dobrovolně přispěla do naší Tříkrálové kasičky. A pak už jsme jenom poslouchali a tančili. Tentokrát vystoupili tito hudebníci: Stanislava Tothova a Kuba Toth. Písničky  Amy Winehouse, Paty Smits, nebo kapely Nirvána v provedení el. kytara a cello zpívané nádherným hlasem, byly Božím rozjezdem naší akce. Poté nastoupila parta mladých muzikantů Funky monx. A to už jsme to na parketu rozjížděli na skvělé funky a jazzové písně. A na konec přišla undergrundová smršť v podání Beatovýho Družstva. Tři hodiny strašně rychle utekly, a když jsem kolem jedné ráno dorazil domů, strašně jsem se těšil na koledu a raní vstávání. Takový je život v charitě.
                                                                   Jan Sebiš Sebján - FCH Sokolov

 

Poděkování

    Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří finančně podpořili v loňském roce naši farnost. Především pak těm, kteří zareagovali na moji prosbu koncem roku. V polovině prosince jsme se totiž ocitli takřka bez finančních prostředků  a čekalo nás ještě doplacení některých stavebních akcí, které v loňském roce proběhly. Příčinou naší tíživé finanční situace byl především škrt příjmů z farních lesů v důsledku kůrovcové kalamity.

    Malým zázrakem se dá nazvat fakt, že se nám koncem roku nejen podařilo zahladit všechny naše pohledávky, ale k 31. 12. 2019 jsme na farním účtu měli najednou přes 80 000Kč.

                                                          Ještě jednou děkuji, Petr Bauchner

 

Co ve mně zanechal uplynulý rok 2019

    Přelom starého a nového roku je důvodem jakési retrospektivy, pohledu zpět, na cestu, kterou jsme v uplynulém roce prošli. Pro každého z nás se v takovém ohlédnutí prolínají ryze osobní zkušenosti s cestou, kterou jdeme společně jako farnost či celá společnost. A nejinak tomu bude i v tomto mém   příspěvku.

    Nejsilnějším znamením uplynulého roku 2019 bylo zvláště v kontextu naší vymírající farnosti papežovo vyhlášení mimořádného misijního měsíce října a tomu předcházející celoroční příprava. K ní se připojila jak naše diecéze tak také sokolovská farnost. Před rokem jsem se na tomto místě svěřil se svými obavami a bolestmi, že u bratří a sester v naší farnosti nevnímám příliš velké odhodlání k šíření radostné zvěsti. Tato moje bolest sdílená i některými farníky se tak stala podnětem k hledání dalšího našeho směřování na půdě pastorační rady farnosti. Zde jsme se nakonec shodli, že bychom se chtěli nechat více zapálit Duchem svatým, skrze kurz Obnovy v Duchu svatém. Ten se nakonec během postní doby uskutečnil a přinesl svůj plod – vznik domu modlitby, který dává podporu účastníkům i nově příchozím na jejich cestě hledání Boží lásky.

    Další plod naší žízně po blízkosti Boží uzrál v podobě večerů chval, které se přetransformovaly do více kontemplativního modlitebního prostoru. Současně nabyly formy zpěvů komunity z Taizé, kterými se každý měsíc ve středeční večer společně modlíme.

    Poslední, alespoň pro mě převratnou změnou je moje rozhodnutí pomocí pozvání na nedělní obědy být blíže svým ovečkám (dvounohým).

    Pro mě osobně ještě rok 2019 přinesl překonání 55. leté hranice mého života s překonáním hranic farnosti aIMG_20190913_124408.jpgť už formou dvouměsíčního sabatického volna na Sardinii, nebo týdenního putování po Izraeli. Tyto zkušenosti mi pomohly poznat nejen svobodu, kdy člověk překročí hranice, ale i své limity a nelpět tolik na své „nepostradatelnosti“.

    Rok 2019 nám ale také kladl silné společenské otázky, kterým jsme snad měli i odvahu čelit. Bylo to 30. výročí sametové revoluce v konfrontaci se stavem naší konzumní společnosti a ohrožením demokratického vývoje naší země. V celosvětovém kontextu pak klimatické změny, války, migrace nespravedlivé rozdělení zdrojů, bída miliónů lidí.

    Proto jsme pokračovali v každoměsíčních dnech pokání, postu a modlitby a svou společenskou angažovanost projevili na místní úrovni např. oslavou 30. výročí sametové revoluce (Hudebně poetický večer v kostele, koncert na faře, účast na shromáždění na náměstí, nebo účast na demonstracích v Praze). Svoji solidaritu s lidmi postiženými zlem ve světovém měřítku jsme nadále projevovali modlitbami, charitativními sbírkami (Haléř sv. Petra, Marys Meals), slavením Světového dne chudých, Dne stvoření, či zapojením se do iniciativy spojené s encyklikou papeže Františka Laudato si.

