Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Historie farnosti

Historie farnosti

 Farní kronika 2017 

1. leden-den modliteb za mír ve svět

Česká biskupská konference, v návaznosti na poselství papeže Františka k 1. lednu 2017, vyzývá k modlitbám za mír ve světě, zejména na Blízkém východě: „Pane, věříme, že nic není nemožné, pokud se k Tobě obrátíme s modlitbou. Prosíme za pokoj a mír na Blízkém východě a zejména v syrském Aleppu, které je silně zkoušeno tragédií války“.

V modlitbách nás též podpoří vyzvánění kostelních zvonů 1. ledna ve 12:00 hod.

V pondělí 2.1. byla v 17.45 hodin ve farním kostele slavnostně zahájena Tříkrálová sbírka. Koledníci se sešli na faře v 17 hodin, odkud se vydali průvodem do kostela.

obr 1.png

  V pátek 6.1. na Slavnost Zjevení Páně byla ve farním kostele od 17 hodin mše sv., na které byly požehnány tříkrálová voda, kadidlo a   křída.                                                                                                                                                                                                                               

 

  V neděli 8.1. se od 15 hodin v modlitebně Bratrské jednoty babtistů sešli zástupci všech církví v Sokolově k modlitbám aliančního týdne modliteb  za jednotu  křesťanů 

                                                                                                                                                                                                            

  V pátek 13.1. se konal od 8.30 hodin úklid vánoční výzdoby.

 Vděčné očekávání

Nevím jak vy, ale mně se s přibývajícími roky života stále častěji vkrádá do mysli otázka: Dělám, to co mám, žiji plodně? Co mám ještě v životě udělat, kolik času mi na to zbývá? Následuji Pána? Sžíravost těchto otázek je schopna vnášet do duše neklid a srdci nezbyde, než hledat nějaký duchovní lék. Jeden z nich se nabízí, dá se vyjádřit postojem „vděčné očekávání“.

Nemám-li se stát štvancem, potřebuji vnímat, že každý den, každou práci, každou hodinu svého života mohu, více či méně uvědoměle, prožít, jako družička čekající na příchod ženicha. Čas, ve kterém čekám na Pána, se stává časem, který nemizí v propadlišti dějin, někde v chladu vesmíru. Je to čas plnosti, který nese ovoce vděčnosti za Boží život, který nemá konce. Vděčnost je pak tím zřídlem, které tryská přímo ze srdce, je darem, nadějí, realitou, kterou mi nikdo nemůže ukrást. Život je plný ztrát: Mohu přijít o zdraví, přátele, rodinu, majetek… A o to vše postupně přicházím. Ale dělají-li tyto ztráty v mém životě stále větší prostor pro to nezcizitelné, pro poznání, že to jediné, co mi stačí, je pro mě blízkost a láska mého Pána, vrůstám do plnosti svobody, pokoje. V této perspektivě chápu, co to je teologie neúspěchu. Můj život, má identita není odvislá od úspěchů, zdraví, „užívání si“, ale od podstaty života samého. Od poznání, že On si mě zamiloval a svůj život za mě dal.

V této perspektivě se vše jaksi zrelativizuje: To co je lidsky chápáno jako úspěch, může být neúspěchem a lidské neúspěchy se stávají úspěchem. Je to jako paradox kříže – totální lidský krach a neúspěch kříže je průlomem Božího úspěchu - Života do našich životů.

V našich životech, v životě naší farnosti můžeme v minulosti vidět soubor různých událostí. Jejich hodnocení lidsky viděno může být velmi ošemetné. Na jedné straně můžeme vidět stálý statistický pokles jak účastníků bohoslužeb, tak náboženských úkonů. Rok 2016 zaznamenal v těchto ukazatelích dramatický pokles. Svým způsobem nejen naše farnost, ale i západní civilizace vymírá. Umírání je těžké. I během něj však přicházejí znamení, která dávají tušit konečné vítězství života.

S koncem roku a počátkem nového, si připomeňme události, z kterých můžeme čerpat naději v nový život:

V roce 2016:

Svět prožil Rok Božího milosrdenství.

Naše diecéze dostala nového biskupa.

Naše farnost mohla ujít s Ježíšem další rok života.

Rok Božího milosrdenství jsme mohli společně prožít v postních a velikonočních biblických hodinách, jejichž vyvrcholením byla rekolekce, dny smíření v Ostrově, průchod branami milosrdenství, pouť do Teplé.

Božím milosrdenstvím byly inspirovány naše společné pravidelné bohoslužby, adorace, celonoční adorace před Velikonocemi, slavení postní doby, Velikonoc, Adventu i Vánoc. Koncem roku jsme dostali dar kontemplativních exercicií na faře v Holostřevech.

Svými modlitbami nás také držela růžencová a jiná společenství, dále pak čtvrteční setkávání v modlitbě a zvláště modlitby matek. Maminky nás též pozvaly na svoji pouť do Teplé.

Pro naši plnější službu při liturgii jsme uspořádali kurz pro akolyty a lektory, sokolovská schola stále častěji doprovází naše bohoslužby.

Na křest doprovázíme dva katechumeny.

Stranou nezůstali lidé potřební a nemocní. Měli jsme mše pro nemocné, nemocné jsme navštěvovali. Podporovali jsme službu domácího hospice Motýl. Pro lidi potřebné jsme uspořádali postní sbírku, adventní balíčky, účastnili jsme se sbírky pro potravinovou banku, na faře vzniklo kontaktní místo, které nabízí pomoc, poskytuje oblečení skrze charitní šatník či potravinovou pomoc. Další podpůrnou každoroční iniciativou je Tříkrálová sbírka. Několika lidem jsme také schopni poskytovat sociální ubytování na faře v Sokolově a zejména pak v sociální ubytovně v Oloví. Připravujeme projekt sociálního bydlení „Zilvárův dům“.

Svou solidaritu jsme vyjádřili mimo jiné sbírkami na Ukrajinu, Aleppo, misie, či Den bible. Podporujeme také křesťanská média.

Život farnosti byl nadále podporován službou ekonomické a pastorační rady. Účastnili jsme se setkání s ostatními křesťany v rámci sokolovské ekumeny. Inspirací nám pak také byl společně prožitý týden manželství.

Děti a mládež dostaly možnost společných katechezí a setkání ať už na půdě farnosti či mimo ni. Společně jsme se rozloučili se školním rokem či

přivítali Mikuláše. Své zástupce jsme vyslali jak na dětský církevní den do Marktwerditz, tak na Světové setkání mládeže do Krakowa.

Lidem, kteří do kostela běžně nechodí, jsme dali příležitost k setkání ať již při půlnočních bohoslužbách, u jesliček, či Noci kostelů, tak také při benefičních koncertech v Krajkové a farním plese.

Společenství jsme posilovali na výletech s CK Chroštík, nebo společnými pobyty rodin. Naše vztahy utužuje též společná manuální práce. Staráme se o úklid kostelů, uspořádali jsme brigádu na úklid půdy farního kostela.

Stranou nezůstala naše politická angažovanost, mimo jiné jsme se účastnili programu k 17. listopadu na sokolovském náměstí, zapojujeme se do práce sociálních iniciativ na městském úřadě v Sokolově.

Snažíme se podle svých sil také udržovat či investičně rozvíjet naše nemovitosti. Ve farním kostele se podařilo umístit nová svítidla, dokončit úpravu liturgického prostoru novým oltářem a ambonem, podařila se rekonstrukce WC a byly pořízeny nové vchodové dveře. Generální rekonstrukcí prošlo i zabezpečovací zařízení. Na svatavském kostele se podařilo udělat novou krytinu na třetině plochy střechy. V krajkovském kostele byla nově uspořádána místa pro věřící včetně topení, oltáře byly napuštěny proti červotoči. Na sokolovské faře je pokračováno v generální opravě týkající se nyní vstupní části a schodiště.                                                                                                                                                                                    Váš farář, Petr Bauchner

Rekreační víkend. Od 13. – 15. 1. 2017 (pátek – neděle) má sokolovská farnost zajištěn volný dům k rekreaci v Horní Blatné (jedno z Pastoračních a rekreačních center plzeňské diecéze). Ubytování může využít kdokoli, strava a doprava je individuální. Ceník a ostatní informace lze nalézt na internetu - Pastorační a rekreační centra plzeňské diecéze (popřípadě na mob. 734 281 423). Tak hezký víkend!

Lednoví jubilanti:

Cupalová Marie, Hafenrichterová Františka, Hasilová Anna Kodedová Hana, Macková Kristina, Matuštíková Anna, Mejstříková Erika,Niebauerová Lucie, Óváry František, Sejka Ladislav, Švecová Juliana, Vašková Marie

Poděkování za brigádu na vánoční výzdobu kostelů v Krajkové a Sokolově a předvánoční úklid obou kostelů.

Schola Poděkování naší sokolovské schole, která během Vánoc neúnavně doprovázela naše společné liturgické modlitby.

Pohřby: Ludmila Kojanová, Gabriela Peštová, Marcela Siváková

 Tříkrálová sbírka.jpg

 

Ú n o r

V pátek 3.2. na svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic byla od 17 hodin mše sv. ve farním kostele, při které byly požehnány hromniční svíce.

V pátek 3.2. se v Městském domu kultury konal 7. farní ples.

Farní ples.jpg

V pátek 10.2. jsme se při večerní mši sv. modlili za nemocné při příležitosti Světového dne modliteb za nemocné, který se slavil v sobotu 11.2. Součástí modliteb a mše sv. bylo společné slavení svátosti nemocných.

Od neděle 12.2. probíhal Týden manželství.

V sobotu 18.2. proběhlo v Ostrově setkání mládeže karlovarského kraje – od 9 hodin na faře v Ostrově.

Program: 9.00 hodin příjezd a rozkoukání, 9.30 krása, móda, symboly, to všechno ve výtvarné dílně. 11.30 trocha oddechu a příprava na papání, 12.00 papání, rekreace a pod. 13.00 Are you ready to say yes – zamyšlení a vstřebání. 14.30 mše svatá. Sebou – 2 kamarády, dobrou náladu, 2x čisté bavlněné tričko na malování.

Pohřby: Žaneta Bílá, Marcela Lakatošová, Koloman Dunka, Bernard Šemro

B ř e z e n

 Postní doba začala ve středu 1.3. Farní mše sv. s udílením popelce se konala v 18 hodin ve farním kostele.

V pátek 3.3. nebyla v Sokolově od 17 hodin mše sv. z důvodu nepřítomnosti faráře. Křížová cesta byla od 16.30 hodin. Návštěvy nemocných byly přesunuty na 10.3.

V neděli 5.3. zastupoval při dopoledním bohoslužbách faráře P. Milan Geiger, novokněz z Ostrova, který na konci mše sv. udělil přítomným novokněžské požehnání. Večerní mše sv. byla nahrazena bohoslužbou slova.

V pondělí 6.3. se sešla od 18.30 hodin na faře pastorační rada.

Přítomni: P. Petr Bauchner , Pavla Koliášová, Miroslav Tauer, Anna Reinecková, Rudolf Tlustý, Gerta Beerová, Hana Kodedová, Jiřina Kuchařová, Jan Miškovský

Program                                                                                                                                                                                                                    

 1. Úvodní modlitba
 2. Pastorační život farnosti v příštím období
 3. Informace o nových směrnicích biskupství
 4. Nové stanovy pro pastorační rady
 5. Nájemní bydlení na faře
 6. Aktuální projekty farní charity
 7. Příští setkání PRF

V pondělí 13.3. se sešla na faře od 18.30 hodin ekonomická rada.

Přítomni: P. Petr Bauchner, Miroslav Tauer, Ladislav Filip, Jaroslav Králič, Jitka Slaninková Jarmila Majorošová

Omluvena: Jitka Odehnalová

Program: 

a) Účetní uzávěrka za rok 2016

b) Aktualizace záměru velkých oslav v roce 2017

c) Hospodářská činnost ve farních lesích v roce 2017

d) Příští ERF                                                                                                                                   

Ve středu 15.3. byla v Tříkrálové kavárničce, kterou provozuje Charita, přednáška Lady Křivancové na téma deprese a jejich zvládání.

V pátek 17.3. nebyla z důvodu nepřítomnosti faráře večerní mše sv. Křížová cesta byla od 16.30 hodin.

V neděli 19.3. byla od 15 hodin mše sv. v Královském Poříčí.

Doba postní                                                                                                                                                                                                            

 Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Obzvlášť v tomto období křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků.

Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých. K staré tradici církve patří sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli.

Skládací papírová schránka nám může pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Schránky jsou k dispozici v kostele. Postní sbírku přineseme s obětními dary k oltáři na zelený čtvrtek, nebo v neděli Zmrtvýchvstání Páně.

Výnos postní sbírky bude poté použit pro potřebné z našeho středu podle doporučení naší pastorační rady.

Farní charita Sokolov - služba potřebným

Malé ohlédnutí aneb inspirace pro dobu postní.

