Aktuálně

7. května 2022
Dobrosmrťácký fest
21. 5. 2022 parkoviště před OÚ Jindřichovice
Zobrazit více
7. května 2022
Svatodušní vigilie
farní kostel Sokolov 4. 6. 2022 od 18:00
Zobrazit více

Nedělní stránka

7. května 2022
Nedělní stránka
doba svatodušní 2022
Zobrazit více

O farnosti Sokolov

Při cestě z Karlových Varů do Chebu leží sokolovská farnost. Už v dávné minulosti procházela údolím řeky Ohře stará zemská cesta. S velkou pravděpodobností ji využívali poutníci putující ke svatému Jakubovi do Santiago de Compostela. Proto byl středověký kostel, který vznikl v osadě, zárodku dnešního Sokolova, zasvěcen svatému Jakubovi Staršímu. Sokolovská farnost, v současnosti zahrnující i okolní obce, navazuje i dnes na tento odkaz cesty.

Lidský život je cestou. Cestou s křižovatkami, úskalími, překážkami. Syn Boží se s touto cestou zcela ztotožnil. Proto nás může uvést do tajemství své přítomnosti mezi námi.

Boží láska prozařuje naše životy, kdykoliv společně slavíme Boží milosrdenství mezi námi, kdykoliv se navzájem podporujeme na cestě, kdykoliv sloužíme lidem v jejich utrpení, kdykoliv společně hledáme pravdu.

Naší nejhlubší identitou je být na cestě spolu.


Ohlášky 8. 5. - 4. 6. 2022

Májové pobožnosti se konají během měsíce května ve farním kostele každý pátek od 16:30.

  • Na 4. neděli velikonoční 8. 5. se budeme modlit za povolání k duchovnímu stavu. Je to zároveň Den matek. Liturgické sbírky budou věnovány na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Ve čtvrtek 12. 5. se bude ve farním kostele konat od 17:30 večer chval.
  • Neděle 15. 5. je 5. nedělí velikonoční. Od 15:00 budeme slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
  • V pondělí 16. 5. nebude ranní mše svatá ve farním kostele.
  • Pátek 21. 5. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby, ve kterém budeme v utrpení zla a hříchu našeho světa hledat útočiště v Bohu. (od 16:30 bude pravidelná májová pobožnost.
  • Slavnost Nanebevstoupení Páně prožijeme ve čtvrtek 26. 5. při mši svaté od 18:00 v Sokolově. Mše svatá ve Svatavě nebude. Tento den zahajujeme Novénu k Duchu svatému.
  • V pátek 27. 5. se uskuteční od 18:00 výjezdní zasedání Pastorační rady.
  • Pátek 3. 6. je prvním pátkem v červnu. Od 16:00 bude ve FK příležitost ke svátostí smíření, od 17:00 mše svatá s modlitbami za nemocné a se svátostí pomazání nemocných.
  • V sobotu 4. 6. se sejdeme ke slavení svatodušní vigilie ve farním kostele v 18:00. Součástí vigilie budou modlitby chval, naslouchání Božímu slovu a mše svatá.
  • Neděle 5. 6. je Slavností seslání Ducha svatého - vyvrcholení velikonoční doby. Při bohoslužbách proběhne sbírka na Plzeňskou diecézi.

Pravidelné bohoslužby

Neděle

8:30 Sokolov

10:30 Krajková

17:00 Sokolov

Všední dny

po 7:40 Sokolov

st 17:00 Sokolov

čt 16:00 Svatava

17:00 Sokolov


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
1
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
2
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
3
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
4
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
5
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
6
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
7
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
8
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
9
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
10
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
11
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
12
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
13
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
14
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
15
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
16
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
17
Den pokání, postu a modlitby 18. 2. 2022
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
18
Den pokání, postu a modlitby 18. 2. 2022
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
19
Den pokání, postu a modlitby 18. 2. 2022
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
20
Den pokání, postu a modlitby 18. 2. 2022
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
21
Den pokání, postu a modlitby 18. 2. 2022
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
22
Den pokání, postu a modlitby 18. 2. 2022
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
23
Den pokání, postu a modlitby 18. 2. 2022
Ekonomická zpráva za rok 2021
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných
24
Válka je vůl
25
Válka je vůl
26
Válka je vůl
27
Válka je vůl
28
Válka je vůl
1 2
Pomoc Ukrajině
Poselství papeže Františka k postní době 2022
3
Pomoc Ukrajině
Poselství papeže Františka k postní době 2022
4
Pomoc Ukrajině
Poselství papeže Františka k postní době 2022
5
Pomoc Ukrajině
Poselství papeže Františka k postní době 2022
Protiválečný koncert
6
Pomoc Ukrajině
Poselství papeže Františka k postní době 2022