   Po dvou letech naši farnost navštívil také pan biskup Tomáš a strávili jsme s ním farní den spojený se zabíjačkou ovečky z farního chovu.

   Nyní vás ještě pozvu, bratři a sestry, k vděčnosti za dary, které sdílíme dlouhodobě a za které bychom alespoň jednou za rok mohli takto společně poděkovat, či si připomenout v čem jsme skrze ně byli nějak nově obdarováni:

 • Naše společenství mohlo žít ze svátostného života a Božího slova, mší svatých (latinského i řeckého ritu), pobožností (o dušičkách na hřbitovech a křížovými cestami v postě), adoracemi (zvláště té celonoční u Božího hrobu), každý první pátek v měsíci jsme se mohli modlit za nemocné a slavit s nimi svátost nemocných. Požehnané jsou též setkání společenství Modliteb matek a čtvrteční modlitební setkání na faře v adventu spojené s četbou encykliky Gaudete et exsultate. U sousedů jsme se účastnili adventních a postních rekolekcí, či rekolekcí pro ženy na Perninku nebo setkání pro chlapy na různých místech diecéze. Každý měsíc se na faře sejde společenství františkánských terciářů. Před Vánoci a Velikonocemi slavíme odpoledne věnované svátosti smíření. Před svatodušními svátky jsme mohli slavit společnou vigili.
 • Dobrou zkušeností jsou též poutě (vikariátní na Chlumu sv. Maří a diecézní v Teplé), v loňském roce k nim přibyla i pouť do Altöttingu, národní do Říma, do Lokte ke sv. Anežce české či výlety s CK Chroštík.
 • Obdarováním nám také jsou aktivity spojené se službou potřebným. Snažíme se být nablízku nemocným a to nejen těm tělesně - především službou v léčebnách dlouhodobě nemocných, tak také těm, kteří trpí psychicky. Farář každý první patek navštěvuje nemocné doma či v nemocnici, nemocné navštěvují ale i mnozí farníci. Na faře funguje sociální bydlení pro dva lidi. Pro chudé a potřebné připravujeme vánoční balíčky  a také každý pátek na faře vydáváme polévku. Každé pondělí a středu je též otevřen charitní šatník.  Pokračuje služba Tříkrálové kavárničky a Tříkrálového dobročinného krámku. Organizujeme požehnanou Tříkrálovou sbírku, před Vánoci jsme byli zazpívat nemocným v LDN ve Svatavě. Některým potřebným pomáháme vyřídit doklady, nebo jim alespoň toužíme dát pocítit zázemí, přijetí.Svou solidaritu s potřebnými projevujeme také řadou sbírek. Za všechny chci zmínit především postní sbírku a Svatopetrský haléř. Jsme také zapojeni do projektu adopce na dálku, či potravinové sbírky. Podporujeme aktivity spojené s ochranou nenarozeného života, likvidaci lepry, ale také Platformu pro sociální bydlení a nadaci Post belum, usilující o dokumentaci a prezentaci utrpení, které naši lidé museli snášet v důsledku válek a totalitních režimů.
 • Náš farní život se také snažíme sdílet s ostatním lidmi například formou koncertů: K tradičnímu Adventnímu koncertu v Krajkové, koncert v cyklu J C Fišera v Krajkové, či několik koncertů ve farním kostele (jarní, červnový, dušičkový, či vánoční), v roce 2019 přibyly: Koncert Vladimíra Merty, koncert skupiny Svatopluk či pěvecký koncert Petry de Dios.Dalšími akcemi, kterými vystupujeme ze své ulity, jsou Farní ples,  půlnoční bohoslužby slova, mše svaté v hradní kapli na Hartenberku (poutní a tříkrálové), Noc kostelů, mše za policisty, Mikulášské setkání dětí, hudební festival farní zahrada, grilování na farní zahradě k závěru školního roku a farní zabíjačka. V roce 2019 se také uskutečnilo setkání s autory Parabible.K našim občanským aktivitám, kromě těch zmíněných již  v úvodu, patří také alternativní oslavy vzniku republiky na Krudumu, Dne horníků či Vítězného února. 21. srpna jsme si také společně připomněli  výročí okupace Sovětským svazem v roce 1968. V rámci tkzv. „síťování“ se setkávejme s dalšími občanskými aktivisty z celé republiky. Podporujeme iniciativu Milion chvilek demokracie.
 • Naše farní společenství podporují nejrůznější služby: Kostelníci, varhaníci, schola, květinářky, skupinky na úklid, lektoři, kteří měli na podzim formační setkání, služba farní hospodyně. Děláme společné brigády, dobře funguje pastorační a ekonomická rada.
 • 3 děti přistoupily v roce 2019 k prvnímu svatému přijímání. Mládež měla občasná setkání na faře a mohla se zúčastnit víkendových akcí, letních kampů či festivalu Creativ, vše ovšem mimo naši farnost.
 • V rámci ekumeny spolupracujeme s ostatními sokolovskými církvemi jak v oblasti duchovní v modlitbách za jednotu, tak také ve výše uvedených občanských aktivitách. Pastoři a faráři se pravidelně scházejí.
 • V roce 2019 několik farníků navštívilo partnerskou farnost ve Schwandorfu.
 • Farnost má vlastní webové stránky a každé dva týdny vydává periodikum „Nedělní stránka“.
 • V oblasti údržby majetku a větších oprav se v roce 2019 podařilo na faře v Sokolově vytvořit v nevyužité části podkroví pohostinskou místnost, podkrovní garsonku vybavit kuchyňskou linkou a vestavěnou skříní a zahradu připravit na budoucí rekonstrukci. Ve farním kostele jsme zrekonstruovali vstupní prostor kostela a díky sponzorům z řady farníků se také podařilo dokončit mříže do vstupního prostoru kostela. Do kaple kostela byly pořízeny nové židle a instalováno retabulum oltáře. Do presbytáře kostela se vrátily sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Křtitele, odstraněné odtud v 70. letech minulého století. Na krajkovském kostele se podařilo uskutečnit druhou etapu rekonstrukce střešního pláště a dokončit restaurování kazatelny. Ve Svatavě byla prakticky dokončena rekonstrukce opěrné zdi nad Lomnickým potokem.Pokračuje údržba a využívání pozemků, které má farnost ve vlastnictví, probíhaly také revitalizační práce v lesích, těžba dřeva se kvůli nízkým výkupním cenám dřeva prakticky zastavila.