Nechci Vás moc unavovat dlouhým psaním o práci naší farní charity Sokolov. Pokusím se být stručný a nezabíhat moc do detailů. Projekty Farní charity Sokolov jsou tyto: Domácí hospic Motýl (spolu se Střípky), Dům pro lidi bez vlastního bydlení, Adopce na dálku, šatník farní charity a podpora klubu důchodců Háječek Sokolov. Dále jsme zapojeni v potravinové bance Karlovarského kraje jako členové. Podílíme se již druhým rokem na Národní potravinové sbírce, kdy dobrovolníci farní charity mají na starosti Kaufland Sokolov. Minulý rok se nám podařilo vybrat od dobrovolných dárců 800 Kg potravin. Když už jsme u sbírek, musím něco napsat o naší tříkrálové sbírce. Každým rokem se pomalinku posouváme blíže k milionu. tento rok jsme vybrali 131000 Kč, což je rekord. je to i pro to, že obcházíme více obcí a vesnic v našem okrese. A hlavně i díky nasazení koledníků a veliké štědrosti dárců. S tím souvisí i následné akce pro koledníky, jako je kino představení a Tříkrálový víkend, který se opět bude konat na faře ve Perninku. Od února tohoto roku jsme rozjeli projekt Tříkrálové kavárničky, která se nachází v Sokolově nábř. P.Bezruče (vedle evangelického kostela). Tento projekt si klade za cíl vytvořit místo setkávání zpropagovat Tříkrálovou sbírku a projekty farní charity. Kavárna je otevřena od pondělí do pátku od 07.00 hod. do 19.00 hod. jsou zde zaměstnány dvě milé dámy, které mají zdravotní znevýhodnění a bylo jim tedy vytvořeno prac. místo. Máme zažádáno o dotaci na tato dvě místa z ÚP Sokolov. Po měsíci fungování musím říci, že jsem mile překvapen. Průměrná návštěvnost kavárničky se pohybuje kolem 25 lidí denně. Velikou zkouškou pro naší charitu bylo otevření "Domu pro lidi bez vlastního bydlení" v Oloví. Velikou milostí je, že po roce fungování stále působíme a nabízíme pomoc lidem, kteří se ocitli bez přístřeší, nebo v těžké životní situaci. v současné době je kapacita naplněna (20 osob). I přes některé problémy s některými ubytovanými je ubytovna stále místem, kde lidé najdou nejen střechu nad hlavou, ale mají možnost se pravidelně setkávat při středečních posezeních u Bible s koláčem. V Oloví máme 3 zaměstnance. 2 jsou na DPP a pravidelně dojíždějí do ubytovny a jeden zaměstnanec je hrazen z dotací ÚP jako VPP po dobu jednoho roku. Ve větší míře dochází na naší faru i mnoho lidí do šatníku. Každé pondělí a středu zde mají lidé možnost dostat ošacení a v některých případech i potravinovou pomoc. Zvláště v zimním období byl o naši službu veliký zájem. Veliké díky patří obsluze šatníku paní Jitce Odehnalové a Růženě Leknerové. Díky nim se podařilo připravit i více oblečení pro lidi na Ukrajinu. již dvakrát se nám podařilo odeslat tuto materiální pomoc. A chystáme se na další várku. Domácí hospic Motýl již 2 rokem pomáhá v našem okrese lidem umírat v jejich domácím prostředí. Minulý rok se nám podařilo pomoci odejít na věčnost 16 lidem. Velikou milostí je, že se na provoz hospice podařilo získat více peněz z grantů a darů. I díky tomu může tato služba dále pokračovat. V současné době máme 5 sestřiček, a jednoho p. doktora. Dále v týmu je přítomen i p. farář Petr Bauchner a já. Naposled bych zmínil i projekt Adopce na dálku, kde se již několik let staráme o tři děti. Dvě v Bolívii a jedno v Indii. Díky naším příspěvkům mohou získat vzdělání a mít tak naději pro svůj další život. Asi budu končit. Na úplný závěr mi dovolte, abych poděkoval všem svým spolubojovníkům v charitě (Ladislav Filip, Jitka Odehnalová, Vratislav Rýzler, Růžena Leknerová, Marie Krömlingová, P. Petr Bauchner a všem dalším, kteří pomáhají s akcemi, koncerty, sbírkami. Pokud budete chtít v postní době přispívat do postních pokladniček, vzpomeňte na naší Farní charitu Sokolov. Tím že pomůžete nejen finančně, ale PŔEDEVŚÍM MODLITBOU, stáváte se aktivními členy charity. Bohu díky za Vás.

S přáním Kristova pokoje a radosti Bc. Jan Sebján, ředitel FCH Sokolov

                             obr 2.jpg                                        obr 3.jpg

Iniciativa Hnutí pro život ČR

Česká republika patří k nejbohatším zemím na světě, a přesto nemá funkční nástroj jak pomoci rodinám, které nečekaně počnou dítě. Vadí vám, že jedinou státem nabízenou "sociální službou" je usmrcení nenarozeného dítěte? Podle posledních statistik bylo jen v roce 2015 usmrceno 20 403 dětí před narozením. Funkční rodina založená na manželství je ve státním zájmu. Je i nejlepší prevencí tisíců potratů, skutečným řešením důchodů, migrace a trvalé udržitelnosti české společnosti. Proto Hnutí Pro život ČR vyzývá k přehodnocení přístupu státu, aby rodiny čekající nečekaně dítě nebyly pod tak silným ekonomickým tlakem volit řešení, kterého později litují. Napište panu premiérovi.

Pane premiére,

blíží se volby a zas všichni politici touží podporovat rodinu s dětmi. Rozumíme tomu, protože rodiče s každým vychovaným dítětem přispějí státu více než 3 000 000 Kč.

Proč ale stát nabízí rodičům při nečekaném početí dítěte jedinou "sociální službu" – jeho usmrcení při umělém potratu? Co to změnit? My jsme pro. Vždyť dobře fungující rodina je nejlepší prevencí tisíců potratů a jediným prostředkem, aby české společnosti nechyběly děti. Ukažte zřetelně rodinám s dětmi, že vám na nich záleží. Určitě to nějak vymyslíte. Těšíme se.

Březnoví jubilanti: Brosig Alois, Beerová Gertruda, Dietlová Kateřina, Holá Anna, Bauchner Petr, Giňová Lucie, Hunyorová Helga, Koliáš Vladimír, Korbel Petr, Kozák Václav, Nagyová Jiřina, Nastinec Vladimír, Óváryová Nikola, Postlová Martina, Reinecke Herbert, Svobodová Edita, Vlachá Barbora, Zuber Herbert, Dietlová Kateřina

Pouť do kraje sv. Zdislavy 28. 9. - 1. 10. 2017

 1. den 28. 9.Chlum sv. Maří; Heřmanice - prohlídka sklárny Heřmanice- rozhledna (jen pro zdatné, ostatní si mohou dát kávu); Hejnice- prohlídka Baziliky a mše sv. k sv. Václavu Lázně Libverda-ubytování, večeře.

2 .den 29. 9.  Jelení Hora - Polsko, tržnice; Křešov mše sv. a prohlídka Baziliky-Polsko; ubytování a večeře Libverda.

 1. den 30. 9. Lemberk-prohlídka zámku; Jablonné v Podještědí - Bazilika sv. Zdislavy; Poutní mše sv. za účasti české šlechty;  prohlídka Baziliky v Jablonném v Pod.; Ještěd - lanovkou na rozhlednu (cena lanovky i zpáteční 149.-Kč není v ceně zájezdu); Libverda večeře.
 2. den 1. 10. Liberec;  Liberec-mše sv.; Mnichovo Hradiště-oběd (v ceně zájezdu); Mnichovo Hradiště - prohlídka zámku; odjezd domů

Cena poutě je 3 800Kč.

V ceně zájezdu jsou prohlídky, doprava, pojištění, ubytování a polopenze. Doprovod kněze zajištěn. Zálohu prosím posílejte na č. účtu 495501033/0800 do 10. července. Případné dotazy ráda odpovím na tel. 731433148. Těším se na viděnou M. Josefová

D U B E N

V sobotu 1.4. proběhla v Chodově od 9 do 14 hodin vikariátní rekolekce

09.00 hod - zahájení a 1. promluva                                                                                                                                                                        

10.15 hod - 2. promluva              

11.00 hod -  oběd                                                                                                                                                                                                         

12.15 hod - 3. promluva                                                                                                                              

13.00 hod - mše svatá

 Promluvy – možnost ztišení - rozjímání svátost smíření – duchovní rozhovor, mše svatá s novokněžským požehnáním. Zpovídají kněží sokolovského vikariátu.

 V neděli 2.4. byla večerní mše sv. obětována za služební tým a pacienty domácího hospice Motýl.

V úterý 4.4. se konala ve farním  kostele od 18 hodin křížová cesta matek za děti.

 Setkání mládeže s biskupem Tomášem před Květnou nedělí se konalo v pátek a v sobotu 7. a 8. dubna v Plzni.

 V sobotu 8. dubna se uklízel kostel před Velikonocemi.

 Na Květnou neděli 9.4. byla ranní mše sv. zahájena na náměstí u Mariánského sloupu požehnáním ratolestí a průvodem do kostela.

 Na Květnou neděli od 15 hodin bylo v evangelickém kostele velikonoční prozpěvování.

 Slovo ke Svatému týdnu

Vstoupíme-li, bratři a sestry, do následujících dnů Svatého týdne a nezůstaneme-li spoutáni „běžným životem“, asi se se nám stane to, že nás začne Ježíšův příběh vtahovat a z diváků se z nás stanou sami protagonisté příběhu.

První otázkou se nám asi stane slovo: „proč?“

Proč tolik nenávisti proti člověku, který jen konal dobro a miloval lidi kolem sebe? Asi na sebe nenechá dlouho čekat ani odpověď. Jednoduše proto, že boural stále přítomný obraz o Bohu, který sídlí na nepřístupném trůně, je obklopen spravedlivými, je středem všeho světa, všichni se mu klaní a slouží. Ano, takto si představujeme svůj vlastní život. Tak to chceme. Abychom byli obklopení milými lidmi, měli se dobře a nemuseli trpět.

Ježíš se obklopil zločinci, svůj život dal pro druhé a trpěl. Proto nás jeho příběh pro praktický život nemá sílu inspirovat. Máme jiného boha, kterému sloužíme, nebo mu spíše otročíme.

Druhou otázkou se nám může stát: A kde jsem já?

Odpovědí na tuto otázku může být návrat k našemu křestnímu zasvěcení. Ježíš proto trpěl, aby mohl být nablízku mně – zločinci, který je odsouzený na smrt. Abych mohl slyšet: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji“. Neboj se otevřít podstatě svého života. Objevíš v sobě touhu po stejné chudobě, kterou jsem prožíval já. Po chudobě, která tě činí vnímavým pro žízeň druhého. Po chudobě, která má v sobě místo pro druhého. Po té svobodě, z které pramení život. Po svobodě, jejímž jediným plodem je Láska.

 Květná neděle 2017                                                                                                                                                                  Petr Bauchner

 V pondělí 10.4. byla ve farním kostele od 15 do 17 hodin příležitost ke svátosti smíření za účasti všech kněží vikariátu.

 Biskup Tomáš pozval na Zelený čtvrtek dopoledne na mši sv. ministranty. Mše sv. byla spojena se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů.

 Postní sbírka byla požehnána na Zelený čtvrtek a předána jejímu účelu.

 Na Velký pátek po skončení obřadů byla zahájena nepřetržitá adorace u Božího hrobu, která trvala až do vigilie Zmrtvýchvstání Páně. Velkopáteční sbírka byla znamením solidarity s křesťany ve Svaté zemi.

Program bohoslužeb na Velikonoce:

   obr IV - 1.jpg                obr IV - 2.jpg

CK Chroštík srdečně zve na celodenní veřejnou vycházku „Dvě v jednom (dni) 

1. vycházka - 5 km, Svádov - osada Varta - Velké Březno

2. vycházka - 5 km, Velké Březno - Hradiště - Valtířov

 1. exkurze - pivovar Březňák - vstupné 100 Kč (nezapomenout občanský průkaz, ochutnávka produkce je jen pro osoby starší 18 let) 2. exkurze - v předválečném opevnění, vstupné 20 Kč 2 x 5 km (nejspíš tak nějak) Spojení: vlak - Cheb 6.25; Sokolov 6.50, K. Vary 7.11 z Ústí nad Labem městský autobus č. 13 do zastávky Svádov nádraží Jízdenky - zpáteční do Ostrova a Labe-Elbe pro až 5 kusů bez ohledu na věk za 550 Kč sraz obvyklý v prvním vagóně.

 Dubnoví jubilanti: Hamouzová Věra, Hříbalová Miroslava, Kašparová Marta, Odehnal František, Reinecková Anna, Stübchen František, Uhlíková Irma, Vlachá Petra

V neděli 23.4 byl od 15 hodin ve farním kostele koncert Evy Henychové

obr IV - 3.jpg

Poděkování

Ekonomická rada naší farnosti se na minulém setkání zabývala hospodařením farnosti v loňském roce s návaznosti na hospodářské výsledky z minulých let. Myslíme, že všichni jsme svědky, a jen slepí mohou nevidět co se od nástupu P. Petra Bauchnera za necelých sedm let v naší farnosti změnilo. Nejsou to jen rozsáhlé investiční akce v kostelech, farách a ostatních nemovitostech naší farnosti, ale hlavně důsledné zavedení řádu a pořádku ve správě veškerého majetku. Zařídil tak důkladnou inventarizaci včetně fotodokumentace, roztřídění a úklidu za 50 let nastřádaných písemností a dokladů. Postaral se o zajištění statisícových úspor v nákladech na vytápění, elektřinu i ostatní energie. Podařilo se mu získat dotace ve výši více než 1,5 milionu v posledních dvou letech. Jenže investice v stejném období překračují 3,3 milionu, které musel řádným a důsledně úsporným režimem hospodaření sehnat, aby konec loňského roku neskončil ve ztrátě, ale s mírným přebytkem.

A za to mu patří naše nejen uznání ale i upřímné díky.

Zaplať Ti to Petře Pán Bůh.

Jistě se nemohl zavděčit všem, nikdo totiž není dokonalý, ale snad každý musí uznat, že odvedl velký kus práce a na co nestačil, dokázal zajistit někoho, kdo ho zastoupil. Na nás je, abychom Petra v jeho snažení podporovali a v rámci svých sil pomohli.                                                            L.Filip a J. Slaninková

Blahopřejeme našemu páterovi Petrovi Bauchnerovi k jeho 53. narozeninám a přejeme do dalších let pevné zdraví a hodně Božího požehnání.

                                                                                                                                                                                                  Farníci

Z poslední pastorační rady

Pastorační rada sokolovské farnosti se sešla v pondělí 6. března. Nejdříve jsme se věnovali pastoračnímu programu na příští období:

 • Postní doba. Farníkům se během postní doby nabízí příležitost účasti na čtvrtečních večerních modlitbách na faře spojených s duchovní obnovou.
 • Postní kasičky. V letošním roce nebudou peníze z postních kasiček zasílány na projekty charity, ale budou složeny k nohám apoštolů (tedy farní rady), která následně určí, jak vybranou částku využít pro pomoc potřebným (a může se klidně jednat například i o nuzné přímo z farního středu).

Pastorační radní si do příštího setkání promyslí, koho z výnosu postních kasiček podpoříme.

 • Setkání pastoračních asistentů, akolytů, lektorů, mimořádných služebníků eucharistie a pomocníků kněží ve farnosti 25. 3. 2017.
 • Postní rekolekce v Chodově 1. 4. 2017.
 • Koncert Evy Henychové 23. 4. 2017 farní kostel Sokolov.
 • Vikariátní pouť na Chlum svaté Maří 8. 5. 2017.
 • Noc kostelů 9. 6. 2017.
 • 800 let od smrti bl. Hroznaty – pouť14. 7. a diecézní pouť 16. 9. Ve farnostech mimo to je možno upořádat výstavu o bl. Hroznatovi, soutěže a jiné aktivity. Rok je vhodný pro prohloubení sociálního cítění – zvláště s ohledem na rodiny a sociálně slabé, dále pak na lidi zotročované a vydírané. Na tento úmysl je možno uspořádat modlitební večer.

V další části setkání farář PR informoval o nových směrnicích biskupství, které vešly v platnost od 1. 1. 2017

 • Mzdový pastorační fond. Tento fond slouží k vytváření finančního zdroje určeného k podílení se na financování osobních nákladů pastoračních asistentů ve farnostech. Farnosti přispívají podle počtů pastoračních asistentů do fondu 10 – 60% mzdových nákladů těchto asistentů. Sokolovská farnost má pastorační asistentku na půl úvazku – paní Hanu Kodedovou. Zařazení pana Sebjána se bude ještě řešit.
 • Stanovy ekonomických rad. Stanovy budou rozeslány členům ER a PR k prostudování.
 • Solidární fond. Slouží částečně pro mzdové zabezpečení odborníků, dělajících farnostem nezbytný servis, částečně pak pro rovnoměrnější rozložení finančních prostředků mezi bohaté a chudé farnosti. Farnosti jsou ve smyslu této směrnice řazeny do 3 kategorií:1) farnost standardní, 2) farnost s nadstandardní ekonomickou kapacitou, 3) farnost s nedostatečnou ekonomickou kapacitou. Sokolovská farnost se zařadila do druhé kategorie s tím, že kromě odvodů z hospodářské činnosti bude též podporovat z 50% plat faráře.

Biskupství plzeňské také usiluje o vytvoření nových stanov pro pastorační rady. Radní naší farnosti dostali od faráře materiály, ke kterým se mohou vyjádřit a tak podpořit tvorbu nových V další části setkání farář požádal pastorační radu o vyjádření se k vizi nájemního a sociálního bydlení na sokolovské faře. Nejdříve farář seznámil radní s minulostí, současnou situací i budoucí vizí sociálního a nájemního bydlení na sokolovské faře. Podkroví fary by mělo sloužit v podobě dvou samostatných garsonek pro normální dlouhodobější nájemní bydlení, jeden ze dvou bytů v prvním patře pak pro dvě osoby sociálně slabé. Rada vizi, i při vědomí možných rizik, podpořila a shodla se na usnesení, že vize přináší „smysluplné využití prostor fary“.

 Na závěr setkání farář informoval radní o aktuálním stavu projektů farní charity:

Ubytovna v Oloví. Ubytovna je stoprocentně naplněná. Původní záměr nabídnout sociálně slabým lidem možnost trvalejšího bydlení, jako alternativy ke komerčním ubytovnám, se naplňuje. Na podporu osobnostního růstu a sociálního začleňování charita nemá dostatečné kapacity, zlepšení by mohlo částečně nastat se zavedením povinně odpracovaných hodin ve veřejně prospěšných pracích. Dalším nedostatkem ubytovny je přítomnost správce, který nemůže v ubytovně trávit 24 hod denně 7 dní v týdnu. Tento nedostatek částečně kompenzuje kamerový systém.

Zilvárův dům. Projekt zatím přešlapuje na místě. Zatím nenachází podporu pro svůj vznik.

Tříkrálová kavárnička. Projekt byl spuštěn bez vědomí vedení diecézní charity a biskupství, za což byli farář a ředitel farní charity pokáráni.

Katolický pohřeb

   K lidskému životu patří umírání a smrt. Smrt člověka se může stát završením celé jeho lidské pouti a proto má v lidském životě jedinečné místo. Aby smrt toto místo mohla v životě zemřelého a především v životě jeho blízkých přátel či bratrů a sester ve víře zaujmout, je nutné zemřelému vystrojit pohřeb. (Vzmáhající se praxe rozloučení bez obřadu či v úzkém rodinném kruhu opomíjí důležité procesy, které jsou s lidským umíráním spojeny).

     Zamysleme se, zda máme poslední věci našeho života zajištěné. K tomu může významně přispět to, že se svými blízkými hovoříme o našich posledních věcech. Ještě lépe je písemně sepsat poslední vůli a tam zřetelně uvést, že si přejeme katolický pohřeb se mší svatou.

   Pokud by nám i přesto zůstala pochybnost, že naši blízcí nebudou naši poslední vůli respektovat, farnost v takovém případě nabízí sepsání smlouvy o pohřbu. Tuto smlouvu farník uzavře se sokolovskou farností a ta mu v okamžiku smrti zajistí důstojný pohřeb. O uzavření pohřební smlouvy farník své blízké informuje, případně to uvede v závěti, kterou uloží u notáře.

   Více informací u faráře Petra Bauchnera

Z poslední ekonomické rady

     Ekonomická rada sokolovské farnosti se sešla k jednání v pondělí 13. 3. Nejdříve jsme se věnovali účetní uzávěrce za loňský rok. Členové ERF dostali v předstihu k prostudování jak podrobnou analýzu příjmů a výdajů za rok 2016, tak jejich zveřejňovanou, stručnější verzi. Členové ERF neměli k finanční uzávěrce za rok 2016 větší připomínky. Závěrem bylo konstatováno, že farnost hospodaří dobře. Poté jsme se věnovali aktualizaci záměru velkých oprav v nadcházejícím období. Ve farním kostele sv. Jakuba je naplánovaná rekonstrukce vstupního prostoru. Ta se bude týkat restaurování Kalvárie, omítek ve vstupní části a měly by být vytvořeny dva nové prvky: prosklené zádveří a mříž v prostoru pod kruchtou. Na faře v Sokolově chceme začít rekonstrukci garsonek v podkroví a kompletně též zrekonstruovat farní kuchyni. V budoucnu je na faře ještě naplánováno venkovní zateplení schodiště a osazení solárních panelů pro ohřev TUV a topení. Na kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Svatavě budeme pokračovat s rekonstrukcí střechy. V kostele sv. Petra a Pavla v Krajkové plánujeme v letošním roce napustit zbytek inventáře přípravky proti červotočům. Zbudou-li ještě nějaké finance, plánujeme pořídit do kostela nová svítidla. V závěru setkání jsme ještě nastolili téma hospodaření ve farních lesích, kterému se podrobněji chceme věnovat na příštím setkání.

                                                                                                                                                                                               Petr Bauchner

Křty - Ivana Straková, Alžběta Pompová

Pohřby: Alena Icíková

K V Ě T E N

V I K A R I Á T N Í   P O U Ť

C H L U M   S V A T É   M A Ř Í

8.5. 2017

P R O G R A M:

9:00       Přivítání poutníků

9:30       Průvod ke studánce

10:00     Loretánské litanie, požehnání pramene, radostný růženec          

11:15     Přestávka na občerstvení

12:30     Bl. Hroznata – Život s Pannou Marií

               Přednáška: JM Filip Zdeněk   Lobkowicz OPraem.

13:30     Mše svatá

Po celý čas poutě bude zajištěna zpovědní služba.

Ve středu 10.5. byla od 10 hodin mše sv. v Domově seniorů v Královském Poříčí.

 V Krajkové byl nově upraven liturgický prostor a lavice.

obr V - 1.jpg       obr V - 2.jpg     obr V - 3.jpg     obr V - 4.jpg

obr V - 5.jpg       obr V - 6.jpg       obr V - 7.jpg     obr V - 8.jpg

Májové pobožnosti byly v pátek od 16.30 hodin ve farním kostele.

 Neděle 21.5. byl Dnem modliteb za pronásledované křesťany.

 Květnoví jubilanti: Furinová Alžběta, Jůnová Libuše, Králič Jaroslav, Krobová Markéta, Musilová Taťána, Tauerová Viera, Tauer Miroslav, Tomčík Alexandr st., Vlachý Pavel, Miškovská Tereza, Walterová Jaroslava

Týden modliteb za duchovní povolání 1 .- 7. 5. 2017

Ten, kdo se nechal přitáhnout Božím hlasem a začal následovat Ježíše, velmi rychle v sobě objeví neodolatelnou touhu přinášet radostnou zvěst bratřím prostřednictvím evangelizace a služby v lásce.

                                                                                         Papež František

Jubilejní rok Fatimy

     Slavení Jubilea Fatimy, probíhá od května di října 2017, především v hlavních dnech zjevení Panny Marie ve Fatimě před sto lety v roce 1917, a to vždy každého 13. v měsíci.

Česká biskupská konference rozhodla, aby toto Jubileum Fatimy bylo slaveno v českých a moravských diecézích a apoštolském exarchátu po celý tento rok 2017 s národní poutí do Fatimy a programy v našich diecézích. Organizaci zajišťuje Českomoravská Fatima v Koclířově.

Současně každého 13. od května do října tohoto roku je možné získat v našich farnostech plnomocné odpustky Jubilea.

                                                                                                                                       Mons. Pavel Dokládal, Českomoravská Fatima Koclířov

Jubilejní rok Fatimy Podmínky k získání plnomocných odpustků

Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, z rozhodnutí papeže Františka, jsou věřící obdarováni plnomocnými odpustky v jubilejním roce od 27. listopadu 2016 až do 26. listopadu 2017. Plnomocné odpustky jubilea se udělují: a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé z oslav nebo modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče náš“, Vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou; b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, oratoři či na vhodném místě, ve výroční dny zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017), a kdo se s úctou zúčastní oslavy nebo modlitby ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče náš“, Vyznání víry (Credo) a bude vzývat Pannu Marii Fatimskou; c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci, nebo z jiného vážného důvodu nemohou cestovat, činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) a před soškou Panny Marie Fatimské ve výročních dnech zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) se duchovně spojí s oslavami jubilea, přičemž s důvěrou odevzdají svoje modlitby a bolesti nebo oběti svého života skrze Pannu Marii Milosrdnému Bohu. K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání, splnili obvyklé podmínky: svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Poděkování:

Bratřím a sestrám, kteří přispěli svou službou k letošnímu slavení velikonočních svátků. Díky za požehnanou postní přípravu, více než 24 hodinovou adoraci u Božího hrobu, za modlitební doprovod písněmi našemu varhaníkovi a schole, za služby ministrantů a kostelníka, úklid a květinovou výzdobu. Za všechny farníky děkuje farář.

Nejviditelněji přispěli ti, kteří se účastnili úklidu a výzdobě farního kostela, schola a varhaník, kteří doprovodili liturgii zpěvem a hudbou, ministranti a kostelník, kteří vytvořili podmínky pro liturgii.

 Ministrantská setkání 2017

Ve dnech 19. – 20. 5. 2017 proběhne Diecézní setkání ministrantů v klášteře Teplá. V týdnu 19. – 26. 8. 2017 se pak v Horní Blatné uskuteční již 3. diecézní tábor ministrantů.

 Ve čtvrtek 25.5. na Slavnost Nanebevstoupení Páně nebyla mše sv. ve Svatavě, ale od 18 hodin v Sokolově, při níž byla zahájena novéna k Duchu svatému.

 V měsíci květnu zemřel Mons. P. Václav Škach, papežský legát a emeritní kancléř Plzeňské diecéze.

CK Chroštík srdečně zve na celodenní chodivé chrošťo představení Doubravka a poustevník 20. května 2017. Místo konání: mezi Teplicemi a Všebořicemi. Osoby a obsazení: podívejte se do katalogu, ať se v ději orientujete!!!! Délka představení: 20 dějství (asi) V předposledním dějství vstoupí do děje barokní studna se svým příběhem.

 Pohřby: Adolf Batka, Zuzana Kocová, Božena Adámková, Lydie Hejdová

Č E R V E N

V sobotu 3.6. v 18 hodin ve farním kostele slavily svatodušní vigilie.

V neděli 4.6. na Slavnost Seslání Ducha svatého proběhla při bohoslužbách sbírka na Plzeňskou diecézi.

V pondělí 5.6. se od 18.30 hodin sešla na faře pastorační rada.

Přítomni:

Petr Bauchner, Pavla Koliášová, Miroslav Tauer, Anna Reinecková, Rudolf Tlustý, Gerta Beerová, Hana Kodedová, Jan Miškovský.

Omluvena: Jiřina Kuchařová

Program:

 1. Úvodní modlitba
 2. Využití postních kasiček
 3. Dopad nových směrnic biskupství na život farnosti – personálie
 4. Finance a stavební akce
 5. Reflexe života farnosti
 6. Farní kalendář
 7. Příští setkání PRF

V pátek 9.6. proběhla v kostelích v Sokolově, Svatavě a Krajkové Noc kostelů.

Letošní Noc kostelů bude probíhat v naší farnosti v kostelích ve Svatavě, Krajkové a v Sokolově. Akce začíná 9. 6. 2017 od 16:00 hod. těšit se můžeme také na doprovodný program.

Program Svatava:

16:00 hod. zahájení

17:00 hod. koncert pěveckého sboru Jen Tak Sokolov

19:00 hod. koncert dechového kvarteta

21:00 hod. ukončení akce

Program Sokolov:

16:00 hod. zahájení

17:00 hod. mše svatá

18:00 hod. otevření věže kostela

18:30 hod. koncert dechového kvarteta

20:00 hod. koncert pěveckého sboru Vivat Musica Kraslice a Canticorum Gaudium

Program Krajková:

17.00 – 17.05   Zahájení

17.00 – 19.00   Možnost výstupu na kostelní věž, prohlídka hodinového stroje

17.15 – 18.00   Divadlo pro děti – Kahánek Habartov – veselá pohádka

18.00 – 18.10   Zvonění veřejnosti na kostelní zvony

18.15 – 19.30   Brnkání a zapomenuté sféry minulosti, hudby a podzemí Krajkové a okolí

                         Přednášející – RNDr. Petr Rojík PhD – poutavé vyprávění s promítáním                     

                         diapozitivů a hudební ukázkou z díla barokního skladatele G. Jacoba –

                           krajkovského rodáka.

19.30 – 20.00   Přestávka

20.00 – 21.30   Koncert folkové skupiny NaDen

Výborná muzika, výborný zpěv i mluvené slovo J.Jelínka a písně nejen Jarka  Nohavici

Noc kostelů Krajková:

 VI - 1.jpg      VI - 2.jpg      VI - 3.jpg

 VI - 4.jpg      VI - 5.jpg      VI - 6.jpg

CK Chroštík srdečně zve na celodenní veřejný výlet/výkrmnou výpravu Libý svět kamenných výchozů 17. června 2017 Trasa 19 km (asi nebo tak nějak) Trasa: Schöneck Ferienpark - Grünbach – Falkenstein Stinné lesy vogtlandské v pramenné oblasti řeky Muldy nás dovedou k skalním výchozům metamorfitů (Grauwackenquarzit). Jsou to unikátní geologické výtvory soustředěné kolem vzdušných lázní Grünbach. Z turistické stezky uvidíme Rehhübel, Bastei, Schwarzerstein, Wendelstein, Lochstein - geologické útvary evropského významu.

Spojení: vlak - K. Vary 7.30, Cheb 7.35 ;(přestup v Sokolově), Sokolov 8.32 Jízdenky - odevšad z KV kraje Egronet, lze koupit pro 1,2, 3, 4 a 5 osob (čím víc, tím levnější), 3 děti zdarma na 1 jízdenku

V neděli na Slavnost Těla a Krve Páně se po mši sv. konal eucharistický průvod na náměstí.

V neděli 18.6. byla od 15 hodin mše sv. v Královském Poříčí.

Červnoví jubilanti: Bariová Jolana, Brunová Marta, Gáliková Marie, Jirsenská Milena, Koliáš Filip, Koliáš Josef, Lovašová Marie, Nedělová Věra, Petričák Miroslav, Pudilová Pavlína, Siegl Antonín, Tomčíková Marie, Vodrážková Marta

V sobotu 24.6. proběhlo ve Skalné vikariátní setkání mládeže.

Rozloučení se školním rokem a vítání prázdnin. Ti, kteří se už nemohou dočkat skutečného léta a prázdnin, mohou své těšení se prožít společně ve středu 28. 6. na farní zahradě. V 17:00 zahájíme grilováním a opékáním všeho možného. Zbyde jistě také fůra času na dovádění, popovídání si, a nebo bytí jen tak společně. Pozvané jsou nejen děti a jejich rodiče ale vůbec všichni farníci, kteří jsou rádi spolu a chtějí se mít rádi. Masíčko, slané věci a pitivo, zajistí farář, něco sladkého můžete přinést s sebou.

Koncert III. mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera:

Slavné barokní koncerty - Gunter Jacob aneb z Krajkové do celé Evropy 26. 2017, 19:00 kostel sv. Petra a Pavla, Krajková.

Capella Regia, dirigent Robert Hugo. Vstupné dobrovolné bude věnováno na podporu varhan.

Poděkování za Noc kostelů 2017:

VI - 7.jpg   V sokolovské farnosti, proběhla Noc kostelů na 3 místech. V Sokolově, Krajkové a ve Svatavě. Velice mě potěšilo, že na tuto akci si lidé najdou cestu. I když se nejedná o obrovské davy lidí, přesto je ještě mnoho takových, kteří mají chuť o duchovní a kulturní program. Tento rok jsme měli možnost si poslechnout zajímavé koncerty pěveckých souborů. V Sokolově nás velice mile překvapil soubor Vivat musica Kraslice pod vedením Ivety Poslední. Jejich vystoupení mohu nazvat jako zpívající modlitba. Druhým pěveckým souborem byl sokolovský soubor Jen tak pod vedením pí. Plaché. Tento soubor vystoupil ve svatavském kostele. Krásnou duchovní atmosféru sokolovského a svatavského kostela dotvořilo uskupení hudebníků s názvem Sokolovský kvintet. Bylo to moc krásná hudba lahodící uchu i duši. Nemohu také zapomenout na našeho varhaníka Rudolfa Tlustého, který si pro nás připravil malý varhanní koncert. A stává se již tradicí, že akci zakončujeme koncertem ve veži. Tento rok jsme ve veži kostela přivítali Tomáše Štěpánka se svojí kamarádkou Evou, a v jejich podání jsme si vyslechli písně bluesové, šansonové. Noc kostelů nám krásně plynula, a byla to veliká boží milost, která byla přítomna při této naší akci. Veliký dík všem našim vystupujícím a také dobrovolníkům z řad farnosti.    Jan Sebján

Nejen svatavští a sokolovští, ale i krajkovští uspořádali velmi inspirující program během noci kostelů. V Krajkové jsem byl přítomen přednášky Petra Rojíka, na niž navazoval jeden z krajkovských rodáků pan Erelbeck. Během jejich vystoupení ve velmi inspirující atmosféře bylo znát, jak moc potřebujeme poznávat své společné kořeny a jedni druhé. Bohu díky, že se krajkovský kostel mohl stát takovému nejen náboženskému ale i kulturnímu a společenskému setkání velmi vhodným prostředím.

Všem organizátorům, především pak Gertě Beerové, Saše Pokorné a Janu Sebjánovi chci ze srdce poděkovat.

   Petr Bauchner

Pomoc potřebným

VI - 8.jpg

     Zprávy z Tříkrálové kavárničky.

     Máme za sebou 3 měsíce fungování, a s radostí musím napsat, že naše kavárnička stále funguje, a pro některé lidi se stala součástí jejich života. V květnu zde proběhl koncert Slávka Klecandra, který navštívilo velice málo posluchačů (5). I přes toto malé číslo jsme si mohli užít koncert v krásném prostředí zahrady Tříkrálové kavárničky. S podobnou návštěvností proběhla přednáška PhDr. Františka Kšajta, který je psychoterapeutem Domácího hospice Motýl, a poradcem pro pozůstalé. Hodinová přednáška o truchlení byla velmi zajímavá a poučná. Poprvé jsme vyjeli s naší pojízdnou Tříkrálovou kavárničkou i mimo Sokolov. V Jindřichovicích jsme se zúčastnili Pohádkové cesty. Moc nás potěšil veliký zájem o tříkrálovou kávu. Všechny zásoby jsme vyprodali, a měli velice krásnou tržbu z prodeje. Bohužel naši kavárničku navštívil pan zloděj, který nám kromě peněz odcizil i další drobnosti. Připravujeme rozšíření venkovního posezení a chystáme další akce.

Jan Sebján, kavárník

Křty: Nela Hrehová, Samanta Dunková,

Pohřby: Jan Eichner

Svatby: Michal Sedlák a Marie Marešová

Č E R V E N E C

Slovo faráře k prázdninám:

Bratři a sestry,Můžeme putovat důvěrnou krajinou svého dětství či mládí, nebo můžeme vstoupit do míst nových, neznámých. Prázdniny nám otvírají různé možnosti. Využít příležitost vystoupit z kolotoče běžného života, skládajícího se ze stále nekončícího vyřizování různých úkolů, je ale životní nutností. Přeji sobě i vám, bratři a sestry, aby nám přicházející čas prázdnin poskytl čas a prostor k tomu, abychom mohli srdcem vnímat směr a cíl naší životní pouti.                                                                                                                                                                                              Petr Bauchner

Pořad bohoslužeb v červenci:

Během července budou z důvodů dovolených zachovány v sokolovské farnosti pravidelné bohoslužby jen v nedělní dopoledne a to v 8:30 v Sokolově a v 10:30 v Krajkové. V neděli 16. 7. a v neděli 6. 8. bude ve farnosti pouze jediná mše svatá a to v Sokolově v 8:30. Konání ostatních bohoslužeb najdete níže v rozpisu jednotlivých týdnů. Faráře bude během jeho nepřítomnosti ve farnosti (tábor, dovolená) v neodkladných záležitostech (pohřby, svátost nemocných), zastupovat P. Jiří Majkov z Lokte (tel.: 606 220 130) V pracovní dny bude na faře přítomna farní asistentka Hana Kodedová (tel.: 724 932 501) V naléhavých případech se můžete na faráře obrátit formou sms zprávy (tel.: 608 656 556).

Farní svatojakubská pouť Letošní svatojakubskou pouť naší farnosti prožijeme netradičně v neděli 23. 7. mší svatou od 15:00. Přesun z tradičního sobotního slavení na neděli vyvolal vývoj posledních let, kdy se sobotního slavení účastnilo stále méně lidí. Přesun na neděli by mohl dát lidem prostor, přestože jsou prázdniny, pro větší účast na slavnosti. Letošním hlavním poutním celebrantem bude nový generální vikář pro Karlovarský kraj, P. Jiří Majkov. Po mši svaté bude následovat, jak už je tradicí, pohoštění na farním dvoře. Večerní mše svatá v 17:00 v tento den již nebude. Přípravu poutního pohoštění pojmeme tak, že je z převážné části vyrobí farníci doma a během neděle přinesou na faru.

V sobotu 29.7. se konala pouť ke kapli sv. Maří Magdaleny v Kamenici.

Červencoví jubilanti: Ježek Otakar, Kanalošová Karolina, Koliáš Norbert, Koliáš Šimon, Kuchařová Jiřina, Majoroš Ladislav, Majorošová Jarmila, Slaninková Jitka, Waloschek Jonáš, Waloschková Eliška, Wolf Karel

Pohřby: Karel Kovář

Pozvánky na prázdninové akce v diecézi:

ÚLET prázdninové setkání pro náctileté 14 – 18 let proběhne opět v Nečtinech od 16. – 22. 7. 2017 pod vedením jáhna Jindřicha Fencla a teamu. Informace a přihlášky fencl@bip.cz, nebo na tel.: 731 619 704.

Tábor ministrantů v Horní Blatné (19. – 26. 8. 2017)

S R P E N

V sobotu 12.8. se v Chodově od 9.30 hodin uskutečnila pouť k sv. Vavřinci s požehnáním nových zvonů.

V úterý 15.8. jsme oslavili Slavnost Nanebevzetí Panny Marie mší sv. ve farním kostele v 8.30 hodin. Kromě toho se konala mše sv. na Mariánském poutním místě v Chlumu sv. Maří od 10 hodin. Hlavním celebrantem byl plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.

VIII - 1.jpg

V pátek 25. 8 .2017 proběhne na farní zahradě v Sokolově 1. ročník minestiválku Farní zahrada. Na co se tedy můžeme všichni těšit? Tak úplně to nej je společenství mezi sebou. Dále malé občerstvení, no a na závěr nějaká ta hudba. Začínáme tedy v 17.00 hod., kdy proběhne na zahradě mše svatá. Poté od 18.00 hod začne hudební část festiválku. Představí se nám pěvecký soubor La Dolce Vita, hudební duo Věžáci, kapela NaDen a jako vzácní hosté vystoupí Eva Henychová a Slávek Klecandr. Po celou dobu festiválku bude možno drobné občerstvení, pitivo a to je asi vše. Vstupné je dobrovolné. Akce bude ukončena asi kolem 21.00 hod. Budu moc potěšen, pokud zajdete na tuto akci, která by mohla mít třeba příští rok opakování.

                                                                             Jan Sebján organizátor

VIII - 2.jpg    VIII - 3.jpg 

 

VIII - 4.jpg       VIII - 5.jpg    VIII - 6.jpg    VIII - 7.jpg

Celostátní setkání mládeže v Olomouci (15. – 20. 8. 2017). Setkání je určeno pro mladé od 14 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství věřících vrstevníků. Přihlášky a podrobnější informace naleznete na: www.olomouc2017.signaly.cz

 VIII - 8.jpg

Srpnoví jubilanti: Gardošová Marie, Chuderáková Marie, Kodedová Hana, Petričáková Petra, Štiáková Růžena, Tlustý Rudolf, Tomčík Alexandr st. Zahrádková Libuše, Štefflová Marie

Křty: Ladislav Ády

Z Á Ř Í

V sobotu 2.9. byla ve 13 hodin nově požehnána kaplička za hřbitovem a od 14 hodin byla v lomnickém kostele česko-německá poutní mše sv. za přítomnosti P. J.Majkova a P.P.Fořta.

V neděli 3.9. byla večerní mše sv. ve farním kostele slavena s přímluvami za domácí hospic Motýl.

Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

IX - 1.jpgMilí bratři a sestry, spolubratři kněží, jáhni, osoby zasvěceného života!

V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé údolí Cova d‘Iria, které je součástí obce Fatima, kde se před sto lety zjevila třem malým pasáčkům – sv. Hyacintě, sv. Františkovi Marto a Lucii dos Santos – Matka Boží Panna Maria.

Je až obdivuhodné, jak jsou lidské dějiny „protkány zjeveními a nadpřirozenými znameními, která přímo vstupují do lidského života, provázejí putování světa a překvapují věřící i nevěřící. Tyto úkazy, které nemohou být v rozporu s obsahem víry, musí směřovat k ústřednímu bodu Kristovy zvěsti: k lásce Otce, která vede lidi k obrácení a dává jim milost, aby se mu zcela oddali se synovskou důvěrou.“1

Výjimečnost těchto zjevení však spočívá v tom, že pokaždé představují určitý zlomový moment, při kterém byl potřebný mimořádný zásah. Například zjevení Panny Marie v Guadalupe v Mexiku nastolilo otázku svobody a důstojnosti jihoamerických indiánů. V Lurdech se zjevuje Panna Maria jako Neposkvrněné početí, nikoli jako Madona, tedy jako matka s dítětem, a tak liberální společnost 19. století je tím přiváděna k plnohodnotnému pohledu na ženu a její úlohu ve společnosti.

Fatimské zjevení obsahuje nejenom výzvu a poselství portugalským věřícím, kteří prožívají perzekuci církve obdobnou našim padesátým letům minulého století, ale je zároveň úkazem nejvíce prorockým, jak píše kardinál Ratzinger v dokumentu o fatimském zjevení: „První a druhá část tajemství se týká především úděsného vidění pekla, úcty k Neposkvrněnému srdci Panny Marie, druhé světové války a pak předpovědi nesmírných škod, které sovětské Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské víry a přilnutím ke komunistickému

totalitarismu.“ Třetí část tajemství je symbolické zjevení, které přibližuje druhou světovou válku a diktatury nacismu a komunismu a končí viděním atentátu na Kristova náměstka. Naplnění tohoto proroctví v dějinách spatřujeme v atentátu na papeže sv. Jan Pavla II. 13. května 1981.

Byl to právě svatý Jan Pavel II., který se v reakci na atentát a na dramatické a kruté události 20. století rozhodl naplnit výzvu Panny Marie a znovu zasvětit lidstvo jejímu Neposkvrněnému srdci. K úkonu odevzdání a zasvěcení došlo 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí v Římě a sám papež pro tuto příležitost připravil modlitbu. Jsme přesvědčeni, že i naplněním této Mariiny výzvy obsažené ve fatimském zjevení přispěl papež k pádu totalitních režimů v zemích východní Evropy. Na přelomu tisíciletí byla z rozhodnutí sv. Jana Pavla zveřejněna také třetí část fatimského tajemství spolu s nutným výkladem.

Tak jako knihy Božího zjevení (Bible) vyžadují exegetický výklad, tak je tomu i v případě textů fatimského poselství, jež se obrací na malé pastýře v portugalské vesnici, aby předali toto poselství církvi, která je má ochraňovat a zvěstovat.                                                             1 Texty kurzivou převzaty z dokumentu Kongregace pro nauku víry „Fatimské poselství“ (vydal sekretariát ČBK v Praze v roce 2000).

Panna Maria vyzvala k pokání za neúctu, rouhání a lhostejnost, kterými je Bůh ve světě urážen. Znovu tak zdůrazňuje slova, jimiž Kristus začal své veřejné působení: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15). Obrácení není totiž jen počátkem naší víry, ale neustálou potřebou a žitou formou víry. Jen když se budeme neustále odvracet od hříchu, jehož přitažlivost na tomto světě trvá a vyžaduje stálé úsilí se mu vzpírat – a to skutky lásky a milosrdenství – máme šanci proměnit svět.

Fatimské poselství nás vyzývá, abychom měli odvahu měnit svět k lepšímu podle Kristova příkladu. Je to také naše výzva, výzva vašich pastýřů – biskupů vám všem: dětem a mládeži na začátku školního roku, rodinám, farnostem. Mějme odvahu měnit svět k lepšímu!

Naše pouť do Fatimy, které se mnozí zúčastníte a při které nám ve výroční den zjevení 13. září bude předána socha Panny Marie Fatimské, jakož i putování této milostné sochy po našich katedrálách ať jsou velkým poděkováním za dar svobody, zároveň však i novým rozhodnutím uskutečňovat tuto výzvu: Mějme odvahu měnit svět k lepšímu!

Těmito řádky našeho poselství vás zveme k účasti na národní pouti do Fatimy, nebo alespoň k modlitebnímu spojení s ní. Vy, kteří se nebudete pouti účastnit, připojte se k nám například zmíněnou modlitbou sv. Jana Pavla II. z roku 1984, kterou mají duchovní správci k dispozici. Rovněž tak zveme k účasti na pokračování této pouti díků, jímž bude putování sochy Panny Marie Fatimské po diecézích a poutních místech naší vlasti. Organizaci svěřujeme Českomoravské Fatimě a vás prosíme o podporu jak při duchovní přípravě, tak při vlastním organizování jednotlivých poutí. Slavení jubilea Fatimy v České republice bude zakončeno o svátku Panny Marie Růžencové v Českomoravské Fatimě v Koclířově odevzdáním se Neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, Ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, jímž se silou Ducha Svatého obracíme přímo k Tvému srdci.

Ze srdce vám všem žehnáme. Vaši čeští a moravští biskupové

Pastýřský list biskupa Tomáše – pozvání na diecézní pouť do kláštera Teplá

Milé setry a milí bratři,

už v nejbližší sobotu 16. září se uskuteční největší diecézní setkání roku, společná pouť do kláštera v Teplé. Zahájíme ji jako obvykle v 9.45 hodin u kříže. Letošní program se ponese především v oslavách 800. výročí od smrti bl. Hroznaty a reflektování současného motta diecéze: „Bože zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď.“ (Ž 139,23n).

Našemu diecéznímu patronovi bude věnováno odpolední divadelní představení a také o něm bude přednášet premonstrát P. Jindřich Zdík Charouz. Katechezi na diecézní motto bude mít paulín, odnedávna působící v naši diecézi, P. Bogdan Stępien. Bude to tak příležitost se s ním seznámit osobně. Josef a Manka Kutilovi budou mít program pro manžele s názvem „Být Božím nástrojem“. Adorace, křížová cesta nebo prohlídka klášterní knihovny, to jsou další možnosti pro odpoledne.  Věřím, že stejně jako mně, se Vám zalíbí koncert dětského orchestru Tremolo, který jsem měl možnost už jednou vyslechnout.

Během celé pouti nebude chybět program pro děti. Novinkou je program pro náctileté. Další novinkou je to, že mládež, která začíná program už v pátek, a to koncertem křesťanské folkrockové kapely „Oboroh“ Slávka Klecandra a následně grilovačkou, táborákem a společnou modlitbou, může prodloužit svoji pout´ do neděle. Na setkaní s mladými se moc těším – pamatujte na spacák a karimatku s sebou. Podrobnější informace o pouti najdete na vývěsce Vašeho kostela nebo na webových stránkách biskupství.

    Milí spolubratři, milé setry milí bratři, prosím přijeďte do Teplé na diecézní pouť. Je to důležité povzbuzení pro každého z nás a orientační bod na našem společném putování. Těším se moc na osobní setkaní s Vámi a na prožívání společenství víry u Eucharistie.   

                                                                                                   + Tomáš

Diecézní setkání mládeže v Teplé.

     Už 15. 9. 2017 odjíždíme na setkání mládeže naší diecéze do Teplé. Je to naše první diecézní setkání, kde máme na starosti i organizaci. Spolu s p. Pavlem Fořtem (vedoucí DCM Plzeň) jsme připravovali program setkání. A tak v pátek 15 .9. odjíždíme v 16.30 ze Sokolova do Teplé, kde nás od 19.00 hod. čeká koncert skupiny Oboroh a poté bude následovat společný večer s drobným občerstvením a společná adorace. Sobota je ve znamení Diecézní pouti, takže budeme pro sportuchtivé lidi zajišťovat sportovní aktivity. Proto si sebou vezměte i sportovní oblečení, abychom mohli společně zahrát ringo, nebo brendball. My mladí budeme zústávat v Teplé až do neděle. Večer nás totiž čeká promítání filmu a snad i večerní křížová cesta. No a v neděli po mši se společně opět vrátíme zpět na naší faru do Sokolova. Pořád doufám, že se mi ještě někdo ozve, protože by chtěl zažít společný Božský víkend.

Tak se nebojte a dejte mi vědět. Na tel. 725057787 nebo na email sebisov@volny.cz                   Jan Sebján – Sebiš, starý mládežník

Diecézní pouť do Teplé 16. 9. - program

9.45 zahájení u kříže

10.00 katecheze na diecézní motto: P. Bogdan Stepien OSPPE,                program pro děti, program pro náctileté, program pro mládež

11.00 slavení eucharistie s biskupem Tomášem

12.15 polední přestávka na občerstvení

12.45 koncert dětského orchestru Tremolo

13.00 možnost prohlídky klášterní knihovny (zdarma do 14.00)

13.30 pokračování programu pro děti, -náctileté a mládež (do 15.15)

14.00 přednáška o bl. Hroznatovi: P. Jindřich Zdík Charouz, OPraem,

         křížová cesta, divadlo „Blahoslavený Hroznata“, pro manžele: „Být

         Božím nástrojem“: Josef a Manka Kutilovi či adorace v klášterní kapli

15.30 zakončení pouti v kostele

Zářijoví jubilanti: Krob Luboš, Lukšíková Hedvika, Pokorná Alexandra, Polívková Veronika, Puffrová Dagmar, Somorovská Helga, Šulcová Magdalena, Tlustá Edita, Tomčík Alexandr, Vajda Vincent.

Výuka náboženství pro děti a mládež v novém školním roce

V novém školním roce budou probíhat, tak jako loni, setkání mládeže 14+. Povede je Jan Sebján – Sebiš. Setkání mladších dětí budou probíhat v pátek od 14:00. Místo konání budou pravděpodobně Jindřichovice, pokud se nesejde dost dětí ze Sokolova, aby mohla dětská skupinka vzniknout i zde. Je důležité si připomenout, že rodiče se na křtu dětí zavázali k tomu, že děti budou vychovávat ve víře. Výuka náboženství patří k neopominutelným způsobům, jak této povinnosti dostát. Před prvním svatým přijímáním dítě musí alespoň dva roky navštěvovat výuku náboženství.

Prosím rodiče, kteří na tuto výzvu zareagují, aby se se mnou spojili.

                                           Farář Petr Bauchner

Ve čtvrtek 28.9. na Slavnost sv. Václava byla mše sv. ve farním kostele od 8.30 hodin

Malé ohlédnutí za Minifestiválkem farní Zahrada

 Věřte mi, tohle jsem opravdu nečekal. Počítal jsem, že se uskuteční náš "minifestiválek" za účasti malého počtu posluchačů. Díky Bohu za všechny milé a pohodové lidi, kteří si našli cestu do naší Farní zahrady, která nádherně ožila. Myslím, že budeme v tomto duchu pokračovat i příští rok. Není nad to, když se akce připravují společně s Bohem, na modlitbách. Je to znát. Ne jen účastí, ale hlavně pohodičkou, která vládla na našem Minifestiválku. Jan Sebján. 

                           IX - 3.jpg                              IX - 3.jpg

Nový inventář ve farním kostele

S přicházejícím podzimem se nám podařilo díky poctivé práci pana Jana Miškovského dovybavit farní kostel novými poličkami na tiskoviny a kancionály. Nové řešení je nejen praktičtější, přehlednější a prostorově méně náročné, než bývalý stůl, jenž doposud k uložení tiskovin a zpěvníků sloužil, ale též svým provedením zapadá vhodně do interiéru kostela, který je tak pocitově klidnější a uspořádanější. Nový stoleček na obětní dary je jakýmsi protipólem naproti umístěné kamenné kasičky určené na dary pro potřebné. Oba prvky se tak doplňují a symbolizují, že do liturgie patří kromě chleba a vína také dary pro potřebné.

Na zkoušku bylo do kostela v těchto dnech také zavěšeno nově orámované 12. zastavení křížové cesty. Reliéfní křížová cesta přišla o své rámy, podle svědků, během výmalby kostela v 70. letech. Rámy poté byly nahrazeny poličkami s křížky a čísly zastavení, které částečně suplovaly chybějící rámy. Toto řešení je ale pro reliéfy degradující, protože jim vzalo pozadí, proporční jednotu a ubralo na plasticitě. Jednotlivá zastavení se také značně zmenšila, čímž se ještě zvětšila disproporce mezi reliéfy, architekturou kostela a dominantními sochami, mezi kterými je umístěna. Nové řešení je tedy proporčně vyváženější, rámy pak dodávají jednotlivým výjevům jednotnou formu, kterou potřebují k tomu, aby se neztrácely a nerozplývaly v prostoru. Materiálové a barevné provedení kostel opět zklidňuje, protože jej dává do souladu s novým inventářem. Výroba ostatních zastavení se bude odvíjet také od našich finančních možností. Úprava jednoho zastavení vyjde na 3500,-Kč. Možností jak celou úpravu zrealizovat by mohlo být i to, že by si farníci jednotlivá zastavení „adoptovali“ a tak na ně adresně přispěli.                   Petr Bauchner

IX - 4.jpg    IX - 5.jpg    IX - 6.jpg    IX - 7.jpg

Statistika: Pohřby – Cecilie Pešková, František Egermayer

Ř Í J E N

 V neděli 1.10. celebroval mši sv. v 8.30 hodin biskup Plzeňské diecéze Mons. Tomáš Holub.

Pochod pro život

V sobotu dne 7. října 2017 od 15:00 do 16:30 se uskuteční v Karlových Varech 8. karlovarský pochod pro život.

Trasa VIII. pochodu je: Ul. T. G. Masaryka (prostranství před Smetano-vými Sady u Poštovního mostu) - Varšavská – Zeyerova - Dr. D. Bechera – T. G. Masaryka.

Pochod Pro život, který probíhá pod patronací Hnutí pro život ČR, je asi hodinu a půl trvající průvod centrem Karlových Varů. Účastníci mohou nést transparent nebo se třeba tiše modlit. Během pochodu se rozdávají letáčky „Nesoudíme. Pomáháme“ (http://nesoudimepomahame.cz/) a Linka pomoci Hnutí pro život". Pochody pro život se konají několikrát do roka ve velkých městech naší země a mají za cíl upozornit na umělé potraty, které jsou velkým zlem páchaným na nenarozených dětech a jejich matkách. Zároveň chtějí poukázat na to, že ženy na potrat jít nemusí. Existují i jiná řešení, než vzít dítěti život.

Jsme kreativní. Jsme pro život. S pozdravem Jiří Badal, Františkovy Lázně.

Výlet CK Chroštík - Chožovské dobrodružství - 7. října 2017

Zvládneš bez reptání chůzi po blátivých, zarostlých i jinak nepohodlných cestách a stezkách? Lákají tě daleké obzory, neznámé kopce a sotva pro-stupné houštiny? Pojď s námi zažít dobrodružství na Chožovské hoře! A víš vůbec, kde to je?

Více informací - j.krivanec@centrum.cz nebo tel. 603 293 697 nebo na farní nástěnce.

V pátek 13.10. se uskutečnila od 17 hodin Slavnost svobody.

Jsme vděční za dar svobody? Co pro nás znamená demokracie? Co přijde po volbách? Jak změnit k lepšímu naši zemi?

17:00 ekumenická bohoslužba v kostele sv. Jakuba

18:00 putování svobody od kostela ke kinu Alfa

18:30 beseda v kinokavárně Alfa s terapeutem Elvou Frouzem o autoritě, poslušnosti a svobodě.

20:00 koncert undergroundových kapel Svatopluk a Blahobeat v kinokavárně Alfa

Setkání mládeže karlovarského kraje

Vsaď život na Krista!

Sobota 14. října 2017 od 9:30 na faře ve Skalné u Chebu. V programu: výroba ikon, svědectví, sdílení a rozhovory, koncert chval.

V sobotu 14.10. se v rámci běhu pro hospic Motýl uskutečnila v Sokolově v areálu Bohemie bohoslužba slova za klienty a personál domácího hospice Motýl.

24 hodinový motýlí běh

X - 1.jpg

24 hodinový motýlí běh

Dovoluji si Vás pozvat na tuto sportovní benefiční akci, která se uskuteční 14. -15. 10. 2017 v areálu Bohemia Sokolov (za prodejnou Billa ul. K. Čapka). Cílem je finančně podpořit činnost Domácího hospice Motýl a zároveň propagovat hospicovou službu a důstojné umírání. Není nutné běhat celých 24 hodin. Můžete přijít, odběhnout, nebo ujít kilometrový okruh a startovným finančně podpořit hospic Motýl. Je také připraven malý doprovodný program. Zahájení akce je 14. 10. 2017 ve 13.00 hod. Od 14.00 hod. proběhne ve stanu na startu běhu bohoslužba, kterou povede p. Petr Bauchner. Od 15.00 hod. si budete moci poslechnout malý koncert pěveckého souboru La Dolce Vita Sokolov. Jistě si ještě vzpomenete na jejich vystoupení na naší Farní Zahradě. Duo Věžáci, které také znáte z naší farní Zahrady, vystoupí od 17.00 hod. taktéž ve stanu. Na večer máme přichystanou projekci filmu Vtip, který je velice zajímavou sondou do umírání v nemocničním prostředí. Zahájení projekce je od 19.00 hod. V neděli 15.10. bude ve stanu od 11.00 hod. vystupovat folkové duo MON-I-VAN, které opět znáte z naší Farní Zahrady. Ve 13.00 hod. bude akce ukončena a provede se sčítání výtěžku, který bude předán zástupci Domácího hospice Motýl. Díky patří vedení ISŠTE Sokolov, kteří nám umožní mít zázemí v šatnách sportovní haly a taktéž MDK Sokolov, za pomoc při realizaci tohoto benefičního běhu. Akci pořádá Farní Charita Sokolov spolu s Živé Sokolovsko. Moc bych byl potěšen, kdybyste si našli čas a přišli nás podpořit. Nemusíte běhat, stačí i návštěva programu. Jan Sebján, FCH Sokolov-běžec

 

 

Lutherův podzim 2017 Sokolov 8. - 26. října

Jak svobodni jsme?

Pořádá ekumena sokolovských církví, vstup na všechny akce zdarma.

NEDĚLE 8. 10.

15:00 Music Club Alfa HUDBA A RADOST koncert komorního souboru Fides z Prahy s výkladem Lutherových myšlenek o hudbě. Na sokolovském koncertu zazní například slavné Charpentierovo Te Deum, něžné Andante larghetto z Händelovy opery Berenice, dynamický Vivaldiho Koncet G moll, půvabný Bachův Air, povznášející Bizetův Agnus Dei, Meditace z Massenetovy opery Thais, ale i moderní skladby Ukolébavka pro H Koena Dejongheho, You Raise Me Up od Rolfa Lovlanda, Gabrielův hoboj od Ennia Moriconeho nebo Most přes rozbouřené vody Paula Simona. Mezi muzikanty souboru Fides jsou poměrně výrazné věkové rozdíly, které se projevují na jedné straně studentským hudebním nadšením a vyzrálou moudrostí věku na straně druhé, i širokým žánrovým rozptylem repertoáru od renesance po současnost.

PÁTEK 13.10.

17:00 Kostel na Starém náměstí, M. Club Alfa - SLAVNOST SVOBODY ekumenická bohoslužba, putování městem ke klubu Alfa, beseda s terapeutem Elvou Frouzem o autoritě, poslušnosti a svobodě, koncert undergroundových kapel Svatopluk a Blahobeat

PONDĚLÍ 16.10.

18:00 Městská knihovna Sokolov MARTIN LUTHER A MY přednáška historika Mgr. Luďka Svrčka z Prahy k 500. výročí počátku evropské reformace

ČTVRTEK 26.10.

18:00 M. knihovna Sokolov ZDE STOJÍM A NEMOHU JINAK čtení z díla M. Luthera za doprovodu klasické kytary - Mgr. Lukáš Bujna, MgA. Martin Lindtner.

X - 2.jpg    X - 3.jpg   X - 4.jpg   X - 5.jpg

Nové rámy pro křížovou cestu ve farním kostele

V době uzávěrky této NS zbývají k „adopci“ ještě 4 zastavení křížové cesty z farního kostela. Křížová cesta přišla o své rámy během výmalby kostela v 70. letech. Snahou nynější iniciativy je křížové cestě opatřit rámy ve stylu nového inventáře kostela. Jeden nový rám ke křížové cestě stojí 3 500,-Kč. Ve farní kanceláři nebo u faráře je možno složit finanční dar, z kterého budou nové rámy pořízeny. Jména dárců pro jednotlivá zastavení budou zaznamenána ve farní kronice.

Z posledního setkání pastorační rady 11. 9. 2017

Úvodní modlitba setkání PR byla zaměřena na farnost: Farnost – církev zrcadlí život, lásku Trojice v čase naší přítomnosti. Tato láska se projevuje třemi paprsky: Kněžstvím, jež je darem sebe sama, Proroctvím, které přináší osvobozující pravdu a pastýřskou službou, která se realizuje novostí života a služby.

Model našeho farního života není ani v charismatickém vůdci, který vše zná nejlépe, ani v tom, že si každý dělá, co chce. Způsob vedení naší farnosti spočívá v kráčení v jednotě s pastýřem, který povzbuzuje k cestě, jež byla předtím, společným hledáním, nalezena jako správná.

V první části setkání jsme se zabývali současnými či výhledově plánovaný-mi většími investicemi do farního majetku:

-Projekt nových rámů pro křížovou cestu ve farním kostele. Přijetí farností je převážně pozitivní, PR doporučuje vyrobit zbývající zastavení a vítá způsob financování skrze „adopci“ jednotlivých zastavení farníky. Další plánované akce ve farním kostele, které se budou realizovat mimo plánovanou generální opravu a které se budou vyvíjet podle aktuální finanční situace farnosti, jsou: Úprava vstupu kostela, a oprava zákristie. V letošním roce by ještě měly být do presbytáře vráceny sochy, které odtamtud byly odstraněny v 70. letech. -Fara Sokolov. Dotace na instalaci solárních panelů nevyšla, do konce roku bude realizována pouze rekonstrukce farní kuchyně a garsonky v podkroví.

-Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Svatavě. Letos bude především díky dotaci a sponzorskému daru dokončena rekonstrukce střechy na kostele a to asi z 95%.

-Kostel sv. Petra a Pavla v Krajkové. V letošním roce proběhly dílčí opravy střechy, které odstranily zatékání. Na příští rok připravujeme první etapu generální rekonstrukce střechy. Letos byl proveden nátěr oltáře sv. Petra a Pavla proti červotoči, v příštích letech by mělo dojít k restaurování kazatelny a oltářů. Plánováno je též umístění nových svítidel do kostela.

V druhé části setkání jsme hovořili o modlitební či praktické podpoře života farnosti při plánovaných akcích:

- Nedělní mše svatá s biskupem Tomášem. 1. 10. v 8:30 ve farním kostele.

- Každou poslední středu v měsíci večery chval v Chebu.

- Lutherův podzim (během října proběhne v Sokolově především z aktivity CSAD několik setkání u příležitosti Lutherova výročí).

- Slavnost svobody 13. 10. od 17:00 (začátek ekumenickou bohoslužbou ve farním kostele, procházka, beseda a koncert v kině Alfa na témata demokracie, zodpovědnosti a svobody)

- Setkání chlapů (pořádá centrum pro rodinu biskupství většinou na chatě na Šumavě).

- Slavení adventní doby (PR doporučuje roráty jednou týdně ve středu od 6:00 ve farním kostele.

- Slavení Vánoc (PR doporučuje obvyklé slavení v obvyklé hodiny)

V závěrečné části setkání jsme reflektovali z našeho farního života především oblasti „svědectví“ a „svatosti“.

V oblasti svědectví proběhla koncem srpna požehnaná akce Minifestiválek farní zahrada. Rozvíjet tuto oblast by bylo možné též prostřednictvím „Nikodémovy noci“ či „Domácích farních buněk“.

Projekt Nikodémovy noci spočívá v otevřenosti prostor kostela ke ztišení, chválám či osobním rozhovorům. Může se tak stát místem přijetí a evangelizace pro lidi, kteří potřebují jiný druh slavení, než je mše svatá, hledají křesťanskou formaci, přátelské přijetí, či duchovní rozhovor.

Projekt farních buněk je aktivitou, která přináší v církvi na mnoha místech požehnané ovoce. To se projevuje v růstu vztahu s Kristem, růstu vzájemné lásky a sdílení Ježíše s druhými. Farní buňka spolupracuje s celkem farnosti, poskytuje a přijímá pomoc a připravuje nové vedoucí. Stojí na principu otevřenosti malých společenství, která vznikají kolem jednotlivců či rodin, kteří do svého domova zvou ostatní, ať věřící či nevěřící a s nimi sdílejí před Bohem jejich životní události.

Dále jsme se věnovali rozhovoru na téma „farní den“. Pod tímto pojmem jsme si zformulovali setkání farníků, které by mělo posilovat naši vzájemnost, poznávání se a otevřenost k různým službám. V některých farnostech takovýto den konají jednou ročně s tím, že jeho náplní je také formace v oblasti života, kterou chce farnost aktuálně rozvíjet.

Pastorační radní doporučili takovýto den pojmout podobně jako vydařený minifiestiválek.

V oblasti společenství a spolupráce bylo pastorační radou doporučeno obnovit společná setkáváni se Schwandorfskou farností.

 Noční adorace za dobrou volbu politiků

Z pátku na sobotu 20. – 21. 10. se uskuteční ve farním kostele celonoční adorace za dobrou volbu politiků a požehnání pro jejich práci. Adoraci zahájíme po páteční večerní mši svaté a ukončíme v sobotní ráno. Prosím zapište se do rozpisu adorujících na stolečku v kostele.

 Setkání s biskupem Tomášem

V neděli 1. 10. zavítal do Sokolova slavit s námi nedělní farní mši náš biskup Tomáš. Všichni jsme měli radost z hezky slavené liturgie, při které zpívala naše schola. Tomáš v homilii zdůraznil paradox v Bohu: Boží všemohoucnost se projevuje nejvíc jeho slitovností a milosrdenstvím. Tuto myšlenku ještě v rozhovoru po mši svaté prakticky aktualizoval do dnešní situace v církvi, kdy určitá část teologů a kněží se domnívá, že přílišné zdůrazňování Boží slitovnosti a milosrdenství vede k rozvolňování morálky a relativizování morálních pravd. Oproti takto smýšlejícím bratřím se náš biskup přimyká k papeži Františkovi a jeho výkladu evangelia: Nejhlubší Boží touhou je záchrana člověka v jeho osobní situaci. Morálka má sloužit záchraně člověka, ne tuto záchranu komplikovat.

Poté nás náš biskup motivoval k modlitbám za církev a za překonání tohoto jejího vnitřního rozkolu. Dále nám kladl na srdce modlitbu za politickou situaci v naší zemi a za nadcházející volby. Vybízí farnosti, aby uspořádaly na tento úmysl adoraci. Povzbudil nás také, abychom kromě kritiky na vedení našeho města, nabídli městu také spolupráci v oblastech, kde je to možné. Na závěr nám dal zajímavou nabídku k zamyšlení: Farnost Litomyšl by ráda navázala partnerství s nějakou farností z naší diecéze. A pana biskupa při s námi slavené mši napadlo, že bychom to mohli být právě my. PB

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským postojem.

Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!

A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:

Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují. 7

Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.

Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.

Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.

A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme.

Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!

 Služba potřebným

Dopis Národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. října 2017

Drazí bratři a sestry, co nejsrdečněji Vás zdravím a děkuji za to, jakým způsobem pomáháte našim bratřím a přátelům v misiích.

Mám radost z toho, že díky vaší štědrosti v loňském roce můžeme pomoci chudým lidem ve čtyřech zemích dvou kontinentů, částkou více než 16 milionů korun. Díky vaší pomoci můžeme přispívat do celosvětové „pokladnice“, ze které se poté rozdává těm, kteří to nejvíce potřebují. V minulém roce tak Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, katechety, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech částkou více jak 92 milionů USD. Papež František připomněl, ve svém poselství k Misijní neděli upozorňuje: „Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, aby se v každém křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých vlastních hranic a z vlastních jistot, aby se tím získával rozmach pro hlásání evangelia všem. Díky každodenně žité hluboké misijní spiritualitě a trvalému úsilí o misijní formaci a vzdělávání jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněží, řeholníci, řeholnice a biskupové zainteresováni v tom, aby v každém rostlo misijní srdce. Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku.“

Drazí přátelé, zvu vás tedy k prožití letošní Misijní neděle v zamyšlení nad touto podstatou misií, v modlitbách za misionáře a misionářky v dalekých krajích a také vyjádřením solidarity s chudými, kteří potřebují pomoc.

Ze srdce Vám a Vašim blízkým žehná Jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel

Papežských misijních děl v České republice

Papežská misijní díla - oslavy misijní neděle 22. 10. 2017

Misijní Most Modlitby - sobota 21. 10. ve 21.00 - Vytvořme opět v předvečer Misijní neděle společný Misijní Most Modlitby. Zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve světě.

Dušičkové pobožnosti:

Neděle 29. 10.:

Krajková 11:45 – pobožnost na hřbitově

Sokolov 14:00 – pobožnost na hřbitově

Královské Poříčí 15:00 – pobožnost na hřbitově

Citice 15:30 – pobožnost na hřbitově

Říjnoví jubilanti: Bucová Edita, Hafenrichter Ondřej, Haufová Eva, Koliáš Krištof, Korbelová Olga, Krobova Ivana, Odehnalová Jitka, Vopatová Libuše, Seiler Karel, Tomčík Daniel, Tomčíková Kateřina

Křty: Tadeáš Takáč

Pohřby: Robert Bartečko, Ján Guzanič, Josef Radla, Petr Mirga

L I S T O P A D

Dušičkové pobožnosti:

Čtvrtek 2. 11.:

Lomnice 14:00 – pobožnost na hřbitově, po ukončení pobožnosti asi ve 14:20 mše svatá v kostele.

Svatava 15:30 – pobožnost na hřbitově

V Dolním Rychnově letos pobožnost nebude.

Služba potřebným:

 

 

XI - 1.jpg

24 hodinový Motýlí běh - zpráva z terénu

 1. ročník této benefiční akce máme za sebou. Je mojí milou povinností Vám oznámit, že tento charitativní běh pomohl Domácímu hospici Motýl částkou 14 660,- Kč. Moc mne potěšilo, že do areálu Bohemia Sokolov dorazilo v sobotu a v neděli něco málo přes 100 pohybu milujících lidí, kteří podpořili náš hospic a vyjádřili podporu důstojnému umírání doma. A že náš běh nebyl jen tak ledajakým, svědčí fakt, že nejlepší běžec dokázal za 24 hodin uběhnout 123 km. Měl jsem tu možnost připojit se v noci na hodinu k tomuto ultramaratonci a musím říci, že to byla dobrá hodinka běhu s dobrým povídáním. Dále musím vyzdvihnout i výkon úžasného koloběžkáře z Habartova, který najezdil přes 130 km. A to přijel a odjel z Habartova na koloběžce. A skvělá byla i rodinná štafeta (máma, táta, 2 kluci a psi) kteří během 24 hodin, nachodili, naběhali a najezdili na kole přes 200 km. Díky opravdu krásnému počasí se povedl i doprovodný program, který i přes malou návštěvnost dokázal potěšit a povzbudit všechny přítomné. Asi to bylo tím, že hned na začátek akce proběhla malá bohoslužba slova, kterou měl P. Petr Bauchner. Co říci. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Mnoho díků patří i všem hodným pekařkám, které darovaly své sladké výtvory na náš běh. A velké díky organizacím Živé Sokolovsko, MDK Sokolov za výbornou spolupráci.

                                                                                                                                                                                          Jan Sebján FCH Sokolov

Zprávy z Charity

Máte rádi zprávy? Asi jo, jinak byste si nedělní stránku nečetli. Proto vám přináším pár zajímavých zpráv z vaší, naší farní charity.

Už více jak půl roku funguje naše Tříkrálová kavárnička. Tento projekt pomohl vytvořit 2 pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením a také přibylo místo v Sokolově, kde můžete v klidu a pohodě posedět. A musím říci, že do naší kavárničky chodí čím dál více lidí. Bohu Díky!

V současné době se připravuje projekt tříkrálového dobročinného krámku s antikvariátem a čítárnou. Opět se budeme snažit zaměstnat člověka se zdravotním postižením. V současné chvíli máme již prostory a připravujeme se na malou rekonstrukci.

Dům pro lidi bez vlastního bydlení v Oloví je stále ještě v provozu, což považuji za zázrak a velikou Boží milost. Poskytl pomoc již více jak 80 lidem. Některým krátkodobě a menší část využívá náš dům stále. Je sice problém s placením za nájem (mnoho lidí po měsíci odchází bez zaplacení), ale cílem je být lidem na blízku, když jsou v nouzi a být opravdovým bližním. Od října 2017 pracuje v domě jako vedoucí ubytovny p. Lenka Slepičková. Je to veliká pomoc a opět jsme se posunuli o malý krok vpřed. Finance na její plat máme z ÚP. V Oloví působí ještě pí. Růžena Leknerová, která je zde spirituálkou a 2 x týdně zde navštěvuje ubytované, sdílí se a modlí se společně za problémy. Také zde probíhají pravidelně biblické hodiny.

Samozřejmě již začaly přípravy na Tříkrálovou sbírku 2018. V Sokolově proběhne slavnostní zahájení 2. 1. 2018 od 17.00 hod. v kostele sv. Jakuba. Na zahájení bude taktéž přítomen i emeritní biskup František Radkovský.

A když už jsme u sbírek, musím oznámit, že 11. 11. 2017 se dobrovolníci naší charity zapojí do celonárodní potravinové sbírky. Opět budeme působit v prodejně Kaufland v Sokolově. Pokud máte zájem být součástí týmu, dejte mi vědět. (sebisov@volny.cz nebo 725057787)

Jan Sebján FCH Sokolov - zprávař

Celonárodní potravinová sbírka

Dne 11. 11. 2017 se dobrovolníci naší charity zapojí do celonárodní potravinové sbírky. Opět budeme působit v prodejně Kaufland v Sokolově v době od 08:00 do 22:00 hod. Cílem této sbírky je vybírat od nakupujících potraviny, které sami dobrovolně nakoupili pro potřebné.

Pokud máte zájem být součástí týmu, dejte mi vědět. (sebisov@volny.cz nebo 725057787) Jan Sebján, Farní charita Sokolov

XI - 2.jpg

 1. 11. 2017 Den boje za svobodu a demokracii - festival svobody

Festival svobody je platforma zastřešující akce pořádané různými iniciativami s cílem připomenout události spojené s 17. listopadem. Záměrem festivalu je nejen oslavit výročí Sametové revoluce vytvořením uceleného programu pro návštěvníky, ale též společně propagovat demokratické principy a hodnoty občanské společnosti. Bohatý program Festivalu svobody zahrnuje kulturní a vzdělávací akce, happeningy, průvody či shromáždění, která prostřednictvím jednotlivých iniciativ probíhají na různých místech v Praze, jako je Albertov, Národní třída či Újezd. Vyvrcholením oslav je každoročně Koncert pro budoucnost na pražském Václavském náměstí, který v loňském roce navštívilo více než 40 000 lidí. Do Festivalu svobody se s vlastním programem zapojují také desítky měst a obcí z Čech a Moravy.

Více informací o Festivalu svobody naleznete na stránkách www.festivalsvobody.cz.

Sokolovská farnost se k festivalu svobody připojí společnými modlitbami za naši společnost při mši svaté v pátek 17. 11. od 17:00 ve farním kostele.

 

 

 

Slavnost sv. Anežky České v Lokti

Sobota 18. 11. 2017

Program:

15:00 –15:30 pobožnost ke sv. Anežce v rotundě hradu.

15:30 –16:00 průvod z hradu do kostela.

16:00 mše svatá.

Den bible 19. 11. 2017

www.biblickedilo.cz

Oslavme Den Bible ve farnosti i v rodině. Zaměřme dnešní den na Boží slovo. Nemusím hned přečíst celou Bibli, ale mohl bych zkusit alespoň něco:

-Přečíst si úryvek z Bible -S dětmi si přečíst příběh z bible, mluvit o něm a pokusit se ho umělecky ztvárnit (nakreslit, pantomimicky ztvárnit,…) -S dětmi si prohlédnout všechny Bible, které máme doma (stará a vzácná vydání, Bible, pro děti) -Podívat se společně na film s biblickou tématikou -Pomodlit se s dětmi biblický růženec s využitím powerpointu, ke stažení na www.biblickedilo.cz/biblickyruzenec -Jít na biblickou hodinu -Pustit si na internetu biblickou přednášku -Poslouchat pořad Bible v liturgii na rádiu Proglas -Přečíst si komentáře k jednotlivým nedělním čtením na ww.biblickedlo.cz/bible-v-liturgii -Číst Bibli ve farnosti nepřetržitě 24 h -

Sbírka na bible proběhne při nedělních bohoslužbách v neděli 19. 11. Z výnosu sbírky bude 75 % poskytnuto na účet České biblické společnosti a zbývajících 25 % na účet Českého katolického biblického díla.

XI - 3.jpg

Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap

Petr Hirsch představí ve fotografiích 16 090 km dlouhou pěší pouť ze Dvora Králové nad Labem do španělského Santiaga de Compostela, italského Říma a Jeruzaléma v Izraeli za každého počasí krok za krokem dál a dál…

 1. 11. 2017 od 17:00 Tříkrálová kavárnička Sokolov

 

 Večer chval

Večer chval se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 18.00 hod na sokolovské faře. Modlitbami chval nás bude provázet Dana Pechánková a to nejen zpěvem, ale také ztišením a malými motivačními verši z Bible. Rádi bychom na tento večer navázali i v budoucnu a podobné chvály pořádali každý měsíc. Večer chval proběhne v čase, kdy na faře probíhají pravidelné čtvrteční modlitby, jeho forma bude ale poněkud jiná. Proto se stává příležitostí ke společné modlitbě i pro ty, kteří se čtvrtečních modliteb neúčastní. Všichni jsou srdečně zváni.

V neděli 26.11. byla při mších svatých sbírka na bohoslovce.

 

XI - 4.jpg

 

 Drobné zprávy z Farní charity.

V pondělí 13. 11. 2017 se v plzeňské katedrále uskutečnila bohoslužba s oceněním pracovníků a dobrovolníků charity. Naše farní charita nominovala na cenu sv. Vincence ing. Marii Krämlingovou, která převzala z rukou biskupa Tomáše Holuba toto ocenění. Bohu Díky za Marii Magdu Krämlingovou. Je opravdu velikou pomocí pro službu naší farní charity. V naší Tříkrálové kavárničce se uskuteční v úterý 21.11 od 17.00 hod. zajímavá přednáška poutníka Petra Hirsche. Srdečně zvu do malých prostor kavárničky. Přípravy na Tříkrálovou sbírku jsou již zahájeny. Velice moc prosím všechny zájemce (vedoucí skupinek) z řad farníků zda by se dostavili 27. 11. 2017 v 16.00 hod. na malou potkávací schůzku na faře. Nebojte, nebude to dlouhé. Naše farní charita se opět aktivně zapojila do celonárodní Potravinové sbírky. Opět jsme "operovali" v prostorách prodejny Kaufland v Sokolově. Od 08:00 do 20:00 hod se nám podařilo získat od dárců 1100 kg potravin. Moc děkuji všem milým a šikovným dobrovolníkům za jejich čas, dobrou náladu a ochotu pomáhat.                                                                                                                                               Jan Sebján

 Listopadoví jubilanti: Dědičová Christiana, Fryš Petr, Horychová Marie, Kuchařová Jana, Miškovský Jan, Vlachá Veronika

 

XI - 5.jpg

 

Světový den chudých: 19. listopad 2017

Katolická církev bude letos poprvé slavit Světový den chudých, k němuž bylo 13. 6. 2017 zveřejněno papežské poselství. Jak podle Radio Vaticana uvedl Rino Fisichella, tento den se má stát konkrétní připomínkou mimořádného Svatého roku, a to pokaždé o neděli před slavností Ježíše Krista Krále. „Bude to den, který pomůže komunitám i každému pokřtěnému uvažovat nad chudobou jakožto jádrem evangelia a nad tím, že dokud Lazar leží přede dveřmi našeho domu (srov. Lk 16,19-21), nebude moci nastat spravedlnost, ani sociální smír“, zdůraznil papež František (Misericordia et misera).

 

 

 

 

 

 

 

Uvedení do vnitřní modlitby, úvod do kontemplace

Horní Blatná 24. - 26. listopadu.

Dny, ve kterých je možné se společně s druhými ponořit do mlčení a za podpory doprovázejícího objevovat, co obvykle jen tušíme: že jsme skutečně přijati a milováni, že smíme důvěřovat a být odvážní. Exercicie nabízí konkrétní způsoby, jak se této zkušenosti vystavit a jak si ji uchovat i v běžném životě. Cena je 400,-Kč, platí se na místě.

Pohřby: František Červeňák

P R O S I N E C

 Rorátní mše sv. byly v době adventní ve farním kostele každou středu v 6 hodin.

Na první adventní neděli 3.12. byly při dopoledních bohoslužbách požehnány adventní věnce. Při všech mších sv. byly sbírky na bohoslovce.

V úterý 5. 12. se konalo ve farním kostele od 17 hodin setkání s Mikulášem.

XII - 1.jpg    XII - 2.jpg    XII - 3.jpg    XII - 4.jpg

XII - 5.jpg    XII - 6.jpg

Ve čtvrtek 7.12. byla ve Svatavě v 16 hodin poutní mše sv. k Neposkvrněnému početí Panny Marie.

