Aktuálně

1. března 2024
Modlitební síť přímluvců
Diecézní synoda
Zobrazit více
8. dubna 2024
Jarní koncert
v kostele sv. Jakuba v Sokolově
Zobrazit více

Nedělní stránka

8. dubna 2024
Nedělní stránka
sokolovské a chodovské farnosti
Zobrazit více

O farnosti Sokolov

Při cestě z Karlových Varů do Chebu leží sokolovská farnost. Už v dávné minulosti procházela údolím řeky Ohře stará zemská cesta. S velkou pravděpodobností ji využívali poutníci putující ke svatému Jakubovi do Santiago de Compostela. Proto byl středověký kostel, který vznikl v osadě, zárodku dnešního Sokolova, zasvěcen svatému Jakubovi Staršímu. Sokolovská farnost, v současnosti zahrnující i okolní obce, navazuje i dnes na tento odkaz cesty.

Lidský život je cestou. Cestou s křižovatkami, úskalími, překážkami. Syn Boží se s touto cestou zcela ztotožnil. Proto nás může uvést do tajemství své přítomnosti mezi námi.

Boží láska prozařuje naše životy, kdykoliv společně slavíme Boží milosrdenství mezi námi, kdykoliv se navzájem podporujeme na cestě, kdykoliv sloužíme lidem v jejich utrpení, kdykoliv společně hledáme pravdu.

Naší nejhlubší identitou je být na cestě spolu.


Ohlášky duben 2024
 • Neděle 7. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství.
 • V pondělí 8. 4. se koná v Teplé u příležitosti Slavnosti Zvěstování Páně pouť od 10:00. S poutí je spojena oslava 70. narozenin opata Filipa Lobkowice.
 • Ve středu 10. 4. nebude v Sokolově ranní mše svatá.
 • V pondělí 15. 4. se uskuteční na sokolovské faře od 17:30 farní setkání zaměřené na téma první otázky diecézní synody. Více viz níže v „Diecézní synoda“.
 • Každé třetí pondělí v měsíci (tentokrát 15. 4.) běží pravidelné živé vysílání pořadu „LIVE s biskupem“ Již během předchozího týdne můžete na live@bip.cz(a v průběhu přenosu také přes chat na YouTube) biskupovi Tomášovi položit otázky. Odkaz ke sledování najdete na: www cz/livesbiskupem.
 • Ve středu a ve čtvrtek 17. a 18. proběhne v Sokolově a Chodově kanonická vizitace.
 • Pátek 19. 4. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby. Spojovat v modlitbě nás bude úmysl, aby se lidé stávali vnímavější k přítomnosti Boží v celém stvoření.
 • Na 3. neděli velikonoční 21. 4., která je zároveň Dnem modliteb za povolání k duchovnímu stavu, proběhne při všech bohoslužbách sčítání návštěvníků bohoslužeb.
 • V neděli 21. 4 se uskuteční od 15:00 mše svatá v kostele v Královském Poříčí.
 • Ve středu 24. 4. se uskuteční na chodovské faře, po večerní mši svaté, farní setkání zaměřené na téma první otázky diecézní synody. Více viz níže v „Diecézní synoda“.
 • V neděli 28. 4. se uskuteční v Sokolově i Chodově druhá část kanonické vizitace. Ta bude spočívat v tom, že ve farnosti bude biskup Tomáš celebrovat dvě mše svaté: v 8:30 V Sokolově s udělením svátosti biřmování, a v 11:00 v Chodově. Mše svaté v Krajkové a Novém sedle nebudou. Po skončení chodovské mše pozvou chodovští farníci pana biskupa na společný oběd.
 • V neděli 28. 4. se uskuteční ve farním kostele v Sokolově od 15:30 Jarní pěvecký koncert. (Více viz níže)
 • Pátek 3. 5. je prvním pátkem v měsíci květnu. V Sokolově i Chodově bude hodinu přede mší svatou adorace, a v další půlhodině májová pobožnost završená mší svatou s modlitbami za nemocné a pomazáním nemocných.
 • Neděle 5. 5. je 6. nedělí velikonoční. Provází ji modlitby za pronásledované křesťany, spolu se sbírkou na tento účel.
 • Na státní svátek ve středu 8. 5. se uskuteční na Chlumu sv. Maří vikariátní pouť. Ta bude zahájena v 9:30. Program poutě bude zveřejněn v příští NS

Pravidelné bohoslužby

Neděle

8:30 Sokolov

10:30 Krajková

17:00 Sokolov

Všední dny

po 7:40 Sokolov

st 7:40 Sokolov

čt 16:00 Svatava

17:00 Sokolov


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2