Na závěr bych chtěl s vámi, bratři a sestry, znovu sdílet svou vizi o sokolovské farnosti: Aby rostla do společenství, kde se budeme cítit bezpodmínečně přijati a milováni, kde budeme prožívat uzdravení ze svých svázaností a nemocí, kde budeme nacházet odpovědi na otázky po smyslu života a kde zažijeme tvůrčí prostředí prodchnuté radostí z toho, že se můžeme kreativně podílet na spáse světa.

                                                                                          Váš farář Petr

 

Statistika některých pastoračních aktivit sokolovské farnosti

Rok

Křty (z toho nad 14 let)

Biřmování

První svaté

přijímání

Svatby

Pohřby

Pomazání

Nemocných

Svatá přijímání

2011

38 (12)

14

12

4

19

40

3000

2012

27 (3)

3

11

3

15

35

2900

2013

18 (0)

0

0

3

31

42

5500

2014

21(2)

2

2

0

24

59

7000*

2015

31(9)

7

7

2

16

52

4600

2016

12 (0)

0

0

1

12

44

4800

2017

16 (4)

1

1

1

23

45

4500

2018

19 (0)

1

0

4

18

150

neevid.

2019

17(0)

0

3

1

14

150

neevid.

 

Pozvánky

    Rekolekce s biskupem Tomášem se uskuteční 20.–22. března 2020 v Chamu a tématem bude Blahoslavenství. Více informací naleznete na farní nástěnce či u faráře.

   Christus Vivit  Na podzim 2018 se v Římě konala synoda o mládeži. Papež František posbíral její závěry a na základě nich napsal knihu „Christus Vivit“ směřovanou primárně mladým lidem a všem, kteří se mladým věnují.

„Kniha je tím nejbližším dokumentem, který kdy papež mládeži věnoval. Je jeho reakcí na jejich otázky a podněty. Poukazuje na největší problémy, se kterými se mládež v současnosti potýká. Inspirace z této knihy pro praktickou službu mládeži najdete na https://www.cirkev.cz/cs/christus-vivit.

 

Statistika sokolovské farnosti – prosinec 2019

 

Pohřby:  Věra Mertlíková, Zita Javůrková

Sbírky

1.

12.

8.

12.

15.12.

22.12.

24.12.

25.12.

26.12.

29.12.

celkem

Svatava

900,-

1 200,-

1 000,-

1 000,-

 

 

1 500,-

 

5 600,-

Krajková

805,-

667,-

870,-

642,-

 

1 290,-

 

 

4 274,-

Sokolov

2 257,-

1 916,-

3 875,-

2 217,-

5 849,-

2 283,-

1 637,-

2 474,-

22 508,-

Kasičky Sokolov

 

 

 

976,-

 

 

 

3 180,-

4  156,-

celkem

3 962,-

3 783,-

5 745,-

4 835,-

5 849,-

3 573,-

3 137,-

5 654,-

36 538,-

 

Dary na mříž do vstupu farního kostela: Z. Javůrková 10 000,-, F. Stehnová 2 000,-, H. Reinecke 10 000,-, R. Tlustý 10 000,-, V. Kašpar 5 000,-, H. Kodedová 5 000,-, J. Slaninková 8 000,-

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy