Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
27.7.2019
Datum ukončení:
30.8.2019

Nedělní stránka

srpen 2019

 (příští nedělní stránka vyjde 1. 9.2019)

 

Nedělní stsv. Jakub.jpgránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2019-07-28.pdf

 

 

 

Pořad bohoslužeb a farních setkání v srpnu:

Bohoslužby a ostatní setkání farníků budou během srpna v pravidelném rozvrhu. Pouze provoz farní kanceláře bude zejména v první polovině měsíce omezen a středeční večerní adorace se nemusejí vždy konat. Aktuální informace poskytne farář.

 

 

 

 

 

 

Ohlášky týdne 28. července – 3. srpna:

 • Neděle 28. 7. je 17. nedělí v mezidobí.
 • V pondělí 29. 7. se uskuteční na faře od 8:30 brigáda na poštípání a úklid palivového dřeva.
 • Pátek 2. 8. je prvním pátkem v srpnu. Farář navštíví dopoledne nemocné. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace se svátostí smíření, od 17:00 mše svatá.

Ohlášky týdne 4. – 10. srpna:

 • Neděle 4. 8. je 18. nedělí v mezidobí. Ve 13:30 bude ve farním kostele pokřtěna Nicholas Veith Fortenberry.
 • Ve středu 7. 8. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve čtvrtek 8. 8. budeme slavit mši svatou v 10:00 v LDN v Dolním Rychnově a od 14:00 v LDN v Pochlovicích.

Ohlášky týdne 11. - 17. srpna:

 • Neděle 12. 8. je 19. nedělí v mezidobí. Ve 12:30 mají ve farním kostele mši svatou řeckokatolíci. V 11:45 bude ve farním kostele pokřtěn Petr Hauer. 
 • Ve čtvrtek 15. 8. oslavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie mší svatou ve farním kostele v 8:30. Kromě toho se koná v našem okolí mše svatá na mariánském poutním místě na Chlumu svaté Maří od 10:00 a na hradě Hartenberk bude mše svatá v16:00. Mše ve Svatavě nebude.
 • Pátek 16. 8. budeme prožívat jako farní den pokání modlitby a postu. Celodenní půst zakončíme společně od 17:00 mší svatou a po ní adorací.
 • V sobotu 17. 8. budou v 8:30 ve farním kostele pokřtěni Nelly Kašparová a Sebastián Klempár.

 

Ohlášky týdne 18. - 24. srpna:

 • Na 20. neděli v mezidobí 19. 8. bude sbírka na bohoslovce.
 • Ve středu 21. 8. si připomeneme neslavné 51. výročí sovětské okupace z roku 1968. Občanské shormáždění začně v 18:00 na pěší zóně vedle kostela Bohoslužba slova s modlitbami za naši zemi bude v 18:30 ve farním kostele. Více informací v Aktualitách.
 • V pátek 23. 8. se v 9:30 uskuteční bohoslužba slova v LDN ve Svatavě.
 • V pátek 23. 8. budeme od 16:30 slavit mši svatou na farní zahradě. Touto mší svatou zahájíme 3. ročník Minifestiválku farní zahrada. Více informací níže, na farní nástěnce a webu.

Ohlášky týdne 25. srpna - 1. září:

 • V neděli 25. 8. oslavíme 21. neděli v mezidobí. V 11:45 bude ve farním kostel pokřtěn Matěj Lacko. Ve 12:30 budou mít ve farním kostele mši svatou řeckokatolíci.
 • V sobotu 31. 8. se bude konat od 14:00 v lomnickém kostele česko-německá poutní mše svatá. Přítomen bude P. Peter Fořt.
 • Neděle 1. 9. je 22. nedělí v mezidobí.

 

Úmysl diecézní modlitební štafety na srpen:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se v následujících 2 letech každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze

28.července – 4. srpna za farnost Stříbro - Dobrotivý Bože. Prosíme tě za ty, kteří kdysi patřili do farnosti Stříbro: Někteří zemřeli, jiní se odstěhovali, onemocněli, na Boha zapomněli nebo církev opustili. Dej nemocným zdraví, zemřelým věčnou spásu a živým víru, radost a naději.

5.– 10. srpna za farnost Švihov - Prosme za oživení kořenů víry ve farnosti Švihov, za její předávání mezi generacemi, za svornost. Lásku a úctu v rodinách, za vedení dětí a mládeže ke Kristu, za schopnost oslovit lidi mimo farnost a přivádět zbloudilé ovce zpět do otcovského domu. A prosíme o dary Ducha svatého pro všechny, aby vše co konají, spojovali s Kristovou obětí.

11.– 17. srpna za farnost Tachov - Prosíme za farnost Tachov, za mládež, za dar víry pro děti a za navrácení křesťanství do tohoto kraje.

18.– 24. srpna za farnost Teplá - Modleme se za farní společenství v Teplé, aby dokázalo žít ve vzájemné jednotě i přes věkovou rozdílnost. Pane, prosíme, dej, ať se místní farníci podobají sv. Janu Křtiteli, aby jako on svým životem poukazovali na Beránka Božího, zachránce lidského pokolení.

25.– 31. srpna za farnost Teplá – klášter - Prosme o dary Ducha svatého pro farnost Teplá-klášter a poutníky.

 

Úmysly papeže Františka pro rok 2018 svěřené celosvětové síti modlitby s papežem (apoštolátu modlitby) -  srpen

 • Evangelizační úmysl: Rodiny – školy lidského zrání

– Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.

 • Národní úmysl:

– Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.

 

Úmysl farního dne pokání postu a modlitby v pátek 16. 8.

 • Za obrácení společnosti - aby neničila sebe samu devastací přírody a sociální nespravedlností.

 

Minifestival Farní zahrada 2019Farni festivalek.jpg
   

   Taky se už nemůžete dočkat. 3. ročníku hudebně duchovního minifestivalu Farní zahrada? Proběhne v pátek 23.8.2019 na farní zahradě v Sokolově. Opět se můžete těšit na  hudební program, drobné občerstvení, pokecy a další aktivity spjaté s festivalem. Jak to tedy bude? V 16:30 mše svatá, v 17:30 Hudební blok: Roman Dostál + Slávek Klecandr (Oboroh), v 19:00  Hrozen (Frýdek-Místek), ve 20:30 hod. Pološero (Karlovy Vary). Ve 22:00 ukončení akce. Vstupné je dobrovolné. V případě nepříznivého počasí bude akce probíhat ve farním sále.

          Budu se na vás těšit, kamarádi a přátelé. Sebiš – pořadatel

Diecezní pouť do Teplé v sobotu 14. 9.

   V sobotu 14. 9. začne program Diecézní pouti v 9.45 hod. u kříže před vchodem do kostela. Dopolední přednášku přislíbil P. Vojtěch Kodet, O.Carm, souběžně bude probíhat program pro děti i mládež. Tématem pouti bude letošní motto naší diecéze spojené s letošním celocírkevním Mimořádným misijním měsícem (říjen). Mše svatá bude začínat ve 14 hod., bude při ní zakončena Diecézní modlitební štafeta. Po mši svaté, na závěr pouti, bude následovat společné blahopřání biskupovi Františkovi.

Diecézní pouť – program mládeže


    I když to vypadá, že září je hodně daleko, tak chci jen připomenout, že v září budeme opět s mládeží účastni Diecézní poutě v Teplé. Budeme již odjíždět v pátek 13. 9., kdy v Teplé proběhne večer chval. V sobotu máme na starosti sportovní program, nejen pro mladé. Budeme zůstávat do neděle, kdy ráno po snídani budeme odjíždět na další slavnost do Sokolova, kde nás bude čekat biskup Tomáš.                                           Zdarec Sebiš – mládežník

 

Farní den s biskupem Tomášem

   Po dvou letech přijal pozvání do naší sokolovské farnosti náš pan biskup Tomáš. Přijede v neděli 15. 9., den po diecézní pouti v Teplé. Abychom tento den mohli prožít společně s biskupem, bude pouze jedna mše svatá a to v 10:00 ve farním kostele. Po mši svaté se uskuteční na faře společný oběd, ke kterému jsou pozvaní všichni farníci. Hlavní chodem bude pečené ovčí maso z ekologického farního chovu. Pro ty, kteří jehněčí maso nemají rádi, budou podávány vepřové řízky.

 

Junior kemp Příchovice 2019


    3. ročník je úspěšně za námi. Všichni živi a zdrávi. Žádné materiální škody.  Takže bilance dobrá. A teď k méně podstatným věcem. Celkem nás bylo 23 účastníků. Začátek byl poutnický. Vyrazili jsme ze Stříbra a pomalinku putovali směrem do Příchovic. Každý den něco kolem 16 km. Jídlo bylo prosté. Sami jsme si vařili. Dodnes má většina z poutníků radost z tzv. čínských polévek. Tato pestrá strava dodávala sílu na každý den. Samozřejmě také společenství. I když u většiny mladých poutníků Ježíš stále klepe na dveře srdce.  Po třech dnech jsme se ocitli v našem známém prostředí Příchovického statku. A opět zde probíhaly sportovní klání ve volejbale, ringu a v oblíbeném  brenbolu. Každý den jsme mohli zahajovat společenstvím s Kristem prostřednictvím Mše svaté. To je výhoda mít sebou kněze. Duchovní program pro hledající byl na téma odpuštění. Téma výživné a hlavně praktické. Jeden večer proběhl diskusní pořad Otázky Sebiše. Na straně dotazovaných usedli lidé duchovní (Petr Bauchner, sestra Michaela a Radim Hettner). Otázky  na tělo byly především na téma víra, evoluce, církev. Z počátečních 30 minut byla nakonec více jak hodina zajímavé diskuze. Tak snad to někomu pomohlo v hledání své životní cesty. Čekal nás také jeden malý výlet do  hlubin země. Šlo o návštěvu štoly ve Stříbře se zajímavým výkladem. Bylo zde příjemných 10 st. C. Oproti povrchu krása. Ještě nesmím zapomenout i na novou hru, kterou pro nás připravil Radim. Hra se jmenuje "Kde mám batoh?" Cílem hry je najít v místech, kde se pohybuje Radim jeho batoh s doklady. Hledalo se v okruhu  30 km. Hra byla úspěšná a batoh se i s doklady našel, což tvůrce hry ocenil výborným dortem a zákusky. Jó, a taky jsme se opět zdokonalili v umění. Tentokrát šlo o kresbu uhlem. Bylo vytvořeno nemálo výtvorů, které časem získají na hodnotě. Originály mám uschované u sebe. Až bude nejhůř, prodám je a zase bude dobře. Tak to je asi skoro všechno. Samozřejmě poděkování patří všem účastníkům, kuchařům, a hlavně pánu Kristusovi. Tak možná za rok.
                                                                  Sebiš, kemper, poutník, katolík

 0079.jpg          pri.jpg

 Malý zázrak


    Jak jistě všichni víte, naše Farní charita celkem funguje. I když já jsem jejím ředitelem, což je důkazem, že Bůh je. A Bůh nejen že je, ale on i  jedná. A to nejen v životech těch, kteří využívají naše služby, ale i s naší charitou samotnou. Není to jednoduché udržet při životě naše projekty. Hlavně finančně je to náročné. A jak si tak v modlitbě stejskám a prosím Ježíše o pomoc při shánění financí a nápadů jak finance získat, najednou přichází od kamaráda podnikatele nabídka na sponzorování projektů naší Farní charity. A to formou darů z prodeje výrobků v České televizi na Kavčích horách.  Bude se jednat o 5 Kč z každého prodaného ledového čaje. A tuto nabídku nám učinila firma HM Gastro group. Pro mne je to potvrzení síly modlitby a toho, že Bůh o nás ví. V současné době se připravuje smlouva a vše je již předjednané. Tak to je zatím ze zázraků asi vše.
                      Jan Sebján – Sebiš, udivený a překvapený ředitel FCH SokolovTvořivý festival Creativ


   Společně s kamarády z DCM Plzeň jsme připravil 1. ročník Tvořivého festivalu creativ, který proběhne ve dnech 6.- 8. 8.2019 v areálu farmy v Příchovicích. Pro nás známe místo, jelikož zde pořádáme tábory a Junior kempy. Tento Minifestival je určen pro všechny ve věku od 15 let výše. Může se jej zúčastnit i mladší osoba a to v doprovodu osoby starší 18 let. Mohou přijet i rodiny. Program je následující:
 -  Úterý 6. 8. - 18.00 registrace, ubytování, večeře, 20.00 Team4D: chvály, 21.30 kavárna.
 -   Středa 7. 8. - 9.30 workshopy I. 12.30 oběd, 14.00 Víťa Marčík jr.: divadlo, 15.00 workshopy II., 18.00 večeře, 19.00 Envej: koncert, 20.00 Safenat Paneach: koncert, 21.30 kavárna.
 - Čtvrtek 8.8. - 8.00 chvály, 9.00 balení, úklid, odjezd.
    Tímto Vás zvu. Nebojte se, bude to zase dobrá zkušenost a malá změna. Více info na  www.creativefest.cz
                                                                  Sebiš- účastník a spoluorganizátor

Pozvánky

 • Výlet s CK Chroštík - Chrášťanské mimoběžky Start: Krupá, Cíl: Lužná u Rakovníka Trasa: Chrášťany – Olešná - Lišany Délka a průběh: 19 km, Termín: 31. srpna 2019. Více na farní nástěnce.
 • Malá pouť za velké věci – 31. 8. putování v tichu a s malými úvahami do kláštera Teplá (12km.). Více v diecézním zpravodaji.
 • Národní pouť do Říma 10. 11. – 16. 11.
 • Farní dovolená chebské farnosti – Rychleby a Jeseníky – více na www farnost Cheb.

 

Srpnoví jubilanti,

kterým můžeme popřát, setkat se s nimi či se za ně pomodlit

 

Gardošová Marie

Chuderáková  Marie

Kodedová Anna

Petričáková Petra

Štiáková Růžena

Tlustý Rudolf

Tomčík Alexandr ml.

Zahrádková Libuše

 

Statistika sokolovské farnosti – červen 2019

Pohřby:  Klára Gachová, Lukáš Balog

Sbírky

2.6.

9.6.

16.6.

23.6.

30.6.

celkem

Svatava

 

820,-

640,-

800,-

600,-

2 860,-

Krajková

986,-

440,-

537,-

694,-

785,-

3 442,-

Sokolov

4 598,-

3 656,-

2 027,-

2 532,-

1   585,-

14 398,

Král. Poříčí

 

 

160,-

 

 

160,-

Na Noe, Proglas

5 584,-

 

 

 

 

 

Na diecézi

 

4 916,-

 

 

 

 

Kasičky Sokolov

 

 

 

 

5 791,-

5 791,-

celkem

5 584,-

4 916,-

3 364,-

4 026,-

8 761,-

26 651,

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
29
Modlitební síť přímluvců
30
Modlitební síť přímluvců
31
Modlitební síť přímluvců