V pátek 8.12. byla večerní mše sv. od 17 hodin na faře ze Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. Po mši sv. se uskutečnila kolaudace farní kuchyně.                                              

Slavnostní kolaudace nové farní kuchyně

   Když jsem před několika lety začal využívat farní zahradu v Krajkové k chovu oveček, usídlila se ve mně myšlenka udělat někdy farní zabíjačku a pohostit bratry a sestry plodem mého chovu. A když mi před pár dny pár lidí řeklo, že nově zrekonstruovaná kuchyně na faře v Sokolově je moc hezká a že by si to zasloužilo ji nějak slavnostně zkolaudovat, moji dávnou tužbu jsem začal vidět v reálnějším světle. Poslední moje pochybnosti rozptýlil můj milovaný bratr Sebiš, když přišel s tím, že hledá vhodnou příležitost pro koncert Jardy Svobody ze skupiny Traband. Shodli jsme se, že spojit všechny tyto podněty v jednu slavnost, by mohlo být zajímavé jak pro sokolovské farníky, tak i pro další naše přátele. Vznikl tedy „projekt“ „Farní slavnosti“ s podtitulem „Kolaudace kuchyně“. Akce proběhne v pátek 8. 12. na faře v Sokolově. Začne mší svatou (také na faře) v 17:00 ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, a od 18 hod bude pokračovat hostinou, při níž se bude podávat pečené ovčí maso. A až se trošku nasytíme, zahraje nám velmi dobrý hudebník Jarda Svoboda. Na slavnost Mariina početí tedy zapomeňte na obvyklé páteřní posty a přijďte se radovat s přáteli. Hlavní chod a pitivo zajistí farář, pokud chcete přispět něčím i vy, můžete donést nějakou sladkost navrch. Na akci se není třeba dopředu přihlašovat, určitě přijďte!                      

Moc se na každého těším, farář

XII - 7.jpg    XII - 8.jpg    XII - 9.jpg    XII - 10.jpg

XII - 11.jpg    XII - 12.jpg    XII - 13.jpg  XII - 14.jpg

Večerní nedělní bohoslužby se konaly v zákristii z důvodu nadměrného hluku z podia vedle kostela, kde radnice pořádala pro veřejnost koncerty s hlasitou hudbou a např. pochod čertů a obdobné atrakce. Na žádost faráře, aby veselice skončila v 17 hodin radnice odpověděla negativně.

 XII - 15.jpg       XII - 16.jpg

Nové rámy pro křížovou cestu ve farním kostele

Na druhou neděli adventní se farníkům poprvé představily zastavení křížové cesty ve farním kostele s novými rámy. Ty původní, zřejmě neorenesanční, o které reliéfy křížové cesty přišly v letech sedmdesátých, se již bohužel nedochovaly, proto byly vyrobeny nové, esteticky příbuzné novému inventáři kostela. Soubor reliéfů křížové cesty byl do kostela přenesen zřejmě z nějakého zrušeného kostela na území farnosti někdy v 50. letech a nahradil tak, nevhodnou údržbou poškozenou, obrazovou křížovou cestu, která je v depozitáři farnosti. Obecně dávají rámy obrazům ohraničení, aby se mohly stát pevnou součástí prostoru, ve kterém se nacházejí. Záměr výroby nových rámů došel souhlasného stanoviska pastorační i ekonomické rady farnosti a poděkování patří i farníkům, kteří na křížovou cestu adresně přispěli.

 I.jpg    II.jpg     III.JPG    IV.JPG V.JPG

VI.JPG     VII.JPG    VIII.JPG     IX.JPG   X.JPG

XI.JPG   XII.JPG      XIII.JPG    XIV.JPG

V neděli 10.12. bylo v evangelickém kostele adventní zpívání.

Ve čtvrtek 14.12. pořádal v 15 hodin klub důchodců Slaměnka ve farním kostele vánoční koncert.

V sobotu 16.12. se konal v Krajkové adventní koncert.

XII - 17.jpg

Milí přátelé a známí, srdečně vás zvu na náš tradiční Adventní benefiční koncert, který se koná 16. 12. 2017 od 17 hod. v kostele sv. Petra a Pavla v Krajkové.

Po krátkém pásmu dětí z MŠ a ZŠ v Krajkové vystoupí folková kapela Marien z Pardubic.(Hrají v podobném stylu jako Nezmaři nebo Pavel Žalman Lohonka, takže se máme na co těšit) 

Před koncertem budete mít možnost nakoupit si dárky a vánoční dekorace v našem dobročinném obchůdku a svým nákupem či finančně tak podpořit denní centrum Žirafa z Nového Sedla, které se stará o klienty s těžkým kombinovaným zdravotním postižením, především autistického spektra.

Vstupné 70 Kč, děti do 12ti let 30Kč. Čaj a svařené víno pro zahřátí zdarma.

                   Mějte se moc hezky, přeji vám klidné a požehnané adventní dny. S teplými dekami vezměte s sebou i otevřená srdce. Na shledanou na koncertě. Srdečně zdravím a těším se. 

                                        Alexandra Pokorná (tel.728 739 362 - po 15.hod.)

 

 

Adventní vikariátní rekolekce v Chodově

Adventní vikariátní rekolekce na téma „Kdo jsi?“ se uskuteční v sobotu 16. 12. 2017 od 9:00 na faře v Chodově. Promluvy na texty z Lukášova evangelia povede P. Bogdan Stepień. Součástí rekolekce bude čas k modlitbě, příležitost ke svátosti smíření a mše svatá. Zakončení mezi 14:30 – 15:00.

Srdečně zvou faráři sokolovského vikariátu.

 V neděli 17.12. přivezl v 15 hodin rychlík Karlex do Sokolova betlémské světlo. Poté bylo k dispozici ve farním kostele.

V pondělí 18.12. byla od 15 hodin příležitost ke svátosti smíření za účasti kněží z vikariátu.

V pátek 22.12. se děti farnosti zúčastnili od 15 hodin společně s dětmi z Jindřichovic návštěvy nemocných v LDN Královské Poříčí.

Pomoc potřebným

Balíčky pro lidi bez domova. Jak už bývá v Sokolově zvykem, o vánocích dává naše farní charita balíčky lidem bez domova. Na obsahu balíčků se mohou aktivně podílet farníci tím, že na faru nebo do kostela přinesou trvanlivé potraviny, drogerii či balíček cigaret. Uvedené dary budeme shromažďovat do středy 20. 12. Potřebným lidem budou balíčky předány v sobotu 23. 12. od 14:00 na faře.

V sobotu 23.12. byla ve farním kostele brigáda na stavění vánočních stromků, betléma a předvánočním úklidu kostela.

XII - 18.jpg   XII - 19.jpg  XII - 20.jpg   XII - 21.jpg

XII - 22.jpg   XII - 23.jpg   XII - 24.jpg   XII - 25.jpg

V neděli 24.12. na Štědrý den, který byl zároveň 4. nedělí adventní byly dopolední bohoslužby ze 4. neděle adventní. Od 16 hodin byla půlnoční mše sv. ze Slavnosti Božího narození. Půlnoční bohoslužby byly ve 21 hodin v Lomnici, ve 22.30 hodin v Krajkové, ve 24 hodin ve Svatavě a Sokolově.

Na Boží hod vánoční byly mše sv. v nedělním pořádku.

Na svátek sv. Štěpána byly při mších sv. sbírky na Plzeňskou diecézi.

Během Vánoc byl kostel v odpoledních hodinách přístupný veřejnosti.

Na svátek sv. Štěpána uspořádal od 16 hodin pěvecký sbor La Dolce Vita ve farním kostele vánoční koncert. Koncertu se zúčastnilo cca 100 lidí.

XII - 26.jpg XII - 28.jpg XII - 27.jpg XII - 29.jpg 

XII - 30.jpg

Večerní bohoslužba 31.12. byla od 16 hodin s poděkováním za uplynulý rok 2017.

Rekapitulační mini-zprávy z Charity

To se před koncem roku tak dělá, že se rekapituluje. A tak tedy dovolte malé ohlédnutí za naší charitní jízdou rokem 2017. Důležité a pozitivní je, že stále ještě fungujeme. A to ve složení. Jan Sebján(Sebiš) ředitel FCH Sokolov placen na půl úvazek z DCH Plzeň, Lenka Slepičková - vedoucí domu pro lidi bez vlastního bydlení Oloví placena z dotací ÚP, Irena Simonicsová a Petra Keslová - zaměstnankyně v Tříkrálové kavárničce placené z dotací ÚP, Růžena Leknerová spirituálka s koordinátorka v domě pro lidi bez vlastního bydlení v Oloví zaměstnaná na DPP, Ing. Vratislav Rýzler - správce domu pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, zaměstnaný na DPP. Tak a pak k naší partě patří dobrovolníci jako je paní Jitka Odehnalová, pan Ladislav Filip a samozřejmě i naše skvělá účetní Marie Krömlingová.

Z některých názvů, které jsem uvedl v dovětcích za jmény, můžete asi tušit, co vše naše Farní charita podniká. Tak opět ve zkratce, co všechno spadá pod naší službu:

Již druhým rokem provozujeme "Dům pro lidi bez vlastního bydlení" v Oloví. Tento rok jsme mohli nabídnout střechu nad hlavou a duchovní pomoc 52 lidem.

V únoru 2017 jsme otevřeli pro veřejnost tříkrálovou Kavárničku. Tato se nachází v Sokolově na nábřeží P. Bezruče. V malých prostorech jsme dokázali vytvořit příjemné prostředí, kam lidé našli cestu a tráví zde své chvíle u kávy, čaje, nebo jiné pochutiny, které kavárna nabízí. Vytvořili jsme i 2 pracovní místa pro lidi s tělesným a zdravotním postižením. Myslím, že máme výborné kavárnice.

Pravidelně v pondělí a ve středu máme otevřený šatník. Tento se nachází na faře v Sokolově. Zde nabízíme lidem v tíživé materiální situaci oblečení, nebo jiné věci do domácnosti. Také zde nepravidelně zajišťujeme potravinovou pomoc. Hlavně se zaměřujeme na lidi bez domova. V šatníku pravidelně slouží Růžena Leknerová a Jitka Odehnalová, kterým ze srdce děkuji za jejich nasazení.

Již několik let jsme zapojeni do projektu "Adopce na dálku. v současné době se staráme o 3 děti. 1 dítě z Indie a 2 děti z Bolívie. Zasíláme pravidelně na každé dítě finanční částku 6000 Kč na školní rok. Tento rok jsme jednu pomoc ukončili z důvodu úspěšného ukončení školní docházky, což je moc potěšující. Většinu peněz máme z vlastních zdrojů. Část platů jde z dotací z projektů úřadu práce. Zbytek dostáváme od skvělých dárců a samozřejmě i z Tříkrálové sbírky. Tento rok byla opět rekordní a dokázali jsme během týdne od lidí přijmout 132 000 Kč. Jaký bude tento rok? To uvidíme. Také jsme dostali i finanční grant ve výši 5000 Kč od města Kraslice, za což také děkujeme a jsme vděčni. A proto, že jsme v úvodu napsal, že jde o mini zprávy, budu končit. Naše Farní charita Sokolov, není moc velká, ale i tak jí Pán Bůh má rád, což dokazuje svým požehnáním a velikou trpělivostí, především s vedením farní charity Sokolov.

Jan Sebján

 XII - 31.jpg      XII - 32.jpg

Veselé, dojemné, sentimentální, dárečkové, návštěvové, vyčerpávající, odpočinkové, vzpomínkové…? Jaké je chci mít?

A nebo, jaké Vánoce si vlastně naplánoval a přál mít Ježíš?

Rozhodl se nemilovat pouze slovem, či elektronicky, na dálku, ale zblízka a natěsno, Až příliš natěsno. Narodil se do každého člověka, který jeho lásku, jeho blízkost, touhu sdílet se, nijak neopětoval. Narodil se do každého člověka, který se uzavřel, protože už neměl dál odvahu otevírat své srdce, které prožilo od druhých tolik zranění. Narodil se do každého člověka, jehož srdce nevěří v lásku, která je první a jediný zdroj života. Narodil se, aby se mi milosrdně a láskyplně díval do očí, přesto, že já pohledem uhýbám. Narodil se, aby celý život trpěl tím, že jeho lásku neopětuji.

Proč se o Vánocích rozhodl pro tolik bolesti?

Věří snad, že ho láskou naplnil sám Bůh? Věří snad, že jenom láska, která miluje jako první a nic nečeká nazpět, je hodna označení láska? Věří snad, že milovat má smysl i tehdy, kdy nejsem přijat, kdy jsem odmítnut? Věří snad, že láska nakonec bude mít poslední slovo, že vše vydrží, vytrvá a zvítězí?

Zdá se, že Ježíš tomu skutečně věřil. Jaký smysl by pak měl jeho výlet na zem? Zdá se, že Ježíš touto láskou nakazil i své okolí. Jak by bylo jinak možné, aby lidé tvrdého srdce, my všichni, kdo jsme jeho lásku neopětovali, dostávali sílu milovat jako on? Milovat, a nic za to nechtít, milovat, i když to bolí, milovat a doufat, že láska nakonec jediná, až všechno ostatní pomine, že ona jediná zůstane?

Možná, že moje touha milovat a být milován, je někde v hloubi mé bytosti zraněna. Možná je zraněna tak, že jedinou odpovědí mého srdce je uzavřenost a nedůvěra v to, že láska je jediný vše pronikající zdroj života. Možná, že prožívám, že už pro lásku nemám sílu trpět, věřit v ni, mít odvahu dát kvůli ní vše v sázku. Možná už jsem rezignoval na to žít čistě, milovat z celého srdce, vše ostatní opustit.

Jaké Vánoce chci mít? Dárečkové, návštěvové, sentimentální…?

Reálnou alternativou je nechat se uchvátit zvěstí, že Bůh mě tak miloval, že přišel, aby mi svou lásku projevil velmi „natěsno“.

Petr Bauchner

Prosincoví jubilanti: Bláhová Jarmila, Filip Stanislav, Holý Zdeněk, Kanaloš Štefan, Kowalská Barbora, Straková Ivana, Šulc Miroslav, Westmayerová, Wagner Miroslav

Křty: Miroslav Balog, Hana Balogová, Mária Balogová, Milan Balog, Jaromír Andreas Provazník, Lukáš Klempár, Martin Polhoš

Pohřby: Rudolf Ott, Helena Ferencová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4